Μαυρουδέας Σταύρος
 • 2310-891779
 • smavro uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 401

  Μαυρουδέας Σταύρος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Πολιτική Οικονομία"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, Πανεπιστημίου Aθηνών, (1984).
  • M.Sc. in Economics, SOAS-University of London U.K., (1986).
  • Ph.D. in Economics, Birkbeck College-University of London, U.K., (1990).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Πολιτική Οικονομία
  Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
  Οικονομικά της Ανάπτυξης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
   (ΟΙ0409)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Πολιτική Οικονομία» και ουσιαστικά παρουσιάζει μία σειρά επιλεγμένα θέματα Πολιτικής Οικονομίας. Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι κατά βάση θεωρητικός (παρουσιάζοντας επιστημονικές θεωρίες και αναλύσεις) και πολύ λιγότερο εμπειρικός (αναφορά σε εμπειρικές μελέτες και χρήση εργαλείων εμπειρικής ανάλυσης γίνονται μόνο υποστηρικτικά στο θεωρητικό σκέλος).
  Τα επιλεγμένα θέματα που εξετάζονται στο μάθημα αφορούν τρία βασικά πεδία της Πολιτικής Οικονομίας:
  (1) Το πρόβλημα της ανάλυσης της ιστορικής εξέλιξης ενός κοινωνικο-οικονομικού συστήματος (θεωρία σταδίων ή περιοδολόγησης)
  (2) Το ζήτημα του διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συστήματος στον καπιταλισμό (θεωρία ιμπεριαλισμού)
  (3) Τις νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας.

  Στο πρώτο θέμα παρουσιάζεται η δημιουργία της θεματικής περιοχής αυτής μέσα στην Πολιτική Οικονομία, ξεκινώντας από την Κλασσική και συνεχίζοντας στη Μαρξιστική και Ριζοσπαστική Πολιτική Οικονομία. Αναφορές γίνονται επίσης σε συναφή στοιχεία της νεοκλασσικής προσέγγισης. Ακολούθως παρουσιάζονται η μεθοδολογία, οι έννοιες και οι θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος αυτό.
  Στο δεύτερο θέμα εστιάζει στην θεωρία του ιμπεριαλισμού και αναλύει πως αυτή, ξεκινώντας πάλι από την Κλασσική Πολιτική Οικονομία αλλά και αιρετικές επίσημες προσεγγίσεις κατέληξε να αποτελεί το βασικό εργαλείο της σύγχρονης Πολιτικής Οικονομίας για την ανάλυση του διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συστήματος του καπιταλισμού. Στο τέλος της ενότητας αυτής παρουσιάζονται οι σύγχρονες αντιπαραθέσεις σχετικά με την «παγκοσμιοποίηση».
  Στο τρίτο θέμα παρουσιάζονται οι σύγχρονες μελέτες και προβληματικές σχετικά με την Εργασιακή Θεωρία της Αξίας. Παρουσιάζεται η εξέλιξη τους από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα καθώς και μία σειρά θέματα που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (π.χ. η σχέση χρήματος και αξίας, εμπειρικές μελέτες με βάση την Εργασιακή Θεωρία της Αξίας).


  Υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος
  Βάση του μαθήματος είναι οι παραδόσεις. Υποστηρικτικό υλικό σε αυτές είναι οι πανεπιστημιακές σημειώσεις και τα βιβλία που διανέμονται:
  (α) Οι πανεπιστημιακές σημειώσεις του μαθήματος μοιράζονται στην αρχή του εξαμήνου από το γραφείο του διδάσκοντος.
  (β) Στους φοιτητές διανέμεται, κατόπιν δικής τους επιλογής, ένα από τα δύο ακόλουθα εγχειρίδια:
  (1) Fine B. & L. Harris (1986), «Ξαναδιαβάζοντας το Κεφάλαιο», εκδόσεις Gutenberg
  (2) Μανιάτης Θ., Τσαλίκη Π. & Λ.Τσουλφίδης (1999), «Ζητήματα Πολιτικής Οικονομίας», Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.


