Πρωτόγερος Νικόλαος
 • 2310 891.681
 • proto uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 226
 • 2310 891.635

  Πρωτόγερος Νικόλαος

  Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ(1984)
  • Univ.Paul Sabatier Toulouse France(1985)
  • Διδακτορικό,INTPT Toulouse France(1993)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  • Πληροφοριακά Συστήματα που αναπτύσσονται από τον τελικό χρήστη
  • Παρακολούθηση κινήσεων του ματιού στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου από τελικούς χρήστες
  • Κινήσεις ποντικιού για τη διάγνωση της αντίληψης και της αποδοχής του χρήστη
  • Αυτοπροσαρμοζόμενα Πληροφοριακά Συστήματα
  • Υπολογιστική Νέφους και η εφαρμογή της στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Εικονικές Επιχειρήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα
  • Ανάλυση και μοντελοποίηση διαδικασιών και λογισμικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0823)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
   (ΛΧ0523)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τα ζητήματα και τις προκλήσεις από τη μετάβαση των οργανισμών στη ψηφιακή οικονομία, να κατανοούν τη δομή και τις δυνατότητες των σύγχρονων ιστοτόπων, καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης, υποστήριξης και αξιοποίησής τους. Να κατανοούν τα επιχειρηματικά μοντέλα των ψηφιακών επιχειρήσεων και την χρήση των ιστοτόπων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη λειτουργία διαφόρων τμημάτων ενός οργανισμού. Να μπορούν να συμμετέχουν στην καταγραφή των απαιτήσεων και τη σχεδίαση ενός ιστοτόπου, ο οποίος θα παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό. Ο φοιτητής θα μάθει να χρησιμοποιεί on-line εργαλεία για να σχεδιάσει και να οργανώσει ηλεκτρονικά καταστήματα στα πλαίσια της σχεδίασης και υλοποίησης ενός επιχειρηματικού πλάνου.

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/Χ
   (ΛΧ0414)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου, η γλώσσα HTML, οι γλώσσες script πλευράς διακομιστή και οι γλώσσες script πλευράς φυλλομετρητή, το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός. Το πρόγραμμα συγγραφής ιστοσελίδων Dream weaver, διακομιστές Ιστοσελίδων και δικτυακοί τόποι. Βάσεις δεδομένων και ανοικτός κώδικας, η βάση MySQL. Δυναμικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων χρήση της PHP για την ανάπτυξη εφαρμογών. Εργαστηριακή ανάπτυξη απλών εφαρμογών με δυναμικές ιστοσελίδες σε PHP. Σχεδίαση και ανάπτυξη των δεδομένων, σχεδίαση και ανάπτυξη των ιστοσελίδων, δημοσίευση και τελικές ρυθμίσεις.
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
   (ΛΧ0703-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Πληροφοριακά Συστήματα για διοίκηση επιχειρήσεων, επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στη διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έννοιας της πληροφορίας από την προέλευση, την επικοινωνία, την αποθήκευση και την επανάκτηση και η χρήση της στα Πληροφοριακά Συστήματα. Θεωρία και πρακτική των Πληροφοριακών Συστημάτων, τεχνολογικές αλλαγές και καινοτομίες, Πληροφοριακά Συστήματα, οργανισμοί, μάνατζμεντ και στρατηγική, επιπτώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων στη διοίκηση και στην εν γένει λειτουργία της επιχείρησης. Η Ψηφιακή Επιχείρηση, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και η διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης. Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα στην Ψηφιακή Επιχείρηση.
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (SMAF0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (ΕΛΕ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
   (ΠΣ0109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Σκοπός-στόχοι μαθήματος:

  Το μάθημα εμβαθύνει στη χρήση των τεχνολογιών λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών και ειδικότερα εφαρμογών ιστού. Μελετά τη δομή μίας εφαρμογής και πώς αυτή αλληλοεπιδρά με το πρόγραμμα περιήγησης ιστού και με το διακομιστή ιστού. Αρχικά περιέχει μία εισαγωγή στην HTML και τη CSS καθώς και στις γλώσσες scripting πλευράς διακομιστή. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στη χρήση της PHP για τη διαχείριση, δομών δεδομένων, επαναλήψεων, συναρτήσεων, πινάκων, αρχείων, συνόδων, μπισκότων και αντικειμένων. Αναλύεται η χρήση των Βάσεων Δεδομένων και χρησιμοποιείται η MySQL για τη δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου. Τέλος με τη χρήση της PHP και της MySQL αναπτύσσονται απλές εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου.

  Περίγραμμα Μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών
  • Εισαγωγή στην HTML
  • Εισαγωγή στη CSS
  • Εισαγωγή στην PHP
  • Επαναλήψεις, πίνακες και συναρτήσεις
  • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και τη MYSQL
  • Διαχείριση της MYSQL από την PHP
  • Αντικείμενα στην PHP
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (20 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • Vontas A., Protogeros N., Moumtzi V., Practices and Services for Enabling the Independent Living of Elderly Population, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer Boston, Volume 307/2009, pp 753-758
   • Protogeros N., Agent and Web Service Technologies in Virtual Enterprises, Information Science Reference (IGI Global), 701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA.

   2008

   • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π., Πρωτόγερος, Ν. και Γκανταρά, Ε., 'Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων με την χρήση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Λίβα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, (προς δημοσίευση).
   • Gagalis D., Tahinakis P.,, Protogeros N., Ginoglou D., "Challenges and trends towards an effective application of ERP and SCM systems in SMEs", στο βιβλίο με τίτλο "Enterprise Information Systems for Business Integration in SMEs: Technological, Organizational and Social Dimensions". Information Science Reference ( IGI Global),701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA.
   • Protogeros N., "Service Oriented Architectures and ESB in VE Integration", στο βιβλίο με τίτλο "Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations". Information Science Reference ( IGI Global),701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA.
   • Protogeros N., "Agent and Web Service Technologies in Virtual Enterprises", Information Science Reference (IGI Global), 701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA.
   • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π., Πρωτόγερος, Ν. και Γκανταρά, Ε., "Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων με την χρήση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων", Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Λίβα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς.
   • Gagalis D., Tahinakis P.,, Protogeros N., Ginoglou D., "Challenges and trends towards an effective application of ERP and SCM systems in SMEs", στο βιβλίο με τίτλο "Enterprise Information Systems for Business Integration in SMEs: Technological, Organizational and Social Dimensions ". Information Science Reference ( IGI Global),701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA.
   • Protogeros N., "Service Oriented Architectures and ESB in VE Integration", στο βιβλίο με τίτλο "Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations ". Information Science Reference ( IGI Global),701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA.

   2007

   • Protogeros N., "Enterprise organizational structure integration and Service Oriented Architectures", στο βιβλίο με τίτλο "Knowledge and Technology Management in Virtual Organizations: Issues, Trends, Opportunities and Solutions". IDEA GROUP INC.701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA, pp279-291.

   2005

   • Πρωτόγερος Ν., Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης, Π. και Ρίγγα Μ., 2005, 'Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συγκριτική μελέτη', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστ. Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
   • Protogeros N., 2005, «Service Oriented Architecture evolution and the case of Virtual Enterprises», Encyclopedia of E-Commerce, E-Government and Mobile Commerce (formerly the "Encyclopedia of E-Technologies and Applications").IDEA GROUP INC.701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA. Vol 2
   • Tahinakis P., Mylonakis J., Protogeros N., and Ginoglou D., 2005, «Virtual Enterprises accounting difficulties», Encyclopedia of E-Commerce, E-Government and Mobile Commerce (formerly the "Encyclopedia of E-Technologies and Applications"). IDEA GROUP INC.701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA. Vol 2, pp1185-1190
   • Protogeros N., 2005, «Enterprise organizational structure integration and Service Oriented Architectures», στο βιβλίο με τίτλο»Knowledge and Technology Management in Virtual Organizations: Issues, Trends, Opportunities and Solutions". IDEA GROUP INC.701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA.

