Προγραμματα στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ & Μάνατζμεντ


Συνοπτικά

 

Αναλυτικά


PROJECT MANAGEMENT:  ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

 

 Διάρκεια:

 40 ώρες

 Κόστος: 

 400   Ευρώ

 Έναρξη:    

 -

 Υλοποίηση: 

 Δια ζώσης Εκπαίδευση

 Επιστημονικά  Υπέυθυνος:

 Τσιρίκας Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Σε οποιοδήποτε επίπεδο της ιεραρχίας και αν ανήκει κάποιος, οι αρχές διαχείρισης έργων μέσα από την πρακτική και την θεωρητική προσέγγιση, προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τόσο απαιτητική αγορά εργασίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Project Management» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης οποιασδήποτε μορφής οργανισμών. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων, τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, την εκμάθηση της γραφεικρατικής πρακτικής της διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management.

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

 Διάρκεια:

 32 ώρες

 Κόστος: 

 500  Ευρώ

 Έναρξη:    

 -

 Υλοποίηση: 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 Επιστημονικά  Υπέυθυνος:

 Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο του φαρμακείου που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, νέους πτυχιούχους φαρμακοποιούς που επιθυμούν να ανοίξουν φαρμακείο ή να εργαστούν ως υπάλληλοι φαρμακείου, επαγγελματίες φαρμακοποιούς που θέλουν να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, βοηθούς φαρμακείων και υπαλλήλους φαρμακείων που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, καθώς και φοιτητές φαρμακευτικής.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές διοίκησης επιχειρήσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου ελληνικού φαρμακείου, τις στρατηγικές προβολής προϊόντων φαρμακείου, τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, τις αρχές διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους σε ένα φαρμακείο καθώς και τις βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κίνησης, της τιμολογιακής πολιτικής και της διαχείρισης των αποθεμάτων

 

 Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

 Διάρκεια:

 120 ώρες

 Κόστος: 

 250   Ευρώ

 Έναρξη:    

10/03/2021

 Υλοποίηση: 

 Εξ αποστάσεως Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 Επιστημονικά  Υπέυθυνος:

 Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της Αυτοδιοίκησης,  Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές που ενσωματώνουν τις έννοιες της αειφορίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας, τα βασικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 14000, τις τεχνικές σύνταξης εκθέσεων αειφορίας, τους δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης και τα διεθνή πρότυπα υπολογισμού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

 

 Διάρκεια:

 20 ώρες

 Κόστος: 

 250   Ευρώ

 Έναρξη:    

 20/10/2021 Τα μαθήματα θα είναι Τετάρτη 17:30-21:30 εξ αποστάσεως  με σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 Υλοποίηση: 

 εξ αποστάσεως  με σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 Επιστημονικά  Υπέυθυνος:

 Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τις τεχνικές πωλήσεων, αλλά και σε άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, εξειδίκευσης και εργασιακής κατάστασης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Πωλητές, Προμηθευτές, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Στελέχη Τμημάτων Μάρκετινγκ ή Πωλήσεων, Δικηγόρους, Στελέχη Κτηματομεσιτικών Γραφείων, Υπαλλήλους Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και όλους όσους θέλουν να πουλήσουν ακριβότερα τον εαυτό τους.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα που εμπλέκονται με τις πωλήσεις ως αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες/επιχειρηματίες, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως υπεύθυνοι σχετικών Τμημάτων. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων θα αντιμετωπισθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χαρτογράφηση της έννοιας «Ποιοτικός Πωλητής – Νικητής Πωλητής», με την ανάπτυξη «τεχνικών εντοπισμού των πραγματικών αναγκών ενός πελάτη», με την περιγραφή των «χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς ενός πωλητή που θέλει να θεωρείται επιτυχημένος», με τις «τακτικές και τα κόλπα που επιτρέπουν να δημιουργούμε ικανοποιημένους πελάτες» αλλά και με τις «τεχνικές αντιμετώπισης των αντιρρήσεων» που πιθανώς έχει ένας πελάτης (πχ δεν έχω χρήματα αυτή τη στιγμή, θα ρίξω μια ματιά στην αγορά και θα ξανάλθω, είχα ξαναγοράσει προϊόντα από την επιχείρησή σας αλλά δεν έμεινα ικανοποιημένος, κτλ).

Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα θα μεταδώσει στους συμμετέχοντες την τέχνη του «να κερδίζουν τον συνομιλητή τους» ώστε τόσο σε προσωπικό επίπεδο (με φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, συμπολίτες, συνεργάτες) όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο (με προμηθευτές, πελάτες, υφισταμένους, προϊσταμένους, εποπτικές αρχές, ανταγωνιστές, χρηματοδότες, εκπροσώπους του εργατικού, φορολογικού και εμπορικού δικαίου) να επιτυγχάνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 Διάρκεια:

 45 ώρες

 Κόστος: 

 330   Ευρώ

 Έναρξη:    

07/04/2020

 Υλοποίηση: 

  Εξ αποστάσεως - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 Επιστημονικά  Υπέυθυνος:

 Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Πρύτανης Παν. Μακεδονίας

 

Απευθύνεται σε Δημοσίους Υπαλλήλους, Φοιτητές, Επιχειρηματίες, Στελέχη Διοίκησης, Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, Στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατιωτικούς, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Στελέχη της Αυτοδιοίκησης, Πολιτικούς, Μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), Δημοσιογράφους – σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικού τομέα δράσης, που ενδιαφέρεται να έχει την ευρύτερη εικόνα του γίγνεσθαι, να αποκτήσει γνώσεις για την επαγγελματική του δραστηριότητα και να αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη σωστή διαχείριση κρίσεων και τις διαπραγματεύσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη και να δημιουργήσει ικανότητες στη σωστή διαχείριση κρίσεων και στη διαπραγμάτευση.

 

Αναλυτική περιγραφή προγράμματος