Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)


 • Πώς, Πού και Πότε λειτουργεί το ΚΣΣΦ;
 • Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών;
 • Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΣΣΦ;
 • Σε τι είδους προβλήματα των φοιτητών/τριών μπορεί να προσφέρει βοήθεια το ΚΣΣΦ;

Το ΚΣΣΦ βρίσκεται στο γραφείο 211, στον 2ο όροφο του κτιρίου ΓΔ, (πάνω από τη Βιβλιοθήκη).

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, τις ώρες 09.00 - 20.00.

 

Για πληροφορίες ή ραντεβού μπορείτε:

 • Να επισκεφθείτε προσωπικά το ΚΣΣΦ τις ώρες 13.00-14.30
 • Να τηλεφωνήσετε στο 2310 891406
 • Να στείλετε e-mail στη διεύθυνση symbouli@uom.edu.gr
 • Να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZqcaBc3qynQDzLNVHN0CBGr3u-nKJqqqEBD3KiQhH8Epeeg/viewform?usp=pp_url

Όλες οι υπηρεσίες του ΚΣΣΦ προσφέρονται δωρεάν στους εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όλων των βαθμίδων.

I. Σεμινάρια, ανοιχτές συζητήσεις, workshops

Σεμινάρια, με αλληλεπιδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, με στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων μάθησης, την πρόληψη προβλημάτων, την εκπαίδευση και τη βιωματική συμμετοχή των φοιτητών/τριών για την καλλιέργεια των ακαδημαϊκών, συναισθηματικών και διαπροσωπικών τους ικανοτήτων. Ενδεικτικά θέματα των σεμιναρίων είναι τα παρακάτω:

 • Διδασκαλία τρόπων για μια πιο αποτελεσματική μελέτη (σχεδιασμός διαβάσματος, μέθοδοι μάθησης, κλπ.)
 • Τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης (προβλήματα συγκέντρωσης, μειωμένη απόδοση στις εξετάσεις, κλπ.)
 • Βελτίωση κινήτρων και στάσεων απέναντι στη μάθηση.
 • Αντιμετώπιση του φόβου για τις εξετάσεις.
 • Βελτίωση της εικόνας εαυτού και της αυτοπεποίθησης
 • Ενημέρωση για σεξουαλικά ζητήματα και άλλα θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας
 • Ανάπτυξη της διεκδικητικότητας
 • Διαχείριση του άγχους και του πανικού
 • Ειδικά σεμινάρια για φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες

 

II. Ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής

Ενδεικτικά θέματα των συνεδριών είναι τα εξής:

 • Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη αποφάσεων.
 • Απόκτηση δεξιοτήτων για αποτελεσματικότερη διαχείριση του άγχους και των δυσκολιών προσαρμογής.
 • Εκμάθηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση φοβικών και πιεστικών καταστάσεων.
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ακαδημαϊκές, κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις.


III. Ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής

Ενδεικτικά προβλήματα για τα οποία παρέχεται βοήθεια είναι τα παρακάτω:

 • Αρνητική αυτο-εικόνα, χαμηλές προσδοκίες αυτό-αποτελεσματικότητας.
 • Δυσκολίες στην προσαρμογή και ένταξη στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και τη φοιτητική ζωή.
 • Προβλήματα σχέσεων με τους φίλους, την οικογένεια και το άλλο φύλο, προβλήματα μοναξιάς και άγχους, χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Άλλα προσωπικά προβλήματα (φοβίες, κατάθλιψη, διαταραχές στη διατροφή και τον ύπνο, σωματικές εκδηλώσεις άγχους, ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, διάφορα συναισθηματικά προβλήματα και εξαρτήσεις).

 

IV. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων

Τα ενημερωτικά φυλλάδια που εκδίδει σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή το ΚΣΣ φοιτητών αναφέρονται στα πιο συνηθισμένα ακαδημαϊκά και ψυχολογικά προβλήματα (π.χ., βελτίωση τρόπων μάθησης, διαχείρισης χρόνου και άγχους). Στόχο έχουν την ενημέρωση των φοιτητών, την πρόληψη προβλημάτων και την παρακίνησή τους για περαιτέρω ενασχόληση με την καλλιέργεια της προσωπικής τους ανάπτυξης.

Τα συχνότερα προβλήματα και δυσκολίες που συναντούν τα άτομα στα φοιτητικά τους χρόνια αφορούν στα παρακάτω θέματα:

 • Σπουδές: αδυναμία συγκέντρωσης, δυσκολίες στη μελέτη, άγχος εξετάσεων, μειωμένη απόδοση, έλλειψη κινήτρων, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων.
 • Φοιτητική ζωή: δυσκολίες προσαρμογής στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και στο νέο τρόπο ζωής, δυσαρέσκεια με το αντικείμενο σπουδών, δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου και των προκλήσεων της φοιτητικής ζωής.
 • Προβλήματα επικοινωνίας και σχέσεων: δυσκολίες στις φιλικές, οικογενειακές ή ερωτικές σχέσεις, προβλήματα μοναξιάς και άγχους, χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Άλλα προσωπικά προβλήματα: διαταραχές στη διατροφή και τον ύπνο, σωματικές εκδηλώσεις άγχους, ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, διάφορα συναισθηματικά προβλήματα και εξαρτήσεις.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font