Φουληράς Παναγιώτης
 • 2310 891.843
 • pfoul uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 230

  Φουληράς Παναγιώτης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. (1987).
  • M.Sc. in Advanced Methods in Computer Science, QMW, U. of London, U.K. (1990)
  • Ph.D. in Computer Science, QMW, U. of London, U.K. (1994)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Πρωτόκολλα και Τεχνικές Media Streaming
  • Πρωτόκολλα Δρομολογήσεως
  • Κινητά Δίκτυα Υπολογιστών
  • Δικτυακός Προγραμματισμός και Εφαρμογές
  • Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα Δικτύων και Παρόχων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Φουληράς Παναγιώτης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και τον Προγραμματισμό Δικτυακών Εφαρμογών

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή. Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο, Mέσα μετάδοσης πληροφορίας, Τεχνολογίες, Τοπολογίες και Υποδείγματα Δικτύων και Υπηρεσιών. LAN, MAN, WAN. Μοντέλα αναφοράς (ISO OSI 7 επιπέδων και Διαδικτύου 5 επιπέδων). Βασικά Πρωτόκολλα Δρομολόγησης και Αλγόριθμοι (Link-State και Distance Vector). IP, TCP, UDP. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Δικτυακών Εφαρμογών με ένα απλό API (π.χ., CNA API). Συγκεκριμένα Παραδείγματα και Ασκήσεις (Echo, Chat και Web Server). Πρώτη επαφή με Δικτυακούς Προσομοιωτές και Αναλυτές Δικτυακής Κίνησης.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ατομικές Εργασίες (20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  77106973 Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση, 2018, J. F. Kurose, K. W. Ross, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «Χ. Γκιούρδας & ΣΙΑ ΕΕ»

   

  12534026 Δίκτυα Υπολογιστών, 5η Αμερικανική, 2011, A. S. TANENBAUM, D. WETHERALL, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ»

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  77106973 Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση, 2018, J. F. Kurose, K. W. Ross, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «Χ. Γκιούρδας & ΣΙΑ ΕΕ»

  12534026 Δίκτυα Υπολογιστών, 5η Αμερικανική, 2011, A. S. TANENBAUM, D. WETHERALL, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ»

  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (CS0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (ΠΛ0844)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Επιλογής ΕΠ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Μαυρίδης Ιωάννης, Φουληράς Παναγιώτης, Μάστορας Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Κατανοήσει τις τεχνολογίες και τη δομή ενός τυπικού blockchain, καθώς και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματά του

  • Εκτιμήσει το ρόλο του blockchain στην ανάπτυξη συστημάτων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης εμπιστοσύνης

  • Διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των σημαντικότερων τεχνολογιών blockchain και των τύπων που υποστηρίζουν οι σημαντικότεροι πάροχοι σήμερα

  • Κατανοήσει το τι είναι και από ποια συστατικά συντίθεται ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο, καθώς και τις  περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και ιδιαίτερα σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών

  • Αντιληφθεί τις νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που διανοίγονται στα νέα περιβάλλοντα τεχνολογίας, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IοT)

  • Αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών (DApps)

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνολογίες

  • Πώς λειτουργεί το Blockchain

  • Ηλεκτρονικό κατανεμημένο καθολικό

  • Bitcoin – πώς λειτουργεί

  • Smart Contracts

  • Ethereunm – πώς λειτουργεί

  • Κατηγορίες Blockchain

  • Αποκεντρωμένες Εφαρμογές - DApps (Decentralized Applications)

  • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

  • Πρωτόκολλα

  • Συναλλαγές και Scripting

  • Εξόρυξη και Συναίνεση

  • Μελέτη Περιπτώσεων και Παραδειγμάτων

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Αξιολόγηση μέσω παρουσίασης ατομικού θέματος (υποχρεωτικό για συμμετοχή στην τελική αξιολόγηση) και ατομικής εργασίας.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Σημειώσεις μαθήματος

  2. “Beginning Blockchain”, B. Singhal, G. Dhameja, P.S. Panda, APress, 2018.

  3. “Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained”, I. Bashir, Packt Publishing, 2nd Edition, 2018.

  4. “Solidity Programming Essentials”, R. Modi, Pact Publishing, 2018.

  5. "Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain”, A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2nd edition (July 1, 2017).

  6. "Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and Dapps", A. M. Antonopoulos, O'Reilly Media, 2019.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • International Journal of Blockchains and Cryptocurrencies, InderScience 

  • JBBA, The Journal of The British Blockchain Association

  • Computers and Security (COSE), Elsevier.

  • ACM Transactions on Privacy and Security (TISSEC), ACM.

  • Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier.

  • Security & Privacy, IEEE

  • Future Generation Computer Systems, The International Journal of Grid Computing and eScience, Elsevier.

  • IET Information Security, The Institution of Engineering and Technology.

  • The Computer Journal, Oxford University Press.

  Special Issues και επί μέρους άρθρα σε διάφορα Επιστημονικά Περιοδικά

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • "The FORTIKA Accelerated Edge Solution for Automating SMEs Security” in Challenges in "Cybersecurity and Privacy – the European Research Landscape, Series in Security and Digital forensics"

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • “Vehicle-to-Grid Networks, Issues and Challenges”, Κεφάλαιο 14 στο βιβλίο “Smart Grid: Networking, Data Management, and Business Models”

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   2010

   • “A Generic Framework for Bluetooth Promoted Multimedia on Demand (BlueProMoD)”, Κεφάλαιο 12 στο βιβλίο “Breakthrough Discoveries in Information Technology Research: Advancing Trends"

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   2008

   • Video Streaming and Related Applications in the Mobile Environment, στο βιβλίο “Handbook of Mobile Broadcasting: DVB-H, DMB, ISDB-T and MediaFLO”

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    2017

    2015

    2014

    2011

    2009

    2008

    2006

    • Web Services and Multimedia in M-Business Applications: Opportunities and Concerns

    2005

    • Αn Overlay Multicast Protocol for Video on Demand

    2000

    • GEA: A Greedy Graph Embedding Algorithm

    1998

    • Συνέδρια (26 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     2018

     2017

     2013

     2010

     • Προβλήματα και Λύσεις Προσομοιώνοντας Κίνηση RTP μέσω OMΝET++
     • A Novel Approach for Assessing Network Efficiency

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • Network Visualization for Management Purposes

     2008

     2007

     • Δικτυακή Πολυμεσική Εφαρμογή για Αναπαράσταση Αρχαίων Μαχών για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     2005

     2004

     2003

     2000

     1998

     1997

     • "PAR_LISTS: A Parallel VLSI Simulation Algorithm"

     1996

     1991

     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.