   2004

   • Protogeros N., 2004, «Virtual Enterprises and the case of BIDSAVER», Virtual Enterprise Integration: Technological and Organizational Perspectives. IDEA GROUP INC.701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA, pp382-399.
   • Protogeros N., 2004, «IT infrastructures and standards for VE integration development», Virtual Enterprise Integration: Technological and Organizational Perspectives. IDEA GROUP INC.701 E. Chocolate Avenue, Suite 200, Hershey PA 17033-1240, USA, pp297-315.
   • Πρωτόγερος, Ν., Ταχυνάκης, Π., και Γκίνογλου, Ν., «Η ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών λογιστικής και ελεγκτικής με το σύστημα ‘Xeos», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Θεόδ. Σκούντζου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2004.
   • Ταχυνάκης, Π., Γκίνογλου, Δ., και Πρωτόγερος, Ν., «Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού: Ο λογαριασμός αμοιβές προσωπικού», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Στυλ. Σαραντίδη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2004.
   • Ταχυνάκης, Π., Πρωτόγερος, Ν., και Γκίνογλου, Δ., «Η ανάπτυξη λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στην βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας», Τιμητικός Τόμος Ομότιμης Καθηγήτριας Μ. Δελιβάνη-Νεγρεπόντη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.
   • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π. και Πρωτόγερος, Ν., Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εκδόσεις Rossily, Αθήνα, 2004.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (34 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Tzafilkou K., Protogeros N., (2020). Monitoring Mouse Behavior in e-learning Activities to Diagnose Students’ Acceptance Items of Perceived Usefulness and Ease of Use. The European Educational Researcher (EUER). 3(1). DOI: 10.31757/euer.312

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tzafilkou K., Protogeros N., Chouliara A., (2020). Experiential Learning in Web Development Courses: Examining Students’ Performance, Perception and Acceptance. Education and Information Technologies, 25, 5687–5701 DOI: 10.1007/s10639-020-10211-6

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tzafilkou K., Protogeros N., (2020). Monitoring Mouse Behavior in e-learning Activities to Diagnose Students’ Acceptance Items of Perceived Usefulness and Ease of Use. The European Educational Researcher (EUER). 3(1). DOI: 10.31757/euer.312
    • Tzafilkou K., Protogeros N., Chouliara A., (2020). Experiential Learning in Web Development Courses: Examining Students’ Performance, Perception and Acceptance. Education and Information Technologies, 25, 5687–5701 DOI: 10.1007/s10639-020-10211-6

    2018

    • Tzafilkou Κ., Protogeros Ν., “Mouse Behavioral Patterns and Keystroke Dynamics in End-User Development: what can they tell us about users' behavioral attributes?” Computers in Human Behavior, vol. 83, Ιούνιος 2018, pp 288-305.
    • Tzafilkou Κ., Protogeros Ν., "Examining gender issues in perception and acceptance in web-based end-user development activities", 2018, Education and Information Technologies, 23, pp 1175–1202.

    2017

    • Tzafilkou, K., Protogeros, N., Karagiannidis, C. et al. Gender-based behavioral analysis for end-user development and the ‘RULES’ attributes. Education and Information Technologies 22, 1853–1894 (2017). https://doi.org/10.1007/s10639-016-9519-4
    • Tzafilkou Κ., Protogeros Ν., “Diagnosing user perception and acceptance using eye tracking in web-based end-user development”, Ιουλ 2017, Computers in Human Behavior.

    2016

    • Tzafilkou Κ., Protogeros Ν., Karagiannidis C., Koumpis A., “Gender-based behavioral analysis for end-user development and the ‘RULES’ attributes”, Ιουλ 2016, Education and Information Technologies.
    • Protogeros Ν., Tzafilkou Κ., “Simple-talking database development: Let the end-user design a relational schema by using simple words”, Ιουλ 2015, Computers in Human Behavior.

