Τσακίδης Ευστάθιος
 • 2310 891.855
 • stathis uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 120

  Τσακίδης Ευστάθιος

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
  Διαχειριστής Τηλεματικών Υπηρεσιών


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font