Βούλγαρη Στέλλα
 • 2310 891.416
 • stellav uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ε2
 • 2310 891.273

  Βούλγαρη Στέλλα

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font