Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών και απόκτηση κωδικών πρόσβασης


Οι πρωτοετείς φοιτητές από την Τρίτη 20/09/2022 11:00 έως την Δευτέρα 26/09/2022 14:00 προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Τμήμα επιτυχίας σας συνδεθείτε στην παρακάτω Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων.

Έχει δοθεί παράταση έως την Τρίτη 27/09/2022 12:00 (μεσημέρι).

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνον όσους φοιτητές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (eregister.it.minedu.gov.gr) και εισάγονται σε θέση των παρακάτω κατηγοριών:
ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. και ΕΣΠ.
ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2021
10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 (ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ)
10% ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 2021
ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. και ΕΣΠ.
ΕΠΑΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2020 και 2021
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΛ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ

Οδηγός για Πρωτοετείς Φοιτητές 2022-23

Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων
Συμπλήρωσε τον κωδικό υποψηφίου. Για επιτυχόντες του 90% + 10% δες το καρτελάκι ταυτότητας υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων.
Συμπλήρωσε τα 4 κεφαλαία αρχικά των ονομαστικών σου στοιχείων με τη σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο (πχ. Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Γεωργίου και της Μαρίας: ΧΠΓΜ). Στην περίπτωση απουσίας ενός εκ των παραπάνω 4 στοιχείων αντί για αρχικό γράμμα πληκτρολόγησε την παύλα (-).
Συμπλήρωσε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί.