Ταχυνάκης Παναγιώτης
 • 2310 891.564
 • tachinakis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 326
 • 2310 891.554

  Ταχυνάκης Παναγιώτης

  Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Λογιστική

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή NΟΕ, ΑΠΘ
  • M.B.Acc., Τμήμα Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Aberdeen, Μεγ. Βρετανία
  • Διδακτορικό, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΠΧΑ στο πληροφοριακό περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
  • Μελέτη και προσδιορισμός των παραγόντων που επιδρούν στην επαγγελματική ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή σε συνδυασμό με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου,
  • Η επίδραση της ΔΠΧΑ στη χειραγώγηση και εξομάλυνση των κερδών,
  • Ειδικά θέματα λογιστικής ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
  • Εξειδικευμένα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (ΕΛΕ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
   (ΛΧ0617)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Έννοια, πηγές, περιεχόμενο δικαίου κεφαλαιαγοράς.Έννοια και περιεχόμενο της χρηματιστηριακής συναλλαγής.Χαρακτηριστικά χρηματιστηριακού δικαίου.Χαρακτηριστικές συμβάσεις, υποκείμενα και αντικείμενα.Διακρίσεις χρηματιστηριακών συμβάσεων.Έννομες συνέπειες των χρηματιστηριακών συμβάσεων.Δικαιοπραξίες υποστηρικτικές χρηματιστηριακών συμβάσεων.
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MAF0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
   (MAF0218)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (ΛΧ0113)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   (SMAF0209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   (ΛΧ0527)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   (ΕΛΕ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MAF0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   (ΛΧ0526)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (MAF0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0404-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΛΧ0707)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (SMAF0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (ΕΛΕ0304)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (SMAF0216)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (25 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Νεγκάκης Ι.Χ. και Ταχυνάκης, Π., 'Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος-Θεωρία και Εφαρμογές', Εκδοτικός Οίκος Αειφόρος Λογιστική, Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-618-83377-0-1, σσ.1-936

   2013

   • Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π., 'Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου', Εκδοτικός Οίκος Διπλογραφία, Αθήνα, ISBN: 978-960-89648-3-9, σσ. 1-848.

   2012

   • Tahinakis, P., 2012, ‘The influence of goodwill impairments on stock prices: some Greek evidence’, Contributions to Accounting Research I, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Vol.1, pp. 145-155.

   2011

   • Ταχυνάκης, Π., 2011, ‘Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: Η λογιστική προσέγγιση της παροχής συμμετοχικών τίτλων από μητρική εταιρία σε εργαζόμενους θυγατρικής – Διεταιρικές καταβολές’, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιου Αρτίκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, δεκτό προς δημοσίευση.
   • Ταχυνάκης, Π., 2011, ‘Λογιστική παρακολούθηση των προϋπολογισμών δημόσιων μονάδων υγείας’, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Δημητρίου Παπαδόπουλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, δεκτό προς δημοσίευση.

   2008

   • Παπάς, Α. και Ταχυνάκης, Π., 'Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο', Εκδοτικός Οίκος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-ΕΑΠ, Αθήνα, ISBN: 960538705-0, σσ. 1-450,

   2006

   • Σταυρόπουλος, Α. και Ταχυνάκης, Π., 'Λογιστική παρακολούθηση προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Κωνσταντίνου Δερβιτσιώτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, (2006).
   • Πρωτόγερος, Ν., Ταχυνάκης, Π., Γκίνογλου, Δ. και Ρίγγας, Μ., 'Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης: Συγκριτική μελέτη', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2006).
   • Ταχυνάκης, Π., 'Ο έλεγχος των ανωνύμων εταιριών από ορκωτούς λογιστές κατά την περίοδο: 1950-1992', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2006).
   • Ταχυνάκης, Π., 'Συγκριτική μελέτη της επαγγελματικής ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2006).
   • Ταχυνάκης, Π. και Γκίνογλου, Δ., 'Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2006).
   • Tahinakis, P., Mylonakis, J., Protogeros, N. and Ginoglou, D., 'Virtual enterprises - accounting difficulties', Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce, category: Concepts, Trends and Challenges, Vol. 2, (2006), pp.1185-1190, Editor: Idea Group Inc., N.Y., USA.

   2005

   • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π. και Μωϋσή, Σ., 'Γενική χρηματοοικονομική λογιστική', εκδόσεις Rosili, Αθήνα, (2005).

   2004

   • Πρωτόγερος, Ν., Ταχυνάκης, Π. και Γκίνογλου, Ν., «Η ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών λογιστικής και ελεγκτικής με το σύστημα ‘Xeos’», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Θεόδ. Σκούντζου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2004.
   • Ταχυνάκης, Π. Γκίνογλου, Δ. και Πρωτόγερος, Ν., «Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού: Ο λογαριασμός αμοιβές προσωπικού», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Στυλ. Σαραντίδη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2004.
   • Ταχυνάκης, Π. Πρωτόγερος, Ν. και Γκίνογλου, Δ., «Η ανάπτυξη λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στην βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας», Τιμητικός Τόμος Ομότιμης Καθηγήτριας Μ. Δελιβάνη-Νεγρεπόντη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.
   • Γκίνογλου, Δ. και Ταχυνάκης, Π., Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2004.
   • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π. και Πρωτόγερος, Ν., Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εκδόσεις Rossily, Αθήνα, 2004.

   2003

   • Ταχυνάκης, Π. και Γκίνογλου, Δ., «Μηχανογραφική τήρηση πράξεων Ισολογισμού: Η περίπτωση εγγραφών τέλους χρήσης σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Χρ. Ναούμ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2003.
   • Γκίνογλου, Δ. και Ταχυνάκης, Π., «Creative Accounting: Ελληνική και Ευρωπαϊκή Προσέγγιση», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Χρ. Ναούμ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2003.
   • Ταχυνάκης, Π., Γκίνογλου, Δ. και Θρήσκου, Χ., «Η Πράσινη-Περιβαλλοντική Λογιστική ως Πληροφοριακό Σύστημα», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Χρ. Ναούμ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2003.
   • Ταχυνάκης, Π., «Η Επαγγελματική Ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή: Κριτική διερεύνηση της Αγγλικής και Αμερικανικής Βιβλιογραφίας», Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Χρ. Ναούμ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2003.
   • Tahinakis, P., «Intangible Assets: The Case of Research and Development Costs», Volume of Essays in Honour of Professor C. Naum, University of Piraeus, Piraeus, 2003.

   2001

   • Tahinakis, P., «The Segmental Reporting: The Existing Difficulties», Volume of Essays in Honour of Professor L. Nicolaou-Smokovity, University of Piraeus, Piraeus, Greece, 2001.
   • Ταχυνάκης, Π., «Η επαγγελματική ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή», Τιμητικός Τόμος Ομότιμης Καθηγήτριας Λ. Νικολάου-Σμοκοβίτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2001.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (31 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Tahinakis, P., Samarinas, M., 2017, Attributes of Audit Quality and Weak Fiscal Sustainability Countries, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 8, No.1, pp. 20-51

    2016

    • Tahinakis, P., Samarinas, M., 2016, The Incremental Information Content of Audit Opinion, Journal of Applied Accounting Research, Vol.17, No.2, pp. 139-169.

    2014

    • Tahinakis, P., 2014, 'R&D expenditures and earnings management: Evidence from Eurozone countries in crisis. The Journal of Economic Asymmetries, Vol. 11, pp.104-119.

    2013

    • Tahinakis, P. and Samarinas, M., 2013, ‘R&D expenditures and investors’ perception for an input on innovation creation and firm growth: empirical evidence from Athens Stock Exchange’, The Journal of Applied Business Research, Vol. 29, No.1, pp. 125-138.

    2010

    • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π., Πρωτόγερος, Ν. και Γκανταρά, Ε., 'Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων με την χρήση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Λίβα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, Vol. I, pp. 105-120.
    • Βέρρου, Ι. και Ταχυνάκης, Π. 'Η επίδραση του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της ελεγχόμενης εταιρίας', Τιμητικός Τόμος στη μνήμη του αποθανόντος Καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, Vol. I, pp. 89-106.
    • Lathiras P., Zopidou A., Mylonakis I., Tahinakis P., Protogeros N. and Valachis I., 'An evaluation of websites quality factors in agro travel and ecotourism', Tourism and Hospitality Management, Vol.16, Nο.1, pp. 11-30.
    • Axenopoulos, A., Doulaverakis C., Protogeros N., Tahinakis P. and Mylonakis I., 'The safety issue in a web travel booking services scenario based on business process execution language', Computer and Information Science, Vol.3, N.4, pp.53-59.

    2009

    • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Koumpis, A., Protogeros, N. and Mylonakis, I., 'Accounting issues on the measurement and book-keeping of research and development expenditures within the European research area', The Icfai University Journal of Accounting Research, Vol. III, No.2, pp.30-46.
    • Karagiorgos, Th., Tahinakis, P. Mylonakis, I. and Gkotzamanis, E., 'Internal audit and information technology: The case of Greece', Business Journal for Entrepreneurs, Vol., 9, No.1, pp. 25-39.

    2008

    • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π. και Μαργαρίτη, Α., 'Η επίδραση της παροχής διοικητικών υπηρεσιών στην ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή: κριτική διερεύνηση', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Ιωάννη Πάγγειου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, δεκτό προς δημοσίευση, (βεβαίωση αποδοχής).
    • Ginoglou, D., Tahinakis, P. and Margariti, A., 'The provision of management advisory services and the influence on auditors' independence and auditing firms', International Journal of Practical Issues in Management and Economics, Vol.1, No.1, pp.36-51.

    2007

    • Σταυρόπουλος, Α. και Ταχυνάκης, Π., 'Λογιστική παρακολούθηση προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Κωνσταντίνου Δερβιτσιώτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, δεκτό προς δημοσίευση, (βεβαίωση αποδοχής).
    • Πρωτόγερος, Ν., Ταχυνάκης, Π., Γκίνογλου, Δ. και Ρίγγας, Μ., 'Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης: Συγκριτική μελέτη', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, σσ. 1079-1110.
    • Ταχυνάκης, Π. και Γκίνογλου, Δ., 'Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, σσ. 1235-1262.
    • Ταχυνάκης, Π., 'Ο έλεγχος των ανωνύμων εταιριών από ορκωτούς λογιστές κατά την περίοδο: 1950-1992', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, σσ. 1263-1285.
    • Ταχυνάκης, Π., 'Συγκριτική μελέτη της επαγγελματικής ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή', Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, σσ. 1285-1302.
    • Ζαφειράκου, Η. και Ταχυνάκης, Π. 'Ο εσωτερικός έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων: Εμπειρική προσέγγιση', ΣΠΟΥΔΑΙ, Τεύχος 57, Νο.1, σσ. 658-679.
    • Protogeros, N., Tahinakis, P., Mylonakis, J. and Gagalis, D., 'The entrepreneurship reality in the field of supply chain management (SCM) systems - The Hellenic market paradigm', International Journal of Technology Marketing, Vol.2, No.1, pp. 19-52.

    2006

    • Mylonakis, J. and Tahinakis, P., 'The use of accounting information systems in the evaluation of environmental costs: a cost benefit analysis model proposal for Greece', (short communication), International Journal of Energy Research, Vol.30, No.11, (2006), pp.915-928.
    • Protogeros, N., Mylonakis, J., Tahinakis, P. and Ginoglou, D., 'Sales schedule optimization in an agent based technology', International Journal of Technology Marketing, Vol.1, No.2, (2006), pp.196-210.
    • Tahinakis, P., Mylonakis, J. and Protogeros, N., 'The contribution of e-government to the modernization of the Hellenic taxation system', Electronic Government: An International Journal, Vol.3, No.2, (2006), pp. 139-157.
    • Tahinakis, P., Ginolgou, D. and Protogeros, N., 'Segmental identification of research and development costs in investment decisions by the Greek banking sector', International Journal of Financial Services Management, Vol. 1, No.2/3, (2006), pp. 308-321.
    • Protogeros, N., Mylonakis, J. and Mpella, V. and Tahinakis, P., 'The development of a modern mechanism matching investors with investment products/services on the Web', International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 1, No.4, (2006), pp.221-232.

    2005

    • Tahinakis, P. and Mylonakis, J., 'The influence of reputation and regulation related factors on the independence of the Greek certified auditors', International Journal of Management Practice, Vol. 1, No.2, (2005), pp.175-197.
    • Daskopoulou, A., Tahinakis, P. and Mylonakis, J., 'Human resource management in the Greek banking sector: A focus on selection methods', International Journal of Human Resources Development and Management, Vol.5, No.3, (2005), pp. 305-317.
    • Tahinakis, P., Mylonakis, J. and Protogeros, N., 'Theoretical issues on environmental accounting information systems in hospitality education', Tourism and Hospitality Management, Vol. 11, No.2, (2005), pp.51-64.
    • Daskopoulou, A., Tahinakis, P. and Mylonakis, J., 'Evaluation of country-markets by SWOT analysis for business entry', European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol. 4, No.1, (2005), pp.38-49.

    2004

    • Tahinakis, P. Protogeros, N. and Ginoglou, D., 'The application of international accounting standards in Greece: The case of measuring goodwill', Global Business and Economics Review - Anthology 2004, (2004), pp. 104-112.
    • Tahinakis, P. and Mylonakis, J., 'A comparative study on the development and influences of the Hellenic and British chartered auditing institutions and auditors - duties and rights', The Southeuropean Review of Business Finance and Accounting, Vol.2, No.1, (2004), pp. 105-136.
    • Tahinakis, P. and Nicolaou, A., “An empirical analysis on the independence of the Greek certified auditor-accountant”, Accounting and Business Affairs Journal, Vol. 3, No.1, pp.32-47, 2004.
    • Συνέδρια (80 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Tachinakis P., 2019, 'Earnings Management and Tax Evasion', Proceedings of the 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December 13th-14th, 2019, Athens, Greece.
     • Diakomichalis M., Stavaraki G. and Tachinakis P., 2019, 'Financial Accounting for Not-for-Profit Organizations: Proposal for a Specialized Accounting System for the NFPOs Sector', Proceedings of the 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December 13th-14th, 2019, Athens, Greece.
     • Tachinakis P., 2019, 'Tax Avoidance and Earnings Management: European Evidence', Proceedings of the ICABE 2019, October 20th-22nd, 201, Thessaloniki, Greece.
     • Tahinakis P. and Samarinas M., 2019, 'Audit Quality and the Effect of the Banking Sector CEO Skill in Eurozone', Proceedings of the 25th Annual Congress of the Multinational Finance Society, June 30 - July 3, 2019, Jerusalem, Israel.
     • Tahinakis P. and Samarinas M., 2019, 'Auditor’s Expertise and the Effect of the European Banking Sector CEO Skill on Audit Quality', Proceedings of the 42nd Annual Congress of the European Accounting Association, 29-31 May 2019, Paphos, Cyprus.

     2018

     • Tahinakis P. and Samarinas M., 2018, 'Assessing the Effect of the CEO Skill on Audit Quality. The Case of the European Banking Sector', Proceedings of the 17th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December 14th-15th, 2018, Athens, Greece.
     • Ταχυνάκης Π. και Τσαλίκης Δ., 2018, 'Αξιολόγηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων Καθορισμού μιας Χώρας ως Φορολογικού Παραδείσου', Πρακτικά 17ου Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, Δεκέμβριος 14-15, Αθήνα, Ελλάδα
     • Ραμπίδου Χ., Πρωτόγερος Ν. και Ταχυνάκης Π., 2018, 'Η Συνεισφορά της Μοντελοποίησης στον τομέα της Ελεγκτικής', Πρακτικά 17ου Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, Δεκέμβριος 14-15, Αθήνα, Ελλάδα
     • Tahiankis, P. and Samarinas M., 2018, 'The Deterioration of Eurozone Audit Quality Services and the Effect on Accounting Conservatism', Proceedings of the 25th Annual Congress of the Multinational Finance Society, June 24-27, 2018 – Budapest, Hungary
     • Tahinakis P. and Samarinas M., 2018, 'Audit Quality Deterioration and the Impact on Accounting Conservation', Proceedings of the 41st Annual Congress of the European Accounting Association, May 30 - 1 June, 2018, Milan, Italy.

     2017

     • Tahinakis P. and Samarinas M., 2017, 'Conditional Conservatism and Audit Quality', Proceedings of the 16th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December, 15th -16th, 2017, Athens, Greece
     • Tahinakis, P., Kousenidis D. and Samarinas, M., 2017, 'Alternative SEC Filings and Investors' Perception of Abnormal Audit Fees', Proceedings of the 24th Annual Congress of the Multinational Finance Society, June 25th-28th, 2017, Bucharest, Romania
     • Tahinakis, P., Kousenidis D. and Samarinas, M., 2017, 'Abnormal audit Fees announcement and the case of alternative filing sources', Proceedings of the 40th Annual Congress of the European Accounting Association, May 6- 9, 2017, Valencia, Spain

     2016

     • Tahinakis P., Kousenidis D. and Samarinas M., 2016, 'Alternative Sources of Financial Disclosure and Abnormal Audit Fees', Proceedings of the 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December, December 16th -17th, 2016, Thessaloniki, Greece
     • Tahinakis P. and Samarinas M., 2016, 'Country Corruption Level and Legal Environment Effect on Audit Quality', Proceedings of the 23rd Annual Congress of the Multinational Finance Society, June 26th-29th, 2016, Stockholm, Sweden
     • Kousenidis D., Samarinas, M. and Tahinakis, P., 2016, 'Auditor Expertise and the Effect of Banks’ Stress Test Results on Audit Quality', Proceedings of the 39th Annual Congress of the European Accounting Association, May 11th- 13th, 2016, Maastricht, Netherlands
     • Kousenidis D., Samarinas, M. and Tahinakis, P., 2016, 'Banking Sector Stress Tests and Audit Quality', Proceedings of the British Accounting and Finance Association Annual Conference, March 21- 23, 2016, Bath, UK

     2015

     • Tahinakis P. and Samarinas M., 2015, 'Assessing the Effects of Various Country Indicators on Audit Quality', Proceedings of the 14th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, December, 18th -19th, 2015, Athens, Greece
     • Tahinakis P. and Samarinas M., 2015, 'Recession and Quality of Audit Services', Proceedings of the 22nd Annual Congress of the Multinational Finance Society, June 28th-30th, 2015, Halkidiki, Greece
     • Tahinakis, P., Samarinas, M., 2015, 'Audit Quality Effect on Audit Opinion in a Recessive Environment', Proceedings of the 38th Annual Congress of the European Accounting Association, April 28- 30, 2015, Glasgow, UK
     • Tahinakis, P., Samarinas, M., 2015, 'Attributes of Audit Quality and Weak Fiscal Sustainability Countries', Proceedings of the British Accounting and Finance Association Annual Conference, March 23- 25, 2015, Manchester, UK

     2014

     • Tahinakis, P. and Samarinas, M., 2014, 'Attributes of Audit Quality and Weak Fiscal Sustainability Countries', Proceedings of the 13th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 12th–13th December, University of Thessalia, Volos, Greece
     • Tahinakis, P. and Samarinas, M., 2014, ‘Eurozone crisis and audit opinion credibility perception’, Proceedings of the 21st Annual Conference of the Multinational Finance Society, 29th June – 2nd July, Prague, Czech Republic
     • Tahinakis, P. and Samarinas, M., 2014, ‘Does market perceive audit opinion as an assurance of the financial statements credibility? Evidence from the Eurozone Countries’, Proceedings of the 37th Annual Congress of European Accounting Association, 21st – 23rd May, Tallinn, Estonia

     2013

     • Tahinakis, P. 2013, ‘The role of R&D expenses in earnings management: Evidence from three sovereign debt challenged countries’, Proceedings of the 12th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 13th–14th December, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
     • Tahinakis, P. and Samarinas, M. 2013, ‘Recession’s impact on market perception of audit opinion: Evidence from the Euro zone countries’, Proceedings of the 12th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 13th–14th December, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
     • Tahinakis, P. 2013, ‘R&D Expenditures and Earnings Management: Evidence from the IFRS Post-Implementation Period in South Europe’, Proceedings of the 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, 30th June - 3rd July, Izmir, Turkey
     • Tahinakis, P. and Samarinas, M. 2013, ‘Strategic Considerations for an Audit Game: Tax Audit Certificate’, Proceedings of the 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, 30th June - 3rd July, Izmir, Turkey
     • Tahinakis, P. and Samarinas, M. 2013, ‘The Incremental information content of auditor opinion’, Proceedings of the 36th Annual Congress of European Accounting Association, 6th - 8th May, Paris, France

     2012

     • Tahinakis, P. and Samarinas, M. 2012, ‘An audit game: the case of tax audit certificate’, Proceedings of the 11th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 14th – 15th December, Hellenic Open University, Athens, Greece
     • Tahinakis, P. and Samarinas, M. 2012, ‘Market’s reaction on the disclosure of auditor’s opinion’, 4th International Conference on Accounting and Finance, 29th - 31st August, Corfu Island, Greece

     2011

     • Tahinakis, P., 2011, ‘Determinants of auditor independence: preliminary results”, Proceedings of the 10th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 16th -17th December, University of Piraeus, Piraeus, Greece
     • Tahinakis, P. and Samarinas, M., 2011, ‘Information content of auditors report and stock prices’, Proceedings of the 10th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 16th - 17th December, University of Piraeus, Piraeus, Greece
     • Protogeros, N., Ginoglou, D. and Tahinakis, P., 2011, ‘End user developed information systems: technologies and trends’, Proceedings of the 7th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education, 25th – 26th August, Chios Island, Greece
     • Tahinakis, P., 2011, ‘R&D expenditures and earnings management: Results after the implementation of IFRS in Greece’, Proceedings of the 18th Annual Conference of the Multinational Finance Society, 26th - 30th June, LUISS Guido Carli University, Rome, Italy.

     2010

     • Samarinas, M. and Tahinakis, P., 'Does Greece value innovation? R & D expenses and the case of ASE', Proceedings of the 3rd International Conference on Accounting and Finance, 28th - 29th August, Skiathos Island, Greece.
     • Tahinakis, P., 'The relation between R&D expenditures and earnings management: Evidence from ASE', Proceedings of the 9th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 17th - 18th December, Lemesos, Cyprus.
     • Tahinakis, P., 'Earnings management using intangible assets in Greece: Some empirical evidence', Proceedings of the 9th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 17th - 18th December, Lemesos, Cyprus.

     2009

     • Παληογιάννη, Π., Ταχυνάκης, Π. και Γκίνογλου, Δ., 'Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων στα πλαίσια των πληροφοριακών συστημάτων', Πρακτικά 7ου Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής, 12-13 Δεκεμβρίου, Χανιά, Κρήτη.
     • Γκίνογλου, Δ., Χαριζοπούλου, O., Τσαμούρας, Κ. και Ταχυνάκης, Π., 'Η εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τις ανώνυμες εταιρίες', Πρακτικά 7ου Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής, 12-13 Δεκεμβρίου, Χανιά, Κρήτη.
     • Tahinakis, P., Mylonakis, I. and Protogeros, N., 'Websites quality factors evaluation in agro and ecotourism', Proceedings of 6th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education, 27th - 28th August, Santorini Island, Greece.
     • Ginoglou, D., Lazaridou, I. and Tahinakis, P., 'The application of international accounting standard for financial instruments in Greece', Proceedings of 6th International Conference New Horizons in Industry, Business and Education, 27th - 28th August, Santorini Island, Greece.
     • Tahinakis, P., 'The effects of regulation factors on the auditor independence: results from Greece', Proceedings of the 8th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), University of Macedonia, Department of Accounting and Finance, Thessaloniki, 18th - 19th December, Greece.

     2008

     • Ginoglou, D., Koumpis, A., Tahinakis, P. and Protogeros, N. 'Learning assets management to support novel methods for corporate intangible assets accounting', Proceedings of the 2nd International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, Department of Accounting and Finance, 28th - 29th August, Thessaloniki, Greece.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Koumpis, A. and Protogeros, N., 'Accounting issues on the measurement and book-keeping of research and development expenditures within the European research area', Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics Conference, 7th-8th July, Heraclion, Crete Island, Greece.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Protogeros, N. and Koumpis, A., 'Corporate intangibles assets accounting: setting the stage for a learning assets management system', Proceedings of 2008 EABR Conference, Salzburg, June 23-26, Austria.
     • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π., Γκίνογλου, Ε. και Μωϋσή, Σ., 'Λογιστική παρακολούθηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων: η περίπτωση των Ελληνικών επιχειρήσεων', Πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου Διοίκησης Οικονομίας, ATEI Λάρισας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 4-5 Ιουλίου, Ελλάδα.
     • Γκίνογλου, Δ., Ταχυνάκης, Π. και Μαργαρίτη, Α. 'Η παροχή διοικητικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και η επίδραση στην επαγγελματική ανεξαρτησία ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικών εταιριών', Πρακτικά 2ου Εθνικού Συνεδρίου Διοίκησης Οικονομίας, ATEI Λάρισας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 4-5 Ιουλίου, Ελλάδα.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P., Protogeros, N., Koumpis, A. and Vontas, A., 'Environmental accounting infrastructures: experiences and insights to a global problem', Proceedings of International Academy of Business and Public Administration Disciplines, 24th - 27th April, Dallas, Texas, USA.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P. and Ginoglou, E., 'Intangible assets and International Accounting Standards in Greece: The case of brand names', Proceedings of European Economics and Finance Society 2008, 22nd - 25th May, Prague, Czech Republic.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N., Ginoglou, D. and Koumpis, A., 'Empowering users to build and participate in communities of practice: The case of collaborative networks', Proceedings of 26th EUROCRIE Conference, 11th - 14th October, Dubai, United Arab Emirates.
     • Δασκαλοπούλου, Ε. και Ταχυνάκης, Π., 'Η σχέση μεταξύ έκθεσης ελέγχου και χρηματιστηριακής τιμής μετοχής: εμπειρική διερεύνηση', Πρακτικά 7ου Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής, 12-13 Δεκεμβρίου, Χανιά, Κρήτη.

     2007

     • Ginoglou, D., Tahinakis, P. and Protogeros, N., 'Environmental accounting information systems-The case of hotel enterprises', Proceedings of the 5th International Conference of New Horizons in Industry, Business and Education, 30th - 31st August, Rhodes Island, Greece.

     2006

     • Σταυρόπουλος, Α. και Ταχυνάκης, Π., 'Λογιστική παρακολούθηση προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού', Πρακτικά 18ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών ΕΕΕΕ, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 15-17 Ιουνίου, Κοζάνη, Ελλάδα, (2006).
     • Karagiorgos, Th., Tahinakis, P. and Gotzamanis, E., 'Internal audit and information technology: Evidence from Greece', Proceedings of 1st International Conference on Accounting and Finance, University of Macedonia, 31st August-1st September, Thessaloniki, Greece, (2006).
     • Tahinakis, P., Protogeros, N., Ginoglou, D. and Riggas, M., 'The development of E-Government within the context of the European Union: A comparative study', Proceedings of International Conference of E-governance-ICEG-2006, 15th-17th December, Indian Institute of Technology Delhi, Department of Management Studies, India, (2006).

     2005

     • Mylonakis, J. and Tahinakis, P., 'The use of accounting information systems in the evaluation of environmental costs: A cost benefit analysis model proposal for Greece', Proceedings of 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium, 3rd-7th July, Kos, Greece, (2005).
     • Ζαφειράκου, Η. και Ταχυνάκης, Π., 'H λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις: Eμπειρική προσέγγιση', Πρακτικά 4ου Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 16-18 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα, (2005).

