Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών
  • 2310 891.406
  • symbouli uom.gr
  • Γραφείο: ΗΘ, 436

    Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών

    Οργανική Μονάδα
    Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών