Προγράμματα στο αντικείμενο της Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής


 

 

Τίτλος προγράμματος

Μουσική Αγωγή Βρεφών και Νηπίων

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Λήδα Στάμου Καθηγήτρια - Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κόστος 

 200€

Διάρκεια

180 ώρες (4 μήνες)

Ημερομηνία έναρξης

 20/09/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μουσικούς, μουσικοπαιδαγωγούς, απόφοιτους και φοιτητές / σπουδαστές πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων, ωδείων και μουσικών σχολών, απόφοιτους και φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων τμημάτων βρεφονηπιοκομίας και άλλων σχολών αγωγής και εκπαίδευσης. Εργαζόμενους σε ωδεία, μουσικές σχολές και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους και γενικότερα σε εκπαιδευτικούς ή μουσικούς που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τη μουσική εκπαίδευση βρεφών και νηπίων άτομα που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν θεωρητικά και να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης. Γονείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι


Πού στοχεύει

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικής κατάρτισης καιη εξειδίκευση των συμμετεχόντων στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής μουσικής απασχόλησης και αγωγής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τον άρτιο σχεδιασμόμουσικών δράσεων και την αποτελεσματική χρήση και διδασκαλία της μουσικής με βρέφη και νήπια.

Επιπλέον, μέσα από την εκπαίδευση σε καλές πρακτικές και πρότυπες προσεγγίσεις στη μουσική απασχόληση κι εκπαίδευση βρεφών και νηπίων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των μουσικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, καθώς και στην επαφή τους με αναπτυξιακά κατάλληλο ρεπερτόριο και μουσικοπαιδαγωγικό υλικό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικής κατάρτισης καιη εξειδίκευση των συμμετεχόντων στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής μουσικής απασχόλησης και αγωγής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τον άρτιο σχεδιασμόμουσικών δράσεων και την αποτελεσματική χρήση και διδασκαλία της μουσικής με βρέφη και νήπια.Επιπλέον, μέσα από την εκπαίδευση σε καλές πρακτικές και πρότυπες προσεγγίσεις στη μουσική απασχόληση κι εκπαίδευση βρεφών και νηπίων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των μουσικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, καθώς και στην επαφή τους με αναπτυξιακά κατάλληλο ρεπερτόριο και μουσικοπαιδαγωγικό υλικό.

   
   

Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση (σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

Τίτλος προγράμματος

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ελένη Γαβρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κόστος 

 200€

Διάρκεια

452 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

 04/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές (διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής, δήμους, υπηρεσίες και δομές Υποδοχής, Ασύλου Προσφυγικών ροών και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων).

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία σχετικά με ζητήματα διαπολιτισμικής προσέγγισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

Πού στοχεύει

Σκοπός του παρόντος προγράμματος αποτελεί η ευρύτερη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευομένων στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης καθώς και της διευκόλυνσης πρόσβασης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Εφοδιασμός με γνώσεις και δεξιότητες ενδιαφερόμενων για την στελέχωση αντίστοιχων δομών, φορέων κ.λ.π.
 • Εμβάθυνση σε θέματα και δεδομένα που αφορούν γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευπαθών ομάδων πληθυσμού (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, μουσουλμάνων της Θράκης, ομογενών κτλ.).
 • Εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για την προσέγγιση και ένταξη των διαφορετικών μαθητικών ομάδων.

 Εκπτωτικη πολιτικη

 Δεν παρεχεται

 

 

Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση (σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ:
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Πλατσίδου Μαρία, Καθηγήτρια Τμηματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κόστος 

 480€

Διάρκεια

 56 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-

Σε ποιους απευθύνεται

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση της απώλειας σε παιδιά και εφήβους, τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου σε παιδαγωγική και ψυχολογία

 

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 1. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην έγκαιρη επεξεργασία της απώλειας με τον πλέον κατάλληλο για την κάθε περίπτωση τρόπο.
 2. Η εξάσκηση των συμμετεχόντων σε παρεμβάσεις τόσο μέσα στη σχολική τάξη όσο και ατομικά.

Τρόπος υλοποίησης

Δια ζώσης εκπαίδευση

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό, χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Συμβουλευτική Στήριξη

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κόστος 

 240€

Διάρκεια

 420 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

27/09/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γονείς ατόμων με παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, γιατρούς και παιδιάτρους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, σε ΕΕΕΚ και σε ΚΕΣΥ.

