Σακαλής Φώτης
  • 2310-891552
  • sakalis uom.gr
  • Γραφείο: ΗΘ α' υπ., Εργαστήριο Τεχνολογίας Ήχου & Εικόνας "ΤΕΧΝΕΣ"

    Σακαλής Φώτης

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης