Σιδηροπούλου Χριστίνα
 • 2310 891.400
 • sidiro uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 407

  Σιδηροπούλου Χριστίνα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΙΑΝΟ ((ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Β’ 1932/29.05.2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Master of Music στην Εκτέλεση του Πιάνου [Σόλο, Μουσική Δωματίου, Συνοδεία, Έργα του 20ου αιώνα, Μουσική Ανάλυση, Διατριβή: Μουσική Εκτέλεση: Η Ψυχολογική Έρευνα], London College of Music, Πανεπιστήμιο ThamesValley (1997). Αναγνώριση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 33-73/28-4-1999.
  • Δίπλωμα Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος στην Εκτέλεση Pianoforte, LLCM, London College of Music, Πανεπιστήμιο Thames Valley (1995).
  • Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Eιδίκευση: Ψυχολογία, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990).


  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εκτέλεση – ερμηνεία και ρεπερτόριο: σόλο, μουσική δωματίου και συνοδεία από το μπαρόκ έως σήμερα
  • Πρώτες εκτελέσεις
  • Ύφος, τεχνική και επικοινωνία της ερμηνείας
  • Έργα Ελλήνων συνθετών
  •   Κριτικές εκδόσεις και ηχογραφήσεις
  • Ψυχολογία της Μουσικής Επιτέλεσης & εφαρμογές στη διδασκαλία
  •  Διδακτική του πιάνου
  • Αισθητική και Φιλοσοφία της μουσικής
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ I
   (ΜΝ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα διαχειρίζεται πρακτικές που αφορούν στην χρήση του πιάνου ως «λειτουργικού» εργαλείου για την προαγωγή και εμπέδωση της μουσικής κατανόησης.

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II
   (ΜΝ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα διαχειρίζεται πρακτικές που αφορούν στην χρήση του πιάνου ως «λειτουργικού» εργαλείου για την προαγωγή και εμπέδωση της μουσικής κατανόησης.

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (KAM101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (KAM105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΕΣ0502-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της
  παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να
  υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή
  απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην
  ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή
  του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΕΣ0502-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της
  παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να
  υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή
  απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην
  ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή
  του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΕΣ0502-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της
  παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να
  υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή
  απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην
  ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή
  του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΕΣ0502-4)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την ανάγνωση και απόδοση της
  παρτιτούρας ορχηστρικών και χορωδιακών έργων χωρίς να
  υπολείπεται η ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και η σωστή
  απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην
  ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή
  του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ I
   (ΕΠ0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τεχνικές πιανιστικής συνοδείας, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ II
   (ΕΠ0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τεχνικές πιανιστικής συνοδείας, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ III
   (ΕΠ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τεχνικές πιανιστικής συνοδείας, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ IV
   (ΕΠ0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τεχνικές πιανιστικής συνοδείας, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΠΙΑΝΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0363)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0364)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0365)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0366)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0367)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0368)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0369)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΙΑΝΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0370)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • Valette. I. (2014). Five short preludes for piano 2011. Sidiropoulou, C. (Εd.) Athens: Panas Music, Papagrigoriou - H. Nakas. [EPN 1167]. ISMN 979-0-69151-671-3, σ.14.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sidiropoulou, C. (2014). Pianistic reflections of Dinos Constantinides’ creative musical language during 1965-2009. Available at: https://www.magnipublications.com/analysis

    Προβολή Δημοσίευσης

   2007

   • Politis, E. – Sidiropoulou, C. (2007). Georgios Sachinidis "Concerto for contrabass and orchestra, op.26", transcription for contrabass and piano in A and G minor, critical edition with CD. Athens: M. Nikolaidis -Orpheus Edition. ISMN:979-0-801150-30-1.

    Προβολή Δημοσίευσης

   1998

   • Σιδηροπούλου, Χ. (1998). Εισαγωγή & Ιστορικά και ερμηνευτικά στοιχεία για τις 32 Σονάτες για πιάνο του L. v. Beethoven. Στο: Σονάτες Beethoven. Θεσσαλονίκη: Music Melody Makers. Vol.I σ.σ.18, Vol.II σ.σ.18.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Συνέδρια (5 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2012

    • Σιδηροπούλου, Χ. (2012). Ψυχολογικές ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκφραστική μουσική εκτέλεση, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Καλλιέργεια της Μουσικής Τέχνης στην Ελλάδα της Ευρώπης», Τ.Μ.Ε.Τ. - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 29-31 Μαΐου 2009, Αθήνα: Fagotto, σσ.146-160, ISBN: 978-960-9874 / International Conference "The growth of the art of music in Greece of Europe", D.M.S.A., Univ. of Macedonia, Thessaloniki, 2009 May 29-31, pp.146-160, Fagotto, Athens, ISBN: 978-960-9874.

    2011

    • Σιδηροπούλου, Χ. (2011). «Οργανική Μουσική Εκπαίδευση και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών». Στο Τα μουσικά σχολεία στην κοινωνία. Πρακτικά του 3ου επιστημονικού συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων, Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 27-29 Μαρτίου 2009, σ.σ. 199-229. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη, 2011.

    2010

    • Σιδηροπούλου, Χ. (2010). «Μορφές Πιανιστικής Παρουσίας στο Λόγο του Ντίνου Κωνσταντινίδη». Στο Μουσική Πράξη, Λόγος και Διδασκαλία: Αφιέρωμα στην 80-ετή καλλιτεχνική, ερευνητική και διδακτική προσφορά των διακεκριμένων πανεπιστημιακών δασκάλων Δημήτρη Θέμελη και Ντίνου Κωνσταντινίδη. Πρακτικά ημερίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2010, επιμ. Θ. Ζέρβας και Α. Μ. Ρεντζεπέρη-Τσώνου.

    2009

    • Σιδηροπούλου, Χ. (2009). «Μουσική Εκτέλεση και Ψυχολογική Έρευνα: Εισαγωγή στην Πρώτη Ανάγνωση, Μελέτη και Δεξιοτεχνική Εκτέλεση». Στο Μουσική: Παιδεύει, Εκπαιδεύει, Θεραπεύει. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Ενότητα: Μουσική και Ψυχολογία, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 30 Οκτωβρίου-01 Νοεμβρίου, 2009 [CD-ROM], σ.σ.820-834. Αθήνα: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, 2009. Επιμέλεια: Μαίη Κοκκίδου & Ζωή Διονυσίου.

    2007

    • Σιδηροπούλου, Χ. (2007). «Εφαρμοσμένες Μουσικές σπουδές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: πρόκληση με προοπτική». Στο Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Διεθνή συμμετοχή, Εκδ. Διάπλαση, Αθήνα 2007.
    • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (93 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     2019

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – Ev. Delphinopoulou (violin) - D. Delphinopoulos (viola), Lecture - Concert: Sound Dramatic Landscapes…. a proposal of transubstantiation of ancient musical themes for violin & piano and melodic images for viola and piano, Concert Hall of Komotini Music School in the premises of the 4th Summer School of the Department of Greek Literature of the Democritus University of Thrace “The Ancient Drama as Performing Art” (September, 26th).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – Workshop and concert in the 9th CONTEMPORARY MUSIC WORKSHOP IN COOPERATION WITH THE SCHOOL OF MUSIC STUDIES OF A.U.TH., Supervisor Christos Samaras, Composition Professor,Thessaloniki Concert Hall, (FOYER M1) (November, 4th)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – Ev. Delfinopoulou (violin) – D. Fotiades (viola) – D. Goudimov (violoncello) - Politis, E. (contrabass), ContraVento Quintet on H. Goetz and J. Labor works, Culture Center “Kyttaro - REX”, Komotini (October, 27th)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Goudimov (violoncello) - Politis, E. (contrabass) – D. Vittis (drums), ContraVento Crossover Quartet in Just jazz It concert on C. Bolling & S. Deligiannopoulos works, SOTH Concert Hall, Thessaloniki (December, 2nd)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Ev. Delfinopoulou (violin), D. Fotiades (viola), D. Goudimov (violoncello), chamber music concert entitled Quinteto ContraVento: ..from the matter of dreams on H. Goetz and J. Labor works, Megaron, Thessaloniki (February, 26th)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – V. Vaiouli (soprano), Musical settings of Dimitri Themelis on P. Voreopoulos poetry, Municipality of Oreokastro Hall (March, 3rd)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Ev. Delfinopoulou (violin) - Ath. Zervas (Sax) - D. Goudimov (violoncello), S. Passopoulos (accordeon), E. Politis (contrabass), Chamber music Concert TRIBUTE TO DIMITRIS THEMELIS: RESONANCE ... FROM THE FATAL JOURNEY TO ICARIA, Megaron Concert Hall, Thessaloniki (April, 23rd)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – A. Kathariou Sopranos Direct. : V. Arvanitidou, St. Voutoufianaki, S.Zova, F.Kapsetaki, El. Kontoglou, El. Chatzivasiliou in concert entitled Musical poetry of Dimitri Themelis, Concert Hall-University of Macedonia (May, 9th)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano I) - Chr. Georgoudakis (piano II), Travel Companions for two pianos : Works of Dimitri Themelis and Christos Samaras Concert Hall-University of Macedonia (June, 22nd)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – I.Dragneva (violin) – N. Kyriakou (violoncello), Trio Antico Chamber music concert, Lacara Vourvourou Sithonia Chalkidiki (September 1st)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – Ev. Delfinopoulou (violin) – D. Fotiades (viola) – D. Goudimov (violoncello), Politis, E. (contrabass), ContraVento Quintet on H. Goetz and J. Labor works, Concert Hall- Conservatory “Phaethon”, Alexandroupolis (October, 26th).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) -– Ev. Delfinopoulou (violin) – D. Delfinopoulos (viola) – D. Goudimov (violoncello) - E. Politis (contrabass), Quinteto ContraVento in works of G. Rossini, J.N. Hummel, L. Farrenc, SOTH Concert Hall, Thessaloniki (February 5th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – V. Vaiouli (soprano): Musical settings of D. Themelis on P. Voreopoulos poetry, Poetry Evening organized by the Society of Painters and the Writers’ of Northern Greece Union, Presentation of P. Voreopoulos work, Art Hall of the Painters’ Society (March 13th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Goudimov (violoncello) - E. Politis (contrabass) - D. Vittis (drums), ContraVento Crossover in Just jazz It concert on C. Bolling & S. Deligiannopoulos works, SOTH Concert Hall, Thessaloniki (March 19th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos (viola), Greek composers’ works premier, Viola Festival, State Conservatory of Thessaloniki (May 3rd).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Ath. Zervas (saxophone), participation in concert titled Μουσικήν ποίει και πορεύου dedicated to the composer D. Themelis in the event of his Honorary Award from the Union of Russian Musicians, Days of Greek-Russian Culture, Works of D. Themelis,Concert Hall St. Dragoumis, Museum of Byzantine Culture (May 3rd).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos (viola), Greek composers’ works, Edessa Spring Festival (May 6th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Ath. Zervas (saxophone), Greek composers’ works for saxophone and piano, organized by the School of Music Studies, Faculty of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki & the Greek Composers Union under the artistic supervision of Professor C. Samaras, Theatre Concert Hall, Vafopouleio Cultural Center of Thessaloniki-5th cycle (May 15th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Ev. Delphinopoulou (violin) - D. Delphinopoulos (viola), Chamber music forms with piano: Works for viola-piano, violin-piano by D. Themelis, 9th Musicological Conference: Variations, Elaborations, Transformations, under the auspices of the Hellenic Musicological Society, Telloglion Foundation of Art, A.U.Th., 1-3 December 2017 (December 3rd).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – A. Kathariou Sopranos direct. : St.Voutoufianaki, S.Zova, El. Kontoglou, N. Spyropoulou, Concert entitled Pictures from the Four Seasons Musical Settings of Dimitri Themelis on Chinese poetry by Tao Yuan Min, Van Vei, Li Bo, Du Fu, translated in Greek by An. Souponitski premiere, Co-organized by the: European Idea Friends Association, Greek Contact Center, Writers of Northern Greece Union, DMSA, under the premises of the Ministry of Macedonia and Thrace and the support Concert Hall of the Archaeological Museum of Thessaloniki, (December 22nd )

     2016

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – A. Suponitsky (reciting), Solo elaboration premier of D. Themelis Song Cycle –Seasons (Winter, Spring, Summer, Autumn), Poetry A. Pushkin, Four Seasons, translated in Greek by A. Suponitsky, during the temporary exhibition “Greek Paper Icons, Communication Road between Greece and Russia” cooperation between the Museum of Byzantine Culture and the State Museum of the History of Religion in St. Petersburg “Stephanos Dragoumis” Hall (October, 24th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Ν.Ζisis (flute), Depiction – Interpretation & Unpublished Miniatures, solo and chamber music works by D. Themelis, DMSA, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia, co-organized with C. Chalnaridis (January 15th)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – accompaniment in the Contrabass Master Class Contrabass Class Instruction and Practice techniques, sound production and basic score analysis under Michael Barry Wolf Professor of Contrabass at the University of Performing Arts Berlin, and in the Master Class Concert on the 13/02, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia, supervisor Prof. E. Politis 09-13/02/2016 (February 9th – 13th)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – Ath. Zervas (saxophone), Works for saxophone and piano, Celebration Event of the 30th Anniversary of the Secondary School (Gymnasium & Lyceum) of Intercultural Education of Eastern Thessaloniki, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia (February 17th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Goudimov (cello), Ε. Politis (contrabass), D.Vittis (drums) Concert entitled Just Jazz It of the quartet ContraVento, under Sunday Morning Concerts of the State Orchestra of Thessaloniki, Solon Michaelidis Concert Hall of the State Orchestra. (May 15th)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Ι. Valette (piano II): Valette’s Piano Concerto dedicated to pianist Cristina Sidiropoulou in concert for two pianos, Celebration Events and Concerts of the 30th Anniversary of the School of Music Studies Faculty of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki at the University Campus in Thermi, 27 - 29 May 2016, (May 28th)
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Goudimov (violoncello) - E. Politis (contrabass) - D. Vittis (drums), Quinteto ContraVento Crossover in Just jazz It concert on C. Bolling & N. Dekoulis work’s, Alexandroupolis (October 22nd).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – S. Kyanidou (soprano) : Tribute to C. Samara’s songs cycles celebrating the composer’s 60s, organized by the School of Music Studies, Faculty of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki & the Greek Composers Union, Contemporary Greek composers' cycle 5th, Theatre Concert Hall, Vafopouleio Cultural Center of Thessaloniki (November 28th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – An. Prokopa (recite): Musical settings of D. Themelis on P. Voreopoulos poetry Premiere, presentation of P. Voreopoulos writings, organized by the Municipality of Neapolis-Sykeon, Theater Studio Thespis (December 10th).

     2015

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Ath. Zervas (saxophone), Saxophone Recital – Tribute to the 85th anniversary of the composer Dinos Constantinides, Conservatory of Northern Greece Concert Hall (May, 5th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – V. Lousta (soprano) Greek Composers’ recital for soprano and piano organized by the School of Music Studies Faculty of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki jointly with the Greek Composers Union under the Artistic supervision of Professor C. Samaras, Theatre Concert Hall, Vafopouleio Cultural Center of Thessaloniki. (May, 8th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - S. Tsakalides (violin) – D. Delfinopoulos (viola) – D. Goudimov – (violoncello) - E. Politis (contrabass), Quinteto ContraVento in works of J.N. Hummel and F. Schubert, organized by the Association of Music Educators of Eastern Macedonia – Thrace in the Music Company of Alexandroupolis Events Hall. Alexandroupolis (June 27th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Goudimov (violoncello) E. Politis (contrabass) – D. Vittis (drums), Quinteto ContraVento Crossover in Just jazz It concert on C. Bolling & N. Dekoulis work’s, SOTH Concert Hall, Thessaloniki (May 15th ).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - , Ev. Delphinopoulou (violin) violin, D. Delphinopoulos (viola) viola, D. Goudimov - (violoncello), cello, Ε. Politis (contrabass), Piano Quintetto ContraVento in works of J.N. Hummel and F. Schubert at the 5th Underground Festival of the State Orchestra of Thessaloniki, Block 33 co-organized by: S.M.Y.K.O.TH., KETHEA "ITHACA" S.O.Th., (September 26th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos (viola), Duo chamber music concert Ethno-Landscapes for viola and piano, Sunday Morning Concerts of the State Orchestra of Thessaloniki, Solon Michaelidis Concert Hall S.O. (November 15th)

     2014

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos (viola), Chamber music concert Ethno-Landscapes Ι for viola and piano, , Department of Music Science and Art, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia (June, 4th).

     2013

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos,(viola), Chamber music recital Εtho-traces for viola and piano, organized by the Association of Music Educators of Eastern Macedonia – Thrace in the Music Company of Alexandroupolis Events Hall (March, 3nd).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos,(viola), Εtho-traces for viola and piano, organized by the Society of Friends of the Literature and Arts of Serres in the Events Conservatory Hall of the Association (March, 9th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos (viola), Chamber music concert Ethno-Landscapes for viola and piano, organized by the State Conservatory of Thessaloniki in the Conservatory’s Concert Hall Μelina Μerkouri (April 4th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - A.Antoniou (guitar), P.Skiftas (saxophone), Κ. Ζigeridis (accordion), C.Georgoudakis (piano II), Concert Three Concertos, a fantasy, Two Pianos, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia. Artistic supervisor and piano accompaniment C. Sidiropoulou (July, 5th).

     2012

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Solo and participation in the six pianists’ piano ensemble: N. Zafranas, L. Liatsou, I. Mavrou, J.C.Charron, C. Sidiropoulou, L. Totsiou, performance - piano recital: A contra pedal voyage, six pianists one journey, based on the homonymous text and directed by Elena Kiritsi, piano works by Iossif Valette, Vafopouleio Cultural Center of Thessaloniki (March, 17th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Solo, accompaniment and coaching of choir ensembles, at the performances of the plays The Little Prince and The Liar Grandfather respectively, Kappa 2000 Convention Center of Peraia Thessaloniki (June, 13th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos(viola), Ethno-traces for viola and piano, D.Delphinopoulos and C. Sidiropoulou, 3rd Underground Festival of the State Orchestra, Open Expression and Creation, Block 33, Thessaloniki (September, 23rd).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - D. Delphinopoulos(viola), Ethno-Traces, viola & piano recital, 22-24 Nov 2012 CONFERENCE Explaining Religion: Method, Theory & Experiment, Aristotle University of Thessaloniki, LEVYNA, Brno Chech Republic, Aarhus University Denmark, Charity Brotherhood of Thessaloniki Events Hall (November, 23rd).

     2011

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Solo performance of piano works by F.Chopin, L.v.Beethoven and E.Satie, piano accompaniment, coaching of vocal ensembles, music supervisor of the tribute Journey to the poetry of Odysseus Elytis, in collaboration with teachers of the Intercultural School of N.Epivates held with the support of the Ministry of Culture and the National Book Centre as part of the anniversary events for the centenary of the birth of Od. Elytis, Convention Center KAPPA 2000 of Perea (June, 8th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – D. Delphinopoulos (viola) - I.Stefos (cello) - E. Politis (contrabass), Chamber music concert J.S.Bach 'anti viola da gamba', performance of J. S. Bach sonatas and other works for viola da gamba and harpsichord/piano Department of Music Science and Art in the Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia(April, 12th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – D. Delphinopoulos(viola), Chamber music concert, Romantic Escape for viola and piano, Concert Hall Megaro Mousikis of Thessaloniki, opening concert Music Circus Open , 46th Dimitria Festival of the Municipality of Thessaloniki (September, 12th).

     2010

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - M. Darmiento (viola), Chamber music recital with the Professor of Viola of the US Millersville University of Pennsylvania and Director of the String Division, Antoniadios Cultural Center of Veria (January, 12th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - M. Darmiento (viola), Chamber music recital with the Professor of Viola of the US Millersville University of Pennsylvania and Director of the String Division, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia (January 18th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – M. Thoidou (soprano) – S.Kaya (mezzo-soprano), G. Zacharoudis (violin I), I. Apostolaki (violin II), S. Ali (viola), P. Papavasileiou (cello), Early Music Ensemble Concert organized by the Social Workers of the Special Education of Volos and the Parents Association of the Handicapped of Magnesia in the Polychoros Tsalapata of Volos, (March 21st).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – G. Myralis (saxophone), Th. Sotiriadis(saxophone), concert with works for saxophone dedicated to D. Constantinides, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia (May, 18th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Cathariou A. (mezzo-soprano), honorary PhDs nomination ceremony of D. Constantinides and G. Hadjinikos, Department of Music Science and Art, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia (May, 20th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Cathariou A. (mezzo-soprano), D. Constantinides Songs at the Scientific One-day Conference Music Performance, Scholarship, and Education, Concert and Ceremony Hall, University of Macedonia (May, 22nd).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Dr. M. Darmiento (viola), Chamber music concert with the Professor of Viola of the US Millersville University of Pennsylvania-Director of the String Division, within the Two-day Viola event organized by the Department of Music Science and Art in collaboration with the Fulbright Foundation in Greece in the Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia (June, 1st).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - E. Politis (contrabass), "20th century Greek Composers' works for double-bass & piano" Rodopi's Perfecture Concert Hall, Komotini organized by the Prefectural Department of Rodopi (May, 30th
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - E. Politis (contrabass), "20th century Greek Composers' works for double-bass & piano", International Double-Bass Convention, 05-10.10.2010, Universitaet der Kunste Berlin (October, 9th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - E. Politis (contrabass), "20th century Greek Composers' works for double-bass & piano", Concert Hall-University of Macedonia, Thessaloniki (December, 17th).

     2009

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - E. Politis (contrabass), solo piano and chamber music "A. Piazzolla works", Concert Hall-University of Macedonia, Thessaloniki (January 26th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - E. Politis (contrabass) solo piano and chamber music "A. Piazzolla works", "A. Piazzolla works", Vafopoulio Pnevmatiko Kentro, Thessaloniki (January 29th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - E. Politis (contrabass), "V. Tenidis - Albiccoco do Brazil", Greek Composers works concert, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki (February 15th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) E. Politis (contrabass), "M. Adamis - Three Pieces for Double-bass and Piano (1962)", One-day Scientific Conference Michalis Adamis: Music Ethos and Leadership,Concert Hall-University of Macedonia (May 9th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – V. Fourla (flute), work of Dr Ilya Levinson of the University of Chicago, Concert and Ceremony Hall of the University of Macedonia (June, 1st).

     2008

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - I. Panagopoulos (tenor), singing recital accompaniment, Concert Hall - University of Macedonia (June, 30th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - A. Cathariou (mezzo-soprano), singing recital accompaniment, Concert Hall - University of Macedonia (June, 30th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - E. Politis (contrabass), Chamber music performance Teaching-staff concert, Department of Music Science and Art, Concert Hall - University of Macedonia (December, 16th).

     2007

     • SIDIROPOULOU, C. (piano I) - N. Zafranas (piano II), Two pianos recital, Concert Hall - University of Macedonia, organized by the Department of Music Science and Art (April 19th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano), Solo performance of I. Valette Variations on a Theme by Dragatakis, organized by Music Department of the Aristotle University Prof. Ch. Samaras, Vafopouleio Cultural Center of Thessaloniki Concert Hall (November 29th).

     2006

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Chr. Pouris (piano II), Piano four hands recital, Two day Tribute to the 250 anniversary of the birth of W.A.Mozart, organized by the National Conservatory of Vrilissia in the Muses Hall of the Cultural Center of the Municipality of Vrilissia (March, 31st).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Chr. Pouris (piano II), Piano four hands recital, Conference dedicated to the 250 anniversary of the birth of W.A.Mozart, organized by the Ionian Islands ΑΤΕΙ Technological Educational Institute, Department of Sound Technology and Musical Instruments, Lixouri, Kefalonia (May, 17th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) Solo performance, Event With the Colors of Music organized by the Municipal Conservatory of Thessaloniki, Concert hall Aneton (May 26th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Chr. Pouris (piano II), Piano four hands recital, Tribute to the 250 anniversary of the birth of W.A.Mozart, Cultural Centre "Ionia" of Voula, organized by the Municipality of Voula, Athens (November, 4th).

     2005

     • SIDIROPOULOU, C. (piano), Solo performance, Events With the Colors of Music organized by the Municipal Conservatory of Thessaloniki, "Anatolia" Hall (April, 22nd).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano), choir accompaniment-coaching, supervisor and coordinator of the cultural program Getting Acquainted with ‘Mr’ M. Hadjidakis at the Multipurpose Events Hall of the Gymnasium of N. Michaniona organized by the Intercultural School of N.Epivates within the context of the Events School and Culture of the Prefecture & the Directorate of Primary Education of Thessaloniki (June, 1st).

     2004

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – C. Vassiliadis (violin)- M. Toptsidis (violin) – G. Macovei (flute), Chamber music concert (trio flute-violin-piano, duo violin-piano , trio violin- violin-piano) events With the colors of Music, organized by the Municipal Conservatory of Thessaloniki, Vafopouleio Cultural Center Concert Hall of Thessaloniki (March, 3rd).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano), Solo performance, events With the colors of Music, organized by the Municipal Conservatory of Thessaloniki, ANETON Concert Hall (April, 25th).

     2003

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Chr. Sykiotis (cello), Violoncello Diploma Recital accompaniment, Mousiko Collegio Conservatory Hall (June, 28th).

     2002

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – A. Voskidis (flute), Diploma Recital accompaniment, Vafopouleio Cultural Center Concert Hall (June, 20th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – Il. Macovei (flute I)- G. Macovei, (flute II), Chamber music concert, Concert Hall of the Municipal Conservatory of Polichni, events Music Wanderings (February, 24th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano), Recital, events With the colors of Music, organized by the Municipal Conservatory of Thessaloniki, ANETON Concert Hall (April, 4th).

     2001

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - F. Baxes (guitar), recital accompaniment, Galaxias Conservatory Hall (February, 11th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – Il. Macovei (flute I) - G. Macovei, (flute II), Chamber music concert, Chamber music concert, events With the colors of Music Music Center Concert Hall of the Municipality of Thessaloniki (May, 17th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Th. Antoniou (direction), Μember of the Symphony Orchestra of Thessaloniki concert, Thessaloniki Concert Hall Megaro Mousikis (February 28th).

     2000

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - E. Politis (contrabass), Chamber music performance, Sychrono Conservatory of Thessaloniki Terzian Hall, Panhellenic Contrabassists Meeting (May, 6th). 06/05/2000.
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Z. Stepic (violoncello), Chamber music concert, concert hall Aneton (January, 10th).

     1999

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Recital, Macedonia Pallas Hall at the International Implant Seminar organized by the Stomatological Society of Northern Greece, Thessaloniki (May 14th).

     1997

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Recital, Vestry Hall, London College of Music, Thames Valley University (June, 25th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Recital, Vafopouleio Cultural Centre Concert Hall of Thessalniki (December 22nd).

     1996

     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – A. Moraes (cello), Chamber music performance, Beethoven Cello Extravaganza Festival, Vestry Hall, London College of Music, Thames Valley University (March 14th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) – S. Pugh (cello), Chamber music performance, Beethoven Cello Extravaganza Festival, Vestry Hall, London College of Music, Thames Valley University (March 16th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano), Recital, Vestry Hall, London College of Music.Thames Valley University (June 20th).

     1995

     • SIDIROPOULOU, C. (piano), Solo performance, Messiaen Festival, Vestry Hall, TVU, London (December 5th).
     • SIDIROPOULOU, C. (piano) - Recital, Music Center Concert Hall of the Municipality of Thessaloniki, Young Artists Recitals (May 17th).

     1992

     • SIDIROPOULOU, C. (piano), St. Tsakalidis (violin), G. Stefos (violoncello), chamber music, K. Tsougras Trio premier, Vertiskos International Masterclasses (August 12th).
     • Σεμινάρια / Masterclasses (2 εγγραφές)

      2019

      • Σιδηροπούλου, Χ. (2019). Σεμινάρια πιάνου, Ωδείο Δ. Κόψας, Κομοτηνή (02.11.2019).

      2003

      • Σιδηροπούλου, Χ. (2003). Οι σονάτες του L.v.Beethoven για πιάνο: op.2, op.7, op.10, op.13, op.14, op.22, op.26, op.27, op.49., Μουσικοπαιδαγωγική-Ερμηνευτική Προσέγγιση. Διοργάνωση της Ομάδας εργασίας για την Παιδαγωγική του Πιάνου της Ε. Ε. Μ. Ε., Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, (13/04/2003).
      • Δισκογραφία (3 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

       2013

       • Politis, E. (contrabass) - Sidiropoulou, C. (piano), 2013. Music CD production 20/2012, Music Technology Lab, Dept. of Music Science & Art, University of Macedonia, in Politis, E. The Greek composers’ unpublished works for double bass and piano in the 20th century Greece, Dissertation [Dma/Phd], Corfu: Dept. of Music Studies, Ionian University.
       • Sidiropoulou, C. (piano), 2013. “Moments” in CD: Iossif Valette, Contra-pedal: a piano voyage on a poetic idea by Elena Kyritsi, Ιωσήφ Βαλέτ – Ανάποδο Πεντάλ, Contemporary Piano, Irida Classical. Athens: Publisher Panas music.

       2007

       • Politis, E. (contrabass) - Sidiropoulou, C. (piano), 2007. CD: Georgios Sachinidis Concerto for contrabass and orchestra, op.26", 36/07 recording for contrabass and piano, D.M.S.A. Music Technology Lab, University of Macedonia, Athens: M. Nikolaidis -Orpheus Edition. ISMN: 979-0-801150-30-1.
       • Άλλα (0 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

       Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.