Έντυπο Υλικό του Πανεπιστημίου


Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020

Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020

 

Οδηγός Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / University of Macedonia

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

University of Macedonia

 

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών (δίγλωσσος)

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών (δίγλωσσος)

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font