Δεληπάλλα Σοφία
 • 2310-891468
 • sd uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 230
 • Fax: 2310-891420

  Δεληπάλλα Σοφία

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Μικροοικονομία-Βιομηχανική Οικονομική"

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ (1985)
  • MA in Economics, University of Essex, UK (1987)
  • PhD in Economics, University of Essex, UK (1994)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
  • Δημόσια Οικονομική
  • Βιομηχανική Οικονομική
  • Οικονομικά του καπνίσματος

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • INDUSTRY AND PUBLIC POLICY IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0213)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΒΣ0103-5)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Μικροοικονομική, αν και αρχίζουμε με την έννοια, το αντικείμενο και τα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης γενικά. Η κοινωνία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σπανιότητας και πρέπει να κάνει επιλογές. Η οικονομική επιστήμη μελετά τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία κάνει αυτές τις επιλογές. Η μικροοικονομική μελετά τη συμπεριφορά των ατόμων, των αγορών και τις αλληλεπιδράσεις τους. Μερικές φορές βασιζόμαστε στις αγορές και άλλες φορές πρέπει να τις παραμερίσουμε. Η οικονομική ανάλυση μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα και να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις, δεδομένης της σπανιότητας των πόρων και ανάλογα με τους στόχους μας.

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣ0703-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των ατελών αγορών. Αρχίζουμε με μια σύντομη περιγραφή και ανάλυση της βασικής θεωρίας της επιχείρησης και συνεχίζουμε με τη λεπτομερή μελέτη ατελών αγορών. Τα θέματα που αναλύονται περιστρέφονται γύρω από το πώς αποκτούν οι επιχειρήσεις δύναμη αγοράς, ποιες είναι οι συνέπειες της δύναμης αγοράς, και αν υπάρχει ρόλος για δημόσια πολιτική όσον αφορά την προώθηση του ανταγωνισμού. Οι περιπτώσεις μελέτης αναφέρονται στις οικονομίες των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης. Δεδομένου ότι η θεωρία παιγνίων είναι βασικό εργαλείο για την ανάλυση των αγορών στις οποίες υπάρχει στρατηγική αλληλεξάρτηση, συνιστάται, αν και δεν είναι προαπαιτούμενη, η επιλογή του μαθήματος Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων να προηγείται της επιλογής του μαθήματος της Βιομηχανικής Οργάνωσης.

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   (ΒΣ0520-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η επιστήμη της στρατηγικής σκέψης ονομάζεται Θεωρία Παιγνίων. Παρουσιάζουμε τις βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων, αποφεύγοντας την ίδια τη «θεωρία» και την τεχνική φρασεολογία. Στόχος του μαθήματος είναι να καταδείξουμε πώς η θεωρία παιγνίων μπορεί να εφαρμοσθεί για να απεικονίσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση στις κοινωνικές επιστήμες. Αρχίζουμε με τη βασική ιδέα της θεωρίας και μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς σκεφτόμαστε όσον αφορά τα στρατηγικά παίγνια. Στη συνέχεια εξετάζουμε τις τεχνικές επίλυσης τέτοιων παιγνίων. Πρώτα, χρησιμοποιώντας την κανονική μορφή παρουσίασης του παιγνίου, εξετάζουμε το επιχείρημα της κυριαρχίας και την ανάλυση της ισορροπίας κατά Nash. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη διευρυμένη μορφή εξετάζουμε πιο σύνθετα παίγνια, όπως παίγνια με μικτές στρατηγικές, παίγνια ακολουθίας, επαναλαμβανόμενα παίγνια και τέλος παίγνια με ασύμμετρη πληροφόρηση

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • “Effectiveness of Price and Tax Policies for Control of Tobacco”, IARC Handbooks of Cancer Prevention: Tobacco Control, Volume 14, Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2011. (Working group)

   2009

   • «Βελτίωση συγκρισιμότητας στοιχείων βασισμένων σε υποκειμενικές απαντήσεις χρησιμοποιώντας προτυποποιημένες vignettes: Μια εφαρμογή σε κοινωνικοοικονομικές διαφορές στην υγεία ανάμεσα σε ηλικιωμένους Έλληνες», στο Ζωή 50+ Υγεία, γήρανση και σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Α. Λυμπεράκη, Π. Τήνιος και Τ. Φιλαλήθης (επιμ.), Κριτική, 2009. (με Owen O’Donnell και Teresa Bago d’Uva)

   2003

   • “The comparison between ad Valorem and Specific Taxation under Imperfect Competition”, in D Fullerton and G E Metcalf (eds.), The Distribution of Tax Burdens, The International Library of Critical Writings in Economics, Series no. 155, 2003. (with M J Keen)

   2000

   • “The distributional superiority of tax credits”, in A Gupta and V Kapur (eds.), Microsimulation in government policy and forecasting, Contributions to Economic Analysis, pp 115-132, 2000. (with H Papapanagos)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2009

    • Delipalla, S. (2009) “Tobacco tax structure and smuggling”, FinanzArchiv/ Public Finance Analysis, vol. 65 (1), pp. 93-104
    • Delipalla, S. (2009) “Commodity tax structure and informal activity”, Bulletin of Economic Research, vol. 61 (4), pp. 283-294

    2006

    • Delipalla, S. and M.J.Keen (2006) “Product quality and the structure of commodity taxes”, Journal of Public Economic Theory, 2006, vol. 8 (4), pp. 547-554

    2001

    • Delipalla, S. and O.A. O'Donnell (2001) “Estimating tax incidence, market power and market conduct: The European cigarette industry”, International Journal of Industrial Organisation, 2001, vol. 19, pp. 885-908
    • Delipalla, S. and P. Sanfey (2001) “Commodity taxes, wage determination and profits”, Journal of Public Economic Theory, 2001, vol. 3 (2), pp. 203-217

    1997

    • Delipalla, S. (1997) “Commodity tax harmonisation and public goods”, Journal of Public Economics, vol. 63, pp 447-466

    1992

    • Delipalla, S. and M.J. Keen (1992) “The comparison between ad valorem and specific taxation under imperfect competition”, Journal of Public Economics, vol. 49, pp 351-367
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • “Tobacco taxation in the European Union”, Black Sea Economic Cooperation and WHO, Tobacco Taxation and Administration for the BSEC Countries, Ankara, 2013
     • “Industry pricing behaviour and revenue maximising tax rates”, International Institute of Public Finance 69th Congress, Taormina, Italy, 2013

     2011

     • “Κυβερνητική πολιτική και συμπεριφορά των καπνιστών στην Ελλάδα”, Second Pan Hellenic Tobacco Control Congress, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, και Harvard School of Public Health, Αθήνα, 2011

     2010

     • ”Tobacco Economics”, Gulf Cooperation Council and World Health Organization, Tobacco taxation and legislation in Gulf Cooperation Council member states, Riyadh, Saudi Arabia, 2010. (Invited by WHO)

     2009

     • “Specific versus ad valorem: Does it matter from a public health perspective?”, European Commission Fiscalis 2013 Seminar, Impact of tobacco taxation on public health, Αθήνα, 2009. (Invited by European Commission)

     2008

     • “The political economy of health insurance with adverse selection” International Institute of Public Finance 64th Congress, Maastricht, 2008
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.