Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών και απόκτηση κωδικών πρόσβασης


Παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 19/10/2020 η προθεσμία για τους πρωτοετείς φοιτητές!

Οι πρωτοετείς φοιτητές από την Παρασκευή 9/10/2020 έως την Δευτέρα 19/10/2020 προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Τμήμα επιτυχίας σας συνδεθείτε στην παρακάτω Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνον όσους φοιτητές έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (eregister.it.minedu.gov.gr) και εισάγονται σε θέση των παρακάτω κατηγοριών:
10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ (2018 και 2019)
ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. ή ΗΜ. (ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ)
ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ (ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ)
10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ (2018 και 2019)
ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. ή ΗΜ.
ΕΠΑΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων
Συμπλήρωσε τον κωδικό υποψηφίου. Για επιτυχόντες του 90% + 10% δες το καρτελάκι ταυτότητας υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων.
Συμπλήρωσε τα 4 κεφαλαία αρχικά των ονομαστικών σου στοιχείων με τη σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο (πχ. Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Γεωργίου και της Μαρίας: ΧΠΓΜ). Στην περίπτωση απουσίας ενός εκ των παραπάνω 4 στοιχείων αντί για αρχικό γράμμα πληκτρολόγησε την παύλα (-).
Συμπλήρωσε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί.