Μαυρογένη Σταυρούλα
 • 2310-891450
 • smavroge uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 223

  Μαυρογένη Σταυρούλα

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ιστορία της Σερβικής Λογοτεχνίας, Τέχνης και Εκπαίδευσης

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικές σπουδές Βαλκανιολογίας του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • Mεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Ιστορίας Τέχνης και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Βελιγραδίου Tμήμα Αρχαιολογίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Η πρώην Γιουγκοσλαβία: Σύγκληση και απόκλιση
  • Οι τέχνες και τα γράμματα στο χώρο των Νότιων Σλάβων κατά το 19ο αι και στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας κατά τον 20ο αι.
  • Ο εθνικισμός των λαών της Πρώην Γιουγκοσλαβίας μέσα από την δόμηση της εκπαίδευσης και του Πολιτισμού
  • Τέχνες και Γράμματα των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0323)
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0825)
  • ΠΟΛΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
   (ΒΣ0723)
  • ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0418)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Μαυρογένη Σταυρούλα (2013), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η περίπτωση των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας

   2010

   • Mavrogeni Satvroula (2010) “Macedonian Sarissa and Albanian Eagle: Fyrom's new school textbooks”, στο, Macedonian Identities through Time. Interdisciplinary Approaches, Ioannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos (edit.), pp. 273-293.

   2008

   • Μαυρογένη Σταυρούλα (2008) «Μακεδονική σάρισσα και δικέφαλος αετός: Τα νέα σχολικά εγχειρίδια της ΠΓΔΜ», Ιωάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός (επιμ.), στο Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, σ. 437-462.

   2007

   • Μαυρογένη Σταυρούλα (2007) «Τα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας της FYROM για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (έκδοσης 2005), στο Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Μακεδονισμός. Ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006, Αθήνα , σ. 57-76
   • Mavrogeni Satvroula ( 2007) «FYROM Primary School History Textbooks», στο Iakovos Michailidis (editor), Macedonianism. FYROM’s Expansionist Designs Against Greece, 1944-2006, Athens, pp. 57-76.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2012

    • Μαυρογένη Σταυρούλα: (2012) «Ο ρεαλισμός στη Σερβία και η διδασκαλία στο ελληνόφωνο κοινό», ανακοίνωση στο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Ζητήματα διδασκαλίας της λογοτεχνίας» που οργάνωσε το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, τεύχος 3, σελ.1-10

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Dimitrakopoulou Maria & Mavrogeni Stavroula, (2006) «The acquisition of the impersonal (reflexive) passive in Serbian as an L2: evidence from Greek learners», Primenjena lingvistika 7(2006), (Beograd - Novi Sad), pp. 110-122.
    • Συνέδρια (7 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2013) «Η Θεσσαλονίκη των σέρβων προσφύγων μέσα από το έργο του λογοτέχνη Μιλούτιν Μπόγιτς», Ανανίας Τσιραμπίδης, Μαρία Καζαντζίδου, Ειρήνη Τελλίδου (επιμ.), Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα, σελ. 67-77

     2012

     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2012) «Το έργο του Oton Iveković (1869-1939) στο πλαίσιο της καλλιέργειας της εθνικής κροατικής ταυτότητας», ανακοίνωση στο ΛΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2012 (υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου).
     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2012) «Τα σερβικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη», ανακοίνωση στο διεπιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη τις παραμονές του 1912» που οργάνωσε η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου 2012 (υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου).
     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2012) «Η καλλιτεχνική απεικόνιση του ‘αιγαιατικού’ ζητήματος στο έργο του Kole Manev», ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα» που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012 (υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου).

     2011

     • Μαυρογένη Σταυρούλα ( 2011) «Δυνατότητες, κίνητρα και αξιολόγηση της διδασκαλίας της σερβικής γλώσσας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», Themistokles Gogas and Periklis Tagkas (edit.), Foreign Language Teaching in Tertiary Education III: Current Trends. Conference Proceedings, Αθήνα, σ. 130-142

     2008

     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2008) «Η εικόνα των Ελλήνων στο έργο του σέρβου λογοτέχνη Στέβαν Σρέματς», στο Δρώμενα και γράμματα σλαβικού πολιτισμού, Θεσσαλονίκη (διαδικτυακή έκδοση της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών του Ινστιτούτου Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου, www.imxa.gr/files/PraktikaDiimeridasSBG.pdf), σ. 45-56.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • Μαυρογένη Σταυρούλα (2007) «Οι περιπέτειες μιας γλώσσας», Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής. Α΄ Επιστημονικό συνέδριο. Πρακτικά, σ. 719-738
     • Άλλα (8 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • «Η ιστορία στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών», ανακοίνωση στην επιμορφωτική ημερίδα «Η διδασκαλία της ιστορίας» που οργάνωσε το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και η Περιφερειακή Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2013
      • «ʼνθρωποι και τόποι στη δίνη του πολέμου. Το παράδειγμα του Κενάν Μεσαρέ» ανακοίνωση στην ημερίδα «Διαλεκτική σχέση αξιών-Περιβαλλοντική Κρίση» που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης και οργανώθηκε από το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολη, 1 Μαρτίου 2013
      • «Η διαχείριση της ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια των Βαλκανικών κρατών», ανακοίνωση στο σεμινάριο «Η Ελλάδα των Βαλκανίων, τα Βαλκάνια των Ελλήνων» (26 Μαρτίου 2013) που οργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης υπό τον γενικό τίτλο «Αειφορική Διαχείριση των Ιστορικών Μαρτυριών», Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου έως 3 Απριλίου 2013
      • «Η ζωγραφική παραγωγή της Θεσσαλονίκη», ανακοίνωση στο σεμινάριο με θέμα «Θεσσαλονίκη, Το πρόσωπο μιας πόλης μέσα στην Τέχνη» (20 και 21 Μαρτίου 2013), που οργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης υπό τον γενικό τίτλο «Αειφορική Διαχείριση των Ιστορικών Μαρτυριών», Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου έως 3 Απριλίου 2013
      • «Ο σερβικός και κροατικός εθνικισμός μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο σεμινάριο με θέμα, «Εθνικά Κινήματα και Εθνικά Κράτη: Η Μεγάλη Ιδέα» (21 Φεβρουαρίου 2013), που οργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης υπό τον γενικό τίτλο «Αειφορική Διαχείριση των Ιστορικών Μαρτυριών», Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου έω

      2012

      • «Στερεότυπα και εθνικισμός στα σχολικά εγχειρίδια των Βαλκανίων», ανακοίνωση στην ημερίδα με θέμα, «Διδάσκοντας και εξερευνώντας την Ιστορία του Τόπου μας» που οργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, 5 Δεκεμβρίου 2012

      2011

      • «Ο Χριστόφορος Ζεφάροβιτς: Τα προσκυνητάρια», ανακοίνωση στο επιστημονικό συνέδριο Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών με θέμα, «Ο ελληνικός πολιτισμός, ο κόσμος των Σλάβων και τα Βαλκάνια», που οργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 12-13 Μαΐου 2011

      2009

      • Κωνσταντίνος Κατσάνος (επιμ.), Το Μακεδονικό και η Γιουγκοσλαβία. Πλήρη τα απόρρητα γιουγκοσλαβικά έγγραφα 1950-1967, (μετάφραση εγγράφων: Σταυρούλα Μαυρογένη), Θεσσαλονίκη 2009