Πετρίδου Σοφία
 • 2310 891.639
 • spetrido uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 325

  Πετρίδου Σοφία

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2000)
  • Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2008)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Πρωτόκολλα οπτικών και ασυρμάτων δικτύων
  • Οπτικά δίκτυα
  • Ασύρματα δίκτυα
  • Ασύμμετρα ασύρματα συστήματα εκπομπής
  • Πρωτόκολλα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσίας
  • Πιθανοκρατικός έλεγχος μοντέλων
  • Αλγόριθμοι ομαδοποίησης

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (AIC203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Πετρίδου Σοφία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες των διακριτών μαθηματικών,

  • αναγνωρίζουν στοιχεία της μαθηματικής λογικής,

  • διακρίνουν τον προτασιακό από τον κατηγορηματικό λογισμό,

  • επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο απόδειξης,

  • διακρίνουν τους κανόνες απαρίθμησης,

  • εφαρμόζουν τον ή τους κανόνες απαρίθμησης ως εργαλεία καταμέτρησης διακριτών αντικειμένων σε απλά και σύνθετα συνδυαστικά προβλήματα,

  • διακρίνουν τις σχέσεις ισοδυναμίας από τις σχέσεις μερικής και ολικής διάταξης,

  • χρησιμοποιούν τις σχέσεις στην κατασκευή διαμερίσεων συνόλων και στην ταξινόμηση των στοιχείων ενός συνόλου,

  • αξιοποιούν μαθηματικές μεθόδους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων,

  • προτείνουν τρόπους επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που να βασίζονται σε αρχές των διακριτών μαθηματικών,

  • αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλαπλών λύσεων σε ένα πρόβλημα,

  • προτείνουν αποδοτικές λύσεις, και

  • αναπτύξουν αφαιρετικό τρόπο σκέψης.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  • Αυτόνομη εργασία

  • Ομαδική εργασία

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το περίγραμμα ύλης του μαθήματος περιλαμβάνει:

  • Λογική και Απόδειξη: Προτάσεις και Λογική - Κατηγορήματα και ποσοδείκτες Μέθοδοι απόδειξης - Μαθηματική Επαγωγή

  • Συνδυαστική: Οι κανόνες του αθροίσματος και του γινομένου – Η αρχή του περιστερώνα - Οι τύποι της συνδυαστικής - Διωνυμικοί συντελεστές.

  • Διακριτή πιθανότητα: ενδεχόμενα και πιθανότητες - δεσμευμένη πιθανότητα -τυχαίες μεταβλητές και αναμενόμενες τιμές - διακύμανση και συσχέτιση.

  • Σχέσεις - Πράξεις - Δομές: Διμελείς σχέσεις - Αναπαράσταση των διμελών σχέσεων - Ιδιότητες των σχέσεων - Σχέσεις ισοδυναμίας και μερικές διατάξεις - Διμελείς Πράξεις - Εσωτερική πράξη και κλάσεις ισοδυναμίας - Δομές-

  Ισομορφισμοί.

  • Αριθμητική υπολοίπων - κυκλικές Ομάδες: Διαιρετότητα – Ευκλείδειος και Διευρυμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος - Κατάλοιπα - "Δυνάμεις" - Κυκλικές Ομάδες - Υπολογισμοί με  μεγάλους ακεραίους.

  • Δακτύλιοι και περασμένα σώματα: Εύρεση γεννητόρων και διακριτών

  λογαρίθμων - Αριθμητική πολυωνύμων και εφαρμογές - Αλγόριθμοι για

  πεπερασμένα σώματα και εφαρμογές.

  • Αναδρομικότητα: Ακολουθίες - Αναδρομικές σχέσεις - Υπολογισμός

  αθροισμάτων - γινομένων.

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

  Γραπτή τελική εξέταση με συντελεστή βαρύτητας 100% η οποία περιλαμβάνει:

  • θεωρητικές ερωτήσεις,

  • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,

  • ασκήσεις, και

  • επίλυση προβλημάτων

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  41960368 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, Στεφανίδης Γιώργος, 2015, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 978-618-5063-07-8 

  13799 ΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, VICTOR SHOUP, 2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-209-990-2 

  13953 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, SUSANNA S. EPP, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-325-0

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και Ασκήσεις

  • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
   (CS0101)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
   (ΠΛ0618)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Πετρίδου Σοφία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας μετάδοσης της πληροφορίας και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της πληροφορίας.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Κλασσική Κρυπτογραφία - Απλά κρυπτοσυστή΅ατα. Κρυπτανάλυση. Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις. Συ΅΅ετρική Κρυπτογραφία. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. ∆ιαχείριση κλειδιών. Ψηφιακές υπογραφές. Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Εργασίες - Προφορικές Εξετάσεις

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  1746 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΡΥΠΤΑΝΑΛΥΣΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΚΑΤΟΣ Β., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ., 2003, ΖΥΓΟΣ, ISBN: 960-8065-40-2

  11068 Κρυπτογραφία, Τύπος: Σύγγραμμα, Πουλάκης Δημήτριος Μ., 2004, Ζήτη, ISBN: 960-431-926-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
   (ΠΛ0526)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ψάννης Κωνσταντίνος, Πετρίδου Σοφία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Εκμάθηση των βασικών αρχών και μεθόδων των συστημάτων επικοινωνίας.
  Συγκεκριμένα
  • Έμφαση στις μαθηματικές τεχνικές και στην κατανόηση των βασικών αρχών, των μεθόδων, των θεμελιωδών περιορισμών και των trade-offs των ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας
  • Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα του χώρου των Επικοινωνιακών Συστημάτων. Επίλυση ασκήσεων με βάση τη θεωρία που έχει διδαχθεί. Θεωρητικές/ή Εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα ψηφιακών επικοινωνιών (Open Source).
  • Ελαχίστη αναφορά σε hardware, πρωτοκολλά, βιομηχανικά standards, προϊόντα

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Ανάλυση Fourier, Αναπαράσταση σημάτων στα πεδία συχνότητας και χρόνου. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Φίλτρα, Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης καναλιού-θόρυβος. Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης, Συστήματα ΑΜ και FM. όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών (PAM), Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), Μέσα μετάδοσης (Transmission Media), Διαδικασία Δειγματοληψία, Πολυπλεξία (Multiplexing), Κωδικοποίηση καναλιού, Κώδικες Hamming. Ψηφιακές διαμορφώσεις, Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών. Αξιολόγηση παραμέτρων κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης (Performance Parameters of Coding and Modulation Scheme), Υπηρεσίες Επικοινωνιών Δεδομένων (Data Communication Services), Transmission Media, Transmission Impairments, μοντέλο OSI, Δίκτυα Επικοινωνιών, Θεωρία Πληροφοριών και Κωδικοποίηση. Αλγόριθμοι και εφαρμογές συστημάτων επικοινωνιών.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  18548860 Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήματων, Τύπος: Σύγγραμμα, Taub Herbert 1918-,Schilling Donald L., 2006, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-061-5

  77107676 Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων, 10η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-814-7

  18548741 Ψηφιακές επικοινωνίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Rice Michael, 2009, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-176-6

  3235 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 1:ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, NEVIO BENVENUTO,GIOVANNI CHERUBINI, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ISBN: 960-530-065-5

  68369851 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Καραγιαννίδης Γεώργιος, Παππή Κοραλία, 2017, Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-675-4

  18549058 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Τύπος: Σύγγραμμα, Κωττής Παναγιώτης Γ., 2011, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-362-3

  50657744 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, Proakis/Salehi, 2015, Fountas, ISBN: 9789603307631

  12866698 Digital Communications, Τύπος: Σύγγραμμα, John Proakis, Massoud Salehi, 2008, McGraw Hill, ISBN: 9780071263788

  14869 Ψηφιακή Ανάλυση Σήματος, Τύπος: Σύγγραμμα, Proakis J, Manolakis D., 2010, Ίων, ISBN: 978-960-411-715-4

  33197231 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Simon Haykin, 2014, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-088-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος , ebooks, papers, Demonstrations, Virtual Labs , Experiments (http://compus.uom.gr)

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Β. Αστερίου, Κ. Κουρής, Σ. Πετρίδου, Π. Νικοπολιτίδης, Γ. Παπαδημητρίου, "Ασφάλεια στα Λειτουργικά Συστήματα και στην Εικονικοποίηση'', Κεφάλαιο στο βιβλίο "Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο'', Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Ελλάδα, 2021 (ISBN 978-960-578-064-7).

   2010

   • Γ. Παπαδημητρίου, Π. Σαρηγιαννίδης, Σ. Πετρίδου, Σ. Γκρίτζαλης και Α. Πομπόρτσης, "Ιδιωτικότητα Επικοινωνιών", Κεφάλαιο στο βιβλίο "Προστασία της Ιδιωτικότητας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα", Παπασωτηρίου, Ελλάδα, 2010 (ISBN 9789607182708).

   2003

   • G. Papadimitriou, A. Vakali, G. Pallis, S. Petridou and A. Pomportsis, "Simulation in Web Data Management", book chapter in the book "Applied System Simulation: Methodologies and Applications", Editors: M.S.Obaidat and G.I.Papadimitriou, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts, USA, 2003.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (21 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • G. Simoglou, G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "A Softwarized Intrusion Detection System for RPL-based IoT networks", Future Generation Computer Systems, Elsevier, Vol. 125, pp. 698-714, Dec 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Simoglou, G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Intrusion Detection Systems for RPL Security: A Comparative Analysis", Computers & Security, Elsevier, Vol. 104, May 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Tsompanoglou, S. Petridou, P. Nicopolitidis, and G. Papadimitriou, "Quantitative Model Checking for Assessing the Energy Impact of a MITM Attack on EPONs", Internet Technology Letters, Wiley, Feb. 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • T. Theodorou, G. Violettas, P. Valsamas, S. Petridou and L. Mamatas, "A Multi-Protocol Software-Defined Networking Solution for the Internet of Things", IEEE Communications Magazine, Series: Telecom Software, Network Virtualization, and Software Defined Networks, Vol. 57, No. 10, pp. 42-48, Oct. 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Evolutionary Software Defined Networking-Inspired Routing Control Strategies for the Internet of Things", IEEE Access, Vol. 7, pp. 132173 - 132192, Sep. 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G. Tsakalidis, K. Vergidis, S. Petridou and M. Vlachopoulou, "A Cybercrime Incident Architecture with Adaptive Response Policy", Computers & Security, Elsevier, Vol. 83, pp. 22-37, Jun. 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • S. Petridou, S. Basagiannis and L. Mamatas, "Formal Methods for Energy-Efficient EPONs", IEEE Transactions on Green Communications and Networking, Vol. 2, No. 1, pp. 246 - 259, March 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • N. Alexiou, S. Basagiannis and S. Petridou, "Formal security analysis of near field communication using model checking", Computers & Security, Elsevier, Vol. 60, pp. 1-14, Jul. 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • S. Petridou, S. Basagiannis and M. Roumeliotis, "Survivability Analysis Using Probabilistic Model Checking: A Study on Wireless Sensor Networks", IEEE Systems Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 4-12, Mar. 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • C. Liaskos, S. Petridou and G. Papadimitriou, "Towards Realizable, Low-Cost Broadcast Systems for Dynamic Environments", IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 19, No. 2, pp. 383-392, Apr. 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Basagiannis, S. Petridou, N. Alexiou, G. Papadimitriou and P. Katsaros, "Quantitative Analysis Of A Certified E-Mail Protocol In Mobile Environments: A Probabilistic Model Checking Approach", Computers & Security, Vol. 30, No. 4, pp. 257-272, Jun. 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, P. Nicopolitidis and A. Pomportsis "On the Analytical Performance Optimization of Wireless Data Broadcasting", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 59, No. 2, pp. 884-895, Feb. 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. Liaskos, S. Petridou and G. Papadimitriou, "Cost-Aware Wireless Data Broadcasting", IEEE Transactions on Broadcasting, Vol. 56, No. 1, pp. 66-76, Mar. 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Sarigiannidis, S. Petridou, G. Papadimitriou and M. Obaidat, "IGFS: A New MAC Protocol Exploiting Heterogeneous Propagation Delays in the Dynamic Bandwidth Allocation on WDM-EPON", IEEE Systems Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 49-56, Apr. 2010.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "A Clustering-Driven Medium Access Control Protocol for WDM Star Networks", Optics & Laser Technology, Elsevier, Vol. 41, No. 1, pp. 42-52, Feb. 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • V. Koutsonikola, S. Petridou, A. Vakali, G. Papadimitriou, "A New Approach to Web Users Clustering and Validation: A Divergence-Based Scheme", International Journal of Web Information Systems, Vol. 5, No. 3, pp. 348-371, 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, P. Nicopolitidis, M. Obaidat and A. Pomportsis, "Clustering-driven Wireless Data Broadcasting", IEEE Wireless Communications Magazine, Vol. 16, No. 6, pp. 80-87, Dec. 2009.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • S. Petridou, V. Koutsonikola, A. Vakali and G. Papadimitriou, "Time Aware Web Users Clustering", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 20, No. 5, pp. 653-667, May 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "Clustering Based Scheduling: A New Class of Scheduling Algorithms for Single-hop Lightwave Networks", International Journal of Communication Systems, Vol. 21, No. 8, pp. 863-887, Aug. 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "On the use of Clustering Algorithms for Message Scheduling in WDM Star Networks", IEEE Journal of Lightwave Technology, Vol. 26, No. 17, pp. 2999-3010, Sep. 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • P. Sarigiannidis, S. Petridou, G. Papadimitriou, M. Obaidat and A. Pomportsis, "Supporting Quality-of-Service Scheduling in a TT-FR WDM System", IEEE Systems Journal, Vol. 2, No. 4, pp. 525-535, Dec. 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (27 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • G. Michoulis, S. Petridou and K. Vergidis, "Verification of Academic Qualifications through Ethereum Blockchain: An Introduction to VerDe", Proc. of the XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), 30 Sep. - 3 Oct., Thessaloniki.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • P. Tsompanoglou, S. Petridou, P. Nicopolitidis, and G. Papadimitriou, "On the Relationship between Energy-Saving and Security in EPONs: a Model Checking Approach", IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology (IEEE SCVT), Noordwijk, The Netherlands, Nov. 29, 2019.
     • K. Evangelidou, S. Petridou, S. Basagiannis, and L. Mamatas, "An Energy-Aware Modeling Analysis on Next-Generation Passive Optical Networks", IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology (IEEE SCVT), Noordwijk, The Netherlands, Nov. 29, 2019.
     • P. Valsamas, P. Papadimitriou, I. Sakellariou, S. Petridou, L. Mamatas, S. Clayman, F. Tusa and A. Galis, "Multi-PoP Network Slice Deployment: A Feasibility Study", Proc. of the IEEE International Conference on Cloud Networking (CloudNet), Coimbra, Portugal, Nov 4 - 6, 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. D. Maciel, F. L. Verdi, P. Valsamas, I. Sakellariou, L. Mamatas, S. Petridou, P. Papadimitriou, D. Moura, A. I. Swapna, B. Pinheiro and S. Clayman, "A Marketplace-based Approach to Cloud Network Slice Composition Across Multiple Domains", Proc. of the IEEE Conference on Network Softwarization Workshops (NetSoft WKSHPS, S4SI), Paris, France, Jun 24 - 28, 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Valsamas, I. Sakellariou, S. Petridou and L. Mamatas, "A Multi-domain Experimentation Environment for 5G Media Verticals", Proc. of the IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS, CNERT), Paris, France, Apr 29 - May 2, 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • G. Violettas, S. Petridou and L. Mamatas, "Routing under heterogeneity and mobility for the Internet of Things: a centralized control approach", Proc. of the IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Abu Dhabi, UAE, Dec 9 - 13, 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • I. Karantaidou, S.T. Halkidis, S.G. Petridou, L. Mamatas, G. Stephanides, "Pairing-Based Cryptography on the Internet of Things: A Feasibility Study", IFIP International Conference on Wired/Wireless Internet Communication (WWIC), Lecture Notes in Computer Science, vol. 10866, Springer, Boston, MA, USA, Jun 18-20, 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • S. Petridou, S. Basagiannis and L. Mamatas, "Energy-Efficiency Analysis Under QoS Constraints Using Formal Methods: A Study on EPONs", Proc. of the IEEE International Conference on Communications (ICC), Paris, France, May 21 - 25, 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Violettas, T. Theodorou, S. Petridou, A. Tsioukas, and L. Mamatas, "An Experimentation Facility Enabling Flexible Network Control for the Internet of Things", Demo paper, IEEE INFOCOM, Atlanda, USA, May 1 - 4, 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • N. Alexiou, S. Basagiannis and S. Petridou, "Security Analysis of NFC Relay Attacks using Probabilistic Model Checking", Proc. of the 10th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC'14), Nicosia, Cyprus, August 4-8, 2014.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • S. Petridou and S. Basagiannis, "Towards Energy Consumption Evaluation of the SSL Handshake Protocol in Mobile Communications", Proc. of the 9th International Conference on Wireless On-demand Network Systems and Services (WONS'12), Courmayeur, Italy, January 9-11, 2012.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • I. Paparrizos, S. Basagiannis and S. Petridou, "Quantitative Analysis for Authentication of Low-cost RFID Tags", Proc. of the 36th IEEE Conference on Local Computer Networks (IEEE LCN'11), Bonn, Germany, October 4-7, 2011.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Petridou, S. Basagiannis, N. Alexiou, G. Papadimitriou and P. Katsaros, "Quantitative Model Checking of an RSA-based Email Protocol on Mobile Devices", Proc. of the 6th IEEE Symposium on Computers and Communications (IEEE ISCC'11), Corfu, Greece, June 28-1, 2011.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • P. Sarigiannidis, S. Petridou, G. Papadimitriou and M. Obaidat, "A New Approach to the Design of MAC protocols for WDM-EPONs", Proc. of the 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon'10), Valletta, Malta, April 25-28, 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, "Combining Optimal Performance with Cost-efficiency in Adaptive Wireless Broadcast-based Systems", Proc. of the 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon'10), Valletta, Malta, April 25-28, 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2009

     • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, P. Nicopolitidis and A. Pomportsis, "An Analytical Approach to the Design of Wireless Broadcast Disks Systems", Proc. of the 9th International Symposium on Autonomous Decentralized Systems (ISADS'09), Athens, Greece, March 23-25, 2009.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • P. Sarigiannidis, S. Petridou, G. Papadimitriou, M. Obaidat and A. Pomportsis, "A Quality of Service Scheduling Technique for Optical LANs", Proc. of the 7th ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (IEEE AICCSA'09), Rabat, Marocco, May 10-13, 2009.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, "A New Approach to the Design of Wireless Data Broadcasting Systems: An Analysis-Based Cost-Effective Scheme", Proc. of the International Conference on Ultra Modern Telecommunications (ICUMT'09), St. Petersburg, Russia, Oct 12-14, 2009.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2008

     • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "Nodes' Clustering in WDM Star Networks with Real-Time Traffic", Proc. of the 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon'08), Ajaccio, France, May 5-7, 2008.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "A High Performance Clustering-Driven MAC Protocol for Single-Hop Lightwave Networks", Proc. of the 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (IEEE Melecon'08), Ajaccio, France, May 5-7, 2008.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • V. Koutsonikola, S. Petridou, A. Vakali, H. Hacid and B. Benatallah, "Correlating Time-related Data Sources with Co-clustering", Proc. of the 9th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE'08), Auckland, New Zealand, September 1-4, 2008.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • C. Liaskos, S. Petridou, G. Papadimitriou, P. Nicopolitidis and A. Pomportsis, "A Novel Clustering-Driven Approach to Wireless Data Broadcasting", 15th IEEE CVT Annual Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (IEEE SCVT'08), Antwerpen, Belgium, November 13, 2008.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2007

     • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "Clustering Based Scheduling: A New Approach to the Design of Scheduling Algorithms for WDM Star Networks", Proc. of the 14th IEEE CVT Annual Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (IEEE SCVT'07), Delft, The Netherlands, November 15, 2007.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • S. Petridou, P. Sarigiannidis, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "An Efficient Clustering Oriented Algorithm for Message Scheduling on WDM Star Networks", Proc. of the 14th IEEE CVT Annual Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (IEEE SCVT'07), Delft, The Netherlands, November 15, 2007.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006

     • S. Petridou, V. Koutsonikola, A. Vakali, G. Papadimitriou, "A Divergence-Oriented Approach for Web Users Clustering", Proc. of the International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA'06), Glasgow, Scotland, May 8-11, 2006.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2003

     • S. Petridou, G. Pallis, A. Vakali, G. Papadimitriou, A. Pomportsis: "Web Data Accessing and the Web Searching Process", ACS IEEE International Conference on Computer Systems and Applications (IEEE AICCSA'03), Tunis, Tunisia, July 14-18, 2003.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.