Σύμβουλοι Σπουδών


Κάθε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ορίζει δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ ως συμβούλους σπουδών για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που αφορά τις σπουδές τους. Επιπλέον, μπορούν να τους ζητούν τη βοήθειά τους για να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές τους.

Για το ακαδ. έτος 2023-2024 οι εξής καθηγητές ως σύμβουλοι σπουδών:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:

  1. Κύρτσου Αικατερίνη, γρ. 504 ΓΔ
  2. Φιλιππιάδης Ελευθέριος, γρ. 310 ΓΔ
  3. Μπόϊκος Σπυρίδων  γρ. 207 ΓΔ

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών:

  1. Για τον Επιστημονικό Κλάδο 100: Κράτος - Δίκαιο - Θεσμοί: Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, γρ. 234Α ΚΖ
  2. Για τον Επιστημονικό Κλάδο 200: Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις: Αρμακόλας Ιωάννης, γρ. 234Δ ΚΖ
  3. Για τον Επιστημονικό Κλάδο 300: Κοινωνική ΑνθρωπολογίαΜάνος Ιωάννης, γρ. 301Α ΓΔ
  4. Για τον Επιστημονικό Κλάδο 400: Οικονομικά και ΕπιχειρηματικότηταΣιώκης Φώτιος, γρ. 200 ΚΖ
  5. Για τον Επιστημονικό Κλάδο 500: ΙστορίαΒλασίδης Βλάσιος, γρ. 212 ΚΖ
  6. Για τον Επιστημονικό Κλάδο 600: Σπουδές Πολιτισμού και ΓλώσσεςΜαυρογένη Σταυρούλα, γρ. 223 ΚΖ
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font