Προγράμματα στο αντικείμενο των Διεθνών Σπουδών


 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 Διάρκεια:    

 50 ώρες

 Κόστος: 

 470 Ευρώ

 Έναρξη:    

07/03/2021

 Υλοποίηση: 

 Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Πρύτανης Παν. Μακεδονίας

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατιωτικούς, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), Δημοσιογράφους, γενικά σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να έχει την ευρύτερη εικόνα του γίγνεσθαι, να αποκτήσει γνώσεις για την επαγγελματική του δραστηριότητα ή να προετοιμασθεί για διαγωνισμούς, εξετάσεις φορέων, μεταπτυχιακά ή να επαναπροσανατολισθεί επαγγελματικά

 Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

· Να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μία σαφή εικόνα του διεθνούς γίγνεσθαι και της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, καθώς και ικανότητες, χρήσιμες για κάθε τομέα επαγγελματικής δραστηριότητας.

· Να δημιουργήσει βάσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν στη συνέχεια:

- να εμβαθύνουν σε τομείς του ενδιαφέροντός τους.

- να αντιμετωπίσουν γραπτές δοκιμασίες (π.χ., εισαγωγικές εξετάσεις, κατατακτήριες, κλπ.)

- ή να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.

να συνεχίσουν σπουδές σε σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις προγράμματα, προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματοςΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 

 Διάρκεια:    

 45 ώρες

 Κόστος: 

 330  Ευρώ

 Έναρξη:    

07/03/2021

 Υλοποίηση: 

 Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Πρύτανης Παν. Μακεδονίας

 

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατιωτικούς, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), Δημοσιογράφους – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να έχει την ευρύτερη εικόνα του γίγνεσθαι, να αποκτήσει γνώσεις για την επαγγελματική του δραστηριότητα και να αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη σωστή διαχείριση κρίσεων και τις διαπραγματεύσεις.

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ


 

 Διάρκεια:    

 85 ώρες

 Κόστος: 

 350  Ευρώ

 Έναρξη:    

01/03/2021

 Υλοποίηση: 

 Εξ αποστάσεως

 Επιστημονικά Υπεύθυνος:

 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, Καθηγητής Ιστορίας - ΤμήμαΔιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. Μακεδονίας

 

 Το πρόγραμμα απευθύνεται Σε αποφοίτους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας, με ενδιαφέρον για το μεταναστευτικό/ προσφυγικό ζήτημα.

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος