Ψάλτου Αντωνία
 • 2310 891.300
 • psaltou at uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 302

  Ψάλτου Αντωνία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Διοικητική Υποστήριξη