     2004

     • Πρωτόγερος, Ν., Ταχυνάκης, Π., Γκίνογλου, Δ. και Ρίγγας, Μ., 'Η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού φορολογικού συστήματος', Πρακτικά 3ου Ετήσιου Συνεδρίου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, 3-4 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα, (2004).
     • Μπέλλα, Β., Πρωτόγερος, Ν. και Ταχυνάκης, Π., «Η ανάπτυξη ενός πρότυπου μηχανισμού στο WEB αντιστοίχησης επενδυτών με επενδυτικά προϊόντα», Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, Εταιρία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, 23-25 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2004.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N. and Ginoglou, D., “Accounting Information system: An activity-based costing analysis for evaluation of environmental activities in Greece”, in Proceedings of International Academy of Business and Public Administration Disciplines-IABPAD 2004, 23-25 January, New Orleans, Louisiana, USA, 2004.
     • Protogeros, N., Tahinakis, P. and Ginoglou, D., “Agent-based sales schedule optimization through compensatory negotiation in Greek environment”, in Proceedings of European Applied Business Research Conference, 14-18 June, Edinburgh, Scotland, UK, 2004.
     • Tahinakis, P., “The concept of Greek certified auditor-accountant independence: An analysis of evidence”, in Proceedings of International Applied Business Research Conference, 15-19 March, San Juan, Puerto Rico, Mexico, 2004.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N. and Ginoglou, D., “Applying an XML system in non-auditing services: The impact on Greek audit competition’, in Proceedings of 27th European Accounting Association Congress, 1-3 April, Prague, Czech Republic, 2004.
     • Tahinakis, P., Protogeros, N. and Ginoglou, D., “Evaluating natural resources and measuring green taxes with environmental accounting information systems”, in Proceedings of 27th European Accounting Association Congress, 1-3 April, Prague, Czech Republic, 2004.
     • Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Potogeros, N., “Liabilities and their measurement in the Greek business: The case of pension costs and obligations”, in Proceedings of Academy of Business and Administrative Sciences XI International Conference, 3-5 July, Bratislava, Slovak Republic, 2004.
     • Tahinakis, P., “The Independence of the Greek certified auditor-accountant: The law Influence”, Proceedings of International Conference on Accounting, Analysis and Auditing, Faculty of Accounting, D. Tsenov Academy of Economics, 27-29 May, Svishtov, Republic of Bulgaria, 2004.
     • Tahinakis, P., “The legal framework of auditor independence in Great Britain: Joint Stock Act 1844 to Company Act 1989-PART V”, in Proceedings of 3rd European Economics and Finance Society Annual Conference on European Integration and World Economy, 13-16 May, University of Gdansk, Gdansk, Poland, 2004.
     • Protogeros, N., Tahinakis, P. and Ginoglou, D., “Developing a virtual enterprise in Greece: Information technology standards”, in Proceedings of 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition, 9-11 July, Kavala, Greece, 2004.
     • Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Protogeros, N., “The application of international accounting standards in Greece: The case of measuring goodwill”, in Proceeding of Business and Economics Society International 2004 Conference, 19-22 June, Rhodos, Greece, 2004.
     • Tahinakis, P., “The concept of auditors independence: Professional aspects of the accounting bodies in Great Britain”, in Proceedings of 3rd International Conference on Economic Development and Growth, 14-17 September, Bulgarian Academy of Sciences, Republic of Bulgaria, 2004.

     2003

     • Daskopoulou, A. and Tahinakis, P., “SWOT analysis: The balkan markets of Bulgaria, Romania and Albania”, in Proceedings of International Conference on the Black Sea Economic Community Cooperation and Guuam, 17-22 September, Donetsk National University, Svishtov, Republic of Bulgaria, 2003.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P. and Thriskou, C., “Accounting information system: A cost benefit analysis for the evaluation of environmental activities in Greece”, in Proceedings of International Conference on the Black Sea Economic Community Cooperation and Guuam, 17-22 September, Denetsk National University, Svishtov, Republic of Bulgaria, 2003.
     • Daskopoulou, A. and Tahinakis, P., “Human resource management in the Greek banking sector: A focus on selection methods”, in Proceedings of International Conference on Economic Cooperation in South Eastern Europe: Transition Progress and Accession to European Union, 6-9 November, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2003.
     • Ginoglou, D., Tahinakis, P. and Ptorogeros, N., “The application of EDI in Greek taxation system: The case of value added tax”, in Proceedings of European Applied Business Research Conference, 9-13 June, Venice, Italy, 2003.
     • Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Thriskou, C., “Green accounting as an information system”, in Proceedings of Academy of Business and Administrative Sciences (ABAS) International Conference, 24-26 June, Vancouver, BC, Canada, 2003.
     • Tahinakis, P., “The independence of the Greek certified auditor-accountant: Some empirical evidence”, in Proceedings of European Auditing Research Network Symposium, 31-1 November, University of Manchester, School of Accounting and Finance, Manchester, United Kingdom, 2003.
     • Tahinakis, P., Ginoglou, D. and Protogeros, N., “The application of environmental accounting information systems in hospitality education: The impact on Greek tourism sector”, in Proceedings of International Conference of Educating for Tomorrow’s Tourism, 10-12 October, University of Ohrid, Ohrid, Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2003.
     • Protogeros, N. Syleos, C., Tahinakis, P. and Ginoglou, D., “Creating an XML system for Greek accounting and auditing firms: The case of management advisory services”, in Proceedings of International Business and Economics Research Conference, 6-10 October, Nevada, U.S.A., 2003.

     2001

     • Tahinakis, P. and Nicolaou, A., “An examination of the influence of Size, Mas, Competition and Tenure on the independence of the Greek certified auditor”, in Proceedings of 24th European Accounting Association Congress, 18-20 April, Athens, Greece, 2001.