Στειακάκης Εμμανουήλ
 • 2310 891.643
 • stiakakis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 328

  Στειακάκης Εμμανουήλ

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ., (1989)
  • M.Sc. in Manufacturing Systems Engineering, Cranfield University, U.K., (1992)
  • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2004)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Μέτρηση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στη νέα οικονομία.
  Διερεύνηση του ψηφιακού χάσματος.
  Επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον.
  Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή νοημοσύνη.
  Αξιολόγηση ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  Νέες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (EI0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (ΠΛ0416)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Επιλογής ΕΠ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Στειακάκης Εμμανουήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο εφαρμογής των αρχών και δραστηριοτήτων του μάνατζμεντ στη λειτουργία της παραγωγής, καθώς επίσης η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της λειτουργίας της παραγωγής, τόσο σε μεταποιητικές όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Η λειτουργία της παραγωγής – Σχέση με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης – Διαφορές ανάμεσα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,

  Χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής στη λειτουργία της παραγωγής – Συστήματα CAD (Computer Aided Design) και CAM (Computer Aided Manufacturing) – Ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα – Ολοκληρωμένη βιομηχανική παραγωγή – Ρομποτική τεχνολογία,

  Ζήτηση και παραγωγική δυναμικότητα – Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης – Αξιολόγηση των προβλέψεων – Τρόποι αντιμετώπισης των μεταβολών της ζήτησης,

  Χωροταξικός σχεδιασμός – Μέθοδοι διακίνησης υλικών – Ελαχιστοποίηση του κόστους διακίνησης υλικών – Σχεδίαση χωροταξίας εργοστασίου με τη βοήθεια Η/Υ,

  Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής – Προσδιορισμός μεγέθους παρτίδας παραγωγής – Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής – Προγραμ. εκτέλεσης εργασιών,

  Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών MRP (Material Requirements Planning) – Το σύστημα MRP II (Manufacturing Resources Planning) – Η φιλοσοφία Just in Time – Η τεχνική Kanban – Το σύστημα της Βελτιστοποιημένης Τεχνολογίας Παραγωγής OPT.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  59382666 Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Στειακάκης Εμμανουήλ- Κωφίδης Νίκος, 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-608-2

   

  68402905 Διοίκηση Παραγωγής Ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων - Β΄ Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Παππής Κώστας Π., 2017, UNIBOOKS IKE, ISBN: 9786185304218

   

  94644631 Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, Τύπος: Σύγγραμμα, Δημητριάδης Σωτήριος Γ., Μιχιώτης Αθανάσιος Ν., 2020, Κριτική, ISBN: 978-960-586-334-0

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής

  Λ. Λιαρμακόπουλος

  Αγραφιώτου Χρυσούλα, Αθήνα, 2010, ISBN: 960-91327-0-7

  Διοίκηση Παραγωγής, Βασικές αρχές του προγραμματισμού και της ρύθμισης παραγωγής

  S. Kiener, N. Maier-Scheubeck, R. Obermaier, M. Weib

  Προπομπός, Αθήνα,

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
   (ΠΛ0611-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Επιλογής ΕΠ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Στειακάκης Εμμανουήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η διερεύνηση της επιχειρηματικής καινοτομίας ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ανάπτυξη καινοτομιών και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις έννοιες της επιχειρηματικής καινοτομίας και παραγωγικότητας,

  Η νέα οικονομία και η διαχείριση της καινοτομίας (η σημασία της διαχείρισης της καινοτομίας, προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας, χαρακτηριστικά μιας καινοτομικής επιχείρησης στη νέα οικονομία),

  Τεχνολογία, καινοτομία και οικονομία (οικονομία της γνώσης, η σημασία της τεχνολογίας στην ανάπτυξη καινοτομίας, τεχνολογική πρόοδος, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη),

  Μέθοδοι μέτρησης παραγωγικότητας (εισροές και εκροές επιχείρησης, μέθοδοι και τεχνικές μέτρησης παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχειρήσεων),

  Καινοτομία και παραγωγικότητα ως εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικότητα στη νέα οικονομία, τρόποι με τους οποίους η ανάπτυξη καινοτομιών και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλλουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Υποχρεωτική εργασία 100%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  14035        ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεώργιος Δουκίδης, 2010, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ISBN: 978-960-08-0528-4

  68389614        Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, Tidd Joe, Bessant John, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274703

  11600        Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, White Margaret A.,Bruton Garry D., 2010, Κριτική, ISBN: 978-960-218-674-9       

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   (MLI0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
   (EI0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (AIC404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 4o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Στειακάκης Εμμανουήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ψηφιακής οικονομίας και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά, συνδεόμενα μεταξύ τους, συμβάλλουν στη βελτίωση των μικρο- και μακρο-οικονομικών μεγεθών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία (Από τη βιομηχανική οικονομική στην ψηφιακή οικονομική, Διαφορές μεταξύ παλαιάς και νέας οικονομίας, Κανόνες και χαρακτηριστικά της νέας οικονομίας),

  Παραγωγικότητα και νέες τεχνολογίες (Μέτρηση μεταβολής παραγωγικότητας, Το «παράδοξο της παραγωγικότητας», Ενσωμάτωση των ψηφιακών αγαθών στη μέτρηση της παραγωγικότητας),

  Πολιτικές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο (Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση στο Διαδίκτυο, Μορφές τιμολόγησης στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, Τιμολόγηση Διαδικτυακών υπηρεσιών),

  Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και ψηφιακό χάσμα (Καθοριστικοί παράγοντες του ψηφιακού χάσματος, Μορφές του ψηφιακού χάσματος, Μέτρηση του ψηφιακού χάσματος),

  Οικονομικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στο περιβάλλον (Ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων των ηλεκτρονικών αποβλήτων, Μέθοδοι εκτίμησης παραγόμενης ποσότητας ηλεκτρονικών αποβλήτων).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 70%

  Υποχρεωτική Εργασία 30%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  32998108 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2013, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 978-960-516-051-7

  13763 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΟΥΛΑΣ, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-126-3

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  D. Tapscott, Η Ψηφιακή Οικονομία, Υποσχέσεις και κίνδυνοι στην εποχή της Δικτυακής Ευφυΐας, LEADER BOOKS, Αθήνα, 2000, ISBN: 9607901088

  Ι. Κατσουλάκος, Νέα Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  Κέρκυρα, Αθήνα, 2001, ISBN: 960-86003-8-3

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Valavosiki, V.-A., Stiakakis, E. and Chatzigeorgiou, A. “Development of a Framework for the Assessment of Soft Skills in the ICT Sector”, in A. Sifaleras and K. Petridis (Eds), Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges, Springer Proceedings in Business and Economics (6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, June 2017), pp. 105-123, 2019.
   • Roussou, I. and Stiakakis, E. “Adoption of Digital Currencies: The Companies’ Perspective”, in A. Sifaleras and K. Petridis (Eds), Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges, Springer Proceedings in Business and Economics (6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research, Thessaloniki, June 2017), pp. 47-64, 2019.

   2017

   • Στειακάκης, Ε. και Κωφίδης, Ν. Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2017.

   2016

   • Στειακάκης, Ε. και Κωφίδης, Ν. Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2010 (2η έκδοση, 2016).

   2014

   • Stiakakis, E. and Petridis, K. “Developing and Validating a Multi-Criteria Model to Evaluate Mobile Service Quality”, in F.J. Martínez-López (Ed), Handbook of Strategic e-Business Management, Series Progress in IS, Springer-Verlag, pp. 935-956, 2014.
   • Andreopoulou, Z., Stiakakis, E. and Vlachopoulou, M. “Green ICT Applications towards the Achievement of Sustainable Development”, in Z. Andreopoulou, V. Samathrakis, S. Louca and M. Vlachopoulou (Eds), E-Innovation for Sustainable Development of Rural Resources During Global Economic Crisis, IGI Global, Chapter 2, pp. 11-21, 2014.

   2013

   • Migdalas, A., Sifaleras, A., Georgiadis, C.K., Papathanasiou, J. and Stiakakis, E. (Eds.), Optimization Theory, Decision Making, and Operations Research Applications, Proceedings of the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 31, Springer, New York, 322 p., 2013.
   • Στειακάκης, Ε. Ψηφιακή Οικονομική, εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη, 2013.

   2010

   • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. "Evaluating the Performance of Decision Making Units in the Food Production Industry", in B. Manos, K. Paparrizos, N. Matsatsinis and J. Papathanasiou (Eds), Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Applications and Advances, IGI Global, Chapter 9, pp. 173-192, 2010.

   2007

   • Στειακάκης, Ε. και Κάτος, Α. "Αποτελεσματική Διαχείριση της Σχέσης Επιχείρησης - Πελάτη: Μια Εμπειρική Μελέτη σε Επιχειρήσεις που Εφαρμόζουν Συστήματα CRM", επιστημονικός τόμος με τίτλο "Ποιότητα και Επιχειρηματική Αριστεία: Συμβολή στην Ανταγωνιστικότητα" προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Δερβιτσιώτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007.

   2002

   • Στειακάκης, Ε. και Κατζός, Ν. Management: Μια Σύγχρονη 'Αποψη, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2002.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (31 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • N.E. Petridis, K. Petridis and E. Stiakakis, “Global e-waste trade network analysis”, Resources, Conservation & Recycling, Vol. 158, doi:10.1016/j.resconrec.2020.104742, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • G. Digkas, K. Petridis, A. Chatzigeorgiou, E. Stiakakis and A. Emrouznejad, “Measuring spatio-temporal efficiency: An R implementation for time-evolving units”, Computational Economics, doi:10.1007/s10614-019-09945-4, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Roussou, E. Stiakakis and A. Sifaleras, “An empirical study on the commercial adoption of digital currencies”, Information Systems and e-Business Management, Vol. 17 No. 2, pp. 223-259, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Roussou, I., Dritsaki, C. and Stiakakis, E. “The Bitcoin’s network effects paradox – A time series analysis”, Theoretical Economics Letters, Vol. 9, pp. 1981-2001, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Stiakakis, E. and Vlachopoulou, M. “The impact of social media on travelers 2.0”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Vol. 12 No. 3, pp. 48-74, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis, K., Petridis, N., Stiakakis, E. and Dey, P. “Investigating the factors that affect the time of maximum rejection rate of e-waste using survival analysis”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 108, pp. 15-26, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Polatidis, N., Georgiadis, C.K., Pimenidis, E. and Stiakakis, E. “Privacy-preserving recommendations in context-aware mobile environments”, Information and Computer Security, Vol. 25 No. 1, pp. 62-79, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Petridis, N., Stiakakis, E., Petridis, K. and Dey, P. “Estimation of computer waste quantities using forecasting techniques”, Journal of Cleaner Production, Vol. 112 No. 4, pp. 3072-3085, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Petridis, K., Chatzigeorgiou, A. and Stiakakis, E. “A SpatioTemporal Data Envelopment Analysis (S-T DEA) approach: The need to assess evolving units”, Annals of Operations Research, Vol. 238 No. 1, pp. 475-496, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stiakakis, E., Georgiadis, C.K. and Andronoudi, A. “Users’ perceptions about mobile security breaches”, Information Systems and e-Business Management, Vol. 14 No. 4, pp. 857-882, 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Ploskas, N., Stiakakis, E. and Fouliras, P. “Assessing computer network efficiency using Data Envelopment Analysis and multicriteria decision analysis techniques”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Vol. 22 No. 5, pp. 260-278, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Georgiadis, C.K., Kostoglou, V., Arabatzis, G. and Stiakakis, E. “1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011)”, Annals of Operations Research [editorial], Vol. 227 No. 1, pp. 1-2, 2015.
    • Emmanouil, M.-C., Stiakakis, E., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. “Analysis of material and information flows and formulation of an ICT waste management model”, International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems, Vol. 6 No. 1, pp. 32-47, 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Dritsaki, C. and Stiakakis, E. “Foreign direct investments, exports, and economic growth in Croatia: A time series analysis”, Procedia Economics and Finance, Vol. 14, pp. 181-190, 2014.
    • Stiakakis, E. and Arabatzis, G. “Special issue on advanced methods and techniques on Operational Research”, International Journal of Operations Research and Information Systems [editorial], Vol. 5 No. 1, pp. iv-vi, 2014.

    2013

    • Emmanouil, M.-C., Stiakakis, E., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. “An analysis of waste and information flows in an ICT waste management system”, Procedia Technology, Vol. 8, pp. 157-164, 2013.
    • Georgiadis, C.K., Stiakakis, E. and Ravindran, A.R. “Special issue on digital economy and e-commerce technology”, Operational Research: An International Journal [editorial], Vol. 13 No. 1, pp. 1-4, 2013.
    • Chatzigeorgiou, A. and Stiakakis, E. “Combining metrics for software evolution assessment by means of Data Envelopment Analysis”, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, Vol. 25 No. 3, pp. 303-324, 2013.
    • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. “Combining the priority rankings of DEA and AHP methodologies: A case study on an ICT industry”, International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, Vol. 5 No. 1, pp. 101-114, 2013.

    2012

    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. “Building a measurement framework for m-government services”, International Journal of Information Systems and Social Change, Vol. 3 No. 4, pp. 18-37, 2012.

    2011

    • Chatzigeorgiou, A. and Stiakakis, E. "Benchmarking library and application software with Data Envelopment Analysis", Software Quality Journal, Vol. 19 No. 3, pp. 553-578, 2011.
    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "Drivers of a tourism e-business strategy: The impact of information and communication technologies", Operational Research: An International Journal, Vol. 11 No. 2, pp. 149-169, 2011.
    • Sakellaridis, Κ. and Stiakakis, Ε. "Business model change due to ICT integration: An application to the entertainment industry", International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Vol. 3, pp. 539-551, 2011.

    2010

    • Spinthiropoulos, K., Garefalakis, A., Stiakakis, E. and Arvanitis, S. "The causal relations between the economic growth and financial development in Greece: An empirical research for the causality analysis", International Journal of Financial Economics and Econometrics, Vol. 2 No. 2, pp. 113-126, 2010.

    2009

    • Stiakakis, E. and Fouliras, P. "The impact of environmental practices on firms' efficiency: The case of ICT-producing sectors", Operational Research: An International Journal, Vol. 9 No. 3, pp. 311-328, 2009.
    • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "E-service quality: Comparing the perceptions of providers and customers", Managing Service Quality, Vol. 19 No. 4, pp. 410-430, 2009.

    2006

    • Stiakakis, Ε. "Managing mobile commerce quality: A long way to run", International Bulletin of Business Administration, Issue 1, pp. 65-74, 2006.
    • Stiakakis, Ε. and Kechagioglou, Ι. "Applying benchmarking practices in small companies: An empirical approach", International Bulletin of Business Administration, Issue 1, pp. 115-126, 2006.
    • Στειακάκης, Ε. και Παλιόκας, Ι. "Το ψηφιακό χάσμα και η εθνική ψηφιακή στρατηγική 2006-2013: Μία εμπειρική διερεύνηση", Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τόμος 4 Αριθμός 3/4, σελ. 59-72, 2006.

    2005

    • Στειακάκης, Ε. και Δριτσάκης, Ν. "Ο ρόλος, τα βασικά χαρακτηριστικά και η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής στο πεδίο των Logistics", Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Τεύχος 8, σελ. 119-142, 2005.

    2004

    • Στειακάκης, Ε., Δριτσάκης, Ν. και Ιωαννίδης, Σ. "Αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών B2B και B2C του ηλεκτρονικού εμπορίου: Μια εμπειρική μελέτη σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας", ΣΠΟΥΔΑΙ, Τόμος 54 Τεύχος 1, σελ. 97-119, 2004.
    • Συνέδρια (33 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Stiakakis, E., Liapis, Y. and Vlachopoulou, M. “Developing an understanding of digital intelligence as a prerequisite of digital competence”, Proceedings of the 13th Mediterranean Conference on Information Systems and the 16th Conference of the Italian Chapter of AIS: Digital transformation and social innovation (Joint Conferences), Naples, Italy, 27-28 September, 2019.
     • Stiakakis, E. and Liapis, Y. “The effect of digital technology on specific cognitive abilities”, Proceedings of the 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Heraklion, Crete, 10-12 July, pp. 196-199, 2019.
     • Stiakakis, E. and Liapis, Y. “Digital intelligence: The impact of digital technologies on human thinking”, Proceedings of the 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research: OR in Public and Private Services, Patras, 16-18 May, pp. 85-89, 2019.

     2018

     • Barboutidis, G., Stiakakis, E., Kitsios, F. and Kamariotou, M. “Proposing a new dynamic framework of digital skills: A bottom-up approach”, Proceedings of the 7th International Symposium and 29th National Conference on Operational Research: The contribution of Operational Research, New Technologies and Innovation in Agriculture and Tourism, Chania, Crete, 14-16 June, pp. 111-115, 2018.

     2017

     • Ziakis, C., Petridis, K., Vlachopoulou, M. and Stiakakis, E. “Start-uppers’ perceptions regarding competitive advantages: A research of the Greek start-up ecosystem”, Proceedings of the 10th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: University-Industry Links: Coproducing Knowledge, Innovation & Growth, Thessaloniki, 31 August – 1 September, pp. 455-465, 2017.
     • Roussou, I. and Stiakakis, E. “Adoption of digital currencies: The companies’ perspective”, Proceedings of the 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research: OR in the digital era - ICT challenges, Thessaloniki, 8-10 June, pp. 121-127, 2017.

     2016

     • Roussou, I. and Stiakakis, E. “Adoption of digital currencies by companies in the European Union: A research model combining DOI and TAM”, Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Heraklion, Crete, 22-24 June, pp. 163-168, 2016.

     2015

     • Polatidis, N., Georgiadis, C.K., Pimenidis, E. and Stiakakis, E. “A method for privacy-preserving context-aware mobile recommendations”, Proceedings of the 6th International Conference on e-Democracy: Citizen rights in the world of the new computing paradigms, Athens, 10-11 December, pp. 62-74, 2015.
     • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. “Comparison of DEA models relating e-health and hospital efficiency”, Proceedings of the XLII International Symposium on Operations Research, Ivanjica, Serbia, 15-18 September, pp. 659-662, 2015.
     • Chatzigeorgiou, A., Chaikalis, T., Paschalidou, G., Vesyropoulos, N., Georgiadis, C.K. and Stiakakis, E. “A taxonomy of evaluation approaches in software engineering”, ACM Proceedings of the 7th Balkan Conference in Informatics, Craiova, Romania, 2-4 September, 2015.
     • Sakellaridis, K. and Stiakakis, E. “Hotels and ICT integration: A research on the business model change methodology”, Proceedings of the 6th International Conference on International Business, Thessaloniki, 22-24 May, 2015.

     2014

     • Dritsaki, C. and Stiakakis, E. “Foreign direct investments, exports, and economic growth in Croatia: A time series analysis”, International Conference on Applied Economics, Chania, 3-5 July, pp. 181-190, 2014.
     • Gouva, D., Karagiannis, I., Stiakakis, E. and Vlachopoulou, M. “The role of social networking pages in the e-tourism industry”, Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, Athens, 18-20 June, pp. 1058-1065, 2014.
     • Georgiadis, C.K., Stiakakis, E. and Andronoudi, A. “The significance of mobile security breaches in terms of their economic impact on users”, AISeL Proceedings of the 13th International Conference on Mobile Business: Digital Mobile Innovation between Control and Generativity, London, United Kingdom, 4-5 June, Paper 15, 2014, available at: http://aisel.aisnet.org/icmb2014/7

     2013

     • Emmanouil, M.-C., Stiakakis, E., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. “An analysis of waste and information flows in an ICT waste management system”, 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, Corfu, 19-22 September, pp. 157-164, 2013.
     • Paschalidou, G., Stiakakis, E. and Chatzigeorgiou, A. “An application of data envelopment analysis to software quality assessment”, ACM Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, 19-21 September, pp. 228-235, 2013.
     • Emmanouil, M.-C., Stiakakis, E., Vlachopoulou, M. and Manthou, V. “Determining the critical factors of an e-waste management system: The case of IT and telecommunication products”, Proceedings of the 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Regional Economic Resilience through Innovation and Enterprise, Istanbul, Turkey, 20-21 June, pp. 778-788, 2013.
     • Stiakakis, E., Georgiadis, C.K. and Petridis, K. “Analyzing m-service quality dimensions using multivariate statistical techniques”, AISeL Proceedings of the 12th International Conference on Mobile Business: Mobility – the invisible norm, Berlin, Germany, 10-13 June, Paper 24, 2013, available at: http://aisel.aisnet.org/icmb2013/24

     2011

     • Koumaridis, D., Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. “Analyzing the economic impacts of security breaches due to outsourcing”, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Vol. 99, Springer-Verlag, 7th International Conference on Global Security Safety and Sustainability and 4th International Conference on e-Democracy (Joint Conferences), Thessaloniki, 24-26 August, pp. 156-163, 2011.
     • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "A model to identify the dimensions of mobile service quality", IEEE Proceedings of the 10th International Conference on Mobile Business: Mobile Internet, A new paradigm in a new value network, Como, Italy, 20-21 June, pp. 195-204, 2011.
     • Zervaki, M.A., Vlachopoulou, M., Stiakakis, E. and Manthou, V. "Mobile airline services", Proceedings of the Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, Istanbul, Turkey, 19-24 June, pp. 26-32, 2011.
     • Stiakakis, E. and Tongaridou, K. "Evaluating the quality of e-democracy processes: An empirical study in the Greek context", Proceedings of the 4th International Conference on Information Law: Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics, Thessaloniki, 20-21 May, 2011.

     2010

     • Georgiadis, C.K. and Stiakakis, E. "Extending an e-government service measurement framework to m-government services", IEEE Proceedings of the 9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable, Athens, 13-15 June, pp. 432-439, 2010.
     • Fouliras, P. and Stiakakis, E. "A novel approach for assessing network efficiency", Proceedings of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems: Telecommunications, Networks and Systems, Freiburg, Germany, 26-28 July, pp. 223-228, 2010.
     • Sakellaridis, K. and Stiakakis, E. "Business model change due to ICT integration: An application to the entertainment industry", Proceedings of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems: ICT, Society and Human Beings, Freiburg, Germany, 29-31 July, pp. 51-58, 2010.
     • Spinthiropoulos, K., Garefalakis, A., Stiakakis, E. and Chatzivasileiadou, S. "Financial development and economic growth: An empirical research about Greece - Cointegration test", Proceedings of the International Conference on Applied Economics, Athens, 26-28 August, pp. 743-748, 2010.

     2009

     • Stiakakis, E. and Alexandropoulou-Egyptiadou, E. "The digital divide among under-age individuals: An economic and legal approach", Proceedings of the 8th International Conference of Computer Ethics, Corfu, 26-28 June, pp. 794-807, 2009.
     • Stiakakis, E., Sifaleras, A. and Samaras, N. "The transition from traditional healthcare to e-health: A case study on the evaluation of the performance of e-health providers", Πρακτικά του 21ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας, Αθήνα, 28-30 Μαΐου, σελ. 48-70, 2009.
     • Georgiadis, C.K. and Stiakakis, E. "Key issues for the quality assessment of mobile commerce services", IEEE Proceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, 17-19 September, pp. 148-153, 2009.
     • Stiakakis, E., Kariotellis, P. and Vlachopoulou, M. "From the digital divide to digital inequality: A secondary research in the European Union", Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Vol. 26, Springer-Verlag, 3rd International Conference on e-Democracy "Next Generation Society: Technological and Legal Issues", Athens, 23-25 September, pp. 43-54, 2009.

     2008

     • Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. "Drivers of a tourism e-business strategy: The impact of information and communication technologies", Πρακτικά του 20ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου, σελ. 123-137, 2008.
     • Stiakakis, E. "Measuring efficiency in e-tourism organizations: An application of Data Envelopment Analysis", Πρακτικά του 20ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών: Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου, σελ. 17-30, 2008.

     2006

     • Sarmaniotis, C., Stiakakis, E., Folinas, D. and Tilikidou, I. "Customers' significance and strategies within a CRM context", Proceedings of the 3rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting, Santorini, 26-27 June, pp. 157-171, 2006.
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Barboutidis, G., Stiakakis, E. and Vlachopoulou, M. “Building a digital skills framework: A bottom-up approach”, 12th Mediterranean Conference on Information Systems: Digital and social transformation for a better society, Corfu, 28-30 September, 2018 (research-in-progress paper).

      2017

      • Valavosiki, V.-A., Stiakakis, E. and Chatzigeorgiou, A. “Development of a framework for the assessment of soft skills in the ICT sector”, 6th International Symposium and 28th National Conference on Operational Research: OR in the digital era - ICT challenges, Thessaloniki, 8-10 June, 2017 (κρίση abstracts).

      2016

      • Γουνόπουλος, Η., Στειακάκης, Ε. και Κίσσα, Β. “Η διερεύνηση των αιτιών για τη μη πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου από τα ηλικιωμένα άτομα στην Ελλάδα”, 7th International Conference on International Business, Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαΐου, 2016 (κρίση extended abstracts).

      2015

      • Paschalidou, G., Vesyropoulos, N., Kostoglou, V., Stiakakis, E. and Georgiadis, C.K. “Evaluation of educational open-source software using multicriteria decision analysis methods”, 81st Μeeting of the European Working Group on Multicriteria Decision Aiding, Annecy, France, 26-28 March, 2015 (κρίση extended abstracts).

      2014

      • Emmanouil, M.-C. and Stiakakis, E. “A comparative analysis of electronic waste estimation methods”, 8th AMA SERVSIG International Service Research Conference: Services Marketing in the New Economic and Social Landscape, Thessaloniki, 13-15 June, 2014 (κρίση abstracts).

      2010

      • Stiakakis, E. and Sifaleras, A. “Comparing DEA and AHP methodologies: A case study on information and communication technology industries”, 10ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Ορεστιάδα, 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου, 2010 (κρίση extended abstracts).