Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών και απόκτηση κωδικών πρόσβασης


Οι πρωτοετείς φοιτητές από την Τετάρτη 6/10/2021 09:00 έως την Τετάρτη 13/10/2021 15:00 προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Τμήμα επιτυχίας σας συνδεθείτε στην παρακάτω Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνον όσους φοιτητές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (eregister.it.minedu.gov.gr) και εισάγονται σε θέση των παρακάτω κατηγοριών:
ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. και ΕΣΠ.
ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ)
10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019
10% ΓΕΛ ΝΕΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 2020
ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. και ΕΣΠ.
ΕΠΑΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 και 2020

Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων
Συμπλήρωσε τον κωδικό υποψηφίου. Για επιτυχόντες του 90% + 10% δες το καρτελάκι ταυτότητας υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων.
Συμπλήρωσε τα 4 κεφαλαία αρχικά των ονομαστικών σου στοιχείων με τη σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο (πχ. Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Γεωργίου και της Μαρίας: ΧΠΓΜ). Στην περίπτωση απουσίας ενός εκ των παραπάνω 4 στοιχείων αντί για αρχικό γράμμα πληκτρολόγησε την παύλα (-).
Συμπλήρωσε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η διαδικασία εγγραφής έχει κλείσει.