Επικοινωνία


Η Γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στον ημιόροφο (πάνω από το κυλικείο)

Κοσμήτορας Σχολής:

Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος

 • τηλ.: 2310891540
 • email: kt@uom.edu.gr

Πρόεδρος Τμήματος ΒΣΑΣ:

Τσιμπιρίδου Φωτεινή

 • τηλ.: 2310891426
 • email: ft@uom.edu.gr

Πρόεδρος Τμήματος ΟΕ:

Βελέντζας Κωνσταντίνος

 • τηλ.: 2310891783
 • email: vele@uom.edu.gr

Γραμματεία Κοσμητείας:

Οικονόμου - Γκουτσίδου Χρυσάνθη

 • τηλ.: 2310891376,
 • fax: 2310891377
 • email: chrisik@uom.gr

Οικονόμου Βαΐα (πρακτικογράφος)

 • τηλ.: 2310891645
 • fax: 2310891377
 • email: veconom@uom.edu.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη