Επικοινωνία


Η Γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στον ημιόροφο (πάνω από το κυλικείο)

Κοσμήτορας Σχολής:

Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος

 • τηλ.: 2310891540
 • email: kt@uom.edu.gr

Πρόεδρος Τμήματος ΒΣΑΣ:

Παπαπανάγος Χάρρυ

 • τηλ.: 2310891471
 • email: hp@uom.edu.gr

Πρόεδρος Τμήματος ΟΕ:

Καρφάκης Κωνσταντίνος

 • τηλ.: 2310891710
 • email: ckarf@uom.gr

Γραμματεία Κοσμητείας:

Οικονόμου - Γκουτσίδου Χρυσάνθη

 • τηλ.: 2310891376,
 • fax: 2310891377
 • email: chrisik@uom.gr

Οικονόμου Βαΐα (πρακτικογράφος)

 • τηλ.: 2310891645
 • fax: 2310891377
 • email: veconom@uom.edu.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη