Λιάπη Στυλιανή
 • 2310 891.251
 • sliapi uom.gr
 • Γραφείο: , Ε 107

  Λιάπη Στυλιανή

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) - Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ
  Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης