Σακαλής Φώτης
 • 2310 891.552
 • sakalis uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ α' υπ., Εργαστήριο Τεχνολογίας Ήχου & Εικόνας "ΤΕΧΝΕΣ"

  Σακαλής Φώτης

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Γ΄911/18.09.2017