  Ιστοσελίδες
  Πληροφορίες και υλικό σχετικό με το μάθημα υπάρχουν στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
  (1) Στην ιστοσελίδα http://compus.uom.gr και στους αντίστοιχους συνδέσμους που αφορούν το μάθημα της «Πολιτικής Οικονομίας».
  (2) Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών και στους συνδέσμους που παραπέμπουν στον διδάσκοντα και στο μάθημα υπάρχει επίσης σχετικό, αλλά πιο περιορισμένο, υλικό: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=129&tmima=3&categorymenu=2
  (3) Στο προσωπικό μου μπλογκ, κυρίως στην ενότητα «Χρήσιμο Διδακτικό Υλικό: http://stavrosmavroudeas.wordpress.com/category/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/, υπάρχει επίσης συναφές υλικό.
  (4) Χρήσιμο υλικό υπάρχει επίσης στον ιστοχώρο της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ): http://poleconom.wordpress.com/


  Διαδικασία κρίσης
  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται είτε με απαλλακτικές εργασίες είτε με τις γραπτές εξαμηνιαίες εξετάσεις.
  Η διαδικασία των γραπτών εξετάσεων είναι η κλασσική.
  Η διαδικασία της εργασίας αποτελείται από τα εξής μέρη:
  (1) Επιλογή θέματος: Δίνεται από τον διδάσκοντα μία λίστα θεμάτων (ακολουθεί σε αυτό το σημείωμα). Ο φοιτητής επιλέγει ένα θέμα για το οποίο στη συνέχεια του δίνεται από τον διδάσκοντα μία αρχική βιβλιογραφία. Τα θέματα εργασιών είναι αναρτημένα στο Compus.
  (2) Εμπλουτισμός της βιβλιογραφίας: Ακολούθως ο φοιτητής πρέπει να εμπλουτίσει την αρχική βιβλιογραφία προσφεύγοντας σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο. Η αρχική βιβλιογραφία των θεμάτων εργασιών είναι αναρτημένα στο Compus.
  (3) Μελέτη της βιβλιογραφίας που έχει συλλεχθεί.
  (4) Συγγραφή της εργασίας: Υπάρχουν εκτενείς οδηγίες γι’ αυτό στο Compus. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να έχει δομή (εισαγωγή, ενότητες, συμπεράσματα), να γίνεται χρήση αναφορών και αυτές να παρατίθενται με τον ορθό τρόπο (σύστημα Harvard). Η έκταση του κειμένου που θα παραδοθεί είναι της τάξης των 8-9.000 λέξεων και περιλαμβάνει επιπλέον βιβλιογραφία, στατιστικά στοιχεία κλπ. σύμφωνα με τις ανάγκες του θέματος. Συνοδεύεται επίσης από Περίληψη 250 λέξεων. Η εργασία κατατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

  (5) Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα: Αυτή περιλαμβάνει μία εκτενή λειτουργική περίληψη της εργασίας που παρουσιάζεται με τη βοήθεια powerpoint και απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα τεθούν.

  Σε κάθε στάδιο της εργασίας ο φοιτητής οφείλει να έχει συνεργασία με τον διδάσκοντα. Επίσης τα θέματα των εργασιών απαιτούν γνώση του γενικότερου αντικειμένου του μαθήματος και όχι μόνο της περιορισμένης περιοχής του θέματος της συγκεκριμένης εργασίας. Γι’ αυτό η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας.
  Στο πρώτο μάθημα θα ενημερωθείτε για την χρονική προθεσμία επιλογής θέματος εργασίας (για όσους το επιθυμούν).
  Συνιστάται αυστηρά να μην γίνεται κατάχρηση των εργασιών (δηλαδή να επιλέγεται ένα θέμα χωρίς να έχει αποφασισθεί σοβαρά η εκπόνηση εργασίας και στη συνέχεια να μην προχωρά η εργασία). Επίσης οι περιπτώσεις λογοκλοπής θα τύχουν της ανάλογης μεταχείρισης.


