Μιχαηλίδης Παναγιώτης
 • 2310 891.436
 • pmichailidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 235

  Μιχαηλίδης Παναγιώτης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Συστήματα Πληροφορικής

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2004)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Επιστήμη Δεδομένων
  • Υπολογιστικές Μέθοδοι για Ανάκτηση Πληροφοριών
  • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες  
  • Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων    
  • Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (ΒΣ0555)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η ευρεία εισαγωγή στις βασικές αρχές και ενότητες που ενδιαφέρουν την Επιστήμη των Υπολογιστών. Οι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν τις θεωρητικές θεμελιώσεις αλγορίθμων (πρόβλημα, αφαιρετική οργάνωση δεδομένων, τρόποι επεξεργασίας δεδομένων – αλγόριθμοι, θεωρία υπολογισμού), τα δεδομένα (αναπαράσταση και αποθήκευση δεδομένων, πράξεις με δεδομένα), το υλισμικό υπολογιστών (ψηφιακή λογική, πύλες, κυκλώματα και οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων), το λογισμικό υπολογιστών (λογισμικό συστήματος, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό εφαρμογών, γλώσσες προγραμματισμού, μεταγλωττιστές), τις επικοινωνίες υπολογιστών (δίκτυα υπολογιστών, διαδίκτυο, παγκόσμιος ιστός, υπολογιστικό νέφος, ασφάλεια υπολογιστών), τις εφαρμογές υπολογιστών (βάσεις δεδομένων, προσομοίωση και μοντελοποίηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη, γραφικά υπολογιστών και πολυμέσα) και τέλος, τα κοινωνικά ζητήματα και ηθική.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (e-Business)
   (ΒΣ0626-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αναπτύσσονται και αναλύονται όλες οι βασικές κατηγορίες και εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως εσωτερικό επιχειρείν (Intranet), επιχειρείν μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C), επιχειρείν μεταξύ καταναλωτών (C2C), επιχειρείν μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων (C2B), επιχειρείν μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης (B2G) και επιχειρείν μεταξύ κυβέρνησης και καταναλωτών (G2C). Επίσης, στο μάθημα αναπτύσσονται σύγχρονα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα και μελετάται η ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα. Το μάθημα αναφέρεται διεξοδικά στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στις συμβάσεις πληροφορικής.

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (ΒΣ0826)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  To μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων, καθώς και εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων. Συγκεκριμένα, τo μάθημα καλύπτει την ανάλυση απαιτήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες μιας μικρής επιχειρηματικής μονάδας, τη σχεδίαση του διαγράμματος Οντοτήτων και Συσχετίσεων, την υλοποίησή του σε σχεσιακούς πίνακες και τέλος τη σχεδίαση και υλοποίηση πινάκων, ερωτημάτων, φορμών και εκθέσεων με τη βοήθεια του λογισμικού MS-Access. Επίσης, το μάθημα καλύπτει βασικές αρχές, μεθόδους και εφαρμογές εξόρυξης γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Δ. Ιωαννίδης, Π. Μιχαηλίδης, Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικοοικονομικές Επιστήμες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • C. Kouzinopoulos, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel Processing ofMultiple Pattern Matching Algorithms for Biological Sequences: Methods and PerformanceResults, in book "Bioinformatics - Computational Biology and Modeling", Ning-Sun Yang (eds.),Ch. 8, pp. 161 - 182, Intech - Open Access Publisher, 2011.

   2008

   • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel and Distributed ComputationalMethods for Flexible Text Searching, in book "Supercomputing Research Advances",Yongge Huang (eds.), Ch. 2, pp. 61 - 112, Nova Science Publishers, 2008.

   2005

   • P.D. Michailidis, V. Stefanidis and K.G. Margaritis, Performance Analysis of Overheads for Matrix - Vector Multiplication in Cluster Environment, in Proceedings of the 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2005), Lecture Notes in Computer Science 3746, Volos, Greece, pp. 245-255, Springer-Verlag, 2005.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2003

   • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Performance Analysis of Approximate String Searching Implementations for Heterogeneous Computing Platform, in Proceedings of the 10th Euro PVM/MPI 2003 Conference (PVM-MPI'2003), Lecture Notes in Computer Science, Venice, Italy, pp. 242-246, Springer-Verlag, 2003.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2002

   • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, A Performance Study of Load Balancing Strategies for Approximate String Matching on an MPI Heterogeneous System Environment, in Proceedings of the 9th Euro PVM/MPI 2002 Conference (PVM-MPI'2002), Lecture Notes in Computer Science 2474, Linz, Austria, pp. 432-440, Springer-Verlag, 2002.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2001

   • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Text Searching on a Heterogeneous Cluster of Workstations, in Proceedings of the 8th Euro PVM/MPI 2001 Conference (PVM-MPI'2001), Lecture Notes in Computer Science 2131, Santorini, Greece, pp. 378-385, Springer-Verlag, 2001.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • P. Michailidis, V. Vlasidis, S. Karekla, An Exploratory Study on the Attitudes of the Greek Believers towards the State’s Measures during the First Wave of Coronavirus Pandemic, Social Sciences, 10(2), pp. 1–22, 67, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • P.D. Michailidis, An Efficient Multi-core Implementation of the Jaya Optimisation Algorithm, International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, vol. 34, no. 3, pp. 288-320, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • P.D. Michailidis, A preliminary performance study on nonlinear regression models using the Jaya optimisation algorithm, IAENG International Journal of Applied Mathematics, vol. 48, no. 4, pp. 424-428, 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • C.S. Kouzinopoulos, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel Two-Dimensional Pattern Matching Algorithms on GPU, Neural, Parallel and Scientific Computations, vol. 25, pp. 165 - 180, 2017.

    2016

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Scientific Computations on Multi-core Systems using Different Programming Frameworks, Applied Numerical Mathematics, vol. 104, pp. 62-80, Elsevier-Science, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • C.S. Kouzinopoulos, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Multiple String Matching on a GPU using CUDA, Scalable Computing: Practice and Experience, vol. 16, no. 2, pp. 121-137, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Accelerating Kernel Density Estimation on the GPU using the CUDA framework, Applied Mathematical Sciences, vol. 7, no. 30, pp. 1447 - 1476, Hikari Ltd., 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Computing Dot - Product on Heterogeneous Master - Worker Platforms, International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 84, no. 1, pp. 115-140, Academic Publications Ltd., 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel Direct Methods for Solving System of Linear Equations with Pipelining on a MultiCore using OpenMP, Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 236, no. 3, pp. 326-341, Elsevier-Science, 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Processor Array Architectures for Flexible Approximate String Matching, Journal of Systems Architecture, vol. 54, no. 1-2, pp. 35-54, Elsevier-Science, 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, A Programmable Array Processor Architecture for Flexible Approximate String Matching Algorithms, Journal of Parallel and Distributed Computing, vol. 67, no. 2, pp. 131-141, Elsevier-Science, 2007.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • V.K. Stefanidis, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, An Improved Performance Prediction Model for Matrix-Vector Multiplication on Clusters of Workstations, HERMIS: The International Journal of Computer Mathematics and its Applications, vol.8, pp. 77-83, online, 2007.

    2006

    • P.D. Michailidis, T. Typou, V. Stefanidis and K.G. Margaritis, Performance Models for Matrix Computations on Networks of Heterogeneous Workstations, Neural, Parallel and Scientific Computations, vol. 14, no. 2/3, pp. 177 - 204, 2006.

    2005

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, New Processor Array Architectures for the Longest Common Subsequence Problem, The Journal of Supercomputing, vol. 32, no. 1, pp. 51-69, Springer Science + Business Media, 2005.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel Flexible Text Searching Applications on a Heterogeneous Cluster Architecture, International Journal of Computational Science and Engineering, vol. 1, no. 1, pp. 45-59, Inderscience Publishers, 2005.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2003

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Performance Evaluation of Load Balancing Strategies for Approximate String Matching Application on an MPI Cluster of Heterogeneous Workstations, Future Generation Computer Systems, vol. 19, no. 7, pp. 1075-1104,Elsevier-Science, 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel Implementations for String Matching Problem on a Cluster of Distributed Workstations, Neural, Parallel and Scientific Computations, vol. 10, pp. 287-312, 2002.
    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, On-line Approximate String Searching Algorithms: Survey and Experimental Results, International Journal of Computer Mathematics, vol. 79, no. 8, pp. 867-888, 2002.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2001

    • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, On-line String Matching Algorithms: Survey and Experimental Results, International Journal of Computer Mathematics,vol. 76, no. 4, pp. 411-434, 2001.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (30 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • M. Dasygenis and P.D. Michailidis, Evaluating modern parallelization techniques on block matching algorithms, in Proceedings of the 18th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2014), pp. 1-6, Athens, Greece, 2014.

     2013

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel Computing of Kernel Density Estimation with Different Multi-core Programming Models, in Proceedings of the 21st Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP'2013), pp. 77 – 85, Belfast, Northern Ireland, IEEE Computer Society, 2013.

     2012

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Efficient Multi-Core Computations in Computational Statistics and Econometrics, in Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE'2012), pp. 267–274, Pafos, Cyprus, IEEE Computer Society, 2012
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Implementing Basic Computational Kernels of Linear Algebra on Multicore, in Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2012), pp. 217-222, Piraeus, Greece, IEEE Computer Society, 2012.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Performance Study of Matrix Computations using Multicore Programming Tools, in Proceedings of the 5th Balkan Conference on Informatics (BCI'2012), pp. 186-192, Novi Sad, Serbia, 2012.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Computational Comparison of Some Multi-core Programming Tools for Matrix Computations, in Proceedings of the 14th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC-2012), pp. 143-150, Liverpool, UK, 2012.
     • C.S. Kouzinopoulos, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Performance Study of Parallel Hybrid Multiple Pattern Matching Algorithms for Biological Sequences, in Proceedings of International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms (BIOINFORMATICS 2012), pp. 182-187, Vilamoura, Portugal, 2012.

     2011

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Open Multi Processing (OpenMP) of Gauss-Jordan Method for Solving System of Linear Equations, in Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT-2011), pp. 314–319, Pafos, Cyprus, 2011.
     • C. Kouzinopoulos, P.D. Michailidis, K.G. Margaritis, Experimental Results on Multiple Pattern Matching Algorithms for Biological Sequences, in Proceedings of International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms (BIOINFORMATICS 2011), pp. 274-277, Rome, Italy, 2011.

     2010

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Implementing Parallel LU Factorization with Pipelining on a MultiCore using OpenMP, in Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE-2010), pp. 253-260, Hong Kong SAR, China, 2010.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Performance Models for Matrix Computations on MultiCore Processors using OpenMP, in Proceedings of the 11th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT'2010), pp. 375-380, Wuhan, China, 2010.

     2009

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Experimental Study on Variants of the Zhu-Takaoka String Matching Algorithm, in Proceedings of the Balkan Conference on Informatics (BCI'2009), pp. 116-122, Thessaloniki, Greece, 2009.

     2008

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Performance Evaluation of Multiple Approximate String Matching Algorithms Implemented with MPI Paradigm in an Experimental Cluster Environment, in Proceedings of the 12th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2008), pp. 168 - 172, Samos, Greece, IEEE Computer Society, 2008.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, A Parallel Implementation for Finding the Longest Common Subsequence, in Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Computational Technology (ECT'2008), Athens, Greece, 2008.

     2007

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Generalized Performance Model for Flexible Approximate String Matching on a Distributed System, in Proceedings of the 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2007), vol. II, pp. 279 – 288, Patras, Greece, New Technologies Publications, 2007.

     2006

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Implementation of a Programmable Array Processor Architecture for Approximate String Matching Algorithms on FPGAs, in Proceedings of 20th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium and the 13th Reconfigurable Architectures Workshop (RAW 2006), Rhodes, Greece, 4 pages, 2006.

     2005

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, A Programmable Array Processor Architecture for Flexible Approximate String Matching Algorithms, in Proceedings of the 2005 International Conference on Parallel Processing Workshops (ICPP'2005), Oslo, Norway, pp. 201-209, 2005.

     2004

     • T. Typou, V. Stefanidis, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Implementing Matrix Multiplication on an MPI Cluster of Workstations, in Proceedings of the 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (IC-SCCE'2004), Athens, Greece, vol. II, pp. 631-639, 2004.
     • T. Typou, V. Stefanidis, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Matrix - Vector Multiplication on a Cluster of Workstations, in Proceedings of the 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (IC-SCCE'2004), Athens, Greece, vol. II, pp. 713-726, 2004.

     2003

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Bit-Level Processor Array Architecture for Flexible String Matching, in Proceedings of the 1st Balkan Conference in Informatics (BCI'2003), Thessaloniki, Greece, pp. 517-526, 2003.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Performance Analysis of Approximate String Searching Implementations for Heterogeneous Computing Platform, in Proceedings of the 2003 International Conference on Parallel Processing Workshops (ICPP'2003), Taiwan, pp. 173-180, 2003.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel Architecture for Flexible Approximate Text Searching, in CD-ROM Proceedings of the 7th WSEAS International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers, (WSEAS-CSCC'2003), Corfu, Greece, 2003. Also it is published in Recent Advances in Communications and Computer Science, pp. 384-391, WSEAS Press.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Flexible Approximate String Matching Application on a Heterogeneous Distributed Environment, in Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'03), Las Vegas, USA, vol. 1, pp. 164-172, 2003.

     2002

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, A Processor Array for Approximate Limited Expression Matching, in Proceedings of the First Workshop on Application Specific Processors (WASP'2002), Instabul, Turkey, pp. 137-144, 2002.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Implementation of the Approximate String Matching Application on a Cluster of Heterogeneous Workstations, in Proceedings of the First International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC'2002), Iasi, Romania, pp. 193-204, 2002.

     2001

     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Implementation of the String Matching Problem on a Cluster of Workstations, in Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics (PCI'2001), Nicosia, Cyprus, Vol. 2, pp. 72-81, 2001.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallel Text Searching Application on a Heterogeneous Cluster of Workstations, in Proceedings of the 2001 International Conference on Parallel Processing Workshops (ICPP'01), Valencia, Spain, pp. 169-175, 2001.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, String Matching Problem on a Cluster of Personal Computers: Performance Modeling, in Proceedings of the 15th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'2001), Sofia, Bulgaria, pp. 76-81, 2001.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, String Matching Problem on a Cluster of Personal Computers: Experimental Results, in Proceedings of the 15th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'2001), Sofia, Bulgaria, pp. 71-75, 2001.
     • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Implementing String Searching Algorithms on a Network of Workstations using MPI, in Proceedings of the 5th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA'2001), Athens, Greece, Vol. 1, pp. 298-305, 2001.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2012

      • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, An Experimental Study for Parallelizing Basic Kernels From Scientific Computing using Multi-core Libraries, in Book of Abstracts of the 5th Conference on Numerical Analysis (NumAn'2012), pp. 33, Ioannina, Greece, 2012.

      2009

      • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, MPI Implementations for Solving Dot - Product on Heterogeneous Platforms, in Proceedings of the 9th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA'2009), Athens, Greece, 2009.

      2007

      • P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallelization of Multiple String Matching on a Cluster Platform, in Proceedings of the 8th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA'2007), Athens, Greece, 2007.

      2005

      • V. Stefanidis, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, An Improved Performance Prediction Model for Matrix - Vector Multiplication on Cluster of Workstations, in Proceedings of the 7th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA'2005), Athens, Greece, 2005.
      • V. Stefanidis, P.D. Michailidis and K.G. Margaritis, Parallelization of Matrix - Vector Multiplication on a Cluster Platform, in Proceedings of the 2nd International Conference of Applied Mathematics, Plovdiv, Bulgaria, p. 258, 2005.