Παπαδόπουλος Συμεών
 • 2310-891665
 • spapado uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 222, 2ος όροφος

  Παπαδόπουλος Συμεών

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Χρηματοοικονομική - Τραπεζική

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (1987)
  • M.A Economics) από το Concordia University, Montreal, Canada (1989)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες (Ph.D με Economics) από το University of Wales, (Bangor), U.K (1996)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
   (ΛΧ0621)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
   (ΛΧ0821)
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
   (SMAF0204)
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MAF0209)
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
   (ΛΧ0808)
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   (ΒΣ0521)
  • ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
   (ΛΧ0306)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
   (ΛΧ0710-1)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (SMAF0101)
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (MAF0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • "Recent evidence on efficiency and Technical Change in Southern European banking" δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο του καθηγητή Ι. Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2009)

   2005

   • "Δομή, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ευρωπαικού Τραπεζικού Συστήματος" δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο του καθηγητή Χρήστου Ναούμ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2005)

   1996

   • Structure, performance and efficiency in European banking, Ph.D Thesis University of Wales (Bangor). U.K (1996)
   • Επιστημονικά Περιοδικά (17 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • "New Evidence on efficiency and productivity change in European banking" (2013) International Journal of Financial Services Management (Vol. 6, No. 2, p.p 138-154).

    2012

    • "New Evidence on efficiency and productivity change in Southeast Asia" (2012) International Journal of Economics (Vol. 6, No. 1, p.p 17-30)

    2010

    • "New Evidence on Banking Efficiency in Europe" (2010), International Journal of Monetary Economics and Finance (Vol. 3, No. 3, p.p 280-299)

    2009

    • S. S. Papadopoulos and S. Karagiannis "New Evidence on Efficiency in Southern European Banking" (2009) στο South East European Journal of Economics and Business (Vol. 4, No. 1)
    • "Recent Evidence of Efficiency in Southern European Banking" (2009), Studies in Economics and Finance, (Vol. 26, No. 2, p.p 95-112) with S. Karagiannis
    • S. S. Papadopoulos and S. Karagiannis "Recent Evidence of Efficiency in Southern European Banking" (2009), στο Studies in Economics and Finance (Vol. 26, No. 2)
    • "New Evidence on Efficiency in Southern European Banking" (2009), South East European Journal of Economics and Business, (Vol. 4, No. 1, p.p 7-21) with S. Karagiannis

    2008

    • "New evidence on efficiency in Scandinavian banking" (2008), International Research Journal of Finance and Economics (Sept. 2008, No. 19, p.p 34-47)
    • "New evidence on efficiency in Scandinavian banking" (2008) στο International Research Journal of Finance and Economics (Sept. 2008, No. 19, p.p 34-47)
    • "How efficient are central European bank" (2008) στο Journal of International and Global Economic Studies (Vol. 1, No. 1, p.p 83-104)
    • "How efficient are central European banks" (2008), Journal of International and Global Economic Studies (Vol. 1, No. 1, p.p 83-104)

    2005

    • "Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα το 2004 και οι διαγραφόμενες προοπτικές", (2005) με Σ. Μπαλφούσια και Σ. Καραγιάννη στις Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 8 (Απρίλιος), Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

    2004

    • "Market structure, performance and efficiency in European banking" (2004), International Journal of Commerce and Management (Vol. 14, No. 1, P.P 79-98)
    • "Εξελίξεις στο επίπεδο τιμών στην Ελλάδα", (2004) στις Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 7 (Δεκέμβριος), Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
    • "Market structure, performance and efficiency in European banking", (2004) στο International Journal of Commerce and Management (Vol. 14, No. 1, P.P 79-98)

    2003

    • "Economies of scale and scope in European banking", (2003) στο Journal of Business and Society (Vol. 16, No 1, p.p 31-53,)
    • "Economies of scale and scope in European banking" (2003), Journal of Business and Society (Vol. 16, No 1, p.p 31-53)
    • Συνέδρια (2 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2008

     • "New Evidence on banking efficiency in Europe", 2nd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, Aug. 2008
     • "Banking Efficiency and Technical Change in Southeast Asia" International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, Dec. 2008
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2012

      • "Competition and Stability in African Banking", 4th International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Corfu, Greece, Aug. 2012

      2011

      • "The effects of market power in Asian banking", 1st International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, FEBS, Chania, Greece, June 2011
      • "New Evidence on efficiency and productivity change in Southeast Asia" 8th International Scientific Conference on the Financial management of firms and financial institutions, Ostrava, Czech Republic, Septmber 2011

      2010

      • "New Evidence on efficiency and productivity change in European banking", 3rd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Skiathos, Greece, Aug. 2010

      2008

      • "New Evidence on banking efficiency in Europe" 2nd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, Aug. 2008
      • "Banking Efficiency and Technical Change in Southeast Asia" International Congress on Pervasive Computing and Management, New Delhi, India, Dec. 2008