Τεχνική Υπηρεσία (Helpdesk)
 • 2310 891.270
 • techyp uom.gr
 • Γραφείο: Ε103 / ΓΔ α' υπ
 • 2310 891.255

  Τεχνική Υπηρεσία (Helpdesk)

  Οργανική Μονάδα
  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ)


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font