Προγράμματα στο αντικείμενο της Πληροφορικής


 Συνοπτικά

 

 


 Αναλυτικά

 

Τίτλος προγράμματος

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης (SEO)

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Βλαχοπούλου Μάρω Καθηγήτρια - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διάρκεια

30 ώρες

Έναρξη

11/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών καταστημάτων που θέλουν να εμφανίσουν την ιστοσελίδα τους στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης. Επίσης σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών που επιθυμούν να εργαστούν πάνω σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και πολλά υποσχόμενο κλάδο του Digital Marketing.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής που θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν πάνω στις τεχνικές βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης αλλά και σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και στελέχη που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να καθοδηγούν και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις ενέργειες SEO που πραγματοποιούν οι συνεργάτες τους.

 

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Στο πρόγραμμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα εξοικειωθούν με τις έννοιες και τεχνικές της βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης και θα ανακαλύψουν εργαλεία και μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα για την βελτίωση της τοποθέτησης τους στα μη πληρωμένα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

 

Εισηγητές

Βλαχοπούλου Μάρω Καθηγήτρια - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 

   Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

Εισαγωγή στη μέθοδο online διαφήμισης Paid Search (PPC) με Google Ad

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Βλαχοπούλου Μάρω Καθηγήτρια - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διάρκεια

30 ώρες

Έναρξη

11/10/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που προωθούν ή σχεδιάζουν να προωθήσουν τις ψηφιακές επιχειρήσεις τους μέσω των GoogleAds.

Επίσης, απευθύνεται σε digitalmarketing managers και PPC specialists που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους πάνω στο κομμάτι βελτιστοποίησης ενός διαφημιστικού λογαριασμού.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών που επιθυμούν να εργαστούν πάνω στο DigitalMarketing μέσω της χρήσης των GoogleAds.

 

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Στο πρόγραμμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα εξοικειωθούν με την πλατφόρμα των GoogleAds. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εκτενής παρουσίαση όλων των λειτουργειών της πλατφόρμας. Μέσα από τις ενότητες που περιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να είσαι σε θέση να δημιουργήσουν από το μηδέν έναν λογαριασμό, να σχεδιάσουν και να ενεργοποιήσουν διαφημιστικές καμπάνιες και να παρακολουθούν τα αποτελέσματα της επένδυσης τους. Τέλος, παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές βελτιστοποίησης των διαφημιστικών λογαριασμών ώστε να διασφαλιστεί η ορθή προβολή μιας επιχείρησης μέσω των GoogleAds.

 

Εισηγητές

Βλαχοπούλου Μάρω Καθηγήτρια - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 

 

 

  Αναλυτική περιγραφή προγράμματος


Τίτλος προγράμματος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR – DPO

Επιστημονικά Υπεύθυνη

 Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ευγενία, Καθηγήτρια  Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο και Πληροφορική"

Διάρκεια

 39 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

 -

Σε ποιους απευθύνεται

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (νομικούς, πληροφορικούς, σύμβουλους επιχειρήσεων κ.ά.), σε ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε νέους επιστήμονες,  μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Πού στοχεύει

 Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάλυση νομικών και τεχνολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τουGDPRκαθώς και στα πρακτικά βήματα συμμόρφωσης προς αυτόν. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση νομικών, πληροφορικών, συμβούλων επιχειρήσεων και στελεχών επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που εισάγει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), καθώς και για τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Σε κάθε θεματική αναλύονται οι διατάξεις του νέου Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία των δεδομένων (GDPR).

Εισηγητές

 • Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ευγενία, Καθηγήτρια  Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο και Πληροφορική"
 • Μαρία Μυλώση: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δικηγόρος, DESS, Διδάκτορας Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Δέσποινα Βεζακίδου : Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Accredited Data Protection Lawyer- Accredited Mediator ADR Group UK, L.L.M Economic & Commercial Law
 • Ιωάννης Μαυρίδης: Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας
 • Παναγιώτης Φουληράς: Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας
 • Κομνηνός Κόμνιος: Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Σπουδών  του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 • Εμμανουήλ Κοντάκης: Προϊστάμενος Κέντρου Υπολογιστών & Δικτύων Παν. Μακεδονίας
 • Ανθούλα Πανταζίδου: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας Μασούτης Α.Ε.
 • Σάββας Τορτοπίδης: Διευθυντής Πληροφορικής, Δ. Μασουτης Α.Ε.
 • Αθανασία Τυχάλα: IT Manager - ERP Consultant, DPO certified by TUV AUSTRIA,DPO Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Τρόπος υλοποίησης

  Δια ζώσης

 

 Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ HTML, CSS ΚΑΙ JAVASCRIPT

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Πρωτόγερος Νικόλαος

Διάρκεια

35 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

17/03/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Σε απόφοιτους λυκείου, σπουδαστές, φοιτητές, νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων με βασικές γνώσεις πληροφορικής.

 

Πού στοχεύει

Στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνολογίες σχεδίασης Ιστοσελίδων (WebDesign).

