Σύμβουλοι Σπουδών


Κάθε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ορίζει δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ ως συμβούλους σπουδών για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που αφορά τις σπουδές τους. Επιπλέον, μπορούν να τους ζητούν τη βοήθειά τους για να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές τους.

Για το ακαδ. έτος 2019-2020 οι εξής καθηγητές ως σύμβουλοι σπουδών:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:

  1. Κύρτσου Αικατερίνη, γρ. 504 ΓΔ
  2. Φιλιππιάδης Ελευθέριος, γρ. 310 ΓΔ
  3. Μπόϊκος Σπυρίδων  γρ. 401 ΓΔ

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών:

  1. Ακριβούλης Δημήτριος, γρ. 301Α ΓΔ
  2. Κουλακιώτης Αθανάσιος, γρ. 432 ΚΖ
  3. Μάνος Ιωάννης, γρ. 301Α ΓΔ