Ιστορικό Σχολής


Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, η Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας και η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών.

 Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ιδρύθηκε, όπως και οι τρεις υπόλοιπες Σχολές του Πανεπιστημίου, το 2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α’ αρ. 129/5-6-2013) και περιλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.

Σε κάθε ένα από τα δύο Τμήματα της Σχολής πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής έχουν μεγάλη διδακτική και ερευνητική πείρα, δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και  αναγνωρισμένο διεθνώς επιστημονικό έργο.

 Τα δύο Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών στεγάζονται στα κτήρια του Πανεπιστημίου Δ και Κ. Πιο συγκεκριμένα, τα γραφεία των καθηγητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βρίσκονται στον 2ο, 3ο, 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου Δ. Τα γραφεία των καθηγητών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών βρίσκονται στον 2ο όροφο του κτηρίου Κ και στον 2ο, 3ο και 4ο όροφο του κτηρίου Δ.

 Τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτηρίου του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, στο ισόγειο βρίσκονται τα αμφιθέατρα 2, 3 και 14, καθώς και το αμφιθέατρο τελετών. Όλα τα υπόλοιπα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτηρίου. Στον 1ο όροφο και ακριβώς πάνω από τη Βιβλιοθήκη βρίσκεται και το κεντρικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 Οι Γραμματείες των δύο Τμημάτων της Σχολής βρίσκονται στον ημιώροφο. Ειδικότερα, η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βρίσκεται απέναντι από τη Βιβλιοθήκη και η Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Κυλικείο.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font