Μελετίδου Σιμόνη
  • 2310-891375
  • simoni uom.gr
  • Fax: 2310-891377

    Μελετίδου Σιμόνη

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών