Παιδή Ρεβέκκα
 • 2310 891.413
 • rpedi uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 328

  Παιδή Ρεβέκκα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2003
  • MA in International Political Economy, University of Sheffield-Department of Politics, 2004
  • MPhil in International Relations, University of Cambridge-Center of International Studies, 2007
  • PhD στις Διεθνείς Σχέσεις, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνείς Σχέσεις των Μικρών Κρατών
  • Διεθνείς Σχέσεις και ΕΕ
  • Διεθνείς Σχέσεις και Επιχειρηματικότητα
  • Εξωτερική Πολιτική και Κοινή Γνώμη

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε
   (ΔΕ5018)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ - INTERNATIONAL RELATIONS OF RUSSIA
   (ΔΕ4014)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

   Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση με κεντρικά στοιχεία αναφορικά με τη Ρωσία, την εξωτερική πολιτική της και τον διεθνή ρόλο/παρουσία της στο διεθνές σύστημα και στον γειτονικό της χώρο.  Το περιεχόμενο του μαθήματος: ο ρόλος της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα και η εξωτερική πολιτική της, ιστορικά ορόσημα, βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, κύριοι παίκτες/θεσμικό πλαίσιο, εσωτερικές αναζητήσεις ταυτότητας/στρατηγική κουλτούρα, βασικά ζητήματα και επιδιώξεις σε σχέση με την ασφάλεια (π.χ. ενεργειακή ασφάλεια), περιφερειακή αρχιτεκτονική, συμμετοχή στην ομάδα BRICS, σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις (π.χ. ΗΠΑ, Κίνα όπως και Ε.Ε.).

   

   INTERNATIONAL RELATIONS OF RUSSIA (taught in english)

  The course aims at the familiarization with basic and key issues regarding Russia, its foreign policy and its international role/presence in the international system and its neighborhood.  The course's contents: the role of Russia in the international system and its foreign policy, historical milestones, basic determining factors of Russian foreign policy, major players/institutional framework, internal identity debates/strategic culture, main security considerations/key issues, energy security considerations, regional architecture, participation in the BRICS, relations with great powers (e.g. the U.S.A., China as well as the EU).

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   (ΔΕ1001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή - φοιτήτρια στις βασικές έννοιες της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, όπως: το διεθνές σύστημα, οι παράγοντες του διεθνούς συστήματος, το εθνικό συμφέρον, η ισχύς, ο πόλεμος, η λήψη αποφάσεων, η στρατηγική, το διεθνές εμπόριο, η σχέση πολιτικής και οικονομίας. Η προσέγγιση όλων αυτών των εννοιών γίνεται στη βάση των θεωρήσεων αλλά και των θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων.  Το μάθημα διακρίνεται από πνευματικό, επιστημονικό και ιδεολογικό πλουραλισμό και επιδιώκει τον προβληματισμό και την ανάπτυξη των ιδίων δυνατοτήτων ανάλυσης, κριτικής σκέψης, αλλά και επιστημονικών ενδιαφερόντων. Συνεπώς η ενεργός παρουσία των φοιτητών στο μάθημα είναι απαραίτητη.  INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS - POLITICS AND ECONOMY

  The course introduces the student to the basic concepts of International Relations, such as the international system and its actors, the national interest, power, war and its causes, decision-making, international cooperation, the relationship between economics and politics. All these concepts are approached on the basis of paradigms (i.e., Realism, Pluralism, and Marxism), theories and analytical tools of the science of International Relations. The course is characterized by scientific and ideological pluralism and seeks the development of the students' analytical skills, critical thought and scientific interest.

  • ΘΡΗΣΚΕΙΑ, OIKONOMIA ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (Δ26007)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (Δ1-27018)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Pedi, R. 2020. Small EU Member States and the European Security and Defence Integration. In G. Voskopoulos (ed.) European Union Security and Defence Policies, Operations and Transatlantic Challenges. New York: Springer pp. 55-73

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Pedi, R. 2020. Small States in Europe as Buffer Between East and West. In G. Baldacchino & A. Wivel (eds.). Research Handbook on the Politics of Small States. Cheltenham. UK: Edward Elgar Publishers.
   • Pedi, R. 2020. Entrepreneurship beyond Business: The Potential of Entrepreneurship Theory in Understanding International Relations Phenomena. Στο Γαλανάκη, Ε. Νικάνδρου, Ε. Παναγιωτοπούλου, Λ. Τιμητικός Τόμος Καθηγήτριας Νάνσυς Παπαλεξανδρή. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου (with Katerina Sarri)

   2018

   • Pedi, R., 2018. Cyprus in the Eastern Mediterranean: A Small State Seeking for Status.. In S. Litsas and A. Tziampiris (eds). The New Eastern Mediterranean. New York: Springer. (with Ilias Kouskouvelis)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Pedi, R., 2017. Greece in the aftermath of the economic crisis needs to change its strategy in the international system: Choosing between Melians and David. Ιn Marangos J., (ed.), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, New York: Palgrave Macmillan.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    2019

    • Pedi, R. 2019. ‘A Union that Strives for More’: Von der Leyen’s All-inclusive EU Narrative. E-International Relations (with Areti Vasmada)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pedi, R., 2019. The (Small) State of the Union: Assessing the EU’s Ability to Implement Its Global Strategy. New Perspectives Interdisciplinary Journal of Central and East European Politics and IR, Vol. 27 (1) pp. 43-72

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pedi, R. 2019. “From the “Small and Smart State” to the “Small and Entrepreneurial State”: Rethinking the International Relations of Small States Within the EU and Beyond It. ​Baltic Journal of European Studies, Vol. 26(1) pp. 3-19 (with Katerina Sarri)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Pedi, R., 2017. Small State Status Seeking: Norway's Quest for International Standing-by Benjamin de Carvalho and Iver Neumann. Political Studies Review, 15(2), pp. 275-276 (Review)
    • Pedi, R., 2017. Foreign Policy in the Twenty-First Century-by Christopher Hill. Political Studies Review, 15(2), pp. 279-280 (Review)

    2016

    • Pedi, R., 2016. Small States and International Security: Europe and Beyond- by Archer et. al, Political Studies Review, 14(1), pp 79-80 (Review)
    • Pedi, R., 2016. The Nordic Countries and the European Union: Still the other European Community?- by Grøn et. al, Political Studies Review, 14(4), pp. 616-617 (Review)
    • Pedi, R., 2016. Cyprus’ Reunification: from the “Momentum” trap to a “Small but Smart” State Strategy, Eurodialogue: Journal of International Relations, European Economic & Social Studies, 5 (with Ilias Kouskouvelis)

    2015

    • Pedi, R., 2015. International Relations: Good-Bye Hegemony! Power and Influence in the Global System"–by Simon Reich and Richard Ned Lebow. Political Studies Review, 13(4), p.586 (Review)

    2014

    • Pedi, R., 2014. Political Theory: Neoclassical Realism in European Politics: Bringing Power Back in-–by Asle Toje and Barbara Kunz. Political Studies Review, 12(2), pp. 266-267 (Review)

    2013

    • Pedi, R. 2013. Στρατηγικές Μικρών Κρατών στην ΕΕ: Καλές Πρακτικές και η Ελληνική Προεδρία. Foreign Affairs Hellenic Edition, Δεκέμβριος, 2013, Ειδική Έκδοση, σσ. 56-69 (μετά από πρόσκληση)

    2012

    • Pedi, R., 2012. The European Union as a Small Power: After the Post-Cold War–by Asle Toje. Political Studies Review, 10(3), pp. 460-461. (Review)
    • Συνέδρια (13 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Pedi, R. 2019. From Serial Summitry to Networks: How Is Cooperation among Lesser Powers Evolving in the Eastern Mediterranean? 13th Pan-European Conference on International Relations, EISA. Sofia, Bulgaria, 11-14 September 2019 (with Ilias Kouskouvelis)
     • Pedi, R., 2019. The King is dead Long Live the King: Small States and the US from the Cold War to Trump. 13th Pan-European Conference on International Relations, EISA. Sofia, Bulgaria, 11-14 September 2019

     2018

     • Pedi, R. 2018. Entrepreneurship stimulation as a diplomacy tool: Lessons from the US, Israeli, Dutch, French and British diplomatic missions’ initiatives in Greece during the economic crisis. Paper presented at ISA 2018 Annual Convention 4-7 April San Francisco US (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2018. Soft power, public diplomacy and entrepreneurship: a new nexus for an old goal. Paper Presented at ICIB 2018 International Conference on International Business, Thessaloniki, Greece, 17-20 May, 2018 (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2018. Realism and Small State Studies: Not as Strange Bedfellows, as You Think. Paper Presented at European International Studies Association 12th Pan-European Conference on International Relations, Prague 12-15 September 2018
     • Pedi, R., 2018. From the ‘Small but Smart State’ to the ‘Small and Entrepreneurial State’: Rethinking the International Relations of Small states. Paper Presented at European International Studies Association 12th Pan-European Conference on International Relations, Prague 12-15 September 2018 (with Katerina Sarri)

     2017

     • Pedi, R. 2017. Towards a Framework for Understanding Opportunity and Change in International Relations. Paper presented at ISA 2017 Annual Convention, Understanding Change in World Politics, Baltimore, 22-25 February. (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2017. The "Start-Up" Nation was not built in one night: Entrepreneurship and Israel in light of Small States International Relations. Paper presented at ICIB 2017 International Conference on International Business, Thessaloniki 19-21, May. (with Katerina Sarri)

     2016

     • Pedi, R. 2016. EU as a Security Actor inside and Outside Europe: Enormous Challenges and Limited Prospects. Paper presented at CISS-ISA 2016 Conference: Boundaries and Borders in an Evolving World Order: Challenges and Prospects, Thessaloniki, 13-15 June.
     • Pedi, R., 2016. Debunking the “Inside/Outside-Divide” in the International Relations of Small Powers. Paper presented at CEEISA-ISA 2016 Conference: The Politics of International Relations, Ljubljana, 23-25 June.
     • Pedi, R. 2016. Entrepreneurship beyond business: exploring the use of entrepreneurship insights to understand International Relations Phenomena, Paper presented at FOREMOST Conference: Entrepreneurship in Turbulent Times, Chania, 29-31 August. (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2016. Reconsidering the “Small but Smart State” concept: Small States as Entrepreneurs. Paper Accepted at 10th Pan-European Conference on International Relations: International Relations in World Society, Izmir, 7-10 September. (with Katerina Sarri)

     2012

     • Pedi, R. 2012. Small States Striving for Influence: The Case of the neutral and non-aligned states in the EU’s CFSP. Paper presented at the International Conference on International Business, Thessaloniki, 17-19 May.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Pedi, R., 2019. Resilience through Entrepreneurship: Εnriching European External Action Service’s Resilience Toolbox. ISA 2019 Annual Convention, Toronto, Canada, 27-30 March. (with Katerina Sarri)
      • Pedi, R. 2019. Entrepreneurship and Public Diplomacy: Old Wine in New Bottles?. 6th International Conference on Applied Economics, Volos 30 May- 1 June 2019 (with Katerina Sarri)
      • Pedi, R., 2019. The Power (Politics) of the Weak Revisited: Realism and the Study of Small State Foreign Policy. EWIS 2019, EISA, Krakow 26-29 June (with Anders Wivel)