Παπαδόπουλος Συμεών
 • 2310 891.665
 • spapado uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 222, 2ος όροφος

  Παπαδόπουλος Συμεών

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Τραπεζική με έμφαση στη δομή και αποτελεσματικότητα τραπεζικών συστημάτων

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (1987)
  • M.A Economics από το Concordia University, Montreal, Canada (1989)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες (Ph.D με Economics) από το University of Wales, (Bangor), U.K (1996)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τραπεζική
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Χρηματιστηριακών Αγορών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • CORPORATE FINANCE
   (ΛΧ0819)

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
   (ΛΧ0822)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα ασχοληθούν με ειδικά τραπεζικά. Στο παρόν εξάμηνο τα κύρια θέματα είναι: ο προσδιορισμός των περιθωρίων των τραπεζικών επιτοκίων, η ανάλυση και μέτρηση της κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας τραπεζικών ιδρυμάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται η βασική θεωρία που σχετίζεται με τον προσδιορισμό των περιθωρίων των τραπεζικών επιτοκίων (interest rate speads) καθώς και η μεθοδολογία για μια εμπειρική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων που τα επηρεάζουν. Επίσης, δίνονται οι βασικές οδηγίες υπολογισμού της κερδοφορίας και της αποτελεσματικότητας. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν υποχρεωτικά να κάνουν ομαδικές εργασίες όπου θα διερευνήσουν εμπειρικά τα παραπάνω τραπεζικά ζητήματα.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
   (ΛΧ0710-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
   (SMAF0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
   (ΛΧ0808)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
   (ΛΧ0821)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
   (MAF0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (SMAF0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (MAF0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • "Recent evidence on efficiency and Technical Change in Southern European banking" δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο του καθηγητή Ι. Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2009)

   2005

   • "Δομή, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ευρωπαικού Τραπεζικού Συστήματος" δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο του καθηγητή Χρήστου Ναούμ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2005)

   1996

   • Structure, performance and efficiency in European banking, Ph.D Thesis University of Wales (Bangor). U.K (1996)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (27 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • • “Volatility of precious metals: the case of platinum and palladium”, (2024), with Karakostas I., Papanastasiou I. and Giantsios D., International Journal of Economics and Finance (Vol. 16, No. 4, March 2024, p.p 45-57)

    2023

    • • “The effect of bank diversification on the capital, risk, profitability and efficiency of the Eurozone and U.S banks in the aftermath of the global financial crisis”, (2023), with Kolia D.L., International Journal of Financial Markets and Derivatives (Vol. 9, Issue 1, Jan. 2023, p.p 1-42)

    2022

    • • “Integration in banking efficiency: a comparative analysis of the European Union, the Eurozone and the United States banks”, (2022), with Kolia D.L., Journal of Capital Markets Studies (Vol. 6, Issue 1, Jan. 2022)
    • • “Determinants of the capital structure of European firms: the moderating role of EFSF/ESM financial assistance programs”, (2022), with Chatzinas G., International Journal of Banking and Finance (Vol. 17, Issue 1, Jan. 2022)
    • • “The distorting effects of corruption on financial stability and economic growth: evidence from Russian banks using a PVAR approach”, (2022), with Papadamou S., and Pitsilkas K., Eastern European Economics (Vol. 60, Issue 2, March 2022)

    2019

    • • “Competition and Stability in African Banking”, (2019), Review of Finance and Banking (Vol. 11, Issue 2, Dec. 2019)
    • • “Can shorting exchange-traded fund pairs be a profitable trade? ”, (2019), with Tsalikis G., Journal of Investment Strategies (Vol. 8, Issue 2, p.p 1-20)

    2018

    • • “Pecking order and Trade-off capital structure theories in the European countries supported by the European Stability Mechanism” (2018) with G. Chatzinas and M. Markopoulou, European Journal of Economics and Business Studies (Vol. 4, Issue 3, p.p 28-51)
    • • “Assessing the performance of American and European leveraged Exchange Traded Funds” (2018) with G. Tsalikis, Investment Management and Financial Innovations (Vol. 15, Issue 2, p.p 165-182).
    • • “Trade-off vs Pecking Order Theory: Evidence from Greek firms in a Period of Debt Crisis” (2018) with G. Chatzinas, International Journal of Banking, Accounting and Finance (Vol. 9, No. 2, p.p 170-191).

    2013

    • "New Evidence on efficiency and productivity change in European banking" (2013) International Journal of Financial Services Management (Vol. 6, No. 2, p.p 138-154).

    2012

    • "New Evidence on efficiency and productivity change in Southeast Asia" (2012) International Journal of Economics (Vol. 6, No. 1, p.p 17-30)

    2010

    • "New Evidence on Banking Efficiency in Europe" (2010), International Journal of Monetary Economics and Finance (Vol. 3, No. 3, p.p 280-299)

    2009

    • "Recent Evidence of Efficiency in Southern European Banking" (2009), Studies in Economics and Finance, (Vol. 26, No. 2, p.p 95-112) with S. Karagiannis
    • "New Evidence on Efficiency in Southern European Banking" (2009), South East European Journal of Economics and Business, (Vol. 4, No. 1, p.p 7-21) with S. Karagiannis
    • S. S. Papadopoulos and S. Karagiannis "New Evidence on Efficiency in Southern European Banking" (2009) στο South East European Journal of Economics and Business (Vol. 4, No. 1)
    • S. S. Papadopoulos and S. Karagiannis "Recent Evidence of Efficiency in Southern European Banking" (2009), στο Studies in Economics and Finance (Vol. 26, No. 2)

    2008

    • "How efficient are central European banks" (2008), Journal of International and Global Economic Studies (Vol. 1, No. 1, p.p 83-104)
    • "New evidence on efficiency in Scandinavian banking" (2008), International Research Journal of Finance and Economics (Sept. 2008, No. 19, p.p 34-47)
    • "New evidence on efficiency in Scandinavian banking" (2008) στο International Research Journal of Finance and Economics (Sept. 2008, No. 19, p.p 34-47)
    • "How efficient are central European bank" (2008) στο Journal of International and Global Economic Studies (Vol. 1, No. 1, p.p 83-104)

    2005

    • "Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα το 2004 και οι διαγραφόμενες προοπτικές", (2005) με Σ. Μπαλφούσια και Σ. Καραγιάννη στις Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 8 (Απρίλιος), Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

    2004

    • "Market structure, performance and efficiency in European banking" (2004), International Journal of Commerce and Management (Vol. 14, No. 1, P.P 79-98)
    • "Εξελίξεις στο επίπεδο τιμών στην Ελλάδα", (2004) στις Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 7 (Δεκέμβριος), Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
    • "Market structure, performance and efficiency in European banking", (2004) στο International Journal of Commerce and Management (Vol. 14, No. 1, P.P 79-98)

    2003

    • "Economies of scale and scope in European banking" (2003), Journal of Business and Society (Vol. 16, No 1, p.p 31-53)
    • "Economies of scale and scope in European banking", (2003) στο Journal of Business and Society (Vol. 16, No 1, p.p 31-53,)
    • Συνέδρια (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • “Volatility of Precious Metals: the Case of Platinum and Palladium”, with I. Karakostas, I. Papanastasiou, and D. Giantsios, 22nd Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, December 2023
     • “Liquidity Creation and Convergence in the EU-27 Commercial Banking Sector”, with D. Giantsios, 22nd Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, December 2023

     2021

     • “The Distorting Effects of Corruption on Financial Stability and Economic Growth: Evidence from Russian Banks using a PVAR Approach”, with S. Papadamou, and K. Pitsilkas 2021 Annual World Finance Conference, Virtual Aug. 3rd-6th 2021

     2008

     • "Banking Efficiency and Technical Change in Southeast Asia" International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, Dec. 2008
     • "New Evidence on banking efficiency in Europe", 2nd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, Aug. 2008
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2012

      • "Competition and Stability in African Banking", 4th International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Corfu, Greece, Aug. 2012

      2011

      • "The effects of market power in Asian banking", 1st International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, FEBS, Chania, Greece, June 2011
      • "New Evidence on efficiency and productivity change in Southeast Asia" 8th International Scientific Conference on the Financial management of firms and financial institutions, Ostrava, Czech Republic, Septmber 2011

      2010

      • "New Evidence on efficiency and productivity change in European banking", 3rd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Skiathos, Greece, Aug. 2010

      2008

      • "New Evidence on banking efficiency in Europe" 2nd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, Aug. 2008
      • "Banking Efficiency and Technical Change in Southeast Asia" International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, Dec. 2008
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font