ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Κ.Α.Α.

Είναι μια δωρεάν κάρτα που σας παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

www.eopyy.gov.gr
 

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η Ε.Κ.Α.Α.

Με την ΕΚΑΑ μπορείτε να λαμβάνετε περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) όπως και οι ασφαλισμένοι στο εν λόγω κράτος.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης διαφέρουν από μία χώρα στην άλλη. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν σε μια χώρα μπορεί να ΜΗΝ παρέχονται δωρεάν σε άλλη.

Οι φοιτητές που προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προμηθεύονται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας από την χώρα τους, για να παρέχεται σε αυτούς ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους στην Ελλάδα (αριθμό Φ60.000/οικ12854/897/25-5-2004 Εγκύκλιο Οδηγία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας). 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία, για προσωρινή διαμονή, οφείλουν να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) ώστε να είναι  ασφαλισμένοι για όλο το διάστημα παραμονής τους στη Χώρα Υποδοχής και να έχουν την δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο σύστημα υγείας του άλλου κράτους.

Εάν ο φοιτητής είναι ανασφάλιστος η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) για όσους μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες μας οπότε για την έκδοση της κάρτας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ. 2310891319, 2310891215 και Email: merimna@uom.gr

Δικαιολογητικά για την χορήγηση Ε.Κ.Α.Α.

  • Αίτηση υπάρχει εδώ
  • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. 
  • Υπεύθυνη δήλωση φοιτητή /τριας, ότι δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα (θεώρηση από Κ.Ε.Π.)
  • Φωτοαντίραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • Βεβαίωση σπουδών (πρόσφατη) φοιτητή /φοιτήτριας

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.