Σίτιση


Η δωρεάν σίτιση παρέχεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας από το Εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης, το οποίο βρίσκεται στο Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την επίδειξη ειδικής ταυτότητας.

Η σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

Σίτιση δεν παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους, αποφασίζει σχετικά η Σύγκλητος για παράταση της παροχής δωρεάν σίτισης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η σίτιση περιλαμβάνει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δωρεάν σίτιση, τη διαδικασία σίτισης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

Τέλος, δυνατότητα σίτισης στο Εστιατόριο, έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι δεν σιτίζονται δωρεάν, με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από το Εστιατόριο στο τηλ.: 2310891-447.