Παπαδόπουλος Αθανάσιος
  • 2310-891253
  • ppapa uom.gr
  • Fax: 2310-891257

    Παπαδόπουλος Αθανάσιος

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής