Παιδή Ρεβέκκα
 • 2310 891.413
 • rpedi uom.gr
 • Γραφείο: KZ, 328

  Παιδή Ρεβέκκα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2003
  • MA in International Political Economy, University of Sheffield-Department of Politics, 2004
  • MPhil in International Relations, University of Cambridge-Center of International Studies, 2007
  • PhD στις Διεθνείς Σχέσεις, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνείς Σχέσεις των Μικρών Κρατών
  • Διεθνείς Σχέσεις και ΕΕ
  • Διεθνείς Σχέσεις και Επιχειρηματικότητα
  • Εξωτερική Πολιτική και Κοινή Γνώμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Pedi, R. 2020. Small States in Europe as Buffer Between East and West. In G. Baldacchino & A. Wivel (eds.). Research Handbook on the Politics of Small States. Cheltenham. UK: Edward Elgar Publishers.
   • Pedi, R. 2020. Entrepreneurship beyond Business: The Potential of Entrepreneurship Theory in Understanding International Relations Phenomena. Στο Γαλανάκη, Ε. Νικάνδρου, Ε. Παναγιωτοπούλου, Λ. Τιμητικός Τόμος Καθηγήτριας Νάνσυς Παπαλεξανδρή. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου (with Katerina Sarri)

   2018

   • Pedi, R., 2018. Cyprus in the Eastern Mediterranean: A Small State Seeking for Status.. In S. Litsas and A. Tziampiris (eds). The New Eastern Mediterranean. New York: Springer. (with Ilias Kouskouvelis)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Pedi, R., 2017. Greece in the aftermath of the economic crisis needs to change its strategy in the international system: Choosing between Melians and David. Ιn Marangos J., (ed.), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, New York: Palgrave Macmillan.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Pedi, R. 2019. ‘A Union that Strives for More’: Von der Leyen’s All-inclusive EU Narrative. E-International Relations (with Areti Vasmada)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pedi, R., 2019. The (Small) State of the Union: Assessing the EU’s Ability to Implement Its Global Strategy. New Perspectives Interdisciplinary Journal of Central and East European Politics and IR, Vol. 27 (1) pp. 43-72

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pedi, R. 2019. “From the “Small and Smart State” to the “Small and Entrepreneurial State”: Rethinking the International Relations of Small States Within the EU and Beyond It. ​Baltic Journal of European Studies, Vol. 26(1) pp. 3-19 (with Katerina Sarri)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Pedi, R., 2017. Small State Status Seeking: Norway's Quest for International Standing-by Benjamin de Carvalho and Iver Neumann. Political Studies Review, 15(2), pp. 275-276 (Review)
    • Pedi, R., 2017. Foreign Policy in the Twenty-First Century-by Christopher Hill. Political Studies Review, 15(2), pp. 279-280 (Review)

    2016

    • Pedi, R., 2016. Small States and International Security: Europe and Beyond- by Archer et. al, Political Studies Review, 14(1), pp 79-80 (Review)
    • Pedi, R., 2016. The Nordic Countries and the European Union: Still the other European Community?- by Grøn et. al, Political Studies Review, 14(4), pp. 616-617 (Review)
    • Pedi, R., 2016. Cyprus’ Reunification: from the “Momentum” trap to a “Small but Smart” State Strategy, Eurodialogue: Journal of International Relations, European Economic & Social Studies, 5 (with Ilias Kouskouvelis)

    2015

    • Pedi, R., 2015. International Relations: Good-Bye Hegemony! Power and Influence in the Global System"–by Simon Reich and Richard Ned Lebow. Political Studies Review, 13(4), p.586 (Review)

    2014

    • Pedi, R., 2014. Political Theory: Neoclassical Realism in European Politics: Bringing Power Back in-–by Asle Toje and Barbara Kunz. Political Studies Review, 12(2), pp. 266-267 (Review)

    2013

    • Pedi, R. 2013. Στρατηγικές Μικρών Κρατών στην ΕΕ: Καλές Πρακτικές και η Ελληνική Προεδρία. Foreign Affairs Hellenic Edition, Δεκέμβριος, 2013, Ειδική Έκδοση, σσ. 56-69 (μετά από πρόσκληση)