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να δημιουργούν διαδραστικές Ιστοσελίδες, να διαμορφώνουν την εμφάνισή τους και να επεμβαίνουν σε όλα τα στυλιστικά τους χαρακτηριστικά.

Εισηγητές

 • Νικόλαος Πρωτόγερος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)

 

 Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

Τίτλος προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ TO WORDPRESS

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Πρωτόγερος Νικόλαος

Διάρκεια

 40 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

17/03/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους και επαγγελματίες που επιθυμούν να μάθουν να κατασκευάζουν και να διαχειρίζονται επαγγελματικές ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω της πιο δημοφιλούς πλατφόρμας ανάπτυξης ιστοσελίδων, του WordPress CMS.

 Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και αρχάριοι καθώς ξεκινά από τις πολύ βασικές αρχές ανάπτυξης ιστοσελίδων και καταλήγει σε πιο προχωρημένα θέματα όπως βελτιστοποίηση SEO της σελίδας και δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πού στοχεύει

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει σταδιακά όλες τις λειτουργίες του WordPress από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 Μέχρι το τέλος του προγράμματος και μέσα από την εξάσκηση οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χειρίζονται πλήρως την πλατφόρμα του WordPress και θα μπορούν να κατασκευάσουν από δικές τους απλές ιστοσελίδες μέχρι ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Εισηγητές

 • Νικόλαος Πρωτόγερος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Αικατερίνη Τζαφίλκου, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)

 

 Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

   
   
   
   
   


 

 

 

   
   

 

 

Τίτλος προγράμματος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ LINUX SERVER ΓΙΑ Μ.Μ.Ε. - Ι

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Μαυρίδης Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διάρκεια

 60 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

 01/02/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, ή κατόχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στην εγκατάσταση, διαχείριση και επίβλεψη κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων Linux σε περιβάλλοντα ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων. Επιπλέον, απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν στις καλές πρακτικές εγκατάστασης και διαχείρισης κεντρικών εξυπηρετητών (servers).

Πού στοχεύει

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας διετίας στην Πληροφορική, οι οποίες είναι συνυφασμένες κυρίως με την διαχείριση κεντρικών εξυπηρετητών (servers) Linux.
 • να επιμορφώσει τους επαγγελματίες στις νέες υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν από έναν Linuxserver.
 • να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπως η σχεδίαση, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η υποστήριξη, η συντήρηση και η διαχείριση εξυπηρετητών (servers).
 • να παρουσιάσει τις δυνατότητες λειτουργίας υπηρεσιών ενός LinuxServer στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας μιας ΜΜΕ.
 • Να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών εντός των ΜΜΕ με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος.

 

 

Τρόπος υλοποίησης

 Δια ζώσης εκπαίδευση

 

 Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

Τεχνικές Αναζήτησης, Ανάλυσης, Επεξεργασίας και Παρουσίασης Δεδομένων στα Πλαίσια της Νέας Οικονομίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διάρκεια

 24 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

 27/09/2021

Σε ποιους απευθύνεται

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων :

 • στελέχη εταιριών, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς
 • ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές όλων των κλάδων
 • ακόμα και των θεωρητικών κατευθύνσεων
 • ιατρούς, δημοσιογράφους, μεσίτες, ασφαλιστές,  κλπ.

 καθώς και σε οποιονδήποτε επαγγελματικό/ερευνητικό κλάδο απαιτείται η συλλογή δεδομένων

Πού στοχεύει

 Να γνωρίσουν την επιστήμη των δεδομένων και την ανάλυσή τους (data science & data analysis) και μέσα από λογισμικό όπως το MS Excel αλλά και την ανοιχτού λογισμικού πανίσχυρη στατιστική γλώσσα R με γραφικό περιβάλλον χρήσης να αρχίζουν κάποιες στατιστικές μελέτες

Τι αναμένεται να επιτευχθεί

 Να αναπαριστούν με κατάλληλα γραφικά τα συμπεράσματά τους καθώς και να γνωρίζουν τις σημαντικές τεχνικές εξαγωγής συμπερασμάτων και προβλέψεων της συσχέτισης και παλινδρόμησης (correlation and regression).

 Να είναι ικανοί να διασυνδέουν τις εφαρμογές μεταξύ τους με σκοπό την δημιουργία συνοπτικής έκθεσης – μελέτης (full report).

 Να υλοποιήσουν πρακτικές ασκήσεις με μελέτες πραγματικών περιπτώσεων (real case studies)

Εισηγητές

 Αθανασιάδης Ιωάννης, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τρόπος υλοποίησης

 Μεικτή εκπαίδευση (Συγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

 Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

Τίτλος προγράμματος

Ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστικής νέφους

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διάρκεια

 108 ώρες

Ημερομηνία έναρξης

 3/2/2020

Σε ποιους απευθύνεται

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους  ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, ή κατόχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού.

 

Πού στοχεύει

 Να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις με στόχο να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας της Deloitte.

 

 

 

 

Τρόπος υλοποίησης

 Εξ αποστάσεως

 

 Αναλυτική περιγραφή προγράμματος