Σίσκος Ιωάννης
  • 2310 891.743
  • siskosi uom.gr

    Σίσκος Ιωάννης

    Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
    Υπεύθυνος Διανομής Βιβλίων Συστήματος Εύδοξος