Σιφαλέρας Άγγελος
 • 2310 891.884
 • sifalera uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 428
 • 2310 891.881

  Σιφαλέρας Άγγελος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ − ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (1999).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2007).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μαθηματικός Προγραμματισμός
  • Βελτιστοποίηση Δικτύων
  • Ευρετικές Μέθοδοι

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
   (AIC102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σιφαλέρας Άγγελος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η Γραμμική Άλγεβρα, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη διαφόρων κλάδων των Μαθηματικών, ενώ επίσης βρίσκει εφαρμογές στην Οικονομία, την Πληροφορική, και τη Μηχανική. Ο λογισμός των πινάκων καθώς και άλλες βασικές έννοιες όπως π.χ. οι διανυσματικοί χώροι, αποτελούν βασικά εργαλεία για την κατανόησή και μελέτη των γραμμικών συναρτήσεων. Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα έχουν αποκτήσει:

  i. κατανόηση των βασικών εννοιών της Γραμμικής Άλγεβρας,
  ii. ικανότητα διαμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων Γραμμικής Άλγεβρας χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους.
  iii. ικανότητα χρήσης λογισμικού σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. SageMath) για την επίλυση προβλημάτων Γραμμικής Άλγεβρας.

  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  • Λήψη αποφάσεων
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται ορισμένες θεμελιώδεις εισαγωγικές έννοιες, σχετικά με πίνακες. Στη δεύτερη ενότητα εισάγονται και μελετώνται οι διανυσματικοί χώροι και οι υπόχωροι τους, καθώς επίσης περιγράφεται και η σχέση της γραμμικής εξάρτησης. Τέλος, στην τρίτη ενότητα μελετάται το πρόβλημα των ιδιοτιμών, καθώς και θέματα που αφορούν στη διαγωνιοποίηση πίνακα και στον υπολογισμό των δυνάμεων ενός πίνακα.

  • βασικά στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας,
  • πίνακες (ορισμοί - ιδιότητες πράξεων),
  • γραμμικά συστήματα,
  • διανυσματικοί χώροι - εφαρμογές,
  • προβολές – γραμμικοί μετασχηματισμοί,
  • ιδιοτιμές – ιδιοδιανύσματα, και
  • εξοικείωση με το λογισμικό SageMath.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Η γλώσσα αξιολόγησης είναι στην Ελληνική. Η μέθοδος αξιολόγησης αφορά σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος (Compus), ώστε να είναι προσβάσιμα στους φοιτητές.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  41960366 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ ΤΟ MATLAB : ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, Στεφανίδης Γιώργος, 2014, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-618-5063-08-5

  31174 Γραμμική άλγεβρα, Τύπος: Σύγγραμμα, Δονάτος Γεώργιος Σ., Αδάμ Μαρία Χ., 2008, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1193-4

  50659814 Γραμμική Άλγεβρα, Τύπος: Σύγγραμμα, Μάργαρης Αθανάσιος, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-471-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και Ασκήσεις

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   (ΠΛ0814-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη θεωρία και τις εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γραμμικό προγραμματισμό, στη μαθηματική μοντελοποίηση, σε αλγοριθμικές μεθοδολογίες επίλυσης, αλλά και στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών της λήψης αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Γραμμικός Προγραμματισμός
  2. Μη γραμμικός προγραμματισμός
  3. Εργαστηριακές ασκήσεις με το SageMath

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή εξέταση (70%) Ασκήσεις (30%)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  59386820 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμέλεια), 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-604-4

  59415056 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Taha A. Hamdy, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-691-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις

  • ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
   (CM0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
   (ΠΛ0842)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σαμαράς Νικόλαος, Σιφαλέρας Άγγελος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια εισαγωγή στα μοντέλα βελτιστοποίησης δικτύων και στον ακέραιο προγραμματισμό. Θα δοθεί έμφαση στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων αλλά και στη μοντελοποίηση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
  Συγγράμματα
  1. Παπαρρίζος Κ., Σαμαράς Ν. & Σιφαλέρας Α., Δικτυακή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Ζυγός, 2009.
  2. Μηλιώτης Π. & Μούρτος Ι., Διακριτή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ, 2012.
  3. Βασιλείου Π.X., Εφαρμοσμένος Μαθηματικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2001.

  Επιπλέον υλικό
  1. Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.
  2. Lee J., A First Course in Combinatorial Optimization, Series: Cambridge Texts in Applied Mathematics (No. 36), 2004.
  3. Cook W.J., Cunningham W.H., Pulleyblank W.R. and Schrijver A., Combinatorial Optimization, John Wiley and Sons, New York, 1998.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Στο μάθημα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: το πρόβλημα των ελαχίστων δρόμων, το πρόβλημα του ελαχίστου δένδρου καλύμματος, το πρόβλημα της εύρεσης μεγίστης ροής και το πρόβλημα της εύρεσης ροής ελαχίστου κόστους. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή σε τεχνικές μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού, στον αλγόριθμο κλάδου & φραγής, στο δυναμικό προγραμματισμό αλλά και σε ειδικά προβλήματα όπως δένδρα Steiner και το πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου. Σε κάθε ενότητα οι φοιτητές, εκτός από την μεθοδολογία, εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών πακέτων βελτιστοποίησης όπως η γλώσσα μοντελοποίησης AMPL και ο λύτης Gurobi.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  1827 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΣ Κ., ΣΑΜΑΡΑΣ Ν., ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ Α., 2009, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-960-8065-68-0

  22762766 ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2012, ΟΠΑ, ISBN: 978-960-9443-13-5

  11031 Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός, Τύπος: Σύγγραμμα, Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος, 2001, Ζήτη, ISBN: 960-431-716-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
   (AIDA103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος 

  Υπολογιστική Βελτιστοποίηση

  (Computational optimization)

  Στόχοι

  Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια βαθύτερη κατανόηση των μοντέλων λήψης αποφάσεων, των αλγορίθμων βελτιστοποίησης και των εφαρμογών στην Πληροφορική, και τη μηχανική μάθηση. Αυτό το μάθημα αναλύει επίσης την σχεδίαση αλγορίθμων και τη μαθηματική διαμόρφωση μοντέλων λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας Python.

  Δεξιότητες

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το προτεινόμενο μάθημα θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν σύγχρονες μεθόδους βελτιστοποίησης, να αναλύσουν την υπολογιστική τους απόδοσή και να ερμηνεύσουν τα πειραματικά τους αποτελέσματά.

  Προαπαιτήσεις

  Πολύ καλή γνώση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας.

  Καλή γνώση προγραμματισμού Η/Υ.

  Καλή γνώση δομών δεδομένων.

  Πως θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

  Με προσωπική μελέτη ή/και παρακολούθηση σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων. Μερικές εισαγωγικές έννοιες σε βελτιστοποίηση και υπολογιστικές μεθόδους θα δοθούν στο μάθημα. Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό σε προβλήματα βελτιστοποίησης και στη γλώσσα προγραμματισμού (Numerical) Python θα παρέχονται στους φοιτητές.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις μαθηματικές έννοιες και προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους για ποσοτικά προβλήματα στη λήψη αποφάσεων στη μηχανική μάθηση και λήψη διοικητικών αποφάσεων. Παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης, ευρετικών κατά κύριο λόγο, όπως απαγορευμένη αναζήτηση, προσομοίωση ανόπτηση, αναζήτηση μεταβλητής γειτνίασης, γενετικοί αλγόριθμοι, και αλγόριθμοι εμπνευσμένοι από τη φύση. Συζήτηση σχετικά με τεχνικές παράλληλων υπολογισμών για υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης.


  Προτεινόμενα βιβλία

  • Cortez, P. (2014). Modern optimization with R. Springer.
  • Smith, D. K. (2003). Networks and graphs: techniques and computational methods. Elsevier.
  • Ganguli, R. (2012). Engineering optimization: A modern approach. Hyderabad: Universities Press.

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο http://compus.uom.gr

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (33 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Benmansour R. and Sifaleras A., "Scheduling in parallel machines with two servers: the restrictive case", Variable Neighborhood Search (ICVNS 2021), Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, Vol. 12559, pp. 71-82, 2021.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mladenović N., Sleptchenko A., Sifaleras A., and Omar M. (Eds.), Variable Neighborhood Search, 8th International Conference, ICVNS 2021, Abu Dhabi, U.A.E., March 15-19, 2021, Revised Selected Papers, LNCS, Vol. 12559, Springer-Verlag, 2021.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Sifaleras A. and Stephanides G., Linear Algebra with MATLAB and SageMath (in Greek), TZIOLA Publications, Thessaloniki, ISBN: 978-960-418-487-3, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A., Mladenović N., and Pardalos P. M. (Eds.), "Preface to the Special Issue ICVNS 2018", Journal of Global Optimization, Springer, Vol. 78, No. 2, pp. 239-240, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Benmansour R., Sifaleras A., and Mladenović N., (Eds.), Variable Neighborhood Search, 7th International Conference, ICVNS 2019, Rabat, Morocco, October 3-5, 2019, Revised Selected Papers, LNCS, Vol. 12010, Springer Cham, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Pentelas A., Sifaleras A., and Koloniari G., "A reduced variable neighborhood search approach for feature selection in cancer classification", Variable Neighborhood Search (ICVNS 2019), Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, Vol. 12010, pp. 1-16, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kalatzantonakis P., Sifaleras A., and Samaras N., "On a cooperative VNS parallelization strategy for the capacitated vehicle routing problem", in N. Matsatsinis, Y. Marinakis, and P. M. Pardalos (Eds.), Learning and Intelligent Optimization (LION13), Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, Vol. 11968, pp. 231-239, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M. C., "Adaptive GVNS heuristics for solving the Pollution Location Inventory Routing Problem", in N. Matsatsinis, Y. Marinakis, and P. M. Pardalos (Eds.), Learning and Intelligent Optimization (LION13), Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, Vol. 11968, pp. 157-170, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Antoniadis N., Cordy M., Sifaleras A., and Le Traon Y., "Preventing overloading incidents on smart grids: A multiobjective combinatorial optimisation approach", in B. Dorronsoro, P. Ruiz, J.C. de la Torre, D. Urda, and E.G. Talbi (Eds.), Optimization and Learning (OLA 2020), Springer Communications in Computer and Information Science, Vol. 1173, pp. 269-281, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A. and Konstantaras I., "A survey on variable neighborhood search methods for supply network inventory", in I. Bychkov, V. A. Kalyagin, P. M. Pardalos, and O. Prokopyev (Eds.), Network Algorithms, Data Mining, and Applications (NET 2018), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 315, pp. 71-82, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mladenović N., Sifaleras A., and Kuzmanović M., (Eds.), Advances in Operational Research in the Balkans, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing, 2020.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M.C., "Basic VNS algorithms for solving the pollution location inventory routing problem", Variable Neighborhood Search. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 11328. Springer, Cham, pp. 64-76, 2019.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A., Salhi S., and Brimberg J., (Eds.), Variable Neighborhood Search, 6th International Conference, ICVNS 2018, Sithonia, Greece, October 4–7, 2018, Revised Selected Papers, LNCS, Vol. 11328, Springer International Publishing, 2019.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A. and Petridis K. (Eds.), Operational Research in the Digital Era - ICT Challenges, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, 2019.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Skouri K., Sifaleras A., and Konstantaras I., "Open problems in green supply chain modeling and optimization with carbon emission targets", in P. M. Pardalos and A. Migdalas (Eds.), Open Problems in Optimization and Data Analysis, Springer Optimization and Its Applications, Springer, Cham, Vol. 141, pp. 83-90, 2018.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Koloniari G. and Sifaleras A., "Game-theoretic approaches in cloud and P2P networks: Issues and challenges", in A. Sifaleras and K. Petridis (Eds.), Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham, pp. 11-22, 2019.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Coelho V.N., Santos H.G., Coelho I.M., Oliveira T.A., Penna P.H.V., Souza M.J.F., and Sifaleras A. (Eds.), "5th International Conference on Variable Neighborhood Search (ICVNS'17)", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 66, pp. 1-5, 2018.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • Souravlas S. and Sifaleras A., "Network load balancing using modular arithmetic computations", in P. Vlamos (Ed.), Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol. 988, Springer, Cham, pp. 271-280, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Souravlas S. and Sifaleras A., "On the detection of overlapped network communities via weight redistributions", in P. Vlamos (Ed.), Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol. 988, Springer, Cham, pp. 205-214, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Pardo E.G. and Sifaleras A. (Eds.), "4th International Conference on Variable Neighborhood Search (ICVNS'16)", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 58, pp. 1-5, 2017

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Mladenović N., Sifaleras A., and Sörensen K. (Eds.), "Editorial to the Special Cluster on Variable Neighborhood Search, Variants and Recent Applications", International Transactions in Operational Research, Wiley, Vol. 24, No. 3, pp. 507-508, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Karakalidis A. and Sifaleras A., "Solving Portfolio Optimization Problems using AMPL", in E. Grigoroudis and M. Doumpos (Eds.), Operational Research in Business & Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 167-184, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Jarboui B., Sifaleras A., and Rebai A. (Eds.), "3rd International Conference on Variable Neighborhood Search (VNS'14)", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 47, pp. 1-4, 2015.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A., "Classification of Network Optimization Software Packages", in Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, 3rd ed., IGI Global, Hershey, PA, USA, pp. 7054-7062, 2015.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • Sifaleras A., Paparrizos K., and Demyanov V.F. (Guest Eds.), "Advances in Discrete Optimization", Optimization. A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Taylor & Francis Publications, Vol.62, No. 8, pp. 1003-1006, 2013.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Migdalas A., Sifaleras A., Georgiadis C.K., Papathanasiou J., and Stiakakis E. (Eds.), Optimization Theory, Decision Making, and Operations Research Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 31, Springer New York, ISBN: 978-1-4614-5133-4, 322 p., 2013.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Sifaleras A., Urošević D., and Mladenović N. (Guest Eds.), "EURO Mini Conference (MEC XXVIII) on Variable Neighborhood Search", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 39, pp. 1-4, 2012.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sifaleras A., Urošević D., and Mladenović N. (Eds.), "Book of Proceedings of the 28th EURO Mini Conference on Variable Neighborhood Search (MEC XXVIII - VNS)", Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-7680-260-9, 296 p., 2012.
   • Sifaleras A., Papathanasiou J. and Demange M. (Guest Eds), "Editorial: Special issue on New Combinatorial Optimisation Models for Decision Making", International Journal of Applied Management Science, Inderscience Enterprises Ltd., Vol. 4, No. 3, pp. 219-223, 2012.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • Stiakakis E. and Sifaleras A., "Evaluating the performance of decision making units in the food production industry", in B. Manos, K. Paparrizos, N. Matsatsinis and J. Papathanasiou (Eds), Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Applications and Advances, IGI Global, Chapter 9, pp. 173-192, 2010.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Maros I, Arampatzis G. and Sifaleras A. (Guest Eds) "Editorial: Special issue οn Optimization Models in Environment and Sustainable Development", Operational Research, Springer Berlin/Heidelberg, Vol. 9, No 3, pp. 225-227, 2009.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Παπαρρίζος Κ., Σαμαράς Ν. και Σιφαλέρας Α., "Δικτυακή Βελτιστοποίηση", Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-8065-68-0, 2009.

   2007

   • Σιφαλέρας Α., "Ανάπτυξη και Υλοποίηση Αλγορίθμων Εξωτερικών Σημείων Τύπου Simplex για Προβλήματα Δικτυακής Βελτιστοποίησης", Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2007.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (39 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Kamanas P.A., Sifaleras A., and Samaras N., "Slot machine RTP optimization using variable neighborhood search", Mathematical Problems in Engineering, Hindawi, Vol. 2021, Article ID 8784065, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S., Sifaleras A., Tsintogianni M., and Katsavounis S., "A classification of community detection methods in social networks: A survey", International Journal of General Systems, Taylor & Francis Publications, Vol. 50, No. 1, pp. 63-91, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A., Karakalidis A., and Nikolaidis Y., "Shift scheduling in multi-item production lines: A case study of a mineral water bottling company", to appear in International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, Taylor & Francis Publications, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M. C., "Variable neighborhood search-based solution methods for the pollution location-inventory-routing problem", to appear in Optimization Letters, Springer, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M. C., "Adaptive variable neighborhood search solution methods for the fleet size and mix pollution location-inventory-routing problem", Expert Systems with Applications, Elsevier BV, Vol. 153, Article ID 113444, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S., Sifaleras A., and Katsavounis S., "Hybrid CPU-GPU community detection in weighted networks", IEEE Access, Vol. 8, pp. 57527-57551, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kalatzantonakis P., Sifaleras A., and Samaras N., "Cooperative versus non-cooperative parallel variable neighborhood search strategies: a case study on the capacitated vehicle routing problem", Journal of Global Optimization, Springer, Vol. 78, No. 2, pp. 327-348, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis K., Arabatzis G., and Sifaleras A., "Mathematical optimization models for fuelwood production", Annals of Operations Research, Springer, Vol. 294, pp. 59-74, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Roussou I., Stiakakis E., and Sifaleras A., "An empirical study on the commercial adoption of digital currencies", Information Systems and e-Business Management, Springer, Vol. 17, pp. 223-259, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karakostas P., Sifaleras A., and Georgiadis M. C., "A general variable neighborhood search-based solution approach for the location-inventory-routing problem with distribution outsourcing", Computers & Chemical Engineering, Elsevier Ltd., Vol. 126, pp. 263-279, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S., Sifaleras A., and Katsavounis S., "A parallel algorithm for community detection in social networks, based on path analysis and threaded binary trees", IEEE Access, Vol. 7, No. 1, pp. 20499-20519, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S. and Sifaleras A., "Trends in data replication strategies: A survey", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Taylor & Francis Publications, Vol. 34, No. 2, pp. 222-239, 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Voulgaropoulou S., Samaras N., and Sifaleras A., "Computational complexity of the Exterior Point Simplex Algorithm", Operational Research. An International Journal, Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 19, No. 2, pp, 297-316, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Souravlas S., Sifaleras A., and Katsavounis S., "A novel, interdisciplinary, approach for community detection based on remote file request", IEEE Access, Vol. 6, No. 1, pp. 68415-68428, 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S. and Sifaleras A., "Efficient community-based data distribution over multicast trees", IEEE Transactions on Computational Social Systems, Vol. 5, No. 1, pp. 229-243, 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Marinakis Y., Migdalas A., and Sifaleras A., "A hybrid particle swarm optimization - variable neighborhood search algorithm for constrained shortest path problems", European Journal of Operational Research, Elsevier Ltd., Vol. 261, No. 3, pp. 819-834, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Antoniadis N. and Sifaleras A., "A hybrid CPU-GPU parallelization scheme of variable neighborhood search for inventory optimization problems", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 58, pp. 47-54, 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Souravlas S. and Sifaleras A., "Binary-tree based estimation of file requests for efficient data replication", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 28, No. 7, pp. 1839-1852, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Cunha J. Ο., Konstantaras I., Melo R. Α., and Sifaleras A., "On multi-item economic lot-sizing with remanufacturing and uncapacitated production", Applied Mathematical Modelling, Elsevier Ltd., Vol. 50, pp. 772-780, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A. and Konstantaras I., "Variable neighborhood descent heuristic for solving reverse logistics multi-item dynamic lot-sizing problems", Computers & Operations Research, Elsevier Ltd., Vol. 78, pp. 385-392, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Sifaleras A. and Konstantaras I., "General variable neighborhood search for the multi-product dynamic lot sizing problem in closed-loop supply chain", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 47, pp. 69-76, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Paparrizos K., Samaras N., and Sifaleras A., "Exterior Point Simplex-type Algorithms for Linear and Network Optimization Problems", Annals of Operations Research, Springer US, Vol. 229, No. 1, pp 607-633, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A., Konstantaras I., and Mladenović N., "Variable neighborhood search for the economic lot sizing problem with product returns and recovery", International Journal of Production Economics, Elsevier Ltd., Vol. 160, pp. 133-143, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Psannis K.E., Xinogalos S., and Sifaleras A., "Convergence of Internet of things and mobile cloud computing", Systems Science & Control Engineering: An Open Access Journal, Taylor & Francis Publications, Vol. 2, No. 1, pp. 476-483, 2014

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Geranis G. and Sifaleras A., "Dynamic trees in exterior-point Simplex-type algorithms for network flow problems", Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier B.V., Vol. 41, pp. 93-100, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sifaleras A., "Minimum cost network flows: Problems, algorithms, and software", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 23, No. 1, pp.3-17, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stiakakis E. and Sifaleras A., "Combining the Priority Rankings of DEA and AHP Methodologies: A Case Study on an ICT Industry", International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, Inderscience Enterprises Ltd., Vol. 5, No. 1, pp. 101-114, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Lazaridis V., Samaras N., and Sifaleras A., "An empirical study on factors influencing the effectiveness of algorithm visualization", Computer Applications in Engineering Education, Wiley Periodicals, Inc., Vol. 21, No. 3, pp. 410-420, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Geranis G., Paparrizos K., and Sifaleras A., "On a dual network exterior point simplex type algorithm and its computational behavior", RAIRO - Operations Research, EDP Sciences, Vol. 46, No. 3, pp. 211-234, 2012.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Voudouris K., Polemio M., Kazakis N. and Sifaleras A., "An agricultural decision support system for optimal land use regarding groundwater vulnerability", International Journal of Information Systems and Social Change, IGI Global, Vol. 1, No. 4, pp. 66-79, 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Papamanthou Ch., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "On the initialization methods of an exterior point algorithm for the assignment problem", International Journal of Computer Mathematics, Taylor & Francis Publications, Vol. 87, No. 8, pp. 1831-1846, 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "An exterior simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", Computers & Operations Research, Elsevier Ltd., Vol. 36, No. 4, pp. 1176-1190, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Samaras N., Sifaleras A. and Triantafyllidis C., "A primal - dual exterior point algorithm for linear programming problems", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 19, No. 1, pp. 123-132, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "A dual exterior point simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 19, No. 1, pp. 157-170, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Baloukas Th., Paparrizos K. and Sifaleras A., "An Animated Demonstration of the Uncapacitated Network Simplex Algorithm", INFORMS Transactions on Education, INFORMS, Vol. 10, No. 1, pp. 34-40, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Lazaridis V, Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Visual LinProg: A web-based educational software for linear programming", Computer Applications in Engineering Education, Wiley Periodicals, Inc., Vol. 15, No. 1, pp. 1-14, 2007.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andreou D., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Visualization of the network exterior primal simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", Operational Research. An International Journal, Springer Berlin/Heidelberg, Vol. 7, No. 3, pp. 449-464, 2007.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Karagiannis P., Markelis I., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "E - learning technologies: employing matlab web server to facilitate the education of mathematical programming", The International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Taylor & Francis Publications, Vol. 37, No. 7, pp. 765-782, 2006.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Andreou D., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Application of a new network - enabled solver for the assignment problem in computer - aided education", Journal of Computer Science, Science Publications, New York, USA, Vol. 1, No. 1, pp. 19-23, 2005.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (26 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2017

     • Souravlas S. and Sifaleras A., "On minimizing memory and computation overheads for binary-tree based data replication", in Proc. of the 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2017), 3-6 July, Heraklion, Greece, pp. 1296-1299, 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • Papalitsas Ch., Giannakis K., Andronikos Th., Theotokis D., and Sifaleras A., "Initialization methods for the TSP with time windows using variable neighborhood search", in IEEE Proc. of the 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015), 6-8 July, Corfu, Greece, 2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Stiakakis E. and Sifaleras A., "Comparison of DEA Models Relating e-Health and Hospital Efficiency", in Proc. of the XLII International Symposium on Operations Research (SYM-OP-IS 2015), 15-18 September, Silver Lake Resort, Serbia, pp. 659-662, 2015.
     • Karakalidis A. and Sifaleras A., "Solving Portfolio Optimization Problems using AMPL", in Proc. of the 4th International Symposium and 26th National Conference on Operational Research (HELORS), 4-6 June, Chania, Greece, pp. 267-271, 2015.

     2013

     • Argyriou G. and Sifaleras A., "An AMPL optimization software library for Data Envelopment Analysis", in Proc. of the XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), 7-10 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 105-113, 2013.

     2012

     • Xinogalos S., Psannis K., and Sifaleras A., "Recent advances delivered by HTML 5 in mobile cloud computing applications: a survey", in ACM Proc. of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), 16-20 September, Novi Sad, Serbia, pp. 199-204, 2012.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Karakostas P., Lazaridis A. and Sifaleras A., "Design & Optimization of Large Scale Networks: A Case Study on Electricity Transportation Networks", in Proc. of the Student Conference, organized by the University of Macedonia, Thessaloniki, 5 November, pp. 87-100, 2010.

     2009

     • Stiakakis E., Sifaleras A. and Samaras N., "The transition from traditional healthcare to e-health: A case study on the evaluation of the performance of e-health providers", in Proc. of the 21st National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 28-30 May, Athens, Greece, Vol. 1, pp. 48-70, 2009.
     • Ploskas N., Samaras N. and Sifaleras A., "A parallel implementation of an exterior point algorithm for linear programming problems", in Proc. of the 9th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2009), 2-6 September, Constanta, Romania, 2009.
     • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "On the Computational Behavior of a Dual Network Exterior Point Simplex Algorithm for the Minimum Cost Network Flow Problem", in Proc. of the International Network Optimization Conference (INOC 2009), 26-29 April, Pisa, Italy, 2009.

     2007

     • Samaras N. and Sifaleras A., "A Comparative Computational Study of Exterior Point Algorithms for the Assignment Problem, in Proc. of the 19th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 21-23 June, Arta, Greece, 2007.
     • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "A dual exterior point simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. of the 8th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2007), 14-17 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 137-147, 2007.
     • Samaras N., Sifaleras A. and Triantafyllidis C., "A primal - dual exterior point algorithm for linear programming problems", in Proc. of the 8th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2007), 14-17 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 75-83, 2007.
     • Rossiou E. and Sifaleras A., "Blended Methods to Enhance Learning: An Empirical Study of Factors Affecting Student Participation in the use of e-Tools to Complement F2F Teaching of Algorithms", in Proc. of the 6th European Conference on e-Learning (ECEL 2007), 4-5 October, Copenhagen, Denmark, pp. 519-528, 2007.

     2006

     • Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Some preliminary results on the cycling problem for the network exterior point simplex algorithm", in Proc. of the Seventh International Conference on Operations and Quantitative Management (ICOQM-VII), 3-5 August, Jaipur, India, pp. 536-540, 2006.
     • Badr E. S, Moussa M., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Some computational results on MPI Parallel Implementation of Dense Simplex Method", in Proc. of World Academy of Science, Engineering and Technology (PWASET), Vol. 23, pp. 39-42, (presented in the Seventeenth International Conference on Computer & Information Science and Engineering (CISE 2006), 8-10 December, Cairo, Egypt, 2006.

     2005

     • Badr E. S, Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "On the basis inverse of the exterior point simplex algorithm", in Proc. of the 17th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 16-18 June, Rio, Greece, pp. 677-687, 2005.
     • Doulamis N., Karagiannis P., Paparrizos K., Sifaleras A. and Doulamis A., "A Reconfigurable Mobile Agent Architecture Enhanced with Recursive Relevance Feedback Mechanism for Interactive Multimedia Retrieval", in Proc. of the 7th International Workshop of the EU Network of Excellence DELOS on Audio-Visual Content and Information Visualization in Digital Libraries (AVIVDiLib 2005), 4-6 May, Cortona, Italy, pp. 188-191, 2005.
     • Doulamis N., Karagiannis P., Sifaleras A. and Paparrizos K., "Dynamic video content decomposition: an efficient scheme for personalized video content navigation over the web", in Proc. of the 6th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS '05), 13-15 April, Montreux, Switzerland, 2005.
     • Baloukas Th., Paparrizos K. and Sifaleras A., "Promoting Operations Research education using a new web - accessible didactic tool", in Proc. of the 7th Balkan Conference on Operational Research (BACOR '05), 25-28 May, Constanta, Romania, pp. 393-398, 2005.
     • Karagiannis P., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "A new simplex type algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. of the 7th Balkan Conference on Operational Research (BACOR '05), 25-28 May, Constanta, Romania, pp. 133-139, 2005.

     2004

     • Karagiannis P., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "Employing Mobile Agents to Secure Local Networks", in Proc. of the 1st IEEE International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory to Applications (ICTTA' 04), 19-23 April, Damascus, Syria, pp. 501-502, 2004.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "A learning tool for the visualization of general, directed or undirected rooted trees", WIT Transactions on Information and Communication Technologies, Vol. 30, WIT Press, in K. Morgan & J.M. Spector (Eds), pp. 205-213, 2004, presented at the 1st International Conference on New Learning Paradigms and New Learning Tools (New Learning 2004), 10-12 May, Skiathos, Greece.

     2003

     • Dosios K., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "NetPro, An Educational Platform for Network Optimization", in Proc. of 16th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 25-27 September, Larissa, Greece, Vol. 1, pp. 287-295, 2003.
     • Dosios K., Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "An Efficient Modification of the Primal-Dual Two Paths Simplex Algorithm", in T.E. Simos (Ed), World Scientific Publishing Co., River Edge, NJ, Vol. 1, pp. 144-147, presented at the International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2003), 12-16 September, Kastoria, Greece, 2003.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2002

     • Dosios K., Paparrizos K., Papatzikos N and Sifaleras A., "LinPro, an Educational Informational System for Linear Programming", in Proc. of 15th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 31/10-1/11, Tripoli, Greece, pp. 182-189, 2002.
     • Άλλα (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Petridis K., Sifaleras A., and Arabatzis G., "A bilevel scheduling algorithm for maximizing NPV in forests with different rotation ages", presented at the 5th Conference οn Economics of Natural Resources and the Environment (5th ENVECON), 1-3 November, Volos, Greece, pp. 40, (book of abstracts), 2018.

      2015

      • Lelaki K. and Sifaleras A., "Facility location: Mathematical models and applications", presented in the 12th Student Conference on Management Science and Technology, 14 May, Athens, Greece, pp. 97-99 (book of abstracts), 2015, (in Greek).

      2013

      • Sifaleras A. and Koloniari G., "A survey of game-theoretic approaches in P2P networks", presented at the XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), 7-10 September, Belgrade-Zlatibor, Serbia, pp. 9 (book of abstracts), 2013.
      • Argyriou G. and Sifaleras A., "Solving data envelopment analysis problems using AMPL", presented at the Workshop on Efficiency in Higher Education, 24-25 June, Thessaloniki, Greece, pp. 11 (book of abstracts), 2013.

      2012

      • Marinakis Y., Migdalas A., and Sifaleras A., "A hybrid Particle Swarm Optimization - Variable Neighborhood Search Algorithm for Constrained Shortest Path Problems", presented at the 28th EURO Mini Conference on Variable Neighborhood Search (MEC XXVIII - VNS), 4-7 October, pp. 21-22 (book of abstracts), Herceg Novi, Montenegro, 2012.
      • Samaras N. and Sifaleras A., "Exterior Point Simplex-type Algorithms for Linear and Network Optimization Problems", In: 21st International Symposium on Mathematical Programming (ISMP 2012), 19-24 August, Berlin, Germany, pp. 107 (book of abstracts), 2012.

      2011

      • Sifaleras A. and Davidović T., "Invited Report on BALCOR 2011 - 10th Balkan Conference on Operational Research", Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 21, No. 2, pp. 329-331, 2011.
      • Geranis G.,Paparrizos K. and Sifaleras A., Use of dynamic trees in the dual network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem, presented in the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011), 22-24 September, Thessaloniki, Greece, pp. 99 (book of abstracts), 2011.

      2010

      • Stiakakis E. and Sifaleras A., "Comparing DEA and AHP Methodologies: A Case Study on Information and Communication Technology Industries", presented at the 7th Multicriteria Decision Analysis meeting, 30/9-2/10, Orestiada, (book of abstracts), 2010.

      2008

      • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "Computational experience with a dual network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. of the 20th National Conference of Hellenic Operational Research Society (HELORS), 19-21 June, Spetses, Greece, pp. 25-26 (book of abstracts), 2008.
      • Geranis G., Paparrizos K. and Sifaleras A., "On a dual network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem and its empirical behavior", in Proc. of the 21st Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization (ECCO XXI), 29-31 May, Dubrovnik, Croatia, pp. 48 (book of abstracts), 2008.
      • Παπαρρίζος Κ. και Σιφαλέρας Α., "Αλγόριθμοι Επιχειρησιακής Έρευνας και Εφαρμογές τους στις Ένοπλες Δυνάμεις", Διακλαδική Επιθεώρηση, Περιοδικό Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Τεύχος 11, σελ. 90-99, 2008.
      • Παπαρρίζος Κ. και Σιφαλέρας Α., "Η Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και η χρήση αυτής στη Μοντελοποίηση Στρατιωτικών Εφαρμογών", Διακλαδική Επιθεώρηση, Περιοδικό Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Τεύχος 12, σελ. 51-62, 2008.

      2006

      • Paparrizos K., Samaras N. and Sifaleras A., "On the empirical behavior of a new network exterior point simplex algorithm for the minimum cost network flow problem", in Proc. of the Veszprem Optimization Conference: Advanced Algorithms (VOCAL 2006), 13-15 December, Veszprem, Hungary, pp. 66 (book of abstracts), 2006.