Στειακάκης Εμμανουήλ
 • 2310-891643
 • stiakakis uom.gr
 • Γραφείο: Γ3, 328

  Στειακάκης Εμμανουήλ

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ., (1989)
  • M.Sc. in Manufacturing Systems Engineering, Cranfield University, U.K., (1992)
  • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2004)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Μέτρηση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στη νέα οικονομία.
  Διερεύνηση του ψηφιακού χάσματος.
  Επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον.
  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική δημοκρατία.
  Αξιολόγηση ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  Νέες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (EI0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (ΠΛ0416)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο εφαρμογής των αρχών και δραστηριοτήτων του μάνατζμεντ στη λειτουργία της παραγωγής, καθώς επίσης η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της λειτουργίας της παραγωγής, τόσο σε μεταποιητικές όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Η λειτουργία της παραγωγής ? Σχέση με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης ? Διαφορές ανάμεσα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
  Χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής στη λειτουργία της παραγωγής ? Συστήματα CAD (Computer Aided Design) και CAM (Computer Aided Manufacturing) ? Ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα ? Ολοκληρωμένη βιομηχανική παραγωγή ? Ρομποτική τεχνολογία,
  Ζήτηση και παραγωγική δυναμικότητα ? Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης ? Αξιολόγηση των προβλέψεων ? Τρόποι αντιμετώπισης των μεταβολών της ζήτησης,
  Χωροταξικός σχεδιασμός ? Μέθοδοι διακίνησης υλικών ? Ελαχιστοποίηση του κόστους διακίνησης υλικών ? Σχεδίαση χωροταξίας εργοστασίου με τη βοήθεια Η/Υ,
  Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής ? Προσδιορισμός μεγέθους παρτίδας παραγωγής ? Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής ? Προγραμ. εκτέλεσης εργασιών,
  Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών MRP (Material Requirements Planning) ? Το σύστημα MRP II (Manufacturing Resources Planning) ? Η φιλοσοφία Just in Time ? Η τεχνική Kanban ? Το σύστημα της Βελτιστοποιημένης Τεχνολογίας Παραγωγής OPT.
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτές εξετάσεις 100%
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Δημητριάδης, Σωτήριος Γ; Μιχιώτης, Αθανάσιος Ν. Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων : βασικές θεωρητικές αρχές και εφαρμογές στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αθήνα : Κριτική, 2007.
  - Παππής, Κώστας Π. Διοίκηση παραγωγής : ο σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων.  Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, c2008.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
  Λ. Λιαρμακόπουλος
  Αγραφιώτου Χρυσούλα, Αθήνα, 2010, ISBN: 960-91327-0-7
  Διοίκηση Παραγωγής, Βασικές αρχές του προγραμματισμού και της ρύθμισης παραγωγής
  S. Kiener, N. Maier-Scheubeck, R. Obermaier, M. Weib
  Προπομπός, Αθήνα,

  • ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
   (ΠΛ0724)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Γεωργιάδης Χρήστος, Στειακάκης Εμμανουήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι: α) Εξοικείωση των φοιτητών με τις εικονικές επιχειρήσεις και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ψηφιακή οικονομία.β) Απόκτηση γνώσεων που αφορούν στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις εικονικές επιχειρήσεις.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στην έννοια της εικονικής επιχείρησης (ανάλυση του όρου «εικονική επιχείρηση», εισαγωγή στη σχέση εικονικής επιχείρησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)Διαχείριση γνώσης και εικονικές κοινότητες (τύποι εικονικών κοινοτήτων, οικονομία και εικονικές κοινότητες, συμμετοχικός Ιστός, στάδια ανάπτυξης των εικονικών κοινοτήτων) Επιχειρηματικότητα και εικονική επιχείρηση (ανάλυση του όρου «επιχειρηματικότητα» - τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, πηγές οικονομικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας)Ηλεκτρονικές δημοπρασίες (μορφές ηλεκτρονικής δημοπρασίας, νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικές δημοπρασίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα online δημοπρασιών)Μελέτες περιπτώσεων εικονικών επιχειρήσεων (επιτυχημένες περιπτώσεις εικονικών επιχειρήσεων, λόγοι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Υποχρεωτική εργασία

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  14035 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεώργιος Δουκίδης, 2010, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ISBN: 978-960-08-0528-4

  11600 Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, White Margaret A.,Bruton Garry D., 2010, Κριτική, ISBN: 978-960-218-674-9

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό ΕμπόριοD. ChaffeyΚλειδάριθμος, Αθήνα, 2008, ISBN: 978-960-461-171-3Knowledge Management and Virtual OrganizationsY. MalhotraIdea Group Publishing, Hershey, USA, 2000, ISBN: 1-878289-73-X

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
   (ΠΛ0611-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Η διερεύνηση της επιχειρηματικής καινοτομίας ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ανάπτυξη καινοτομιών και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Εισαγωγή στις έννοιες της επιχειρηματικής καινοτομίας και παραγωγικότητας,
  Η νέα οικονομία και η διαχείριση της καινοτομίας (η σημασία της διαχείρισης της καινοτομίας, προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας, χαρακτηριστικά μιας καινοτομικής επιχείρησης στη νέα οικονομία),
  Τεχνολογία, καινοτομία και οικονομία (οικονομία της γνώσης, η σημασία της τεχνολογίας στην ανάπτυξη καινοτομίας, τεχνολογική πρόοδος, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη),
  Μέθοδοι μέτρησης παραγωγικότητας (εισροές και εκροές επιχείρησης, μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχειρήσεων),
  Καινοτομία και παραγωγικότητα ως εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικότητα στη νέα οικονομία, τρόποι με τους οποίους η ανάπτυξη καινοτομιών και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος).
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Υποχρεωτική εργασία
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Δουκίδης, Γεώργιος Ι. Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα. Αθήνα : I. Σιδέρης, 2011.
  - White, Margaret A. (Margaret Alice); Bruton, Garry D; Καλογήρου, Γιάννης; Πρωτόγερου, Αιμιλία; Κωνσταντέλου, Αναστασία. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αθήνα : Κριτική, 2010.
  - Σαλαβού, Ελένη Ε. Καινοτομία και αλλαγή στο "επιχειρείν".  [Αθήνα] : Rosili, 2013.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – πράξη
  Η. Καραγιάννης
  Σοφία Α.Ε., Αθήνα, 2010, ISBN: 960-670-633-8
  Strategic Management of Technology and Innovation
  R. Burgelman, C. Christensen, S. Wheelwright
  McGraw-Hill, Boston, USA, 2008, ISBN: 9780071263290

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (MLI0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
   (EI0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΠΛ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Στειακάκης Εμμανουήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ψηφιακής οικονομίας και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά, συνδεόμενα μεταξύ τους, συμβάλλουν στη βελτίωση των μικρο- και μακρο-οικονομικών μεγεθών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία (Από τη βιομηχανική οικονομική στην ψηφιακή οικονομική, Διαφορές μεταξύ παλαιάς και νέας οικονομίας, Κανόνες και χαρακτηριστικά της νέας οικονομίας),
  Παραγωγικότητα και νέες τεχνολογίες (Μέτρηση μεταβολής παραγωγικότητας, Το «παράδοξο της παραγωγικότητας», Ενσωμάτωση των ψηφιακών αγαθών στη μέτρηση της παραγωγικότητας),
  Πολιτικές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο (Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση στο Διαδίκτυο, Μορφές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, Τιμολόγηση Διαδικτυακών υπηρεσιών),
  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και ψηφιακό χάσμα (Καθοριστικοί παράγοντες του ψηφιακού χάσματος, Μορφές του ψηφιακού χάσματος, Μέτρηση του ψηφιακού χάσματος),
  Οικονομικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στο περιβάλλον (Ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων των ηλεκτρονικών αποβλήτων, Μέθοδοι εκτίμησης παραγόμενης ποσότητας ηλεκτρονικών αποβλήτων).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 70%
  Υποχρεωτική Εργασία 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  32998108 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2013, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 978-960-516-051-7

  13763 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΟΥΛΑΣ, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-126-3

  Συμπληρωματικό υλικό

  D. Tapscott, Η Ψηφιακή Οικονομία, Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της Δικτυακής Ευφυΐας, LEADER BOOKS, Αθήνα, 2000, ISBN: 9607901088
  Ι. Κατσουλάκος, Νέα Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  Κέρκυρα, Αθήνα, 2001, ISBN: 960-86003-8-3
  R. McKenzie,

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2010

   • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. "Evaluating the Performance of Decision Making Units in the Food Production Industry", in B. Manos, K. Paparrizos, N. Matsatsinis and J. Papathanasiou (Eds), Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Applications and Advances, IGI Global, Chapter 9, pp. 173-192, 2010.
   • Στειακάκης, Ε. και Κωφίδης, Ν. Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2010.

   2007

   • Στειακάκης, Ε. και Κάτος, Α. "Αποτελεσματική Διαχείριση της Σχέσης Επιχείρησης - Πελάτη: Μια Εμπειρική Μελέτη σε Επιχειρήσεις που Εφαρμόζουν Συστήματα CRM", επιστημονικός τόμος με τίτλο "Ποιότητα και Επιχειρηματική Αριστεία: Συμβολή στην Ανταγωνιστικότητα" προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Δερβιτσιώτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007.

   2002

   • Στειακάκης, Ε. και Κατζός, Ν. Management: Μια Σύγχρονη 'Αποψη, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2002.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2011

    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "Building a measurement framework for m-government services", International Journal of Information Systems and Social Change (accepted for publication).
    • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. "Combining the priority rankings of DEA and AHP methodologies: A case study on an ICT industry", International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies (accepted for publication).
    • Chatzigeorgiou, A. and Stiakakis, E. "Benchmarking library and application software with Data Envelopment Analysis", Software Quality Journal, Vol. 19 No. 3, pp. 553-578, 2011.
    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "Drivers of a tourism e-business strategy: The impact of information and communication technologies", Operational Research: An International Journal, Vol. 11 No. 2, pp. 149-169, 2011.
    • Sakellaridis, Κ. and Stiakakis, Ε. "Business model change due to ICT integration: An application to the entertainment industry", International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Vol. 3, pp. 539-551, 2011.

    2010

    • Spinthiropoulos, K., Garefalakis, A., Stiakakis, E. and Arvanitis, S. "The casual relations between the economic growth and financial development in Greece: An empirical research for the causality analysis", International Journal of Financial Economics and Econometrics, Vol. 2 No. 2, pp. 113-126, 2010.

    2009

    • Stiakakis, E. and Fouliras, P. "The impact of environmental practices on firms' efficiency: The case of ICT-producing sectors", Operational Research: An International Journal, Vol. 9 No. 3, pp. 311-328, 2009.
    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "E-service quality: Comparing the perceptions of providers and customers", Managing Service Quality, Vol. 19 No. 4, pp. 410-430, 2009.

    2006

    • Stiakakis, Ε. "Managing mobile commerce quality: A long way to run", International Bulletin of Business Administration, Issue 1, pp. 65-74, 2006.
    • Stiakakis, Ε. and Kechagioglou, Ι. "Applying benchmarking practices in small companies: An empirical approach", International Bulletin of Business Administration, Issue 1, pp. 115-126, 2006.
    • Στειακάκης, Ε. και Παλιόκας, Ι. "Το ψηφιακό χάσμα και η εθνική ψηφιακή στρατηγική 2006-2013: Μία εμπειρική διερεύνηση", Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τόμος 4 Αριθμός 3/4, σελ. 59-72, 2006.

    2005

    • Στειακάκης, Ε. και Δριτσάκης, Ν. "Ο ρόλος, τα βασικά χαρακτηριστικά και η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής στο πεδίο των Logistics", Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Τεύχος 8, σελ. 119-142, 2005.

    2004

    • Στειακάκης, Ε., Δριτσάκης, Ν. και Ιωαννίδης, Σ. "Αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών B2B και B2C του ηλεκτρονικού εμπορίου: Μια εμπειρική μελέτη σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας", ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 54 Τεύχος 1, σελ. 97-119, 2004.
    • Συνέδρια (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2011

     • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "A model to identify the dimensions of mobile service quality", IEEE Proceedings of the 10th International Conference on Mobile Business: Mobile Internet, A new paradigm in a new value network, Como, Italy, 20-21 June, pp. 195-204, 2011.
     • Zervaki, M.A., Vlachopoulou, M., Stiakakis, E. and Manthou, V. "Mobile airline services", Proceedings of the Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, Istanbul, Turkey, 19-24 June, pp. 26-32, 2011.
     • Stiakakis, E. and Tongaridou, K. "Evaluating the quality of e-democracy processes: An empirical study in the Greek context", Proceedings of the 4th International Conference on Information Law: Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, Thessaloniki, 20-21 May, 2011.

     2010

     • Georgiadis, C.K. and Stiakakis, E. "Extending an e-government service measurement framework to m-government services", IEEE Proceedings of the 9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable, Athens, 13-15 June, pp. 432-439, 2010.
     • Fouliras, P. and Stiakakis, E. "A novel approach for assessing network efficiency", Proceedings of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems: Telecommunications, Networks and Systems, Freiburg, Germany, 26-28 July, pp. 223-228, 2010.
     • Sakellaridis, K. and Stiakakis, E. "Business model change due to ICT integration: An application to the entertainment industry", Proceedings of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems: ICT, Society and Human Beings, Freiburg, Germany, 29-31 July, pp. 51-58, 2010.
     • Spinthiropoulos, K., Garefalakis, A., Stiakakis, E. and Chatzivasileiadou, S. "Financial development and economic growth: An empirical research about Greece - Cointegration test", Proceedings of the International Conference on Applied Economics, Athens, 26-28 August, pp. 743-748, 2010.

     2009

     • Stiakakis, E. and Alexandropoulou-Egyptiadou, E. "The digital divide among under-age individuals: An economic and legal approach", Proceedings of the 8th International Conference of Computer Ethics, Corfu, 26-28 June, pp. 794-807, 2009.
     • Stiakakis, E., Sifaleras, A. and Samaras, N. "The transition from traditional healthcare to e-health: A case study on the evaluation of the performance of e-health providers", Πρακτικά του 21ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, σελ. 48-70, 2009.
     • Georgiadis, C.K. and Stiakakis, E. "Key issues for the quality assessment of mobile commerce services", IEEE Proceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, 17-19 September, pp. 148-153, 2009.
     • Stiakakis, E., Kariotellis, P. and Vlachopoulou, M. "From the digital divide to digital inequality: A secondary research in the European Union", Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Vol. 26, Springer-Verlag, 3rd International Conference on e-Democracy "Next Generation Society: Technological and Legal Issues", Athens, 23-25 September, pp. 43-54, 2009.

     2008

     • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "Drivers of a tourism e-business strategy: The impact of information and communication technologies", Πρακτικά του 20ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου, σελ. 123-137, 2008.
     • Stiakakis, E. "Measuring efficiency in e-tourism organizations: An application of Data Envelopment Analysis", Πρακτικά του 20ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου, σελ. 17-30, 2008.

     2006

     • Sarmaniotis, C., Stiakakis, E., Folinas, D. and Tilikidou, I. "Customers' significance and strategies within a CRM context", Proceedings of the 3rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting, Santorini, 26-27 June, pp. 157-171, 2006.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2010

      • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. "Comparing DEA and AHP methodologies: A case study on information and communication technology industries", 10ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Ορεστιάδα, 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου, 2010 (κρίση extended abstracts).