Σουραβλάς Σταύρος
 • 2310 891.872
 • sourstav uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 425

  Σουραβλάς Σταύρος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1998)
  • Διδακτορικό Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας(2004)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
  • Προσομοίωση Ψηφιακών Συστημάτων
  • Cloud Computing
  • Grid Computing
  • Κατανεμημένα συστήματα
  • Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • COMPUTER ARCHITECTURE
   (ΠΛ0921)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ
   (ΠΛ0304-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σουραβλάς Σταύρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος αποτελεί η μελέτη του υλικού των υπολογιστών και κυρίως των βασικών μερών που είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και η Μνήμη. Ακολουθείται συνθετική προσέγγιση έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να:
  α) Σχεδιάσουν απλά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστή, όπως είναι τα απλά συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα.
  β) Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας μια ΚΜΕ έτσι ώστε να μπορούν να αναλύουν τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών.
  γ) Μπορούν να συνθέσουν υποσυστήματα μνήμης
  δ) Κατανοούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των δομικών στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Δομικά στοιχεία, πύλες και πίνακες αληθείας, δυαδικές άλγεβρες
  Συνδυαστικά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
  Ακολουθιακά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
  Τύποι μνήμης και υποσυστήματα μνήμης
  Σύνολα εντολών και κωδικοποίηση
  Μονάδα ελέγχου, καταχωρητές, ALU
  Ανάκληση και εκτέλεση εντολών, κύκλος εντολής
  Σχεδίαση ΚΜΕ. Αρχιτεκτονικές των ενός, δύο και τριών εσωτερικών διαύλων.
  Μικροπρογραμματισμός και καλωδιωμένος έλεγχος
  Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης
  Αριθμητική των υπολογιστών και σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων
  Αρχιτεκτονικές CISC, RISC, πολλαπλοί πυρήνες
  Κρυφή μνήμη, ιδεατή μνήμη, διασωλήνωση

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68374428 Ψηφιακή Σχεδίαση, 2η 'Εκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ρουμελιώτης Μάνος, Σουραβλάς Στάυρος, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-742-3

  59386815 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-580-1

  15120 Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hammacher Carl,Vranesic Zvonko,Zaky Safwat, 2007, Επίκεντρο, ISBN: 978-960-458-000-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστοσελίδα μαθήματος (http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=archit)

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC201)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σουραβλάς Σταύρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη του υλικού των υπολογιστών και κυρίως των βασικών μερών που είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και η Μνήμη. Ακολουθείται συνθετική προσέγγιση έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να:
  α) Σχεδιάσουν απλά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστή, όπως είναι τα απλά συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα.
  β) Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας μια ΚΜΕ έτσι ώστε να μπορούν να αναλύουν τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών.
  γ) Μπορούν να συνθέσουν υποσυστήματα μνήμης
  δ) Κατανοούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των δομικών στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Δομικά στοιχεία, πύλες και πίνακες αληθείας, δυαδικές άλγεβρες
  Συνδυαστικά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
  Ακολουθιακά κυκλώματα, ανάλυση και σχεδίαση
  Τύποι μνήμης και υποσυστήματα μνήμης
  Σύνολα εντολών και κωδικοποίηση, μονάδα ελέγχου, καταχωρητές, ALU
  Ανάκληση και εκτέλεση εντολών, κύκλος εντολής
  Σχεδίαση ΚΜΕ. Αρχιτεκτονικές των ενός, δύο και τριών εσωτερικών διαύλων.
  Μικροπρογραμματισμός και καλωδιωμένος έλεγχος
  Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης
  Αριθμητική των υπολογιστών και σχεδίαση αριθμητικών κυκλωμάτων
  Αρχιτεκτονικές CISC, RISC, πολλαπλοί πυρήνες
  Κρυφή μνήμη, ιδεατή μνήμη, διασωλήνωση

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ελληνικά, Γραπτές Εξετάσεις, Επίλυση Προβλημάτων.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68374428 Ψηφιακή Σχεδίαση, 2η 'Εκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ρουμελιώτης Μάνος, Σουραβλάς Στάυρος, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-742-3

  59386815 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-580-1

  15120 Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, Τύπος: Σύγγραμμα, Hammacher Carl,Vranesic Zvonko,Zaky Safwat, 2007, Επίκεντρο, ISBN: 978-960-458-000-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστοσελίδα μαθήματος (http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=archit)

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
   (CM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
   (AIC105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Τρακατέλης Γεώργιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει σαν βασικό στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με τα Συστήματα Υπολογιστών.

  Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  - προσδιορίζουν τα συστατικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος,
  - διακρίνουν τα συστήματα αρίθμησης,
  - μετατρέπουν αριθμούς μεταξύ του δεκαδικού και δυαδικού συστήματος αρίθμησης,
  - εξηγούν τις έννοιες της κωδικοποίησης και αναπαράστασης δεδομένων,
  - διακρίνουν τις λογικές πύλες,
  - εκτελούν πράξεις με δεδομένα,
  - απαριθμούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα,
  - καταγράφουν και να συγκρίνουν χαρακτηριστικά λειτουργικών συστημάτων,
  - γενικεύουν έννοιες όπως διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων και επικοινωνία δεδομένων,
  - περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων Unix / Linux,
  - εξοικειωθούν με τις εντολές φλοιού του Linux,
  - αναγνωρίσουν την εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξης (διαχείριση αρχείων, διεργασιών, δικτύου κ.α.),
  - αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη:
  • Συστήματα αρίθμησης
  • Προσημασμένοι, μη προσημασμένοι αριθμοί και αριθμητικές πράξεις
  • Αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής
  • Λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις και βασικά συνδυαστικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, συγκριτές)
  • Υλικό υπολογιστών, λειτουργία ΚΜΕ και κεντρική μνήμης, καταχωρητές, ιεραρχία μνήμης, κύκλος μηχανής, εντολές Assembly
  • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, είσοδος / έξοδος (χειρισμός διακοπών, DMA), σελιδοποίηση / κατάτμηση κύριας μνήμης, διαχείριση εικονικής μνήμης, χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ
  • Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, τεχνικές μεταγωγής, υποδομή Διαδικτύου, στρώματα δικτύου, διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση, πρωτόκολλα IP, DHCP, ICMP, δρομολογητές, πίνακες δρομολόγησης, πρωτόκολλα μεταφοράς (TCP/UDP), υπολογισμός του TCP timeout

  Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:
  • Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix / Linux
  • Συστήματα και διαχείριση αρχείων
  • Διεργασίες
  • Το κέλυφος bash και ο προγραμματισμός του
  • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτύων υπολογιστών

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

  100% τελική εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50656007 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-538-2

  50656335 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, BEHROUZ FOROUZAN, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-660-2

  86055860 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, RANDAL E. BRYANT, DAVID R. O'HALLARON, 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-953-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (26 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Douglas Fisher, Nancy Frey, and John Hattie, "Εγχειρίδιο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης", 1η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021.
   • William Stallings, "Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών", 11η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2020.
   • Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku, "Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα", 6η Έκδοση, ISBN: 978-960-418-816-1, Εκδόσεις Τζιόλα, 2020.

   2019

   • William Stallings, "Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων", 10η ΄Εκδοση, I- SBN: 978-960-418-814-7, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019
   • Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, and Vipin Kumar, "Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων", 2η ΄Εκδοση, ISBN: 978-960-418-813-0, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019

   2018

   • Levitin, Anany, "Εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων", 2η ΄Εκδοση ISBN: 978-960-418-732-4 Εκδόσεις Τζιόλα, 2018
   • Kenneth H. Rosen, "Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές", ISBN 978-960-418-614-3, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2018
   • William Stallings, "Λειτουργικά Συστήματα", ΄Εκδοση 9η, ISBN:978-960-418-715-7, Εκδόσεις Τζιόλα
   • Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, "Ψηφιακή Σχεδίαση - Αρχές και Εφαρμογές", 2η ΄Εκδοση, ISBN 9978-960-418-742-3, σελ. 816, Εκδόσεις Τζιόλα

   2017

   • Shneiderman Ben, Plaisant Cathrerine, "Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, ", 6η ΄Εκδοση ISBN: 978-960-418-655-6 Εκδόσεις Τζιόλα

   2016

   • Walter Savitch, "Επίλυση Προβλημάτων με τη Γλώσσα C++.", 9η ΄Εκδοση, 978-960-418-499-6 , Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
   • Daniel Liang, "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη Γλώσσα Java, Ολοκληρωμένη ΄Εκδοση", 10η έκδοση, ISBN 978-960-418-500-9, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
   • William Stallings, "Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών", 10η έκδοση, ISBN 978-960-418-580-1, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
   • Lethbridge T.C. and Laganier R., "Μηχανική Αντικειμενοστραφούς Λογισμικού", 2η έκδοση, , ISBN 978-960-418-598-6, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.

   2015

   • Kenneth H. Rosen, "Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές", ISBN 978-960-418-394-4, 7η ΄Εκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
   • Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, "Τεχνικές Προσομοίωσης - Θεωρία και Εφαρμογές", 2η ΄Εκδοση, ISBN 978-960-418-480-4, σελ. 590, Εκδόσεις Τζιόλα

   2014

   • Seymour Lipschutz,Marc Lipson, "Γραμμική Άλγεβρα", ISBN 978-960-418-446-0, 5η Έκδοση , Eκδόσεις Τζιόλα, 2014 (Επιμέλεια Μετάφρασης).

   2013

   • Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, "Ψηφιακή Σχεδίαση - Αρχές και Εφαρμογές", 1η ΄Εκδοση, ISBN 9978-960-418-388-3, 1η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013.

   2012

   • William Stallings, "Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων", ISBN: 978-960-418-329-6, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012
   • William Stallings, "Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών-Σχεδίαση με Στόχο την Απόδοση", ISBN: 978-960-418-328-9 Eκδόσεις Τζιόλα, 2012 (Επιμέλεια Μετάφρασης).

   2011

   • Μάνος Ρουμελιώτης, Σταύρος Σουραβλάς, "Τεχνικές Προσομοίωσης - Θεωρία και Εφαρμογές", 1η ΄Εκδοση, ISBN 978-960-418-372-2, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.

   2010

   • Donald Knuth, "Η Τέχνη του Προγραμματισμού, Tόμος 3- Tαξινόμηση και Αναζήτηση", ISBN:978-960-418-245-9, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010 (Επιμέλεια Μετάφρασης).

   2009

   • Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, και Vipin Kumar, "Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων", ISBN: 978-960-418-162-9, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 (Επιμέλεια Μετάφρασης).
   • Donald Knuth, " Η Τέχνη του Προγραμματισμού, Tόμος 1-Θεμελιώδεις Αλγόριθμοι", ISBN:978-960-418-185-8, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 (Επιμέλεια Μετάφρασης).
   • Donald Knuth, " Η Τέχνη του Προγραμματισμού, Tόμος 2-Hμιαριθμητικοί Αλγόριθμοι ", ISBN: 978-960-418-224-4, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 (Επιμέλεια Μετάφρασης).

   2008

   • Σταύρος Σουραβλάς, "Ψηφιακά Συστήματα-Μοντελοποίηση και Προσομοίωση με τη Γλώσσα VHDL", ISBN: 978-960-418-155-1, Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (24 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Stavros Souravlas, Stefanos Katsavounis, and Sofia Anastasiadou, "On Modeling and Simulation of Resource Allocation Policies in Cloud Computing Using Colored Petri Nets", Applied Sciences Open Access Journal, MDPI, 2020, to appear online (τρέχον Impact Factor 2.47).
    • Stavros Souravlas and Sofia Anastasiadou, "Pipelined Dynamic Scheduling of Big Data Streams", Applied Sciences Open Access Journal, MDPI, 2020; 10(14):4796 (τρέχον Impact Factor 2.47)
    • N. Tantalaki, S. Souravlas, M. Roumeliotis and S. Katsavounis, "Pipeline-Based Linear Scheduling of Big Data Streams in the Cloud," in IEEE Access, vol. 8, pp. 117182-117202, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3004612.
    • S. Souravlas, A. Sifaleras and S. Katsavounis, "Hybrid CPU-GPU Community Detection in Weighted Networks," in IEEE Access, vol. 8, pp. 57527-57551, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2982227.

    2019

    • Stavros Souravlas and Stefanos Katsavounis, "Scheduling Fair Resource Allocation Policies for Cloud Computing Through Flow Control", Electronics, Open Access Journal, MDPI , Vol.8, Issue 11, Nov. 2019. (Impact Factor 2.412)
    • Nicoleta Tantalaki, Stavros Souravlas, Manos Roumeliotis, "Data-Driven Decision Making in Precision Agriculture: The Rise of Big Data in Agricultural Systems ", Journal of Agricultural & Food Information, Taylor and Francis (Scimago Q3), Vol.20, Issue 4, pp 344-380, Nov. 2019.
    • Stavros Souravlas, "ProMo: A Probabilistic Model for Dynamic Load-Balanced Scheduling of Data Flows in Cloud Systems ", Electronics, Open Access Journal, MDPI, vol.8, issue 9, September 2019. (Impact Factor 2.412)
    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "Trends in data replication strategies: a survey", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Taylor & Francis, Volume 34, Issue 2, pp. 222-234, March, 2019. (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago)
    • Stavros Souravlas, Angelo Sifaleras, and Stefanos Katsavounis, "A Parallel Algorithm for Community Detection in Social Networks, Based on Path Analysis and Threaded Binary Trees", IEEE Access, Volume 7, 20499-20519, February 2019. (Impact Factor: 3,745)
    • Nicoleta Tantalaki, Stavros Souravlas, Manos Roumeliotis, "A review on big data real-time stream processing and its scheduling techniques", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, Taylor & Francis, Available online, March 2019. (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago).

    2018

    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "Efficient community-based data distribution over multicast trees", IEEE Transactions on Computational Social Systems, Volume 5, Issue 1, pp. 229-244, March 2018.
    • Stavros Souravlas, Angelo Sifaleras, and Stefanos Katsavounis, "A novel, interdisciplinary, approach for community detection based on remote file requests", IEEE Access, Volume 6, 68415-68428, November 2018. (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q1 κατά το Scimago, Impact Factor: 4.098)

    2017

    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "Network Load Balancing Using Modular Arithmetic Computations", Advances in Experimental Medicine and Biology (AEMB), Vol. 988, pp. 271-280 (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q1 κατά το Scimago, Impact Factor: 1,881)
    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "On the Detection of Overlapped Network Communities Via Weight Redistributions", Advances in Experimental Medicine and Biology (AEMB), Vol. 988, pp. 205-214 (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q1 κατά το Scimago, Impact Factor: 1,881)
    • Stavros Souravlas and Angelo Sifaleras, "Binary-Tree Based Estimation of File Requests for Efficient Data Replication", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Volume 28, Issue 7, pp. 1839-1852, July 2017. (Την τρέχουσα χρονιά: Κατηγορία Q1 κατά το Scimago, Impact Factor: 4,181)

    2015

    • Stavros Sourvlas and Manos Roumeliotis, “Scheduling Array Redistribution With Virtual Channel Support”, Journal of Supercomputing, Springer , 71: Nov. 2015, p. 4215-4234. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q2 κατά το Scimago, IF: 1.09)
    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Petri Net Modeling and Simulation of Pipelined Deadlock-Free Redistributions", Congent Engineering, Systems & Control, Taylor and Francis Group, Volume 2, Issue 1, διαθέσιμο online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23311916.2015.1057427 (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Νέο περιοδικό)

    2008

    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "A Message Passing Strategy for Array Redistributions in a Torus Network", Journal of Supercomputing, Springer , 46: Oct. 2008, p. 40-57. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago, IF: 0.9)
    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "A Message Combining Approach for Efficient Array Redistribution in non-All-to-All Communication Networks", International Journal of Computer Mathematics, Taylor and Francis Group, Volume 86, No.11, November 2008, p. 1609-1619. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago, IF: 0.51)

    2007

    • Athanasios Margaris, Stavros Souravlas, Efthimios Kotsialos, and Manos Roumeliotis, "Design and Implementation of Parallel Counter-propagation Networks using MPI", INFORMATICA, Volume 18, N0 1, 2007, p. 79-102. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago, IF: 0.7)

    2006

    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "On Further Reducing the Cost of Parallel Pipelined Message Broadcasts", International Journal of Computer Mathematics, Taylor & Francis Group, Volume 83, N0 3, March 2006, p. 273- 286.

    2004

    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "A Pipeline Technique For Dynamic Data Transfer On A Multiprocessor Grid"', International Journal of Parallel Programming, Springer, Volume 32, No 5, October 2004, p. 361-388. (Τη χρονιά της δημοσίευσης: Κατηγορία Q3 κατά το Scimago, IF: 0.7)

    2002

    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Mathematical Modeling of Runtime Redistribution of Fixed Exchanged Messages over a Multiprocessor Grid", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol.2, No.3, 2002, pp. 333-354.
    • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, Mathematical Model for Managing Multiple Send Requests on a Multiprocessor Grid", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 3, No.2, 2002, pp.169-185.
    • Συνέδρια (19 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • N Tantalaki, S Souravlas, M Roumeliotis, S Katsavounis, "Linear Scheduling of Big Data Streams on Multiprocessor Sets in the Cloud", IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, pp. 107-115, Thessaloniki, Oct. 2019.

     2017

     • Stavros Souravlas and Angelo Sifalers, "On Minimizing Memory and Computation Overheads for Binary-Tree Based Data Replication", 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications, ISCC 2017, Heraclion, Greece, pp. 1298-1301, 3-6 July, 2017.
     • Nicoleta Tantalaki, Stavros Souravlas and Manos Roumeliotis, "Big Data Platforms To Support Operational Intelligence - The Precision Agriculture Paradigm", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 8-10 June, 2017.

     2014

     • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Virtual Channel Allocation for All-to-All Data Block Redistributions", IEEE SIMS 1st International Conference on Systems Informatics, Modelling and Simulation, SIMS2014, Sheffield, UK, April 2014
     • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Dynamic Load Balancing on All-to-All Personalized Communications Using the NNLB Principle",IEEE 6th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems, And Networks, CICSYN2014, Tetovo, FYROM, 27-29 May, 2014.

     2009

     • Athanasios I. Margaris, Stavros Souravlas and Manos Roumeliotis, "MPI Extensions- An Overview", 3rd IC on Experiments/Process/System Modeling/Simulation & Organization, Athens, 8-11 July 2009.
     • Athanasios Margaris, Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Quality of Service and Real Time MPI", The 9th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA) Conference, Athens, July 2009, published in CD-ROM.

     2008

     • Athanasios I. Margaris, Stavros Souravlas and Manos Roumeliotis, "An Experimental Study of the Chaotic Features of Back Propagation Neural Networks", 3rd IC-SCCE, Athens, 9-12 July 2008.

     2007

     • Athanasios Margaris, Stavros Souravlas, Efthimios Kotsialos, and Manos Roumeliotis, "WinSPT - A Software Tool for Speech Signal Processing", The 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA) Conference, Athens 20-22/9/2007, published in CD-ROM.
     • Stavros Souravlas, Efthimios Kotsialos, Athanasios Margaris, and Manos Roumeliotis, "On Simulating Parallel Algorithms with VHDL", The 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA) Conference, Athens 20-22/9/2007, published in CD-ROM.
     • Stavros Souravlas, Athanasios Margaris, and Manos Roumeliotis, "Array Redistribution Algorithms for Bidirectional Processor Ring", Panhellenic Conference on Informatics - PCI, 2007, Patra, May 2007, pp. 177-186.
     • Athanasios Margaris, Stavros Souravlas, and Manos Roumeliotis, "Parallel Implementations of the Jacobi Linear Algebraic Systems Solver", 3rd Balkan Conference in Informatics, BCI, 2007, Sofia, pp. 161-172.

     2006

     • S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Pipelined Block-Cyclic Redistributions in Complete 2D Tori", In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Information & Communication Technologies: from Theory to Applications - ICTTA'06, April 2006, Damascus, Syria, pp. 3342-3346 (Available on IEEE XPlore).
     • S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Petri Net Based Modeling and Simulation of Pipelined Block-Cyclic Broadcasts", In Proceedings of the 15th IASTED International Conference on APPLIED SIMULATION AND MODELLING - ASM, 2006, June 26-28, 2006, Rodos, Greece, pp. 157-162.

     2004

     • Stavros I. Souravlas and Manos Roumeliotis, "Verification & Performance Evaluation of Parallel Pipelined Communications Using Petri Nets", IEEE UKSim-AMSS 16th International Conference on Computer Modelling and Simulation, Cambridge, UK, March 2014, pp. 398-403.

     2003

     • S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Minimizing Startup and Transfer Costs During Dynamic Data Redistribution Between Parallel Processor Sets", In Proceedings of the 1st Balkan Conference on Informatics, (BCI'2003), pp.527- 534, Thessaloniki, Nov. 2003.}

     2001

     • G. Baklavas, S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Priority-based quality of service in IP Routers", In Proceedings of the 5th World Multiconference on Circuits, Systems, Communications & Computers, (CSCC 2001), Rethymno Greece, July 2001, pp. 171-176.}

     2000

     • G. Baklavas, S. Souravlas and M. Roumeliotis, "Modeling of Queue Disciplines on a multi-port Router", Proceedings of the IEEE/CSMA 2000, Second Conference on Simulation Methods and Applications, Orlando, Florida, October 29- November 2, 2000, pp. 56-64. }

     1999

     • Grigoris Baklavas, Stavros Souravlas, and Manos Roumeliotis, "Web-Based Training Using Specialized Tools", International Conference New Horizons in Industry and Education, Santorini, September 9-10, 1999, published in CD- ROM.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.