  Υποστήριξη από την Βιβλιοθήκη του Παν. Μακεδονίας της έρευνας και των εργασιών των φοιτητών

  Η βιβλιοθήκη του Παν. Μακεδονίας παρέχει πολλές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης στην έρευνα για τους φοιτητές. Πολύ χρήσιμα είναι τα σεμινάρια
  Οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (https://www.lib.uom.gr/index.php/el/support-search/itemlist/category/76-forstudents)
  Πολύ χρήσιμα είναι τα σεμινάρια Πληροφοριακής Παιδείας και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν Έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές (LIB2), Πρότυπα και εργαλεία συγγραφής εργασίας (LIB3) και Ψηφιακά μέσα και διαδικτυακές υπηρεσίες (LIB4) (https://www.lib.uom.gr/index.php/el/support-search/item/597-seminaria). Συνιστάται οι φοιτητές που αναλαμβάνουν εργασίες και που δεν έχουν προηγούμενη σχετική εμπειρία να τα παρακολουθήσουν. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων και οι αιτήσεις συμμετοχής βρίσκεται στο σύνδεσμο https://www.lib.uom.gr/index.php/el/seminar-form.
  Επίσης εξαιρετικά χρήσιμες είναι οι οδηγίες για την οργάνωση της έρευνας (https://www.lib.uom.gr/index.php/el/support-search/item/578-guides-tut-videos).


  ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  1. Οι Μαρξιστικές θεωρίες για την οικονομική κρίση.
  2. Η έννοια της οικονομικής κρίσης στον Ricardo και στον Marx.
  3. Η θεωρία της κρίσης στην Κλασική Πολιτική Οικονομία, στον Μαρξισμο και στην Νεοκλασικη Θεωρία
  4. Η συζήτηση για την Διαδικασία Εργασίας. Από τον Braverman μέχρι σήμερα.
  5. Ταιηλορισμός, Φορντισμός και μετα-Φορντισμός: Θεωρία και εμπειρικές μελέτες.
  6. Κεφαλαιοκρατικός ανταγωνισμός και μονοπώλια.
  7. Η Θεωρία της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους λόγω Ανόδου της Οργανικής Σύνθεσης του Κεφαλαίου: Θεωρία και Αντιπαραθέσεις σχετικά με την βασιμότητα της.
  8. Παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση του κεφαλαίου.
  9. Η Θεωρία του Ιμπεριαλισμού στους Hilferding, Luxemburg και Lenin και Bukharin.
  10. Η αντιπαράθεση Α.Εμμανουηλ-Bettelheim για την άνιση ανταλλαγή
  11. Η Νέα Λύση στο Πρόβλημα του Μετασχηματισμού Αξιών σε Τιμές Παραγωγής.
  12. Η διάκριση παραγωγικής και μη-παραγωγικής εργασίας στην Κλασσική Πολιτική Οικονομία, στον Marx και στις σύγχρονες συζητήσεις.
  13. Η σημερινή οικονομική κρίση: Ερμηνείες και εμπειρικές μελέτες.
  14. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στον σύγχρονο καπιταλισμό.
  15. Ερμηνείες της ελληνικής οικονομικής κρίσης
  16. Η σύγχρονη συζήτηση για την θεωρία της Αξίας: Νεο-Ρικαρδιανοί, Φονταμενταλιστές και η θέση του ενιαίου συνολικου κυκλώματος του κεφαλαίου

  Στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο Compus και στον υπο-φάκελο e-reserve υπάρχουν αρκετά άρθρα που είναι δυσεύρετα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2004

   • Mavroudeas, S., “Forms of existence of abstract labor and value-form”, in A. Freeman, A. Kliman and J. Wells (eds.), The New Value Controversy: the Foundations of Economics, Cheltenham: Edward Elgar, 2004.

   2003

   • Μαυρουδέας Σ. & Ιωαννίδης, Α., «Η Εξέλιξη του πραγματικού χρόνου εργασίας στην Ελλάδα. Θεωρητικοί και εμπειρικοί προβληματισμοί», στο Δ. Βενιέρης, & Χ. Παπαθεοδώρου, H Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003.

   2001

   • Mavroudeas, S. “The Falling Rate of Profit”, in Routledge Encyclopaedia of International Political Economy, London: Routledge, 2001.
   • Mavroudeas, S. “The Mode of Regulation”, in Routledge Encyclopaedia of International Political Economy, London: Routledge, 2001.

   1999

   • Μavroudeas, S. & Tsoulfidis, L., “Comments on Ben Fine’s paper ‘Privatization’: Theory with lessons from the UK”, in Α. Vlachou (ed.), Contemporary Economic Theory, London: Macmillan, 1999.
   • Lapavitsas, C. & Mavroudeas, S., “Financial Systems and Capital Markets: an alternative view”, in C.Siriopoulos (ed.), Topics in Financial Economics and Risk Management Analysis, Thessaloniki, Paratiritis, 1999.
   • Μαυρουδέας, Στ. & Τσουλφίδης, Λ., «Σχόλια επάνω στην εργασία του Ben Fine «Ιδιωτικοποιήσεις: Θεωρία με μαθήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο», στο A.Βλάχου (επ.) Σύγχρονη Οικονομική Θεωρία: Ριζοσπαστικές Κριτικές του Νεοφιλελευθερισμού, Αθήνα: Τυπωθήτω, 1999.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (21 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Mavroudeas, S., book review of R. Albritton, M. Itoh., R. Westra & A. Zuege eds., “Phases of Capitalist Development”, London: Palgrave–Macmillan, Science & Society, vol.68, no.1, 2004.

    2003

    • Mavroudeas, S., “Commodities, workers and institutions: Analytical and empirical problems in Regulation’s Consumption Theory”, Review of Radical Political Economics, vol.35, no.4, 2003.
    • Mavroudeas, S., “The French Regulation Approach and its Theory of Consumption”, Storia del Pensiero Economico, no.43, 2003.

    2002

    • Mavroudeas, S., book review of R. Bellofiore ed. (1999), “Global Money, Capital Restructuring and the Changing Patterns of Labour”, Cheltenham: Edward Elgar, Review of Political Economy, vol.14, no.4, 2002.

    2001

    • Mavroudeas. S “‘The monetary equivalent of labour and certain issues regarding money and the value of labour-power”, Economie Appliquee, tome LIV, no.1, 2001.
    • Mavroudeas, S., book review of R. Albritton (1999), “Dialectics and Deconstruction in Political Economy”, New York: St. Martin’s Press, Science & Society, vol.65, no.3, 2001.

    1999

    • Mavroudeas, S., “Regulation Theory: The Road from Creative Marxism to Post-Modern Disintegration”, Science & Society, vol.63, no.3, 1999.
    • Mavroudeas, S., “Periodising Capitalism: Problems and Method-The case of the Regulation Approach”, Research in Political Economy, vol.17, 1999.
    • Μavroudeas, S., book review of T. Sekine (1997), “An Outline of the Dialectics of Capital”, Macmillan, Review of Radical Political Economics, vol.31, no.3, 1999.
    • Mavroudeas, S., book review of A. Freeman & A. Climan A. eds. (1994), “Marx and non-equilibrium economics”, Cheltenham: Edward Elgar, Capital & Class, no.67, 1999.

    1998

    • Mavroudeas, S. & Siriopoulos, C., “Τesting convergence and divergence: the data from Greece”, Journal of Applied Business Research, vol.14, no.1, 1998.
    • Μαυρουδέας, Στ., «Η Εργασιακή Θεωρία της Αξίας: μία επισκόπηση», Ουτοπία, νο.28, 1998.

    1997

    • Μαυρουδέας, Στ., «Πανεπιστήμιο και καπιταλισμός», Ουτοπία, νο.18, 1997.

    1996

    • Μαυρουδέας, Στ., «Οικονομικές πολιτικές στην Αργεντινή μετά τον Β΄ Παγκ. Πόλεμο», Θέσεις, νο.54, 1996.

    1995

    • Μαυρουδέας Στ., βιβλιοκρισία για το βιβλίο του Ιωακείμογλου Η. (1994), "Ηγεμονία και Ολοκλήρωση", εκδόσεις Ιαμός, Ουτοπία, νο.15, 1995.

    1994

    • Μαυρουδέας, Στ., «Η Προσέγγιση της Ρύθμισης: Θεωρία της Κρίσης ή Κρίση της Θεωρίας», Αξιολογικά, νο.5, 1994.
    • Μαυρουδέας, Στ., «Λευκή Βίβλος: τομή στην κεφαλαιοκρατική ανασυγκρότηση στην Ευρώπη», Ουτοπία, νο.9, 1994.

    1993

    • Μαυρουδέας, Στ., «Η Προσέγγιση της Ρύθμισης: Προβλήματα μεθοδολογίας, κατεύθυνσης και ταυτότητας», Θέσεις, νο.43, 1993.
    • Μαυρουδέας, Στ., «Ο Ι.Ι.Rubin και η συνεισφορά του στη Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία», Θέσεις, νο.44, 1993.

    1992

    • Mavroudeas, S., “Relations between the Two Departments of Production and the Problem of the So-called ‘Motive Impulses’”, Spoudai, vol.42, no.2, 1992.
    • Μαυρουδέας, Στ., «Η Θεωρία της Αξίας και η Ρύθμιση», Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών νο.9, 1992.
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2004

     • Μαυρουδέας, Στ., «Ο Henryk Grossmann και η Πτωτική Τάση του Ποσοστού Κέρδους: Θεωρία κρίσης ή θεωρία καταστροφής;», 7ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Οικονομικών, 21-22 Μαΐου 2004.

     2003

     • Ιωαννίδης, Α. & Μαυρουδέας, Στ., «Ο χρόνος εργασίας στην οικονομική σκέψη», 5η Ετήσια Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 16-17 Μαΐου 2003.

     2002

     • Μαυρουδέας, Στ., «Η Θεωρία Κατανάλωσης της Σχολής της Ρύθμισης: Αναλυτικά και Εμπειρικά Προβλήματα», 4η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Παρασκευή 24 Μαΐου 2002.

     2001

     • Μαυρουδέας, Στ., «Απεικόνιση της Αφηρημένης Εργασίας στο Χρήμα: Θεωρίες και Προβλήματα–Η περίπτωση της «Νέας Λύσης» στο Πρόβλημα του Μετασχηματισμού», 3η Συνάντηση Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών, 11 Μαΐου 2001.

     2000

     • Ιωαννίδης, Α. & Μαυρουδέας, Στ., «Στάδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Eίναι εν εξελίξει ένα νέο στάδιο της σήμερα;», τόμος πρακτικών του 7ου συνεδρίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ με θέμα, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, Πάντειος, 2000.

     1998

     • Μαυρουδέας, Στ., «Κοινωνικές ανισότητες και σύγχρονος καπιταλισμός: το τέλος των τάξεων; Κριτική επισκόπηση των θεωριών της Ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονομίας», τόμος πρακτικών του 6ου συνεδρίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ με θέμα, Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27-29 Νοεμβρίου 1996, Θεσσαλονίκη, 1998.
     • Άλλα (13 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2003

      • Ioannides, A. & Mavroudeas, S., “Stages of Capitalist Development: Is there a new post-1973 stage in process?”, presented at the conference of the International Conference ‘The work of Karl Marx and the challenges of the 21st century’, Institute of Philosophy, Havana, Cuba 5-7 May 2003.

      2002

      • Mavroudeas, S. & Ioannides, A., “Stages of Capitalist Development: is there a new stage in process?”, presented at the conference of the European Society for the History of Economic Thought (ESHET), 6th Annual Conference, University of Crete, Rethymno 2002.
      • Ioannides, A., Karagianni, S. & Mavroudeas, S., “Overworked Greeks? Working time trends in Greece”, presented at the conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation, 23rd International Conference:‘The Quality of Work’, Spetses, 17-20 July 2002.
      • Mavroudeas, S., “Regulation Approach: the journey of a middle-range theory to post-modern relativism”, presented at the conference of the International Network for Economic Method (INEM), University of Sterling 1-2 September 2002.

      1998

      • Mavroudeas, S., “Contemporary Capitalism: Is there a new stage in process?”, στο Marx International II Congress, ‘Le capitalisme: critiques, resistances, alternatives’, CNRS - Instituto Italiano per gli Studi Filocofici - PUF Universites de Paris-I et de Paris-X, 30 Septembre-3 Octobre 1998.

      1997

      • Lapavitsas, C. & Mavroudeas, S., “The New Solution to the Transformation Problem: Some Issues Regarding the Treatment of Value”, presented at the conference of the Eastern Economic Association, 3-6 April 1997, Washington DC., USA 1997.
      • Mavroudeas, S., “Deconstructing the Canon: Political Economy and Post-Modernism”, presented at the European Conference on the History of Economics (ECHE) «The History of Economics: Constructimg the Canon», Panteion University, Athens, Greece 17-19 April 1997.
      • Μαυρουδέας, Στ., «Για την φύση των παραγωγικών σχέσεων στην Σοβιετική Ένωση», στο συνέδριο ‘Οκτωβριανή Επανάσταση: Ογδόντα χρόνια μετά -Μία κριτική αποτίμηση’, που διοργάνωσαν τα περιοδικά Άλφα-Θέσεις-Ουτοπία-Πολίτης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 5-8 Νοεμβρίου 1997.

      1996

      • Mavroudeas, S., “Forms of existence of abstract labour and value-form”, presented at the conference of the Eastern Economic Association (EEA), Boston 15-17 Μarch 1996.
      • Μavroudeas, S., “Τhe plan vs market controversy in the Marxist tradition”, presented at the conference on ‘Social and Economic Aspects of the Transition Process in Eastern Europe’, University of Crete, Department of Economics, Rethymno, 5-6 October 1996.
      • Μαυρουδέας, Στ., «Διαδικασία Εργασίας: Θεωρίες και πραγματικότητα», εισήγηση στο Συνέδριο που διοργάνωσε το περιοδικό «ΟΥΤΟΠΙΑ» με θέμα ‘Η απελευθερωτική προοπτική του Μαρξισμού’, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 9-10-11 Μαΐου 1996.

      1995

      • Βαρελάς, Ε., Μαυρουδέας, Στ. & Τσεκούρας, Ι., "Μη-ισόρροπη ανάπτυξη και ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης", εισήγηση στο 3ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης με θέμα: O ΡOΛOΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, Θεσσαλονίκη, 28, 29, 30 Απριλίου 1995.

      1992

      • Μαυρουδέας, Στ., "Η Προσέγγιση της Ρύθμισης: Προβλήματα μεθοδολογίας, κατεύθυνσης και ταυτότητας", εισήγηση στο Συνέδριο, ‘Η αναδρομή στον Marx: Το νόημα της Μαρξικής Σκέψης στην Κοινωνική Θεωρία Σήμερα’, που διοργανώθηκε από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, Ρέθυμνο, 25-26 Σεπτεμβρίου 1992.