Φουληράς Παναγιώτης
 • 2310-891843
 • pfoul uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ2, 230

  Φουληράς Παναγιώτης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. (1987).
  • M.Sc. in Advanced Methods in Computer Science, QMW, U. of London, U.K. (1990)
  • Ph.D. in Computer Science, QMW, U. of London, U.K. (1994)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Πρωτόκολλα και Τεχνικές Media Streaming
  Πρωτόκολλα Δρομολογήσεως
  Κινητά Δίκτυα Υπολογιστών
  Δικτυακός Προγραμματισμός και Εφαρμογές
  Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα Δικτύων και Παρόχων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (ΠΛ0610-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Φουληράς Παναγιώτης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Κατανόηση σε βάθος του τρόπου λειτουργίας βασικών πρωτοκόλλων επιπέδων μεταφοράς και εφαρμογής, και δημιουργία δικτυακών εφαρμογών με Sockets API. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παρακολούθηση δικτύων με σχετικά εργαλεία σε μορφή λογισμικού.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το επίπεδο μεταφοράς. Λεπτομερής εξέταση του τρόπου λειτουργίας του TCP και των διαφόρων παραλλαγών του, καθώς και σημαντικών πρωτοκόλλων στο επίπεδο εφαρμογής. Πώς λειτουργεί ένας δρομολογητής και τα βασικά πρωτόκολλα δρομολόγησης. ΝΑΤ και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN). Παραδείγματα. Προγραμματισμός δικτυακών εφαρμογών με το Sockets API - παραδείγματα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Παρακολούθηση δικτύου και παραδείγματα με το Wireshark. Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) - IntServ και DiffServ. Προσομοίωση δικτύων με διαδεδομένους δικτυακούς προσομοιωτές (π.χ., OMNeT++, OPNET). Προγραμματισμός απλού παρακολουθητή δικτύου (Sniffer). Το Απλό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Δικτύου (SNMP).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ατομική Εργασία (περιλαμβάνει προγραμματισμό). Παρουσιάσεις επιλεγμένων θεμάτων.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  1834 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Μια Πρακτική Προσέγγιση, Τύπος: Σύγγραμμα, ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2009, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-960-8065-66-6

  Ελεύθερο Σύγγραμμα
  320059 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-191-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Εργαλεία παρακολουθήσεως και προσομοιώσεως Δικτύων Η/Υ, καθώς και επιστημονικά άρθρα, κλπ, διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (ΠΛ0503-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Φουληράς Παναγιώτης

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και τον Προγραμματισμό Δικτυακών Εφαρμογών

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή. Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο, Mέσα μετάδοσης πληροφορίας, Τεχνολογίες, Τοπολογίες και Υποδείγματα Δικτύων και Υπηρεσιών. LAN, MAN, WAN. Μοντέλα αναφοράς (ISO OSI 7 επιπέδων και Διαδικτύου 5 επιπέδων). Βασικά Πρωτόκολλα Δρομολόγησης και Αλγόριθμοι (Link-State και Distance Vector). IP, TCP, UDP. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Δικτυακών Εφαρμογών με ένα απλό API (π.χ., CNA API). Συγκεκριμένα Παραδείγματα και Ασκήσεις (Echo, Chat και Web Server). Πρώτη επαφή με Δικτυακούς Προσομοιωτές και Αναλυτές Δικτυακής Κίνησης.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ατομικές Εργασίες (20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  41960177 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, DOUGLAS E. COMER

  12534026 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL

  Συμπληρωματικό υλικό

  · J. Kurose & K. Ross, "Δικτύωση Υπολογιστών. Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω", 6η Αμερικανική Έκδοση, Μ. Γκιούρδας, 2013
  Επιστημονικά άρθρα, κλπ, διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή

  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (CS0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.