Σινόπουλος Σωκράτης
 • 2310-891850
 • sinopoul uom.gr
 • Γραφείο: Β’ Υπόγειο, Πάρκινγκ

  Σινόπουλος Σωκράτης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ερμηνεία και Εκτέλεση της Μουσικής της Μικράς Ασίας, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 528/10.05.2018)

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Η ερμηνεία των μουσικών παραδόσεων της Μικράς Ασίας (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Καππαδοκία, Πόντος) και οι αλληλεπιδράσεις με τις μουσικές παραδόσεις του Ελληνικού χώρου και γειτονικών χωρών.
  Το τροπικό μουσικό σύστημα της λόγιας μουσικής της Κωνσταντινούπολης
  Η σύγχρονη τροπική μουσική δημιουργία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) I
   (ΚΒΙΠ01)
  • ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) I
   (ΠΑ0137)
  • ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) III
   (ΠΑ0321)
  • ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) V
   (ΠΑ0524)
  • ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) VII
   (ΠΑ0728)
  • ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ I
   (ΠΑ0121)
  • ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ II
   (ΠΑ0221)
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ I
   (ΜΣ9221)
  • ΚΡΟΥΣΤΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) II
   (ΚΚΡΠ02)
  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ II (ΣΤΕΡΙΑΝΟ ΛΑΟΥΤΟ)
   (ΛΜ0213)
  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ III (ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΟΥ)
   (ΛΜ0313)
  • ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ III (ΣΤΕΡΙΑΝΟ ΛΑΟΥΤΟ)
   (ΛΜ0314)
  • ΛΑΟΥΤΟ I
   (ΚΛΤ001)
  • ΛΑΟΥΤΟ I
   (ΠΑ0116)
  • ΛΑΟΥΤΟ II
   (ΠΑ0217)
  • ΛΑΟΥΤΟ III
   (ΚΛΤ003)
  • ΛΑΟΥΤΟ III
   (ΠΑ1315)
  • ΛΑΟΥΤΟ V
   (ΠΑ0517)
  • ΛΑΟΥΤΟ V
   (ΚΛΤ005)
  • ΛΑΟΥΤΟ VI
   (ΠΑ0617)
  • ΛΑΟΥΤΟ VII
   (ΠΑ0720)
  • ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ I
   (ΕΛΥΚ01)
  • ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VI
   (ΕΛΥΚ06)
  • ΛΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
   (ΕΛΥΚ08)
  • ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ I
   (ΠΑ0107)
  • ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ I
   (ΜΣ9311)
  • ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ II
   (ΜΣ9312)
  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΛΑΟΥΤΟ)
   (ΜΣ0170)
  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΛΥΡΑ)
   (ΜΣ0318)
  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΛΑΟΥΤΟ)
   (ΜΣ0442)
  • ΠΟΙΗΤΙΚΗ III
   (ΠΑ0320)
  • ΠΟΙΗΤΙΚΗ V
   (ΠΑ0523)
  • ΡΥΘΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΚΡΟΥΣΤΑ II
   (ΠΑ0419)
  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0321)
  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0422)
  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΜΣ3003)
  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΜΣ3004)
  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V
   (ΠΑ0502)
  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI
   (ΠΑ0602)
  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VII
   (ΠΑ0702)
  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIII
   (ΠΑ0802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς. Οι φοιτητές που συμμετέχουν καλούνται, πάντα κάτω από την επιμέλεια και τον συντονισμό του εισηγητή, να έρθουν σε επαφή με επιλεγμένο ρεπερτόριο που προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο των τροπικών μουσικών παραδόσεων σε άμεση διάδραση με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική πράξη. Τα μουσικά σύνολα που δημιουργούνται, ανάλογα με τη θεματική του κάθε εξαμήνου, αποκτούν «παρεμβατικό» ρόλο στην ενορχήστρωση, επεξεργασία και δομή των μουσικών έργων, με εργαλεία τη συνύπαρξη οργάνων με ετερόκλητες προελεύσεις, τον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργική ανάπλαση της πρωτότυπης παρτιτούρας.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς. Οι φοιτητές που συμμετέχουν καλούνται, πάντα κάτω από την επιμέλεια και τον συντονισμό του εισηγητή, να έρθουν σε επαφή με επιλεγμένο ρεπερτόριο που προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο των τροπικών μουσικών παραδόσεων σε άμεση διάδραση με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μουσική πράξη. Τα μουσικά σύνολα που δημιουργούνται, ανάλογα με τη θεματική του κάθε εξαμήνου, αποκτούν «παρεμβατικό» ρόλο στην ενορχήστρωση, επεξεργασία και δομή των μουσικών έργων, με εργαλεία τη συνύπαρξη οργάνων με ετερόκλητες προελεύσεις, τον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργική ανάπλαση της πρωτότυπης παρτιτούρας.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΜΕΤ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   2009

   • Sinopoulos, S. "The use of makam in the transcription, performance and teaching of Greek traditional music". Paper presented at the conference entitled "Music (and) theory" of the Department of Traditional Music of the Technological Educational Institute of Epirus, Arta .
   • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (26 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

    2013

    • "Queyras, Sinopoulos & duo Chemirani", Theatre Forum Merin, Geneva, Switzerland.
    • "Queyras, Sinopoulos & duo Chemirani", Arsenal Theater, Metz, France.
    • "Queyras, Sinopoulos & duo Chemirani", Theatre des Quatre Saisons, Gradignan, France.
    • "Queyras, Sinopoulos & duo Chemirani", MC2 Theater, Grenoble, France.
    • "L'arpeggiata - Maditerraneo", Athens Megaron.
    • "Charls Lloyd & special quests", Jazztopad festival, Wroclaw, Poland.
    • "Katerina Papadopoulou ensemble", Ud festival, Sherover Theater, Jerusalem, Israel.
    • "L'arpeggiata - Maditerraneo", Dusseldorf Festival, Germany.
    • "Queyras & co.", Gent Festival, Gent, Belgium.
    • "The Rythm Alchemy", Abbaye De Royaumont, France.
    • "Sarband - old word, new word", Tonfolgen, Bonn, Germany.
    • "L'arpeggiata - Maditerraneo", Festival Saint Michel, France.
    • "Charls Lloyd & special quests", Kennedy Center, Washington DC, U.S.A.
    • "L'arpeggiata - Maditerraneo", Salle Gaveau, Paris, France.
    • "Turkan - Kalhor - Sinopoulos", CRR Concert Hall, Istanbul, Turkey.

    2012

    • "Charles Lloyd quartet - M. Farantouri - S. Sinopoulos", S. Fransisco.

    2011

    • "Sokratis Sinopoulos quartet", Tropentheater Holland 2010, Cyprus ethnic festival.
    • "Komsu sesler", CRR, Istanbul.
    • "Enduring bonds", SGT, Athens.
    • "Charles Lloyd quartet - M. Farantouri - S. Sinopoulos", Berlin.

    2010

    • "Mercat de Musica Viva", Spain.
    • "Charles Lloyd quartet - M. Farantouri - S. Sinopoulos", Theater of Herod Atticus.
    • "Dix siecles des musiques mediterraneennes", Amadeus Festival, Switzerland.
    • "Lyceum of Greek women", Vietnam.

    2008

    • "An ancient muse - Loreena Mckennitt", 60 concerts in Europe, U.S.A. & Canada.
    • "Sokratis Sinopoulos & Derya Turkan", N.York & Istanbul.
    • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Δισκογραφία (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

     2011

     • Collaboration in recording "The Athens Concert" Charles Lloyd - Maria Farantouri (ECM 2011)

     2010

     • "Politiki zygia" (Legend 2010)

     2009

     • Collaboration in recording: "Peace on Earth" Ara Dinkjian (Krikor Music 2009)

     2008

     • Collaboration in recording: "An ancient muse" Loreena Mckennitt (Quinland road 2008)
     • Collaboration in recording: "Onnik Dinkjian" Ara Dinkjian (Krikor Music 2008)
     • Άλλα (12 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • 2006-2013, 7 international seminars of politiki lyra (kemenche) and improvisation, taught at the Music Village.
      • 2000-2013, 13 international seminars of politiki lyra (kemenche) and improvisation, taught at the Labyrinth Musical Workshop.

      2008

      • Μουσική επιμέλεια στο CD «Aμυγδαλάκι τσάκισα» - Κ.Παπαδοπούλου. music corner. 2008

      2007

      • CD «Σαν χελιδόνι» Σ.Σινόπουλος - Κ.Παπαδοπούλου. cantini 2007

      2003

      • CD "Γράμμα από την Πόλη" Σ.Σινόπουλος - D.Turkan. Goldenhorn records Η.Π.Α. 2003

      2000

      • CD «Τα τραγουδάκια μου πουλώ» Σ.Σινόπουλος - Κ.Παπαδοπούλου. Ανεξάρτητη παραγωγή. 2000

      1996

      • CD «Η λύρα» FM records 1996

      • Μουσική επιμέλεια στα CD «Καταμεσιός στη θάλασσα» και « Τραγούδια της Καππαδοκίας». Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μ.Μερλιέ 2001 & 2002
      • Μουσική επιμέλεια σε όλα τα CD της Δόμνας Σαμίου από το 1998 έως σήμερα. «Παραλογές», «Ο κυρ Βοριάς», «Της κυρα θάλασσας», «Σιγανά και ταπεινά», «Ιστορικά - Ηρωϊκά», «Τραγούδια του γάμου», «Σίτος - οίνος - έλαιον» κ.α. Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δ.Σαμίου 1998 - 2008.
      • Συνεργασία με Έλληνες συνθέτες, μουσικούς και τραγουδιστές σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στη δισκογραφία. (Ελένη Καραΐνδρου, Νίκος Κυπουργός, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Χρόνης Αηδονίδης κ.α.) 1994 - 2008.
      • Συνεργασία με εκπροσώπους της world music σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο και στη δισκογραφία.( Loreena Mckennitt, Nightark, Ara Dinkjian, Ross Daly, Derya Turkan, Trio Chemirani κ.α.) 1990 - 2008
      • Ως σολίστ σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (Ολλανδία 1996, Η.Π.Α. 1999, Τουρκία 2001, Αίγυπτος 2002, Βέλγιο 2005, Ισραήλ 2007 κ.α.)