 

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις από τη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία και θα εντρυφήσουν σε θέματα εκπαίδευσης, αξιολόγησης, υποστήριξης, επικοινωνίας και συμβουλευτικής ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους
 • Οι συμμετέχοντες θα διαχειριστούν εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό όπως π.χ. επικοινωνία, διαχείριση διδακτικών στόχων, καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη και Ασύγχορνη Τηλεκπαίδευση

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

 Επαγγελματική Συμβουλευτική & Ένταξη στην Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία & λοιπών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 410 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-

Σε ποιους απευθύνεται

 Σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, συμβούλους ΕΠ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.

Πού στοχεύει

 Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής ΑμεΑ και ΕΚΟ

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 Εξειδικευμένο προσωπικό για τη συμβουλευτική υποστήριξη και ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία ή άλλη ευαλωτότητα

Εισηγητές

 • Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Χριστίνα Ζουρνά, Μαθηματικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ΜΔΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, υπ. διδάκτωρ ΠΑΜΑΚ
 • Χαρίκλεια Μανάβη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, υπ. διδάκτωρ ΑΠΘ
 • Ναταλία Μουτοπούλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας – Ψυχολόγος, MA
 • Νικόλαος Παπαθανασίου, Ειδικός Παιδαγωγός, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού υπ. Διδάκτορας ΠΑΜΑΚ

Τρόπος υλοποίησης

 Μεικτή Εκπαίδευση (Δια ζώσης & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

Τίτλος προγράμματος

 

Εκπαίδευση και Αγωγή Ατόμων με Αυτισμό: Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ως λειτουργοί παράλληλης στήριξης


Επιστημονικά Υπεύθυνος

Συριοπούλου Χριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διάρκεια

70 ωρες

Ημερομηνία έναρξης

27/09/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι λειτουργούν ως προσωπικό παράλληλης στήριξης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης της προσχολικής, Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση & επιμόρφωση του προσωπικού παράλληλης στήριξης, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές με ΔΦΑ και/ή μαθησιακές δυσκολίες στην ομαλή συμμετοχή στο σχολικό τους περιβάλλον και στην πρόσληψη των γνώσεων που παρέχει ένα σχολείο γενικής εκπαίδευσης, αλλά παράλληλα να υποστηριχθούν τα μέλη των οικογενειών τους ώστε οι μαθητές να αποδώσουν στη εκπαιδευτική διαδικασία

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 

Εισηγητές

Συριοπούλου Χριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

Δια ζώσης

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

 

H Τεχνική της διαπραγμάτευσης & της διαμεσολάβησης για τον εαυτό, την οικογένεια, το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα


Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Πλατσίδου Μαρία - Καθηγήτρια Τμήμα Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας

Διάρκεια

 200 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-

Σε ποιους απευθύνεται

 Σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Εκπαιδευτές ΣΔΕ, σε Στελέχη δομών μη τυπικής ή/και τυπικής εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους όλων των Σχολών (Θετικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών κλπ.), καθώς και στον γενικό πληθυσμό  που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί στα συγκεκριμένα πεδία

Πού στοχεύει

 

 1.  Στην γνωριμία με το γνωστικό πεδίο των δύο εννοιών και στην    κατανόηση της φιλοσοφίας εφαρμογής τους.
 2. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων της διαπραγματευτικής και διαμεσολαβητικής ικανότητας των εκπαιδευόμενων.
 3. Στην διάχυση των δύο μεθόδων ως ψυχοκοινωνικό εργαλείο για εξεύρεση τρόπων ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, σε θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες.
 4. Εν κατακλείδι στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας του Έλληνα πολίτη προς έναν πολίτη ενεργό, ώστε να χρησιμοποιεί την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στους προσωπικούς, εργασιακούς, οικογενειακούς,  κοινοτικούς χώρους.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 1. Να κατανοούν το ρόλο της διαπραγμάτευσης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του τομέα τους  και την επίδρασή της στην καλή διαχείριση των διαπροσωπικών, κοινωνικών και  οικονομικών αποτελεσμάτων.
 2. Να διαπραγματεύονται διεκδικητικά και με αποτελεσματικό τρόπο.
 3. Να αξιολογούν τα διαφορετικά διαπραγματευτικά στυλ και να προσαρμόζουν τα δικά τους.
 4. Να γνωρίζουν την έννοια της Διαμεσολάβησης, τη φιλοσοφία χρήσης της, την αποτελεσματικότητά της.
 5. Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόζουν τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης και της Διαμεσολάβησης στην επαγγελματική τους ενασχόληση αλλά και στην προσωπική τους ζωή
 6. Να γνωρίζουν τα είδη της Διαπραγμάτευσης και της Διαμεσολάβησης, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.
 7. Να γνωρίζουν τους τομείς εφαρμογής στην Οικογένεια, στο Σχολείο, στην Εργασία και στην Κοινότητα.

Εισηγητές

 
 • ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Καθηγήτρια, Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑ.ΜΑΚ.
 • ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥΣΟΦΙΑ-Δρ. Εκπ/κής Ψυχολογίας- Εκπαιδευτικός
 • ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Οικονομολόγος
 • ΚΟΖΥΒΑΠΑΣΧΑΛΙΝΑ - Εκπαιδευτικός
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ - Εκπαιδευτικός
 • ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑ - Ψυχολόγος

Τρόπος υλοποίησης

 Eξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

Γραφή και Ανάγνωση της Μπράιγ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Διάρκεια

 70 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

10/05/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Πού στοχεύει

 Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της μπράιγ σε μαθητές με τύφλωση. Πέρα από τον κώδικα θα διδαχθούν τεχνικές απτικής ανάγνωσης.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τον κώδικα μπράιγ και να διδάξουν τον κώδικα στα άτομα με τύφλωση.

Εισηγητές

 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη)

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Καθηγητής - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διάρκεια

 420 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

 10/04/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Πού στοχεύει

 

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να υποστηρίξουν μαθητές και γενικότερα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εισηγητές

 

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Καθηγητής, Ιωάννης Αγαλιώτης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Λευκοθέα Καρτασίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Κουστριάβα


Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αποδεδειγμένη και αναγνωρίσιμη διεθνώς ποιότητα του διδακτικού προσωπικού του. Το διδακτικό προσωπικό διαθέτει:

 1. ΦΕΚ διορισμού στο πανεπιστήμιο, απόλυτα συναφές με την Ειδική Αγωγή

 2. Υψηλή εξειδίκευση στα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης

 3. Πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο, απόλυτα συναφές με την Ειδική Αγωγή

 4. Πλούσια διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.


Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των ενοτήτων) είναι καθηγητές Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα διδάσκουν ως μόνιμο προσωπικό στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην κατεύθυνσή της Ειδικής Αγωγής.  Το συγκεκριμένο τμήμα είναι το ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα που οι απόφοιτοί του εργάζονται στην Ειδική Αγωγή. 

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα,ΔΕΝ είναιαπλά υποψήφιοι διδάκτορεςή ακόμη χειρότερα, ΔΕΝ είναι άτομα με ένα απλό πτυχίοειδικού παιδαγωγού, δηλαδή παρόμοια ακαδημαϊκά προσόντα με τους μαθητές που καλούνται να διδάξουν στο σεμινάριο.

Επιπλέον, όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, διδάσκουν στα υψηλού κύρους μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Τρόπος υλοποίησης

 Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 60 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

27/09/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ  ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Πού στοχεύει

 ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ , ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ) ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ

Α) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ:

Α) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Β) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Γ) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Δ) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Εισηγητές

 Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

 Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

60 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

27/09/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Κάθε άτομο το οποίο εμπλέκεται στην εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση (γονείς, αδέρφια, συγγενείς, δάσκαλοι, ψυχολόγοι, θεραπευτές, φοιτητές) καθώς και στην αξιολόγηση (γιατροί ή άλλοι ειδικοί) ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού μπορεί να ωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό. Αν και προηγούμενες γνώσεις καθώς και εμπειρία με άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού, θα ήταν χρήσιμη, το πρόγραμμα είναι προσιτό και εύληπτο για άτομα που ασχολούνται, που θέλουν να ασχοληθούν ή που απλώς θέλουν να ενημερωθούν σε ανάλογα θέματα επικοινωνίας, εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού.

