Πολυμίλη Αικατερίνη
  • apolymili uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΓΔ, 202

    Πολυμίλη Αικατερίνη

    Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
    Διδακτικό Προσωπικό