Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών σε ΠΑ


Βήμα 1ο: Εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα https://careerservices.uom.gr/ και αίτηση στην Περίοδο Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ. Σε αυτό το στάδιο ΔΕΝ γίνονται αιτήσεις για κάποια θέση πρακτικής άσκησης μέχρι να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα από το ΕΣΠΑ.

Βήμα 2ο: Όταν ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα και ο/η φοιτητής/τρια εγκριθεί από το ΕΣΠΑ (εμφανίζεται στην κατάσταση της αίτησης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ), λαμβάνουν ένα e-mail από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να αρχίσουν να βλέπουν τις θέσεις που έχουν αναρτηθεί στο πληροφορικό σύστημα από τους συνεργαζόμενους φορείς και να κάνουν αίτηση στις Θέσεις Πρακτικής Άσκησης που τους ενδιαφέρουν. Επίσης οι φοιτητές που έχουν εγκριθεί θα πρέπει να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά σε μια google form που θα λάβουν μέσω email μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί από το γραφείο πρακτικής άσκησης.

Βήμα 3ο: Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν από μια εταιρεία θα περιμένουν νεότερο e-mail από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να παραλάβουν και να υπογράψουν τις συμβάσεις τους (συνήθως 1 μήνα πριν ξεκινήσει η πρακτική άσκηση). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης ως μάθημα επιλογής στο students web γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font