Σταυρόπουλος Αντώνιος
 • 2310 891.862
 • stavrop uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ2, 227

  Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Πτυχίο τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ. (1980).
  Διδάκτωρ τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2002).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ)
   (ΠΛ0824)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα Κοστολόγηση στοχεύει:στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του κόστουςστην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας της 9ης ομάδας του ΕΓΛΣ
  στην καταχώρηση εγγραφών σε βιβλία Γ' κατηγορίας σύμφωνα με την 9η ομάδαστις εφαρμογές κοστολόγησης με χρήση προγράμματος σε Η/Υ

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Διάκριση μεταξύ χρηματοοικονομικής, διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης. Προϋπολογιστικός έλεγχος, προϋπολογισμοί. Βασικές έννοιες κοστολόγησης. Πορεία κοστολόγησης προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ανάλυση και λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. Σύνταξη φύλλων μερισμού. Παραδείγματα κοστολόγησης έτοιμων προϊόντων, ημιτελών υποπροϊόντων και ελλειμμάτων. Αποτίμηση προϊόντων, ενημέρωση καρτελών προϊόντα σε τρίτους. Ποσοτική και κατ' αξίαν διακίνηση από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν. Προϋπολογιστικό κόστος παραγωγής. Μηνιαία και ετήσια κοστολόγηση με παραδείγματα. Όλες οι ασκήσεις λύνονται στο εργαστήριο με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  7939 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, 2009, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-98515-2-7

  77108687 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, RAY H. GARRISON, ERIC W. NOREEN, PETER C. BREWER, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-855-2

  • ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
   (ΠΛ0803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  • Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό)Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5
  • Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα της Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου στοχεύει:
  Στη γνώση αρχών Γενικής Λογιστικής
  Στην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8)
  Στην ενημέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ
  Στο άνοιγμα και το κλείσιμο βιβλίων
  Στο να χειρίζονται εργασίες Κ.Ε.Π.Υ.Ο, Φ.Π.Α,. Ι.Κ.Α. και διάφορους φόρους
  στη σύνταξη Ισολογισμού και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος χρήσης

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Αρχές Γενικής Λογιστικής. Λογιστική Τυποποίηση. Περιγραφή και ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8). Χρήση λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων, αγορών και δαπανών. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Προσδιορισμός Φ.Π.Α. Ι.Κ.Α. φόρων. Σύνδεση με το TAXISNET των ανωτέρω λογαριασμών όπου είναι δυνατό. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης. Εκτυπώσεις, προβολές, μεταβολές, τροποποιήσεις, προσωρινές και οριστικές κινήσεις ημερολογίων και άρθρων. Ασκήσεις εφαρμογής λογιστικών πακέτων. Ενημέρωση βιβλίων Γ κατηγορίας. Σύνταξη Ισολογισμού και Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης. Λογιστικές καταστάσεις. Γενικές Ασκήσεις στο εργαστήριο και Αναλυτική παρουσίαση λογιστικών πακέτων με χρήση Η/Υ και καταχώριση αντιπροσωπευτικών κινήσεων λογαριασμών ανά κατηγορία και είδος επιχείρησης στα πλαίσια των περιπτωσιακών εφαρμογών (case studies).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%
  Εργασίες (Προαιρετικές) 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77244379 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 2010, ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ, ISBN: 978-960-92810-10

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (BC0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  Το μάθημα «Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» αποσκοπεί στη γνώση της Γενικής Λογιστικής, στην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8), στην ενημέρωση βιβλίων Γ? κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ, στο άνοιγμα και το κλείσιμο βιβλίων, στο χειρισμό εργασιών Κ.Ε.Π.Υ.Ο, Φ.Π.Α,. Ι.Κ.Α. και διάφορων φόρων, στη σύνταξη Ισολογισμού, στον προσδιορισμό του αποτελέσματος χρήσης, στον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης που στηρίζεται στην αντίστοιχη νομοθεσία, και στην ανάλυση λογιστικών δεδομένων. Με τη γνώση που προσφέρεται με το μάθημα αυτό, τα μελλοντικά διοικητικά στελέχη προετοιμάζονται να είναι πιο αποτελεσματικό στο εργασιακό τους περιβάλλον. Περιεχόμενο μαθήματος Εμβάθυνση στη Λογιστική Τυποποίηση. Περιγραφή και ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8). Χρήση λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων, αγορών και δαπανών. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Προσδιορισμός Φ.Π.Α., Ι.Κ.Α., λοιπών φόρων. Σύνδεση με το TAXISNET των ανωτέρω λογαριασμών όπου είναι δυνατό. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης. Εκτυπώσεις, προβολές, μεταβολές, τροποποιήσεις, προσωρινές και οριστικές κινήσεις ημερολογίων και άρθρων. Ασκήσεις εφαρμογής στα συστημάτων Λογιστικής. Ενημέρωση βιβλίων Γ κατηγορίας. Σύνταξη Ισολογισμού και Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης. Λογιστικές καταστάσεις. Γενικές Ασκήσεις στο εργαστήριο και Αναλυτική παρουσίαση λογιστικών πακέτων με χρήση Η/Υ. Προσδιορισμός της αξίας μιας επιχείρησης (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που στηρίζεται στην αντίστοιχη νομοθεσία. Εμβάθυνση σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) για την κατανόηση της σημαντικότητας της ανάλυσης λογιστικών στοιχείων και την πληροφόρηση για την επιχείρηση τόσο για τους εντός όσο και για τους εκτός της επιχείρησης ενδιαφερόμενους.

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   (MLI0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   (ΠΛ0620)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων στοχεύει:
  - στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες στη Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  - στην συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα
  - στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων για νομικά πρόσωπα
  - λύση πραγματικών ασκήσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Έσοδα και φορολογία κερδών από Α, Β και Γ κατηγορίες εισοδημάτων. Εισοδήματα από ακίνητα και ακίνητες αξίες. Έσοδα, κατανομή και φορολογία των κερδών εμπορικών επιχειρήσεων. Έσοδα και φορολογία κερδών Ε, ΣΤ και Ζ κατηγορίες εισοδημάτων. Γεωργικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα, τεχνικές επιχειρήσεις. Νομικά πρόσωπα. Έσοδα νομικών προσώπων, φορολογία Ε.Π.Ε, φορολογία Α.Ε. Φορολογία συνεταιρισμών και ενώσεων. Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων. Ατομική δήλωση φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9. Το μάθημα συνδυάζει θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα φορολογίας που λύνονται και χειρόγραφα και με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  86195440 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 2019, ΙΩΑΝΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε., ISBN: 978-960-9781-28-2

  68377911 Φορολογική Λογιστική τόμος Β 2η έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: 2, Γκίνογλου Δημήτριος, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274826

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (AIC305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει:

  στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Λογιστικής

  στην καταχώρηση εγγραφών Γενικής Λογιστικής (Ημερολόγιο, Καθολικό,Ισοζύγια)

  στην καταχώρηση χειρόγραφα σε βιβλία Β' κατηγορίας και προσδιορισμό του Φ.Π.Α.

  στην ενημέρωση βιβλίων Β' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Βασικές έννοιες της Λογιστικής. Σκοπός και κλάδοι της Λογιστικής. Λογιστικές μέθοδοι. Απλογραφικό-Διπλογραφικό σύστημα. Ανάλυση Γ.Λ.Σ. Αποτίμηση αποθεμάτων. Πάγια-Αποσβέσεις. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Προσωρινό Ισοζύγιο, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως). Προσαρμογή Συγκέντρωση και Κλείσιμο Λογαριασμών. Ενημέρωση βιβλίων Α και Β κατηγορίας χειρόγραφα και με ΗΥ. Ασκήσεις για όλες τις κατηγορίες λογιστικών βιβλίων. Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. και διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 65% και στο εργαστήριο με χρήση Η/Υ 35%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  68401196 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, 2010, ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ, ISBN: 978-960-93-2046-7

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  1) Λογιστική - η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων (Μeigs, W. Meigs, R),7η έκδοση, 1998, Αθήνα.

  2) Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική Γκίνογλου Δ, Ταχυνάκης Π, Μωυσή Σ),2005, Αθήνα, Εκδότης: Rosili

  3) Financial & Managerial Accounting (Needles B, Powers M, Crosson S), 2008

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2019

   • Using time-driven activity-based costing to improve the managerial activities of academic libraries B Kissa, A Stavropoulos, D Karagiorgou… - The Journal of Academic …, 2019 - Elsevier Nowadays, Academic libraries are required to provide high quality services despite their limited budget. Library managers should rely on valid information to keep the library's activities, resources and costs under control. In this paper, we present a case study …

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Human Resource Disclosure and its Association with Corporate Attributes D Lokanath Mishra, R Mishra - Global Journal of …, 2018 - journalofbusiness.org … different. VazakidisAthanasios, Stavropoulos Antonios, Galain Despina (2013) Turnover Turnover represents the percentage of portfolio that is sold in a particular month or year. Investopedia PAT … valuation. Stavropoulos Antonios The …

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Development and Evaluation of a Prototype web XBRL-Enabled Financial Platform for the Generation and Presentation of Financial Statements according to …, E Stergiaki, A Vazakidis, A Stavropoulos - International Journal of …, 2015 - ijatnet.com The main objective of IFRS is to provide a common qualitative accounting basis and to promote greater transparency and comparability of financial reporting across the world. However, the success of IFRS depends on how financial information flows within the …

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Corporate failure diagnosis in SMEs K Kosmidis, A Stavropoulos - International Journal of Accounting and …, 2014 - emerald.com Purpose–The main purposes of this paper are to provide evidence about corporate failure diagnosis in SMEs, identify the predictor variables that enhance the accuracy of the corporate failure diagnosis models, and perform comparative analysis of the proposed …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Αποτίμηση επιχειρήσεων, μέθοδοι και προσδιορισμός πραγματικής αξίας (Firm's Valuation, Methods and Determining Value) M Dimitriou, A Stavropoulos, A Yiasin, D Melas - Epsilon7, 2014 - papers.ssrn.com Greek Abstract: Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη συνοπτική καταγραφή των μέχρι σήμερα μεθόδων αποτίμησης (που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πρακτική και έχουν αναπτυχθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο ή στα πλαίσια της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών), την ανάλυση των …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Impact of IFRS on Financial Statements in Greece: Application in a Multinational Company M Dimitriou, A Stavropoulos - Hellenic Finance and Accounting …, 2014 - papers.ssrn.com

   2013

   • Company characteristics and human resource disclosure in Greece A Vazakidis, A Stavropoulos, D Galani - Procedia Technology, 2013 - Elsevier This paper reports the results of a study on human resource disclosure in Greece. It investigates the extent to which Greek companies disclose information about human resource in their annual reports and analyzes whether a number of firm characteristics are …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • The Effect of Intercompany Transactions in the Value Relevance after the Adoption of IFRS. The Case of the Greek Listed Companies A Vazakidis, S Antonios, I Samaras… - The Case of the Greek …, 2013 - papers.ssrn.com The present study examines the value relevance of disclosed related party transactions (RPTs) in Greek listed group of companies. We are based on two types of transactions, exchange of goods-products and exchange of assets, using a value relevance approach …

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • Company characteristics and environmental policy …, E Gravas, A Stavropoulos - Business Strategy and the …, 2012 - Wiley Online Library This paper investigates the relationship between various firm characteristics and environmental disclosures. Our findings evidence that firms with higher environmental ratings present a statistically significant larger size, belong to more environmentally sensitive …

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • The association between the firm characteristics and corporate mandatory disclosure the case of Greece Corpus ID: 9217870 The Association between the Firm Characteristics and Corporate Mandatory Disclosure the Case of Greece • D. Galani, A. Alexandridis, A. Stavropoulos • Published 2011 • Business • World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering The main thrust of this paper is to assess the level of disclosure in the annual reports of non-financial Greek firms and to empirically investigate the hypothesized impact of several firm characteristics on the extent of mandatory disclosure. A disclosure checklist consisting of 100 mandatory items was developed to assess the level of disclosure in the 2009 annual reports of 43 Greek companies listed at the Athens stock exchange. The association between the level of disclosure and some firm…
   • Predicting financial distress in Greek business: A viability factors perspective K Kosmidis, M Venetaki, A Stavropoulos… - MIBES Transactions, 2011 - mibes.uth.gr The motivation of this study is to approach the issue of financial distress signalling within an alternative conceptual framework. We develop an accounting-based model for the prediction of financial distress with Greek business data from a viability factors perspective. One of the …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Goodwill in the current Greek accounting environment …, A Alexandridis, A Stavropoulos - International Journal of …, 2011 - publications.waset.org The growing interest in the issue of intangible assets not only in the scientific community but also in some professional bodies internationally can be explained by several points of view. From the business perspective, enterprises are increasingly motivated by external and …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • The effectiveness of the accounting information system under the enterprise resources planning (ERP) A Alzoubi - Research Journal of Finance and Accounting, 2011 - academia.edu … 15 Galani Despina, Efthymios Gravas & Antonios Stavropoulos, (2010), The Impact of ERP Systems on Accounting Processes, World Academy of Science, Engineering and Technology, issue 66, Australia, P418- 423. Mash …

    Προβολή Δημοσίευσης

   2010

   • The impact of ERP systems on accounting processes …, E Gravas, A Stavropoulos - International Journal of …, 2010 - publications.waset.org Advances in information technology, recent changes in business environment, globalization, deregulation, privatization have made running a successful business more difficult than ever before. To remain successful and to be competitive have forced companies to react to the …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • ERP Benefits and Firm Performance in Greece D Galani, E Gravas, A Stavropoulos - Galani, Gravas, Stavropoulos, 2010 - Citeseer In today's business environment firms must be competitive in order to survive. The ERP systems are currently becoming a necessary tool for companies to remain competitive in this business environment. The popularity of an ERP system is attributed to its ability to improve …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Incorporating TQM in higher education: Students' assessment of academic performance K Kosmidis, V Chatzis, A Stavropoulos… - MIBES Transactions, 2010 - mtol.teilar.gr Abstract The implementation of Total Quality Management (TQM) principles in Higher Education Institutes (HEIs) is still controversial although the debate is a long standing one. The main objective of the paper is to contribute to the preceding debate in support of the …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Approaching intangible assets in the current greek entrepreneurial environment G Eythymios, D Galani, S Antonios - World Academy of Science …, 2010 - Citeseer Intangible assets as means of business activity (enterprise resources) and at the same time as tools for corporate strategy implementation, now more than ever constitute a crucial area of interest and research of accounting science and practice as well, not only in Greece but …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY ISSUE 68, JULY 2010, ISSN: 2070-3740 AR Pazoki, AHS Rad, D Habibi, F Paknejad, S Kobraee… - Image - academia.edu … using Mathematical Modeling and Simulation with MATLAB Deepak Kumar, Vivek Kumar, VP Singh 54 The Impacts Of Erp Systems On Accounting Processes Despina Galani, Efthymios Gravas Antonios Stavropoulos 317 55 …

    Προβολή Δημοσίευσης

   2009

   • Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area Y Weber, R Kaufmann, S Tarba - 2009 - researchgate.net … Giovanni 2; Orlando, Innocenzo 3; Fumai, Carmine 4; Siniscalchi, Antonio 5..... 650 … 957 Kosmidis, Kosmas 1; Stavropoulos, Antonios 2; Terzidis, Konstantinos 3..... 957 SIX SIGMA …

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Συνέδρια (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Άλλα (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.