Σταματούδης Αντώνιος
 • 2310 891.181
 • stamatoa uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 122

  Σταματούδης Αντώνιος

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
  Πληροφορικός


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font