    2012

    • Pedi, R., 2012. The European Union as a Small Power: After the Post-Cold War–by Asle Toje. Political Studies Review, 10(3), pp. 460-461. (Review)
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (16 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2019

     • Pedi, R., 2019. Resilience through Entrepreneurship: Εnriching European External Action Service’s Resilience Toolbox. ISA 2019 Annual Convention, Toronto, Canada, 27-30 March. (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2019. Entrepreneurship and Public Diplomacy: Old Wine in New Bottles?. 6th International Conference on Applied Economics, Volos 30 May- 1 June 2019 (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R., 2019. The Power (Politics) of the Weak Revisited: Realism and the Study of Small State Foreign Policy. EWIS 2019, EISA, Krakow 26-29 June (with Anders Wivel)
     • Pedi, R. 2019. From Serial Summitry to Networks: How Is Cooperation among Lesser Powers Evolving in the Eastern Mediterranean? 13th Pan-European Conference on International Relations, EISA. Sofia, Bulgaria, 11-14 September 2019 (with Ilias Kouskouvelis)
     • Pedi, R., 2019. The King is dead Long Live the King: Small States and the US from the Cold War to Trump. 13th Pan-European Conference on International Relations, EISA. Sofia, Bulgaria, 11-14 September 2019

     2018

     • Pedi, R. 2018. Entrepreneurship stimulation as a diplomacy tool: Lessons from the US, Israeli, Dutch, French and British diplomatic missions’ initiatives in Greece during the economic crisis. Paper presented at ISA 2018 Annual Convention 4-7 April San Francisco US (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2018. Soft power, public diplomacy and entrepreneurship: a new nexus for an old goal. Paper Presented at ICIB 2018 International Conference on International Business, Thessaloniki, Greece, 17-20 May, 2018 (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2018. Realism and Small State Studies: Not as Strange Bedfellows, as You Think. Paper Presented at European International Studies Association 12th Pan-European Conference on International Relations, Prague 12-15 September 2018
     • Pedi, R., 2018. From the ‘Small but Smart State’ to the ‘Small and Entrepreneurial State’: Rethinking the International Relations of Small states. Paper Presented at European International Studies Association 12th Pan-European Conference on International Relations, Prague 12-15 September 2018 (with Katerina Sarri)

     2017

     • Pedi, R. 2017. Towards a Framework for Understanding Opportunity and Change in International Relations. Paper presented at ISA 2017 Annual Convention, Understanding Change in World Politics, Baltimore, 22-25 February. (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2017. The "Start-Up" Nation was not built in one night: Entrepreneurship and Israel in light of Small States International Relations. Paper presented at ICIB 2017 International Conference on International Business, Thessaloniki 19-21, May. (with Katerina Sarri)

     2016

     • Pedi, R. 2016. EU as a Security Actor inside and Outside Europe: Enormous Challenges and Limited Prospects. Paper presented at CISS-ISA 2016 Conference: Boundaries and Borders in an Evolving World Order: Challenges and Prospects, Thessaloniki, 13-15 June.
     • Pedi, R., 2016. Debunking the “Inside/Outside-Divide” in the International Relations of Small Powers. Paper presented at CEEISA-ISA 2016 Conference: The Politics of International Relations, Ljubljana, 23-25 June.
     • Pedi, R. 2016. Entrepreneurship beyond business: exploring the use of entrepreneurship insights to understand International Relations Phenomena, Paper presented at FOREMOST Conference: Entrepreneurship in Turbulent Times, Chania, 29-31 August. (with Katerina Sarri)
     • Pedi, R. 2016. Reconsidering the “Small but Smart State” concept: Small States as Entrepreneurs. Paper Accepted at 10th Pan-European Conference on International Relations: International Relations in World Society, Izmir, 7-10 September. (with Katerina Sarri)

     2012

     • Pedi, R. 2012. Small States Striving for Influence: The Case of the neutral and non-aligned states in the EU’s CFSP. Paper presented at the International Conference on International Business, Thessaloniki, 17-19 May.