Προγράμματα στο αντικείμενο της Λογιστικής


Συνοπτικά


Αναλυτικά


Τίτλος προγράμματος

 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 30 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Σε δημόσιους υπαλλήλους και στελέχη διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και αποφοίτους / φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Πού στοχεύει

 Στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ζωής και των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα του ελέγχου και της οικονομικής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των καταρτιζομένων σε θέματα Ελεγκτικής και  ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση.

Εισηγητές

 • Διαβαστής Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος


Τίτλος προγράμματος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 50 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών και λοιπών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της Φορολογίας και του Φορολογικού Ελέγχου ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Φορολογίας και του Φορολογικού Ελέγχου.

Πού στοχεύει

 Στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και σε ζητήματα φορολογικού ελέγχου.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

  Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των καταρτιζομένων στην αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων αλλά και την κατάρτιση τους σε ζητήματα φορολογικού ελέγχου και διαδικασιών

Εισηγητές

 •   Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος


Τίτλος προγράμματος

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 45 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 • · Φοιτητές (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
 • · Πτυχιούχους
 • · Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • · Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Πού στοχεύει

 • Βελτίωση των επιχειρηματικών στρατηγικών σε θέματα υπολογισμού κόστους
 • Ανάπτυξη διαφάνειας λογιστικών υπολογισμών
 • Ορθολογική αξιοποίηση πόρων, μισθών, εσόδων και εξόδων.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 • Κατανόηση των σύγχρονων στρατηγικών κόστους
 • Καλύτερος υπολογισμός του κόστους, της τιμής αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαμόρφωση επαγγελματισμού στην διαδικασία της τιμολόγησης των αγαθών/υπηρεσιών
 • Βελτίωση της διαχείρισης εξόδων και εσόδων
 • Αναγνώριση από επαγγελματίες και υπαλλήλους επιχειρήσεων της έννοιας του κρυφού κόστους (κόστος όχι εύκολα αντιληπτό λόγω της καθημερινής τριβής με την αγορά)

Εισηγητές

 • Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος


Τίτλος προγράμματος

 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 45 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 • · Φοιτητές (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
 • · Πτυχιούχους
 • · Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • · Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Πού στοχεύει

 • Βελτίωση των επιχειρηματικών στρατηγικών σε θέματα υπολογισμού κόστους
 • Ανάπτυξη διαφάνειας λογιστικών υπολογισμών
 • Ορθολογική αξιοποίηση πόρων, μισθών, εσόδων και εξόδων.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 • Κατανόηση των σύγχρονων στρατηγικών κόστους
 • Καλύτερος υπολογισμός του κόστους, της τιμής αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαμόρφωση επαγγελματισμού στην διαδικασία της τιμολόγησης των αγαθών/υπηρεσιών
 • Βελτίωση της διαχείρισης εξόδων και εσόδων
 • Αναγνώριση από επαγγελματίες και υπαλλήλους επιχειρήσεων της έννοιας του κρυφού κόστους (κόστος όχι εύκολα αντιληπτό λόγω της καθημερινής τριβής με την αγορά)

Εισηγητές

 • Καραγιώργος Αλκιβιάδης, Εξωτερικός συνεργάτης

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος


Τίτλος προγράμματος

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 40 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Σε αποφοίτους / φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. οικονομικών και λοιπών σχολών, καθώς και σε στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε βάθος σε θέματα λογιστικής εταιριών

Πού στοχεύει

 Στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με τη Λογιστική Εταιριών, καλύπτοντας βασικές έννοιες της λογιστικής που αφορούν σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρίες.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των καταρτιζομένων στην λογιστική αντιμετώπιση της σύστασης, αύξησης/μείωσης κεφαλαίου και λύσης των διαφόρων τύπων εταιριών όπως και στη φορολογική αντιμετώπισης τους.

Εισηγητές

 • Διαβαστής Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος


Τίτλος προγράμματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 50 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 • · Φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
 • · Πτυχιούχους
 • · Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • · Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Πού στοχεύει

 • Εισαγωγή του σπουδαστή στις Αρχές και της Λογιστικής
 • Εκμάθηση λογιστικών τεχνικών και στην τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης
 • Παρουσίαση των λογαριασμών, του ημερολογίου και χρήσης των λογιστικών καταστάσεων 
 • Ενημέρωση σε τεχνικές βασισμένες στα Ελληνικά και Λογιστικά πρότυπα

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 • Κατανόηση των σύγχρονων λογιστικών μεθόδων και προτύπων
 • Εκμάθηση των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών
 • Σωστή απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης
 • Επεξήγηση των λογιστικών κινήσεων που πρέπει να ακολουθεί μία επιχείρηση
 • Κατανόηση και εκμάθηση του τρόπου τήρησης βιβλίων και του ημερολογίου με βάση τα Ε.Λ.Π.

Εισηγητές

 • Καραγιώργος Αλκιβιάδης, Εξωτερικός συνεργάτης

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 90 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 • · Φοιτητές (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)
 • · Πτυχιούχους
 • · Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • · Στελέχη Επιχειρήσεων
 • · Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Πού στοχεύει

 • εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις καθημερινές λειτουργίες του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα.
 • Καλύτερος τρόπος αξιοποίησής των υλικών και άυλων πόρων μιας επιχείρησης ή οργανισμού
 • Εκμάθηση των διοικητικών και κοστολογικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο
 • Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας μέσα από την βέλτιστη διαχείρισης και υπολογισμού του κόστους

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές της λογιστικής, επικεντρώνοντας στην εκμάθηση λογισμικών πακέτων μηχανογράφησης και
 • Εκμάθηση σύνταξης δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος και Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς και
 • Εκμάθηση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων μέσα από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα

Εισηγητές

 • Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Πετρίδης Ανδρέας, Εξωτερικός συνεργάτης
 • Καραγιώργος Αλκιβιάδης, Εξωτερικός συνεργάτης
 • Διαβαστής Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 


Τίτλος προγράμματος

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 20 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Σε φοιτητές, στελέχη λογιστηρίων, λογιστές, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας λογιστές, στελέχη τμημάτων HR και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης εργαζομένων.

Πού στοχεύει

 Στην απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης εργαζομένων.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσουν μισθοδοσία και να διαχειριστούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την μισθοδοσία και ασφάλιση του προσωπικού (Ενημέρωση Εργάνη, ΙΚΑ, Taxis net).

Εισηγητές

 •  Ανδρέας Πετρίδης, Οικονομολόγος - Λογιστής

Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως


Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

Τίτλος προγράμματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 160 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

-27/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Σε πτυχιούχους και φοιτητές οικονομικών και λοιπών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της Λογιστικής ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Λογιστικής

Πού στοχεύει

 Στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές της λογιστικής,  επικεντρώνοντας στην εκμάθηση λογισμικών πακέτων μηχανογράφησης και στη σύνταξη δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος και Κ.Φ.Ε.), καθώς και στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Οι απόφοιτοι μετά το πέρας του Προγράμματος θα είναι σε θέση απασχοληθούν σε μηχανογραφημένα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία καθώς και σε οικονομικά τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις καθημερινές λειτουργίες του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί 

 Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των καταρτιζομένων στη λογιστική διαδικασία, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και την αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων με παράλληλη χρήση λογιστικού πληροφοριακού συστήματος.

Εισηγητές

 • Πετρίδης Αντρέας, Εξωτερικός συνεργάτης
 • Διαβαστής Ιωάννης, Εξωτερικός συνεργάτης
 • Καραγιώργος Αλκιβιάδης, Εξωτερικός συνεργάτης

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος