Μαυρογένη Σταυρούλα
 • 2310 891.450
 • smavroge uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 223

  Μαυρογένη Σταυρούλα

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ιστορία της Σερβικής Λογοτεχνίας, Τέχνης και Εκπαίδευσης

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικές σπουδές Βαλκανιολογίας του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • Mεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Ιστορίας Τέχνης και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Βελιγραδίου Tμήμα Αρχαιολογίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Το ερευνητικό ενδιαφέρον της κ. Μαυρογένη εστιάζεται στη χρήση της Τέχνης και της Λογοτεχνίας για την προβολή, ανάδειξη και αποδόμηση της εθνικής ταυτότητας και της διαφορετικότητας από θεσμικούς φορείς, όπως το σχολείο και οι χώροι μνήμης (μουσεία, μνημεία).

  Ειδικότερα, διερευνάται η λογοτεχνική και εικαστική παραγωγή και τα αντίστοιχα ρεύματα που εμφανίστηκαν στους νοτιοσλαβικούς λαούς κατά τη διάρκεια πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συγκρούσεων και εθνικών κρίσεων.

  Η παραγωγή αυτή μελετάται υπό το πρίσμα της προσπάθειας της αυτοσυνειδητοποίησης της διαφορετικότητας των επιμέρους εθνών που διαβιούσαν στο πλαίσιο των πολυεθνικών αυτοκρατοριών του 19ου αι. μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την επικολυρική λογοτεχνία, απότοκα της ευρωπαϊκής παραγωγής και ιδεολογίας.

  Εξετάζεται ο ρόλος της Τέχνης και της Λογοτεχνίας στη δημιουργία μιας νέας υπερεθνικής ή εθνικής ταυτότητας στη διάρκεια του 20ου αι.. Επίσης διερευνώνται οι νέες προκλήσεις που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα διάδοχα εθνικά κράτη στο πλαίσιο διευρυμένων οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών συσσωματώσεων (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση), όπου για μία ακόμη φορά οι λαοί καλούνται να υπερκεράσουν την κοινωνική και οικονομική κρίση που οδηγεί στην προβολή ενός έντονα εθνικιστικού προφίλ, και να επαναπροσδιορίσουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα, επιχειρώντας μέσα από την Τέχνη και την Εκπαίδευση να διασφαλίσουν την εθνική τους αυτοσυνειδησία με όρους πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και σεβασμού του Άλλου.

  Το ερευνητικό της ενδιαφέρον της κ. Μαυρογένη εστιάζεται στη χρήση της Τέχνης και της Λογοτεχνίας για την προβολή, ανάδειξη και αποδόμηση της εθνικής ταυτότητας και της διαφορετικότητας από θεσμικούς φορείς, όπως το σχολείο και οι χώροι μνήμης (μουσεία, μνημεία).

   

  Ειδικότερα, διερευνάται η λογοτεχνική και εικαστική παραγωγή και τα αντίστοιχα ρεύματα που εμφανίστηκαν στους νοτιοσλαβικούς λαούς κατά τη διάρκεια πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συγκρούσεων και εθνικών κρίσεων.

   

  Η παραγωγή αυτή μελετάται υπό το πρίσμα της προσπάθειας της αυτοσυνειδητοποίησης της διαφορετικότητας των επιμέρους εθνών που διαβιούσαν στο πλαίσιο των πολυεθνικών αυτοκρατοριών του 19ου αι. μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την επικολυρική λογοτεχνία, απότοκα της ευρωπαϊκής παραγωγής και ιδεολογίας.

   

  Εξετάζεται ο ρόλος της Τέχνης και της Λογοτεχνίας στη δημιουργία μιας νέας υπερεθνικής ή εθνικής ταυτότητας στη διάρκεια του 20ου αι.. Επίσης διερευνώνται οι νέες προκλήσεις που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα διάδοχα εθνικά κράτη στο πλαίσιο διευρυμένων οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών συσσωματώσεων (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση), όπου για μία ακόμη φορά οι λαοί καλούνται να υπερκεράσουν την κοινωνική και οικονομική κρίση που οδηγεί στην προβολή ενός έντονα εθνικιστικού προφίλ, και να επαναπροσδιορίσουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα, επιχειρώντας μέσα από την Τέχνη και την Εκπαίδευση να διασφαλίσουν την εθνική τους αυτοσυνειδησία με όρους πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και σεβασμού του Άλλου.

   

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ606-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ606-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε & Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εκπαίδευση και Εθνικισμός στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO205/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο μάθημα εξετάζουμε τις εκπαιδευτικές μεταβολές που συντελέστηκαν στον χώρο της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της ΠΓΔΜ, της Βουλγαρίας και Αλβανίας μετά την κατάρρευση των κομουνιστικών καθεστώτων. Μετά τις αναφορές στον 19ο αιώνα και τον Μεσοπόλεμο, εξετάζονται οι απαρχές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στον χώρο των νοτιοσλαβικών λαών, καθώς και στην Αλβανία.

  Γενικές Ικανότητες

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του μαθήματος έγκειται στην  αναλύει ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής  δημοκρατίας και πολιτειακού καθεστώτος, μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις νέες ανάγκες στη μετά κομουνιστική περίοδο, στο νέο κράτος δικαίου και οικοδόμησης κρατικών θεσμών, μεταβατικής δικαιοσύνης, θρησκείας και ταυτότητας, μνήμης του πολέμου κτλ. Το μάθημα μελετάται τόσο τις  τα syllabus και τα χαρακτηριστικά που διαχέονται σε διάφορες χώρες της περιοχής όσο και επί μέρους προβλήματα που απασχολούν συγκεκριμένες χώρες και κοινωνίες. Εκτός από τις διαλέξεις του διδάσκοντα στο μάθημα χρησιμοποιούνται ντοκιμαντέρ που διαφωτίζουν τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της τελευταίας εικοσαετίας στην περιοχή.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1    Εισαγωγή

  Εβδομάδα 2    Η έννοια της εκπαίδευσης στην εθνική συνείδηση

  Εβδομάδα 3    Η  διείσδυση του σχολικού δικτύου

  Εβδομάδα 4    Η  ιδεολογική στοχοθεσία της εκπαίδευσης

  Εβδομάδα 5    Η εκπαίδευση στη μεσοπολεμική Γιουγκοσλαβία

  Εβδομάδα 6    Η εκπαίδευση στη σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία

  Εβδομάδα 7    Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη σοσιαλιστική Γιουγκοσλαβία

  Εβδομάδα 8    Η εκπαίδευση από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας στη  Σλοβενία, Κροατία, Σερβία

  Εβδομάδα 9    Σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας στα Βαλκάνια

  Εβδομάδα 10  Σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας στα Βαλκάνια

  Εβδομάδα 11  Τα αναλυτικά προγράμματα

  Εβδομάδα 12  Εξέταση εργασιών

  Εβδομάδα 13     Εξέταση εργασιών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακή άσκηση, άσκηση πεδίου

  52

  Συγγραφή εργασίας

  20

  Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  78

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα ελληνική

  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,

  Γραπτή Εργασία

  Έκθεση/Αναφορά

  Προφορική Εξέταση

  Δημόσια Παρουσίαση

  Εργαστηριακή Εργασία

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • (2013) Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Εθνικισμός. Η Περίπτωση των Χωρών της Πρώην Γιουγκοσλαβίας, Θεσσαλονίκη.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • (2007) «Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της FYROM για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (έκδοσης 2005)», στο Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.) Μακεδονισμός. Ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006, Αθήνα, σ. 57-76.
  • (2007) «Οι περιπέτειες μιας γλώσσας», στο Διαστάσεις της Μετάβασης και η Ευρωπαϊκή Προοπτική των Χωρών της Βαλκανικής. Α΄ Επιστημονικό συνέδριο. Πρακτικά, Φλώρινα, σ. 719-738.
  • (2008) «Μακεδονική σάρισσα και δικέφαλος αετός: Τα νέα σχολικά εγχειρίδια της ΠΓΔΜ», στο Ιωάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, και Ευάγγελος Κωφός (επιμ.) Μακεδονικές Ταυτότητες στο Χρόνο. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Αθήνα, σ. 437-462.
  • (2012) «Τα σερβικά σχολεία της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα», Πρακτικά διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, «Η Θεσσαλονίκη τις παραμονές του 1912» που οργάνωσε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου 2012
  • (2013) «Textbooks of Serbia», in Dimitrios B. Goudiras, and Maria Rantzou (eds.), TheImageoftheOthertheNeighbourintheEducationalSystemsofBalkanCountries (1998-2013), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ. 297- 305.
  • (2016) «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στα σχολικά εγχειρίδια των κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας», στο Στράτος Δορδανάς, Βασιλική Λάζου, Βαγγέλης Τζούκας, και Λάμπρος Φλιτούρης (επιμ.) Κατοχή και Βία, 1939-1945. Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εμπειρία, Αθήνα: Ασίνη, σ. 319-336.

   

  • ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
   (ΒΣ606-ΙΙΙ-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ606-ΙΙΙ-2

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μουσεία και Ιδεολογία στα Βαλκάνια

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO269/

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα διερευνήσουν την ιδεολογική στοχοθεσία των Ιστορικών, Λαογραφικών -Εθνολογικών Μουσείων των Βαλκανίων καθώς και τον ρόλο τους στην δόμηση της εθνικής συνείδησης των καρτών αυτών που δημιουργήθηκαν μετά την κατάλυση των κομουνιστικών καθεστώτων. 

  Επιπρόσθετα θα αναλυθεί ο ρόλος τους στο χώρο της εκπαίδευσης και στη χρήση του από τους δασκάλους και τους καθηγητές στα μαθήματα της Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Δογμάτων του χώρου.

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο μάθημα επιχειρείται να εξετασθούν τα Μουσεία στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης. Ειδικότερα, θα εξετάσουμε την περίοδο της αφύπνισης των εθνικών και κοινωνικών ταυτοτήτων και την έκφρασή τους μέσα από την Τέχνη την Λαογραφία και την Αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίοδο του κομμουνισμού και των μοντέρνων αρχιτεκτονημάτων που εξήραν τον ρόλο του μοντερνισμού στην τέχνη και της πρωτοπορίας, καθώς και στον ρόλο των Μουσείων μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού στις χώρες αυτές.

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις και σεμινάρια

  52

  Εργαστηριακή άσκηση

  20

  Άσκηση πεδίου

  10

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  68

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, γραπτή εργασία, έκθεση/αναφορά, δημόσια παρουσίαση, προφορική εξέταση

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  • Snow, C. P. (1964). The two cultures: and a second look. An expanded version of the two cultures and the scientific revolution, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Aronsson P., (2012). Εθνικά Μουσεία στην Νότια Ευρώπη : Ρόλοι και δυναμική Εθνικά μουσεία στη Νότια Ευρώπη, Ιστορία και προοπτικές Καλειδοσκόπιο
  • Βούρη Σ., (2002). Μουσείο και συγκρότηση εθνικής ταυτότητας. Στο Γ. Κόκκινος- Ε.Αλεξάκη (επιμ.), Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Μεταίχμιο

   

  • ΠΟΛΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
   (ΒΣΑ611-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ611-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Πόλη, Μουσείο και Ιστορία

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων – Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO178/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Πλήθος κοινωνικών, ταξικών εξεγέρσεων, κινημάτων, πολέμων, έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη από την εποχή της ίδρυσής της το 315 π.Χ. έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Με αυτόν τον τρόπο  επηρεάστηκαν η πολεοδομική  εξέλιξη και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Η έξαρση των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων στα Βαλκάνια και η αποδυνάμωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας είχαν επίδραση και στην Θεσσαλονίκη. Σε συνδυασμό με τις πυρκαγιές, τις επιδημίες, την ανασφάλεια, την εγκατάλειψη, τη μείωση του πληθυσμού, την οικονομική εξαθλίωση, περιχαράκωσαν την πόλη μέσα τα τείχη της.

  Ο εκσυγχρονισμός και η «δυτικοποίηση» της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Οι συνοικίες ήταν εθνο-θρησκευτικά αμιγείς: οι μουσουλμάνοι διέμεναν στην Άνω Πόλη, οι ορθόδοξοι κατοικούσαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος της Εγνατίας οδού, γύρω από την Μονή Βαλτάδων, το Βαρδάρη και τη Μητρόπολη, οι Εβραίοι κατοικούσαν κοντά στη θάλασσα κάτω από την Εγνατία οδό, ενώ η περιοχή γύρω από την εκκλησία του Αγίου Μηνά -λόγω της εγκατάστασης προξένων και Ευρωπαίων εμπόρων- πήρε την ονομασία «Φραγκομαχαλάς».

  Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πολυπολιτισμική πόλη όπου υπήρχαν τρεις αργίες: η Κυριακή για τους χριστιανούς, το Σάββατο για τους Εβραίους και η Παρασκευή για τους μουσουλμάνους. Ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα είχε εκπαιδευτικά ιδρύματα εννέα δογμάτων και δεκατριών εθνοτήτων. Σε αυτή την πόλη ζούσαν Έλληνες, Εβραίοι,  Τούρκοι, Φράγκοι, οι Αρμένιοι, οι Σλάβοι και οι Ντονμέδες (εξισλαμισθέντες Εβραίοι).

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Λήψη αποφάσεων.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1    Εισαγωγή

  Εβδομάδα 2    Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 3    Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 4    Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 5    Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 6    Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 7    Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 8    Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 9    Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 10  Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 11  Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 12  Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  Εβδομάδα 13     Έρευνα και παρουσία χώρου ή μνημείου από ομάδα φοιτητών  

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η  ιστορία της πόλης ξετυλίγεται κάθε μέρα μπροστά στα μάτια μας. Τόσο τα αρχαιολογικά ευρήματα  που αποκαλύπτουν με γλαφυρό τρόπο την ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης, όσο και  τα μνημεία των  νεότερων  χρόνων, δημιουργούν μια αφήγηση και τα  πρώτα επεισόδια του ιστορικού σίριαλ. Όλη αυτή την περιπέτεια καλούμαστε να την καταγράψουμε και να κατασκευάσουμε το μύθο μας μέσα στις δημιουργικές εργασίες και τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων και πόλης. Οι φοιτήτριες/ητές θα παρουσιάσουν σε ομάδες θέματα της πόλης. Η βαθμολογία θα είναι μέσα από την εργασία τους. Η φυσική τους παρουσία είναι υποχρεωτική. Αξιολογούν και αξιολογούνται σε κάθε μάθημα.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Ναι

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις και σεμινάρια

  52

  Συγγραφή εργασίας/ιών

  30

  Άσκηση πεδίου

  10

  Γενική προετοιμασία

  58

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,  Δημόσια Παρουσίαση

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Citymag Newsroom. «Ένα «άσυλο» ομορφιάς και ηρεμίας στην οδό Φράγκων.» citymag thessaloniki, 14 march 2021.
  • «Η ιστορία της Βαλαωρίτου μέσα από το παρελθόν της Θεσσαλονίκης.» BISCOTTO THESSALONIKI, 1 10 2008. Καζαντζίδου, Νένα. «Ο Χάρτης της πόλης – Στοά Μαλακοπή.» PARALLAXI MAGAZINE, 11 May 2013.
  • «Η ιστορία της Βαλαωρίτου μέσα από το παρελθόν της Θεσσαλονίκης.» BISCOTTO THESSALONIKI, 1 10 2008. Καζαντζίδου, Νένα. «Ο Χάρτης της πόλης – Στοά Μαλακοπή.» PARALLAXI MAGAZINE, 11 May 2013. urdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press, 1987.
  • Lacy, Suzanne. Mapping the Terrain; New Genre Public Art. Seattle, Washington: Bay Press, 1994.
  • Zebracki, Martin. «Beyond public artopia: public art as perceived by its publics.» GeoJournal 78, 2011: 303–317 .
  • Βασιλικός, Βασίλης. Ζ, φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός εγκλήματος . Gutenberg, 2016.
  • Τσιτιρίδης, Γιώργος. «Ανακάλυψε τα γλυπτά της πόλης: Μνημείο Λαμπράκη του Βασίλη Δωρόπουλου.» parallaxi magazine, 2019.
  • Κωνσταντίνος Νίγδελης, Λουτρό «Γιαχουντί Χαμάμ» ή «Παζάρ Χαμάμ» ή «Χαλίλ Αγά Χαμάμ», 25 Μαϊου 2016
  • ΛΕΜΜ-Θ,  2015. Εκδόσεις. Διατίθεται σε: http://www.lemmth.gr/ekdoseis   [Ανακτήθηκε: 27 Δεκεμβρίου 2021]
  • MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη (2021). Ιβάν Κλιούν. Υπερβατικά τοπία. Ιπτάμενα γλυπτά. Φωτεινές σφαίρες. Διαθέσιμο από: https://www.momus.gr/exhibition/kliun.
  • MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη (2021). The 27 Bus | Stefan Canham. Διαθέσιμο από: https://www.momus.gr/exhibition/27bus  .

   

  • ΤΕΧΝΗ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
   (HAC303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επικεντρώνεται στο πεδίο σύζευξης της πολιτικής και της τέχνης. Παρακολουθεί τα πολιτικά ρεύματα σε συνάρτηση με τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη προσέλαβε τις πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός των εθνικών συνόρων. Ταυτόχρονα εξετάζεται το πολιτικό πλαίσιο και οι κοινωνικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις που οδήγησαν στην εμφάνιση βασικών αισθητικών κατευθύνσεων.

  Ειδικότερα θα εξεταστούν:

  • Οι πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στη δημιουργία εθνικών κρατών στην ΝΑ Ευρώπη και ο ρόλος της τέχνης στην διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας.
  • Θέματα τέχνης και αισθητικής στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη της περιόδου από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την πρόσφατη ιστορία σε συνάρτηση με τις πολιτικές που τα διαμόρφωσαν.
  • Τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κινήματα και αισθητικές τάσεις από την ηθογραφία στον μοντερνισμό και από τις πρωτοπορίες στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, την ανεπίσημη τέχνη έως και τη νεότερη εννοιολογική τέχνη.
  • Οι πολιτικές εξελίξεις και ο ρόλος της τέχνης και της κουλτούρας στην μετακομμουνιστική Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της τέχνης και της κουλτούρας τόσο του Εαυτού, όσο και του Άλλου μετά την πτώση του κομμουνισμού και των νέων προκλήσεων.
  • Θέματα σύνθεσης των τεχνών καθώς και η ένταξη της τέχνης στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Nikola Mihov, Forget Your Past, Σόφια 2012

  Συλλογικό, Πρόσωπα του μοντερνισμού: Η ζωγραφική στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, 1910-1940, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Αθήνα 2010

  Συλλογικό, Σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη: Η τέχνη των βαλκανικών χωρών, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 2002

  Χαραλαμπίδης, Άλκης. Η τέχνη του 20ού αιώνα, τόμ. Α΄-Γ΄, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995

  Eric John Hobsbawm, Η εποχή των άκρων : Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991, Θεμέλιο, Αθήνα 1999

  Κάμιλα Γκρέι, Η Ρωσική Πρωτοπορία, μετάφραση Πέπη Ρηγοπούλου, εκδόσεις Υποδομή, 1987

  Ρωσική Πρωτοπορία 1910-1930. Η συλλογή Κωστάκη Τόμοι 1-2, Άννα Καφέτση (επιμ.), Εθνική Πινακοθήκη – Ίδρυμα Α. Σούτσου, εκδ. Αδάμ, 1995

  Matthew Cullerne Bown, Life under Stalin, Holmes & Meier Publishers, London 1991

   Οι Πέντε Εποχές της Ρωσικής Πρωτοπορίας, Μαρία Τσαντσάνογλου (επιμ.), Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2008

  Μαρία Τσαντσάνογλου, Ρωσική Εναλλακτική Τέχνη 1956-1988, εκδόσεις ΚΜΣΤ, 2006

  S.A. Mansbach, Modern Art in Eastern Europe – from the Baltic to the Balkans, 1890-1939, Cambridge University Press, 1997

  Orlando Figgs, Ο χορός της Νατάσας. Πολιτισμική ιστορία της Ρωσίας, εκδ. Ηλέκτρα, 2006

  The Cambridge Companion to Modern Russian Culture, Nicholas Rzhevsky (Editor) Cambridge University Press, 2012

  Robert Bideleux, Ian Jeffries, A History of Eastern Europe: Crisis and Change, Routledge, 1998

  Robin Milner-Gulland, Cultural Atlas of Russia and the Soviet Union, Checkmark Books; Rev Sub edition, 1998

  • ΤΕΧΝΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
   (ΒΣΑ602-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

   

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακές σπουδές

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ602-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΕΧΝΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO195/

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα επικεντρώνεται στο πεδίο της λογοτεχνίας  και της τέχνης. Παρακολουθεί την πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης  σε συνάρτηση με τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη προσέλαβε τις πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός των εθνικών συνόρων. Ταυτόχρονα εξετάζεται το πολιτικό πλαίσιο και οι κοινωνικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις που οδήγησαν στην εμφάνιση βασικών αισθητικών κατευθύνσεων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια,

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικότερα θα εξεταστούν:

  • Η καλλιτεχνική  δημιουργία στο πλαίσιο των εθνικών κρατών στην ΝΑ Ευρώπη και ο ρόλος της τέχνης στην διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας.
  • Θέματα τέχνης και αισθητικής από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κινήματα και αισθητικές τάσεις από την ηθογραφία στον μοντερνισμό και από τις πρωτοπορίες στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, την ανεπίσημη τέχνη έως και τη νεότερη εννοιολογική τέχνη.
  • Ο ρόλος της τέχνης και της κουλτούρας στην μετακομμουνιστική Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της τέχνης και της κουλτούρας τόσο του Εαυτού, όσο και του Άλλου μετά την πτώση του κομμουνισμού και των νέων προκλήσεων.
  • Θέματα σύνθεσης των τεχνών καθώς και η ένταξη της τέχνης στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1    Εισαγωγή

  Εβδομάδα 2    Η Ιστορική Ζωγραφική στις χώρες της  Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης 19ος αι.

  Εβδομάδα 3    Η Ιστορική Ζωγραφική στις χώρες της  Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης 19ος αι.

  Εβδομάδα 4    Η Ιστορία της Τέχνης στη Σλοβενία του 20ου αι.

  Εβδομάδα 5    Η Ιστορία της Τέχνης στην Κροατία του 20ου αι.

  Εβδομάδα 6    Η Ιστορία της Τέχνης στη Σερβίας του 20ου αι

  Εβδομάδα 7    Η Ιστορία της Τέχνης στη Ρουμανία του 20ου αι. 

  Εβδομάδα 8    Η Ιστορία της Τέχνης στη Βουλγαρία του 20ου αι.

  Εβδομάδα 9    Η Ιστορία της Τέχνης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη του 20ου αι.

  Εβδομάδα 10  Η Ιστορία της Τέχνης στο  Μαυροβούνιο του 20ου αι.

  Εβδομάδα 11  Η Ιστορία της Τέχνης στη  Βόρεια Μακεδονία του 20ου αι.

  Εβδομάδα 12  Εξέταση εργασιών Επισκόπηση  Συμπεράσματα

  Εβδομάδα 13  Εξέταση εργασιών Επισκόπηση  Συμπεράσματα

  4.     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Η χρήση του compus διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Προετοιμασία παρουσιάσεων σε μορφή PowerPoint για τις ανάγκες του μαθήματος, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος, προκειμένου να διευκολύνουν τη φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Η χρήση παρουσιάσεων PowerPoint στην τάξη αποφεύγεται ωστόσο συνειδητά καθώς, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, περιορίζει τόσο τη διαδραστικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και την κριτική ικανότητα των φοιτητριών/ητών.

  Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτήτριες/ητές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του compus του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Σεμινάρια

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον υφίσταται σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο syllabus του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα compus.

  5.     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία:

  • ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ KAI ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ Σταυρούλα Μαυρογένη , Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018
  • ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Σταυρούλα Μαυρογένη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,2018
  • Η Τέχνη του δέκατου ένατου αιώνα Μια κριτική Ιστορία Επιμέλεια Μίλτος Παπανικολάου, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2020
  • LIKOVNE KOLONIJE U KULTURNIM SISTEMIMA BOSNE I HERCEGOVINE,  Siniša Vidaković,  Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2018
  • Η καλλιτεχνική απεικόνιση του «αιγαιατικού» ζητήματος στο έργο του Kole Manev, Σταυρούλα Μαυρογένη,επιμέλεια Κωνσταντίνος Φωτιάδης Σοφία, Ηλιάδου Τάχου, Βλάσης Βλασίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012
  • Cusak T. (2003), “Introduction: Art, Nation and Gender”, στο T. Cusack και S.
  • Bhreathnach-Lynch (επιμ.), Art, nation and gender: ethnic landscapes, myths, and
  • mother-figures, Εδιμβούργο, σ. 5-11.
  • Ristovski B. (2009), Makedonska Enciklopedija [Μακεδονική Εγκυκλοπαίδεια], τόμ.
  • Α΄-Β΄, Σκόπια.
  • Srbinovska S. (2005), “Making the Identity through Memory of the Images and
  • Words”, Hannu Salmi (επιμ.), History in Words and Images, Turku, σ. 37-52
  • Το έργο του Oton Iveković (1869-1939) στο πλαίσιο της καλλιέργειας της εθνικής κροατικής ταυτότητας», Σταυρούλα Μαυρογένη,  ΛΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο,   Ελληνική Ιστορική Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, στις 25-27 Μαΐου 2012 και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.
  • Η συμβολή της ιστορικής ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα στην αφύπνιση εθνικής συνείδησης στη Σερβία, Σταυρούλα Μαυρογένη, επιμέλεια ΕλένηΓ. Γαβρά, Κλεον΄λικη Π. Γκίουφη, Γεώργιος Π. Τσότσος, «Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια 17ος -20ος αιώνας» Εκδόσεις Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, 2015
  • «Public Art in FYROM: From Tito to Alexander the Great», Σταυρούλα Μαυρογένη, στο περιοδικό Macedonian Studies Journal, Journal of the Australian Institute of Macedonian Studies, Melbourne, Australia, 2/2015, Issue 1, 63-73
  • Το Σλαβικό Έπος του Αλφόνσο Μούχα στο πλαίσιο της διάδοσης των πανσλαβιστικών ιδεών»,Σταυρούλα Μαυρογένη
  • Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην ψηφιακή επετηρίδα της Ένωσης Ελλήνων Σλαβολόγων Fragmenta Hellenoslavica, 2/2015, https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta/article/view/5292, 213-238.
  • «Εικονογραφώντας την πορεία από την ήττα στην εποποιία», σταυρούλα Μαυρογένη, συλλογικός τόμος προς τιμήν του Ομότιμου καθηγητή της Ιστορίας τους Τέχνης, Μιλτιάδη Παπανικολάου, επίκεντρο, 2016

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • «Εικονογραφώντας την πορεία από την ήττα στην εποποιία», στο Μαρία Δ. Καγιαδάκη (επιμ.), Χρώματα. Μελέτες για την Τέχνη. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μιλτιάδη Μ. Παπανικολάου, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 163-179
   • «Ρεαλισμός και μοντερνισμός στη σερβική λογοτεχνία: Η περίπτωση του Στέφαν Σρέματς και της Ισιδώρας Σέκουλιτς», έκδ. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2018

   2016

   • «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στα σχολικά εγχειριδια των κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας», στο Στράτος Δορδανάς, Βασιλική Λάζου, Βαγγέλης Τζούκας, Λάμπρος Φλιτούρης (επιμ.), Κατοχή και βία, 1939-1945. Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία, εκδ. Ασίνη, Αθήνα 2016, σ. 319-336.
   • «Ο ωραίος και γενναίος Φουστανελάς», στο Άρης Γεωργίου (επιμ.), Η Ευζωνική Στολή, η ιστορική διαδρομή της μέσα από τα 40 έργα του Γιάννη Μυλωνά, έκδ. Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας-Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 12-18.

   2015

   • . «Η συμβολή της ιστορικής ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα στην αφύπνιση εθνικής συνείδησης στη Σερβία», στο Ελένη Γαβρά, Κλεονίκη Γκιούφη, Γεώργιος Π. Τσόντος (επιμ.), Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια 17ος -20ος αιώνας, έκδ. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 451-463.

   2013

   • «Textbooks of Serbia», in Dimitrios B. Goudiras, Maria Rantzou (edit.), The Image of the “Other” the Neighbour in the Educational Systems of Balkan Countries (1998-2013), έκδ. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 297-305.
   • Μαυρογένη Σταυρούλα (2013), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η περίπτωση των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας

   2010

   • Mavrogeni Satvroula (2010) “Macedonian Sarissa and Albanian Eagle: Fyrom's new school textbooks”, στο, Macedonian Identities through Time. Interdisciplinary Approaches, Ioannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos (edit.), pp. 273-293.

   2008

   • Μαυρογένη Σταυρούλα (2008) «Μακεδονική σάρισσα και δικέφαλος αετός: Τα νέα σχολικά εγχειρίδια της ΠΓΔΜ», Ιωάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός (επιμ.), στο Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, σ. 437-462.

   2007

   • Mavrogeni Satvroula ( 2007) «FYROM Primary School History Textbooks», στο Iakovos Michailidis (editor), Macedonianism. FYROM’s Expansionist Designs Against Greece, 1944-2006, Athens, pp. 57-76.
   • Μαυρογένη Σταυρούλα (2007) «Τα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας της FYROM για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (έκδοσης 2005), στο Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Μακεδονισμός. Ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006, Αθήνα , σ. 57-76
   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • . «Poslednji Grci u Zemunu u delu Isidore Sekulić (Οι τελευταίοι έλληνες του Σεμλίνου στο έργο της Ισιδώρας Σέκουλιτς)», Zbornik Matice Srpske za književnost i jezik. Beograd 2019

    2018

    • «Κατοχή και Τέχνη», ανακοίνωση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο, «Τόποι κράτησης και μνήμης. Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα (1941-1944)», με χρηματοδότηση του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, http://concentrationcampsgreece.web.auth.gr/-/index.php/art/art-wwii

    2015

    • «Το Σλαβικό Έπος του Αλφόνσο Μούχα στο πλαίσιο της διάδοσης των πανσλαβιστικών ιδεών», Fragmenta Hellenoslavica, 2/2015, https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta/article/view/5292, 213-238.
    • «Public Art in FYROM: From Tito to Alexander the Great», Macedonian Studies Journal, Journal of the Australian Institute of Macedonian Studies, (Melbourne, Australia), 2/2015, Issue 1, 63-73.

    2012

    • Μαυρογένη Σταυρούλα: (2012) «Ο ρεαλισμός στη Σερβία και η διδασκαλία στο ελληνόφωνο κοινό», ανακοίνωση στο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Ζητήματα διδασκαλίας της λογοτεχνίας» που οργάνωσε το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, τεύχος 3, σελ.1-10

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Αγγλική μετάφραση του ιδίου άρθρου με τίτλο “Macedonian Sarissa and Albanian Eagle: Fyrom's New School Textbooks”, στο Ioannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos (edit.), Macedonian Identities through Time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki 2010, pp. 273-293.

    2008

    • «Η εικόνα των Ελλήνων στο έργο του σέρβου λογοτέχνη Στέβαν Σρέματς», στο Δρώμενα και γράμματα σλαβικού πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2008 (διαδικτυακή έκδοση της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών του Ινστιτούτου Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, www.imxa.gr/files/PraktikaDiimeridasSBG.pdf ), σ. 45-56.

    2007

    • Αναδημοσίευση του ίδιου άρθρου στο περιοδικό Άρδην, τεύχ. 67(Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007), 42-47.

    2006

    • Dimitrakopoulou Maria & Mavrogeni Stavroula, (2006) «The acquisition of the impersonal (reflexive) passive in Serbian as an L2: evidence from Greek learners», Primenjena lingvistika 7(2006), (Beograd - Novi Sad), pp. 110-122.
    • Συνέδρια (12 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • «Prvi svetski rat u očima grčkog književnika Stratisa Mirivilisa» εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα, «Ο Μεγάλος Πόλεμος (1914-1918) Απομνημονεύματα και Στρατιωτικά Ημερολόγια» Niš, 12-13 Οκτωβρίου 2018
     • . «Λιμάνια και θάλασσες στη σερβική εικαστική παραγωγή», εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα, «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος- 21ος αιώνας)», Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2018
     • . «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στα σχολικά εγχειρίδια της Σερβίας», εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση: Κρίσεις και Πόλεμοι», Αλεξανδρούπολη, 20- 22 Απριλίου 2018

     2015

     • «Από την κοινή Παλαιοσλαβική στις σύγχρονες “εθνικές γλώσσες”», στο Αντώνιος Αιμίλιος-Ταχιάος (επιμ.), Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Κύριλλος και Μεθόδιος: Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων, 28-30 Νοεμβρίου 2013, έκδ. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 585-597.

     2013

     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2013) «Η Θεσσαλονίκη των σέρβων προσφύγων μέσα από το έργο του λογοτέχνη Μιλούτιν Μπόγιτς», Ανανίας Τσιραμπίδης, Μαρία Καζαντζίδου, Ειρήνη Τελλίδου (επιμ.), Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα, σελ. 67-77

     2012

     • . «Τα σερβικά σχολεία της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα», Πρακτικά διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, «Η Θεσσαλονίκη τις παραμονές του 1912» που οργάνωσε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου 2012, http://jmth.academia.edu/Departments/%CE%97_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1912_THESSALONIKI_ON_THE_EVE_OF_1912/Documents σ. 239-252.
     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2012) «Η καλλιτεχνική απεικόνιση του ‘αιγαιατικού’ ζητήματος στο έργο του Kole Manev», ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα» που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012 (υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου).
     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2012) «Τα σερβικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη», ανακοίνωση στο διεπιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη τις παραμονές του 1912» που οργάνωσε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου 2012 (υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου).
     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2012) «Το έργο του Oton Iveković (1869-1939) στο πλαίσιο της καλλιέργειας της εθνικής κροατικής ταυτότητας», ανακοίνωση στο ΛΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2012 (υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου).

     2011

     • Μαυρογένη Σταυρούλα ( 2011) «Δυνατότητες, κίνητρα και αξιολόγηση της διδασκαλίας της σερβικής γλώσσας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», Themistokles Gogas and Periklis Tagkas (edit.), Foreign Language Teaching in Tertiary Education III: Current Trends. Conference Proceedings, Αθήνα, σ. 130-142

     2008

     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2008) «Η εικόνα των Ελλήνων στο έργο του σέρβου λογοτέχνη Στέβαν Σρέματς», στο Δρώμενα και γράμματα σλαβικού πολιτισμού, Θεσσαλονίκη (διαδικτυακή έκδοση της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών του Ινστιτούτου Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, www.imxa.gr/files/PraktikaDiimeridasSBG.pdf), σ. 45-56.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2007) «Οι περιπέτειες μιας γλώσσας», Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής. Α΄ Επιστημονικό συνέδριο. Πρακτικά, σ. 719-738
     • Άλλα (8 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • «Ο σερβικός και κροατικός εθνικισμός μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο σεμινάριο με θέμα, «Εθνικά Κινήματα και Εθνικά Κράτη: Η Μεγάλη Ιδέα» (21 Φεβρουαρίου 2013), που οργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης υπό τον γενικό τίτλο «Αειφορική Διαχείριση των Ιστορικών Μαρτυριών», Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου έω
      • «Η ζωγραφική παραγωγή της Θεσσαλονίκη», ανακοίνωση στο σεμινάριο με θέμα «Θεσσαλονίκη, Το πρόσωπο μιας πόλης μέσα στην Τέχνη» (20 και 21 Μαρτίου 2013), που οργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης υπό τον γενικό τίτλο «Αειφορική Διαχείριση των Ιστορικών Μαρτυριών», Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου έως 3 Απριλίου 2013
      • «Η διαχείριση της ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια των Βαλκανικών κρατών», ανακοίνωση στο σεμινάριο «Η Ελλάδα των Βαλκανίων, τα Βαλκάνια των Ελλήνων» (26 Μαρτίου 2013) που οργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης υπό τον γενικό τίτλο «Αειφορική Διαχείριση των Ιστορικών Μαρτυριών», Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου έως 3 Απριλίου 2013
      • «ʼνθρωποι και τόποι στη δίνη του πολέμου. Το παράδειγμα του Κενάν Μεσαρέ» ανακοίνωση στην ημερίδα «Διαλεκτική σχέση αξιών-Περιβαλλοντική Κρίση» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης και οργανώθηκε από το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολη, 1 Μαρτίου 2013
      • «Η ιστορία στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών», ανακοίνωση στην επιμορφωτική ημερίδα «Η διδασκαλία της ιστορίας» που οργάνωσε το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και η Περιφερειακή Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2013

      2012

      • «Στερεότυπα και εθνικισμός στα σχολικά εγχειρίδια των Βαλκανίων», ανακοίνωση στην ημερίδα με θέμα, «Διδάσκοντας και εξερευνώντας την Ιστορία του Τόπου μας» που οργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, 5 Δεκεμβρίου 2012

      2011

      • «Ο Χριστόφορος Ζεφάροβιτς: Τα προσκυνητάρια», ανακοίνωση στο επιστημονικό συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών με θέμα, «Ο ελληνικός πολιτισμός, ο κόσμος των Σλάβων και τα Βαλκάνια», που οργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 12-13 Μαΐου 2011

      2009

      • Κωνσταντίνος Κατσάνος (επιμ.), Το Μακεδονικό και η Γιουγκοσλαβία. Πλήρη τα απόρρητα γιουγκοσλαβικά έγγραφα 1950-1967, (μετάφραση εγγράφων: Σταυρούλα Μαυρογένη), Θεσσαλονίκη 2009
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font