    2015

    • Protogeros, Ν., Tzafilkou, Κ., Simple-talking database development: Let the end-user design a relational schema by using simple words. Computers in Human Behavior, Volume 48, July 2015, Pages 273-289, https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.002
    • Tzafilkou Κ., Protogeros Ν., Koumpis Α., “User-centred cloud service adaptation: an adaptation framework for cloud services to enhance user experience”, Apr 2015, International Journal of Computer Integrated Manufacturing .
    • Tzafilkou Κ., Protogeros Ν., Yakinthos C., “End-User Development of CRM Systems: Towards a Behavioural End- User Profiling based on Gender and Expertise”, Ιαν 2015, International Journal of Electronic Business.

    2014

    • Tzafilkou Katerina, Protogeros N., Yakinthos C., “Human Factors in End-user Development of Marketing-IS: A Behavioral User Profiling Approach”, Aug 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences

    2010

    • Αθανασιάδης Γ., Βόντας Α., Γκίνογλου Ε., Ιγνατιάδης Ι., Κουμπής Α., Πρωτόγερος Ν., Φραγκίδης Γ., Χατζηκώστας Γ., 'Εισαγωγή αρχών περιβαλλοντικής λογιστικής στις λογιστικές πρακτικές και τις καταστάσεις οικονομικής πληροφόρησης των ελληνικών επιχειρήσεων', EPSILON 7, σελ 1227-1232
    • Axenopoulos A,. Doulaverakis C., Protogeros N., Tahinakis P., Mylonakis J., "The Safety Issue in a Web Travel Booking Services Scenario Based on Business Process Execution Language" Computer and Information Science Journal, Vol. 3, No 4
    • Lathiras P., Zopidou A., Mylonakis J., Tahinakis P., Protogeros N. Valachis I., "An evaluation of websites quality factors in agro travel and ecotourism" Tourism And Hospitality Management, Volume 16 Number 1 pp. 1 - 123 May 2010
    • Lathiras P., Zopidou A., Mylonakis J., Tahinakis P., Protogeros N. Valachis I., "An evaluation of websites quality factors in agro travel and ecotourism" Tourism And Hospitality Management, Volume 16 Number 1 pp. 1 1, 23 May 2010
    • Protogeros Ν., Vontas Α., Chatzikostas Γ., Koumpis Α., "A software shell to support accounting for the environment" Environmental Modelling & Software. doi:10.1016/j.envsoft.2010.07.003.

    2009

    • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Koumpis, A., Protogeros, N. and Mylonakis, I., 'Accounting issues on the measurement and bookkeeping of Research and Development expenditures within the European Research area', The Icfai University Journal of Accounting Research, Vol. III, No.2, pp.30-46
    • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Koumpis, A., Protogeros, N. and Mylonakis, I., "Accounting issues on the measurement and book-keeping of Research and Development expenditures within the European Research area", The Icfai University Journal of Accounting Research, Vol. III, No.2, pp.30-46

    2007

    • Protogeros N., Economides A., Papagiannis G., Syleos C., "Developing a near-optimal lowest-consumption tunnel lighting system using software agents through Power Line Communications", Journal of Computing and Information Technology, CIT 15, 2007, 2, pp185-191.
    • Protogeros N., Tahinakis P., Mylonakis J., Gagalis D., "The Entrepreneurship Reality in the Field of Supply Chain Management (SCM) Systems " The Hellenic Market Paradigm". International Journal of Technology Marketing. Vol.2, No.1, (2007), pp. 19-52

    2006

    • Protogeros N., Tahinakis P., Mylonakis J., Gagalis D., 2006, «Business Information Technology Trends and Synergies In Customer Value-Added Supply Chain Management (SCM) Strategies". Insights to a Changing World Quarterly Journal. Volume 2006 Issue 3.
    • Protogeros N., Tahinakis P., Mylonakis J., Gagalis D., 2006, «The Entrepreneurship Reality in the Field of Supply Chain Management (SCM) Systems - The Hellenic Market Paradigm". International Journal of Technology Marketing. (accepted for publication).
    • Protogeros N., Mylonakis J., Mpella V., Tahinakis P., 2006, «The development of a modern mechanism matching investors with investment products / services on the web», 'International Research Journal of Finance and Economics' (IRJFE), Vol 1 No 4, pp221-232.

    2005

    • Πρωτόγερος Ν., Ταχυνάκης Π., Μυλωνάκης Ι., Τσαβδαρίσου Φ., 2005, 'Η ανάπτυξη ενός ευφυούς μηχανισμού αξιολόγησης εκπαιδευομένων στην διαδικτυακή εκπαίδευση', Review of Economic Sciences, (δεκτό προς δημοσίευση).
    • Syleos C., Protogeros N., Mylonakis J., 2005, «ICA a Company Profile retrieving agent used to form Virtual Enterprises», International Journal of Management Practice (IJMP) Vol 1, No. 4, 2005, pp345-362.
    • Tahinakis P., Mylonakis J., Protogeros N., 2005, «Theoretical issues Environmental Accounting Information Systems in Hospitality Education» Tourism and Hospitality Management. Vol. 11, No. 2, pp. 51-64
    • Protogeros N., Tahinakis P., Ginoglou D., Mylonakis J., 2005, «Sales schedule optimization in an agent based technology», International Journal of Technology Marketing (IJTMKT), Volume 1, Number 2 / 2006 pp196-210.
    • Tahinakis P., Mylonakis J., Protogeros N, 2005, 'The contribution of e-government to the modernization of the Hellenic taxation system', Electronic Government: An International Journal, (Electronic Government, Vol. 3, No. 2/2006 pp139-157).

    2004

    • Tahinakis, P., Ginoglou D. and Protogeros N., 2004, 'The application of international accounting standards in Greece: The case of measuring goodwill', Global Business & Economics Review - Anthology 2004, pp. 104-112.
    • Tahinakis P., Ginoglou D. and Protogeros N., 2004, 'Segmental Identification of Research and Development costs in Investment Decisions by the Greek Banking Sector', International Journal of Financial Services Management, Vol. 1, Nos. 2/3, 2006 pp308-321.

    2002

    • Protogeros, Ν. “A comparative study of business practices of North American and European on-line companies”, Information & Management, 39/7 pp. 525-538, JUL 2002.
    • Συνέδρια (40 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Sales, J., Tzafilkou, K., Koumpis, A., Gees, T., Zimmermann, H., Protogeros, N. and Handschuh, S. Let the End User in Peace: UX and Usability Aspects Related to the Design of Tutoring Systems. In: Kumar V., Troussas C. (eds) Intelligent Tutoring Systems. ITS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12149. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49663-

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • Protogeros N., Tzafilkou K., Koumpis A., “Eye movements and end-user performance in web development tools”, Sixth International Conference on Virtual and Networked Organizations Emergent Technologies and Tools 2017 – ViNOrg’17, November 15-17, 2017. Póvoa de Varzim, Portugal.

     2015

     • K. Tzafilkou, C. Adamantia, Ν. Protogeros, Α. Koumpis, “Engaging end-users in creating data-intensive mobile applications: A creative ‘e-learning-by-doing’ approach”, International Congres on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL). IEEE, Thessaloniki, November 2015.

     2014

     • Katerina Tzafilkou, Nicolaos Protogeros, Charalampos Yakinthos, “Mouse Tracking for Web Marketing: Enhancing User Experience in Web Application Software by Measuring Self-Efficacy and Hesitation Levels”, Jan 2014, International Journal on Strategic Innovative Marketing.

     2013

     • Yakithos, C., Protogeros, N., 'Negotiation Models For The European Energy Market Heletel Fast Prototype'. Proceedings of the 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, (ICSIM '13), Elsevier, Prague 2013
     • Tzafilkou, K., Protogeros, N., Yakithos, C. 'Human Factors in EndUser Development of MarketingIS: A Behavioral User Profiling Approach'. Proceedings of the 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, (ICSIM '13), Elsevier, Prague

     2011

     • Protogeros N., Ginoglou D., Tachinakis P., 'End User Developed Information Systems: Technologies and Trends', New Horizons in Industry, Business and Education, Chios Island 25-26 August 2011.
     • Protogeros N., Ginoglou D., Tachinakis P., "End User Developed Information Systems: Technologies and Trends", New Horizons in Industry, Business and Education" Chios Island 25-26 August 2011.

     2010

     • Axenopoulos A,. Doulaverakis C., Protogeros N.,"Modeling Business using BPEL - a Web Travel Booking Service Scenario" Proceedings of the 3rd International Conference on Accounting and Finance, Vol. 1, Pp 1819-1919, Skiathos 2010

     2009

     • Tahinakis P., Mylonakis J., Ginoglou D., Protogeros N., "Websites Quality Factors Evaluation in Agro and Ecotourism", NHIBE Conference, Santorini 2009
     • Vontas, A.  Protogeros N.,  'Evaluating living labs core competences and assets' Digital Ecosystems and Technologies, 2009. DEST '09. 3rd IEEE International Conference, Istanbul, 13 June 2009, (Scopus)
     • Tahinakis P., Mylonakis J., Ginoglou D., Protogeros N., "Websites Quality Factors Evaluation in Agro and Ecotourism", NHIBE Conference Santorini 2009

     2008

     • Ginoglou, D., Koumpis, A., Tahinakis, P. and Protogeros, N. 'Learning assets management to support novel methods for corporate intangible assets accounting', Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance Conference, 28th - 29th August, Thessaloniki, Greece.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Koumpis, A. and Protogeros, N., 'Accounting issues on the measurement and bookkeeping of Research and Development expenditures within the European Research area', Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2008 (ICESAL 2008) Conference, 7th-8th July, Heraclion, Crete, Greece.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Protogeros, N. and Koumpis, A., 'Corporate Intangibles Assets Accounting: setting the stage for a Learning Assets Management System', Proceedings of 2008 EABR Conference, Salzburg, June 23-26, Austria.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Protogeros, N., Koumpis, A. and Vontas, A., 'Environmental accounting infrastructures: experiences and insights to a global problem', Proceedings of International Academy of Business and Public Administration Disciplines-IABPAD 2008, 24th - 27th April, Dallas, Texas, USA.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N., Ginoglou, D. and Koumpis, A., 'Empowering users to build and participate in communities of practice: The case of collaborative networks', Proceedings of 26th EUROCRIE Conference, 11th - 14th October, Dubai, United Arab Emir
     • Protogeros N., Netwiring the Learning Environments to address Emerging Organisational Needs: virtual learning organisations and ventures, Networked Learning 2008 – 6th INTERNATIONAL CONFERENCE, Sani Beach Hotel, May 2008
     • Protogeros N., Tektonidis D., Mavridis A., Wills C., Koumpis A. 'FUSE: A Framework for Unified Services Engineering', IESA 2008, Interoperability for Enterprise Software and Applications, March 26th - 28th 2008, Berlin, Germany.
     • Ginoglou, D., Koumpis, A., Tahinakis, P. and Protogeros, N. "Learning assets management to support novel methods for corporate intangible assets accounting", Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance Conference, 28th - 29th August, Thessaloniki, Greece.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Koumpis, A. and Protogeros, N., "Accounting issues on the measurement and book-keeping of Research and Development expenditures within the European Research area", Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics 2008 (ICESAL 2008) Conference, 7th-8th July, Heraclion, Crete, Greece.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Protogeros, N. and Koumpis, A., "Corporate Intangibles Assets Accounting: setting the stage for a Learning Assets Management System", Proceedings of 2008 EABR Conference, Salzburg, June 23-26, Austria.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Protogeros, N., Koumpis, A. and Vontas, A., "Environmental accounting infrastructures: experiences and insights to a global problem", Proceedings of International Academy of Business and Public Administration Disciplines-IABPAD 2008, 24th - 27th April, Dallas, Texas, USA.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N., Ginoglou, D. and Koumpis, A., "Empowering users to build and participate in communities of practice: The case of collaborative networks", Proceedings of 26th EUROCRIE Conference, 11th - 14th October, Dubai, United Arab Emirates.
     • Protogeros N., Net-wiring the Learning Environments to address Emerging Organisational Needs: virtual learning organisations and ventures, Networked Learning 2008 – 6th INTERNATIONAL CONFERENCE, Sani Beach Hotel May, 2008
     • Protogeros N., Tektonidis D., Mavridis A., Wills C., Koumpis A. FUSE: A Framework for Unified Services Engineering, I-ESA 2008, Interoperability for Enterprise Software and Applications, March 26th- 28th 2008, Berlin, Germany.

     2007

     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., and Protogeros, N., "Environmental accounting information systems - The case of hotel enterprises", Proceedings of the 5th International Conference of New Horizons in Industry, Business and Education, 30th -31st August, Rhodes Island, Greece, (2007).

     2006

     • Tahinakis, P. Protogeros, N. and Ginoglou, D, 'Environmental accounting information systems: The case of hotel enterprises', Proceeding of Business and Economics Society International 2006 Conference, 15-19 July, Florence, Italy.

     2004

     • Ταχυνάκης, Π., Πρωτόγερος, Ν., Γκίνογλου, Δ. και Ρίγγα Μ., 'Η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού φορολογικού συστήματος', Πρακτικά 3ου Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής, 3-4 Δεκεμβρίου 2004, Αθήνα
     • Μπέλλα, Β., Πρωτόγερος, Ν. και Ταχυνάκης, Π., «Η ανάπτυξη ενός πρότυπου μηχανισμού στο WEB αντιστοίχησης επενδυτών με επενδυτικά προϊόντα», Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα, Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, 23-25 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2004.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N. and Ginoglou, D., “Accounting Information system: An activity-based costing analysis for evaluation of environmental activities in Greece”, in Proceedings of International Academy of Business and Public Administration Disciplines-IABPAD 2004, 23-25 January, New Orleans, Louisiana, USA, 2004.
     • Protogeros, N., Tahinakis, P. and Ginoglou, D., “Agent-based sales schedule optimization through compensatory negotiation in Greek environment”, in Proceedings of European Applied Business Research Conference, 14-18 June, Edinburgh, Scotland, UK, 2004.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N. and Ginoglou, D., “Applying an XML system in non-auditing services: The impact on Greek audit competition”, in Proceedings of 27th European Accounting Association Congress, 1-3 April, Prague, Czech Republic, 2004.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N. and Ginoglou, D., “Evaluating natural resources and measuring green taxes with environmental accounting information systems”, in Proceedings of 27th European Accounting Association Congress, 1-3 April, Prague, Czech Republic, 2004.
     • Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Potogeros, N., “Liabilities and their measurement in the Greek business: The case of pension costs and obligations”, in Proceedings of Academy of Business and Administrative Sciences XI International Conference, 3-5 July, Bratislava, Slovak Republic, 2004.
     • Protogeros, N., Tahinakis, P. and Ginoglou, D., “Developing a virtual enterprise in Greece: Information technology standards”, in Proceedings of 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition, 9-11 July, Kavala, Greece, 2004.
     • Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Protogeros, N., “The application of international accounting standards in Greece: The case of measuring goodwill”, in Proceeding of Business and Economics Society International 2004 Conference, 19-22 June, Rhodos, Greece, 2004.

     2003

     • Ginoglou, D., Tahinakis, P. and Ptorogeros, N., “The application of EDI in Greek taxation system: The case of value added tax”, in Proceedings of European Applied Business Research Conference, 9-13 June, Venice, Italy, 2003.
     • Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Protogeros, N., “The application of environmental accounting information systems in hospitality education: The impact on Greek tourism sector”, in Proceedings of International Conference of Educating for Tomorrow’s Tourism, 10-12 October, University of Ohrid, Ohrid, Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2003.
     • Protogeros, N. Syleos, C., Tahinakis, P. and Ginoglou, D.,‘Creating an XML system for Greek accounting and auditing firms: The case of management advisory services’, in Proceedings of International Business and Economics Research Conference, 6-10 October, Nevada, U.S.A., 2003.