Πού στοχεύει

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες μεθόδους εναλλακτικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης παιδιών με διαταραχή φάσματος αυτισμού διεθνώς. Παρέχει στους εκπαιδευόμενους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση σε μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν για κοινωνικούς αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε άτομα με προβλήματα ή ελλείψεις στο λόγο, τη σημασιολογική ανάπτυξη και την επικοινωνία γενικότερα.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Τα οφέλη από τα προγράμματα αφορούν τόσο τα άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού, ανεξαρτήτου ηλικίας, στο σχολικό περιβάλλον, στην οικογένεια ή αλλού, τα οποία μπορούν να διευκολυνθούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους όσο και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον τους και προσπαθούν να ικανοποιήσουν ανάγκες και επιθυμίες τους να προάγουν τις γνωστικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές τους δεξιότητες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη

και την αυτόνομη διαβίωσή τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Επίσης συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (προ)γραφής και (προ)ανάγνωσης.

Εισηγητές

 • Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

Τίτλος προγράμματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ (ADOS, ADI-R) & 
ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ "ΠΑΪΣ"  

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα Αναπληρωτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

18 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

27/09/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, ψυχολόγους, σε ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες σε διαγνωστικά εργαλεία αυτισμού. Η εκπαίδευση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων των ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού είναι εξατομικευμένη διαδικασία. Ο καθορισμός διδακτικών στόχων βασίζεται στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των δυσκολιών καθενός ατόμου. Τα εργαλεία που θα συζητηθούν παρέχουν δυνατότητα ενδελεχούς αξιολόγησης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

 

 

Εισηγητές

 • Συριοπούλου – Δελλή Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

 

 

 

 


   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος προγράμματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Παμπούρη Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

200 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

01/02/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτικούς
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 • Εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης
 • Διευθυντές, Υποδιευθυντές και στελέχη των ΣΔΕ
 • Υποψηφίους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους στα ΣΔΕ
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ.)
 • Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Φοιτητές

 

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προσόντων (γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) των υποψηφίων και των εν ενεργεία στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και επιθυμούν να επιμορφωθούν στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν:

 • το Θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • την Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • το Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
 • τα Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτών και των Εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ
 • τη Συμβουλευτική διαδικασία που εφαρμόζεται στα ΣΔΕ

 

 

 

 

Τρόπος υλοποίησης

Δια ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη/σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

Τίτλος προγράμματος

Μουσική & τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: Θεωρία και εφαρμογές για τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια, κοινοτικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Στάμου Λελούδα, Καθηγητής Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης  Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

400 ώρες 9 μήνες

Έναρξη

15/03/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία ή μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, σε μουσικούς, καλλιτέχνες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους, φοιτητές αλλά και απλώς άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα και να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες εάν επιθυμούν κάποια στιγμή να ασχοληθούν με άτομα ή ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (φτωχοί, ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, πρόσφυγες, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, κλπ.) στο πλαίσιο διαφόρων φορέων εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, φροντίδας ή διαβίωσης τέτοιων ατόμων/ομάδων.

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων για τη χρήση της δημιουργικής, μουσικής και καλλιτεχνικής έκφρασης και της εμψύχωσης σε προγράμματα για άτομα ή ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, με στόχο την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και προσωπικής ταυτότητας, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιθυμιών, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση και ευζωία ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Εξοικείωση και κατανόηση των βασικών αρχών για τη λειτουργία εκπαιδευτικών, κοινωνικών/κοινοτικών προγραμμάτων με άτομα ή ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (παραβατικότητα, φτώχεια, τρίτη ηλικία, προσφυγιά, ΑμεΑ, κλπ.) μέσω της χρήσης των τεχνών με έμφαση στη μουσική γ) εξοικείωση και κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων και της χρήσης της μουσικής και των τεχνών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

– Ανάπτυξη δημιουργικών μουσικών δεξιοτήτων και φαντασίας για τον σχεδιασμό μουσικών και πολύτεχνων καλλιτεχνικών κοινωνικών δράσεων με /για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ή άτομα/ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Εισηγητές

Στάμου Λελούδα, Καθηγητής Καθηγήτρια Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης  Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

Eξ αποστάσεως (ασύγχρονη)

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος