Πολυμεράκη Φωτεινή
  • 2310-891749
  • polymerf uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΓΔ ημ.,

    Πολυμεράκη Φωτεινή

    Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
    Βιβλιοθηκονόμος