Θεοδωράκιογλου Υπατία
 • 2310 891.561
 • theod uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 213

  Θεοδωράκιογλου Υπατία

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διοίκηση Λειτουργιών

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA),   Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • Δρ. Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θεματικό πεδίο: Σχέση της Διαχείρισης Αλυσίδας Προμηθειών (Supply Chain Management) και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management)
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
  • Βιώσιμη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Sustainable Supply Chain Management)
  • Βιώσιμη Διοίκηση (Sustainable Management)
  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
   (ΟΔ0808)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ808

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA146/

  https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kateythynsh-organoshs-kai-dioikhshs-epixeirhseon?semester=7#undefined2

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τα κύρια θέματα που αφορούν στη βιώσιμη διαχείριση και τη στρατηγική τους σημασία σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος  είναι οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και εξηγούν τις βασικές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη βιώσιμη διαχείριση και να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στην ελληνική και διεθνή βιομηχανία, οι φοιτητές καλούνται να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά και χρήση των παραπάνω μεθόδων. Επίσης, οι φοιτητές , μέσω του μαθήματος, αναμένεται να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς να αναλύουν αυτά τα προβλήματα και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.  Οι φοιτητές συνδέουν τα καίρια θέματα στη βιώσιμη διαχείριση με την επιχειρηματική πραγματικότητα  όσον αφορά στις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης, κατανοούν και κρίνουν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση και έξω από αυτήν, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, τον αντίκτυπο που έχει η λειτουργία της επιχείρησης στην κοινωνία και το περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή της επιχείρησης με τα υπόλοιπα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας . Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και διακρίνουν τις καίριες περιοχές της βιώσιμης διαχείρισης, καθώς και τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητής αποκτά δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στα αντίστοιχα θέματα. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της βιώσιμης διαχείρισης. Οι φοιτητές αναπτύσσουν γνώσεις για τη διαχείριση της εταιρικής βιωσιμότητας και εμβαθύνουν στις στρατηγικές και εργαλεία που είναι σημαντικά στη βιώσιμη διαχείριση. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν αντίληψη της εξελικτικής δύναμης του επιστημονικού πεδίου της βιώσιμης διαχείρισης και ανάπτυξης, η οποία έχει εξελιχθεί σε πεδίο αιχμής τα τελευταία χρόνια.

  Μέσα από το μάθημα, οι φοιτητές κατανοούν τις κύριες αρχές της Βιώσιμης Διαχείρισης, συσχετίζουν τις προσεγγίσεις στη Βιώσιμη Διαχείριση με τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, εξασκούνται στα συστήματα μέτρησης, τα εργαλεία και τις εκθέσεις βιωσιμότητας μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων, εντρυφούν στο θέμα της Βιώσιμης Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διαχείρισης Κινδύνων στη Βιώσιμη Επιχείρηση, αποκομίζουν γνώσεις για τον ρόλο της ηγεσίας, τη διαχείριση αλλαγών και την εταιρική διακυβέρνηση και τέλος συνδέουν την αξία της Διοίκησης Λειτουργιών με τη Βιώσιμη Διαχείριση.

   Οι φοιτητές γνωρίζουν τη συστηματική ανάλυση των θεμάτων και εμβαθύνουν στις αντίστοιχες επιστημονικές εξελίξεις. Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της βιώσιμης διαχείρισης, διευρύνουν και προσαυξάνουν τις γνώσεις στο πεδίο της Βιώσιμης Διαχείρισης και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων που διδάσκονται.
  • Λήψη αποφάσεων σε βασικάθέματα βιώσιμης διαχείρισης
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για το σύγχρονο θέμα της Βιώσιμης Διαχείρισης.  Η βιωσιμότητα αποτελεί σήμερα την πρωταρχική κινητήρια δύναμη της επιχειρηματικής καινοτομίας.  Βιώσιμη επιχειρηματικότητα σημαίνει εξισορρόπηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στις επιχειρηματικές αποφάσεις, συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται η λειτουργία της επιχείρησης,  ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργεί η επιχείρηση  και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους επενδυτές της επιχείρησης. Το μάθημα περιλαμβάνει κατανόηση των εννοιών που βοηθούν στην πραγματοποίηση μελλοντικών πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.

  Μέσα από το μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν γνώσεις για τη διαχείριση της εταιρικής βιωσιμότητας. Ο κύριος στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με στρατηγικές και εργαλεία που είναι σημαντικά στη βιώσιμη διαχείριση.

  Στο μάθημα παρουσιάζεται και αναλύεται το θέμα της Βιώσιμης Διαχείρισης. Αρχικά πραγματοποιείται μία εισαγωγή στη θεωρία και τους όρους της Βιώσιμης Διαχείρισης, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις στη Βιώσιμη Διαχείριση, τα συστήματα μέτρησης, τα εργαλεία και οι εκθέσεις βιωσιμότητας, αναλύεται το θέμα της Βιώσιμης Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η Διαχείριση Κινδύνων στη Βιώσιμη Επιχείρηση, ο ρόλος της ηγεσίας, η διαχείριση αλλαγών και η εταιρική διακυβέρνηση και τέλος συνδέεται η Διοίκηση Λειτουργιών με τη Βιώσιμη Διαχείριση.

  Πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση, οι φοιτητές εμβαθύνουν στη γνωστική ενότητα της Βιωσιμότητας μέσα από την εκπόνηση ομαδικής ή ατομικής εργασίας η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης από κορυφαία και μη επιχείρηση του διεθνούς και ελλαδικού χώρου που έχει εφαρμόσει τις αρχές της Βιώσιμης Διαχείρισης. Η εκπόνηση εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική, βαθμολογείται και αποτελεί ποσοστό της τελικής αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών/τριών.

  Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων, οι οποίες υποστηρίζονται με τη χρήση ουσιαστικών και προτεινόμενων βιβλίων και δημοσιευμένων άρθρων σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη μέσω μελετών περιπτώσεων και της προβολής βίντεο. Οι μελέτες περιπτώσεων εστιάζουν σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από το τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στις Η.Π.Α., στην Ασία και στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων από την Ελληνική βιομηχανία).

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

  Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

  Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

  Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   Παρακολούθηση Διαλέξεων

  39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

  Μελέτη

  52 ώρες (4 ώρες για κάθε τρίωρη διάλεξη)

  Συγγραφή εργασίας

  23 ώρες

  Προετοιμασία για παρουσίαση  εργασίας

  6 ώρες

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  120 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Κριτήρια Αξιολόγησης:

  -          Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

  -          Εκπόνηση / συγγραφή γραπτής ατομικής / ομαδικής εργασίας

  Παρουσίαση εργασίας στην τάξη

  Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών.

  Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

  Τα επιμέρους κριτήρια, όπως και η ακριβής βαρύτητα του καθενός στη συνολική αξιολόγηση των φοιτητών, γίνονται γνωστά από την αρχή του εξαμήνου και αναφέρονται ρητά στο περίγραμμα του μαθήματος.

  Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών παρουσιάζονται λεπτομερώς στην «Περιγραφή μαθήματος» που είναι αναρτημένη στην

  σελίδαhttps://openeclass.uom.gr/modules/document/index.php?course=BA146&openDir=/5f76ee23mdXD της πλατφόρμας OpenEclass.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Applied Production and Operations Management, J. Evans, D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, West Publishing Company.
  2. Buchholtz, Ann K. / Carroll, Archie B. (2009): Business & Society, 7th ed., (SouthWestern, Cengage)
  3. Business Logistics Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall.
  4. Christopher, Martin, “Logistics and Supply Chain Management”, 2nd ed., Pitman Publishing, 1998.
  5. Cooper, J., “Logistics and Distribution Planning: strategies for management”, 2nd ed., Kogan Page, 1994.
  6. Crane, Andrew / Matten, Dirk (2010): Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization, 3rd ed., Oxford (Oxford University Press)
  7. Dale, B., Cooper, C., «Total Quality And Human Resources: An Executive Guide», Blackwell Publishers, 1992. 
  8. Decision Support Systems for Production and Operations Management, Vahid Lofti and C. Carl Pegels, Richard Irwin, Inc.
  9. Deming, E.W., “Out of the Crisis”, Cambridge University Press, 1986.
  10. Dickens, P., “Quality and Excellence in Human Services”, Wiley, 1994.
  11. Duflo, Esther / Banerjee, Abhijit V. (2001): Poor Economics. A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, New York (PublicAffairs) soz 3.19 2012 93
  12. Ernest C., «Total Quality: An Executive's Guide for the 1990s» Irwin, 1990.
  13. Essentials of Production and Operations Management, R. Wild, Casell.
  14. Evans, J. R., Lindsay, W. M., “The Management and Control of Quality”, 3rd ed., West, 1996.
  15. Feigenbaum, A.V., “Total Quality Control”, 3rd ed., McGraw-Hill, 1991. 
  16. Fundamentals of Productions/Operations Managment, W. A. Ruch, H. E. Feacon, C. D. Wiefers, West Publishing.
  17.  Hart, Stuart L. (2005): Capitalism at the Crossroads: The Unlimited Business Opportunities in Solving the World's Most Difficult Problems, Philadelphia, PA (Wharton School)
  18. Hoffmann, A. J. / Woody, J. G. (2008): Climate Change: What’s Your Business Strategy? Boston, MA (Harvard Business School Publishing)  Nieuwenhuis, Paul (2014): Sustainable Automobility. Understanding the Car as a Natural System, Cheltenham/Northampton (EE)    
  19. Hradesky, J.L., “Total Quality Management Handbook”,  McGraw-Hill, 1995.                                           Weaver, C.N.,  “TQM: A Step-By-Step Guide To Implementation”, ASQC Quality Press, 1991.
  20. IS-QSOM, Quantitative Systems for Operations Management, Prentice Hall.
  21. Just-In-Time Management, M. J. Schniedejans, Allyn and Bacon.
  22. Latzko. W.J, “Quality and Productivity for Bankers and Financial Managers”,  Dekker, 1986.
  23. Manufacturing Strategy: Formulation and Implementation, G. R. Greenhalgh.
  24. Nemoto, M., “Total Quality Control For Management: Strategies And Techniques From Toyota And Toyoda Gosei”, Prentice Hall, 1987.    
  25. OECD (2007): Instrument Mixes for Environmental Policy, Paris   OECD (2008a): Conducting Sustainability Assessments, Paris
  26. OECD (2008b): People and Biodiversity Policies. Impacts, Issues and Strategies for Policy Action, Paris  OECD (2009): Promoting Consumer Education. Trends, Policies and Good Practices, Paris
  27. OECD (2011): Towards Green Growth, Paris  OECD (2012a): OECD Environmental Outlook 2050+, Paris
  28. OECD (2012b): Environmental Performance Reviews: Germany 2012, Paris  OECD (2014): How was Life? Global Well-being since 1820, Paris 
  29. Operations Management, James Dilworth, Mc Graw-Hill.
  30. Operations Management: Serving the Customer, R. J. Schonberger, E. M. Knod, Business Publications Inc.
  31. Operations Management: Strategy and analysis, Lee J. Krajewski and Larry P. Ritzman, Addison-Wesley.
  32. Operations Management-Concepts, Methods and Strategies, M. A. Vonderembse and G. P. White, West Publishing Co.
  33. Operations Management-Principles & Practice, Tomes A. and Hayes M., Prentice Hall.
  34. Perkins, Dwight H. / Radelet, Stefen / Lindauer, David L. (2006): Economics of Development, 6th ed., New York / London (W.W. Norton)
  35. Perman, Roger et al. (2011): Natural Resource and Environmental Economics, 4th ed., Harlow (Pearson)
  36. Piketty, Thomas (2014): Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, MA / London (Harvard University Press)
  37. Production & Operations Management, Adam E., Elbert R, 5th ed., Prentice Hall.
  38. Production and Operations Management, Heizer and Render, Allyn and Bacon.
  39. Production and Operations Management, Norman Gaither, Dryden Press.
  40. Production and Operations Management, Richard B. Chase and Nicolas J. Aquilano, Richard D. Irwin Inc., Homewood II.
  41. Production/Operations Management, Thomas Hendrick, Franklin Moore, Richard Irwin, Inc.
  42. Production/Operations Management, William J. Stevenson, Irwin Inc.
  43. Production/Operations Management: concepts and situations, Roger W. Schemer, Macmillan.
  44. Productions/Operations Management: Text and Cases, T. Hill, Prentice Hall.
  45. Quayle, M., Jones, B., “Logistics: an integrated approach”, Tudor Publishing, 1993.
  46. Rainey, David Lloyd (2008): Sustainable Business Development: Inventing the Future through Strategy, Innovation and Leadership, Cambridge (Cambridge Univ. Press)
  47. Randers, Jorgen (2012): 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, launched by the Club of Rome, Post Mills VT (Chelsea Green Publishing) 
  48. Reinhardt, Forest L. / Vietor, Richard H. K. (1996): Business Management and the Natural Environment, Cincinnati, OH (South-Western) 
  49. Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, R. Hayes and S. C. Wheelwright., J. Wiley & Sons.
  50. Riggs, D. A., Robbins, S. L., “The Executive’s Guide To Supply Management Strategies”, Amacom, 1998.
  51. Robson, G.D., “Continuous Process Improvement: Simplifying Work Flow Systems”, New York: The Free Press, 1991.
  52. Sachs, J. D. (2008): Common Wealth. Economics for a Crowded Planet, London 
  53. Schaltegger, S. / Burritt, R. / Petersen, H. (2003): An Introduction to Corporate Environmental Management. Striving for Sustainability, Sheffield
  54. Service Operations Management, Robert G. Murdick, Barry Render, Roberta S. Rusell, Prentice Hall.
  55. Skidelsky, Robert / Skidelsky, Edward (2012): How Much Is Enough? Money and the Good Life, New York, NY (Other Press)
  56. Soin, S.S., “Total Quality Control Essentials: Key Elements, Methodologies, And Managing For Success”, McGraw-Hill, 1992.                        .
  57. Stebbibg, L., “Quality Assurance: the Route to Efficiency and Competitiveness”, 3rd ed., Ellis Horwood, 1993.
  58. Stern, Nicholas (2007): The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge (Cambridge University Press) 
  59. Strange, Tracey / Bayley, Anne (2008): Sustainable Development. Linking Economy, Society, Environment, OECD Insights, Paris 
  60. Sukhdev, Pavan (2012): Why Corporation 2020? The Case for a New Corporation in the Next Decade, Washington, DC etc. (Island Press) 
  61. Taylor, D., “Global Cases in Logistics and Supply Chain Management”, Thomson Business Press, 1997.
  62. TEEB (2010): The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations of TEEB
  63. The Essence of Operations Management, Terry Hill, Prentice Hall.
  64. Todaro, Michael P. / Smith, Stephen C. (2011): Economic Development, 11th ed., Boston (Addison-Wesley)
  65. Victor, Peter (2008): Managing Without Growth. Slower by Design, Not Disaster, Cheltenham, UK / Northampton, MA (EE) 
  66. Weizsäcker, E. v. et al. (2009): Factor Five. Transforming the Global Economy Through 80 % Improvements in Resource Productivity. A Report to the Club of Rome, London / Sterling, VA (Earthscan) 
  67. Worldwatch Institute (2015): State of the World 2015: Confronting Hidden Threats to Sustainability, Washington, DC (Island Press

  Ενδεικτικοί Ιστότοποι

  Sustainable Development Goals

  https://sdgs.un.org/goals

  UNDP

  https://www.undp.org/

  United Nations Climate Change

  https://unfccc.int/

  Climate Neutral Now

  https://unfccc.int/climate-neutral-now

  Λίστα συμμετεχουσών εταιρειών στο ClimateNeutralNow:

  https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/our-participants

  Race to Zero Campaign

  https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1bKD06y-qy4DhIfOy2vljuZuQQxq_ELE9db7c1tFTWEsWeHW61mcMaAkTREALw_wcB

  UN GLOBAL COMPACT

  https://www.unglobalcompact.org/

  https://globalcompact.gr

  European Union. (2020). 5 facts about the EU’s goal of climate neutrality. https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/

  Siemens                

  http://www.siemens.com/sustainability/en/

  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

  https://www.eib.org/en/publications/sustainability-report-2018

  Shell                     

  https://reports.shell.com/sustainability-report/2018/

  Motor Oil                            https://www.moh.gr/media/eterikes_ekdoseis/Koinonikoi_apologismoi/Sustainability%20Report_MOH%202018_English%20-%20secure.pdf

  TITAN                  

  https://www.titan.gr/el/viwsimh-anaptuksh

  Sony                      

  https://www.sony.net/SonyInfo/csr_report/

  Ενδεικτικά Επιστημονικά Περιοδικά

  (Δημοσιευμένα άρθρα σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης)

  1. Business Strategy and the Environment
  2. Economic Policy
  3. Environmental Research
  4. Environmental Science and Policy
  5. Environmental Sciences Europe
  6. Global Environmental Change
  7. Global Environmental Change
  8. Journal of Environmental Economics and Management
  9. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists
  10. Nature Climate Change
  11. Organization and Environment
  12. Science Magazine 
  13. Sustainability
  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
   (ΟΔ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ702

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  (Σύνολο Μαθήματος)

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI139/

  https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kormos-1o-eos-4o-eksamhno?semester=4#undefined5

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις/προβλήματα που αφορούν τη διοίκηση λειτουργιών και τη στρατηγική τους σημασία σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος  είναι να αναγνωρίζουν και εξηγούν οι φοιτητές τις σύγχρονες αντιλήψεις, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγής / λειτουργιών και να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο /συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στην ελληνική βιομηχανία, οι φοιτητές μπορούν να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά και χρήση των παραπάνω μεθόδων.

  Επίσης, οι φοιτητές , μέσω του μαθήματος, αναμένεται να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς να αναλύουν αυτά τα προβλήματα και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.  Οι φοιτητές συνδέουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση λειτουργιών με την επιχειρηματική πραγματικότητα  όσον αφορά στις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης λειτουργιών, κατανοούν και κρίνουν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και την αλληλεπίδρασή της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Οι φοιτητές εμβαθύνουν στις σύγχρονες περιοχές της διοίκησης λειτουργιών, καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές ώστε οι ίδιοι να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην μετέπειτα επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στα αντίστοιχα θέματα. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Συστήματα Just In Time (JIT), Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Εργασιών,  Γενικός σχεδιασμός, Μέτρηση Εργασίας, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP)).   Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της διοίκησης λειτουργιών, διευρύνουν και προσαυξάνουν  τις γνώσεις στο πεδίο της Διοίκησης Λειτουργιών και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο.

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων που διδάσκονται.

  • Λήψη αποφάσεων σε σύγχρονα θέματα διοίκησης λειτουργιών

  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Η Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) είναι ένα επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την αποτελεσματική διοίκηση των πόρων μιας επιχείρησης. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις λειτουργίες του σχεδιασμού και του ελέγχου αλλά και τον αποτελεσματικό συντονισμό με τις άλλες λειτουργίες και την σταθερή γνώση του τρόπου με τον οποίο οι λειτουργίες υποστηρίζουν και διαμορφώνουν την στρατηγική της επιχειρησιακής μονάδας. Προφανώς, η Διοίκηση Λειτουργιών εφαρμόζεται στους κατασκευαστικούς οργανισμούς καθώς επίσης και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, δημόσιους ή ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη. Πολλοί κάτοχοι πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποκτούν θέσεις σε αυτό το πεδίο, αφού η λειτουργία της διοίκησης λειτουργιών ενός οργανισμού απασχολεί τα περισσότερα άτομα και χρησιμοποιεί τα περισσότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Οι απαραίτητες δεξιότητες για την Διοίκηση Λειτουργιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους εν δυνάμει εργοδότες. Το μάθημα Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Λειτουργιών είναι η συνέχεια και επέκταση του μαθήματος Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών του Β΄εξαμήνου.

  Μέσω αυτού οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργήσουν οποιοδήποτε οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα παρέχει την βασική γνώση και τις δεξιότητες πάνω στις οποίες θα μπορέσουν στη συνέχεια να κτίσουν. Οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν οι φοιτητές σε έναν οργανισμό, το μάθημα θα τους δώσει μία εκτίμηση του ρόλου του διευθυντή λειτουργιών. Θα κατανοήσουν πώς η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη σε διάφορους οργανισμούς. Τέλος, αυτό το μάθημα δίνει έμφαση στις συντονισμένες επιδράσεις των άλλων λειτουργικών περιοχών καθώς επίσης συγκεντρώνεται στη λειτουργία του οργανισμού που ασχολείται με το σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο των πόρων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

  Κάθε διάλεξη αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών. Τα θέματα διαπραγματεύονται συστηματικά και με λογική σειρά. Οι διαλέξεις χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο για την ατομική μελέτη των φοιτητών. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης πραγματοποιείται μέσω μελετών περιπτώσεων, δημοσιευμένων άρθρων, βίντεο.

  Ενδεικτικά θέματα που καλύπτει το μάθημα αφορούν: Συστήματα Just In Time (JIT), Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Εργασιών,  Γενικός σχεδιασμός, Μέτρηση Εργασίας, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP), Μελέτη Περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

  Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

  Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

  Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Παρακολούθηση Διαλέξεων

  39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

  Μελέτη

  97,5 ώρες (2,5 ώρες

   για κάθε ώρα διάλεξης)

  Σύνολο Μαθήματος

  136,5 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Κριτήρια Αξιολόγησης:

  • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

  Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών.

  Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Διοίκηση Λειτουργιών-Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Heizer J., Render B., Munson C., Broken Hills Publishers Ltd., 2020, Λευκωσία.

  2. Jacobs, R. & Chase, R., «Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας», 1η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hills Publishers Ltd., Λευκωσία, 2012.

  3. Operations Management for Competitive Advantage, Chase, Jacobs, Aquilano, 11th edition, McGraw Hill, 2006.

  4. Production and Operations Management, Norman Gaither, Dryden Press.

  5. Production / Operations Management, William J. Stevenson, Irwin Inc.

  6. Operations Management: Strategy and analysis, Lee J. Krajewski and Larry P. Ritzman, Addison-Wesley.

  7. Production/ Operations Management: concepts and situations, Roger W. Schemer, Macmillan.

  8. Decision Support Systems for Production and Operations Management, Vahid Lofti and C. Carl Pegels, Richard Irwin, Inc.

  9. Applied Production and Operations Management, J. Evans, D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, West Publishing Company.

  10. Production/ Operations Management, Thomas Hendrick, Franklin Moore, Richard Irwin, Inc.

  11. Operations Management, James Dilworth, Mc Graw-Hill.

  12. IS-QSOM, Quantitative Systems for Operations Management, Prentice Hall.

  13. Production and Operations Management, Heizer and Render, Allyn and Bacon

  14. Just-In-Time Management, M. J. Schniedejans, Allyn and Bacon.

  15. Operations Management-Concepts, Methods and Strategies, M. A. Vonderembse and G. P. White, West Publishing Co.

  16. Operations Management-Principles & Practice, Tomes A. and Hayes M., Prentice Hall.

  17. Fundamentals of Production/Operations Management, W. A. Ruch, H. E. Feacon, C. D. Wiefers, West Publishing.

  18. Operations Management: Serving the Customer, R.J. Schonberger, E. M. Knod, Business Publications Inc.

  19. Production/Operations Management: Text and Cases, T. Hill, Prentice Hall.

  20. Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, R. Hayes and S.C. Wheelwright., J. Wiley & Sons.

  21. Essentials of Production and Operations Management, R. Wild, Casell.

  22. Manufacturing Strategy: Formulation and Implementation, G. R. Greenhalgh.

  23. The Essence of Operations Management, Terry Hill , Prentice Hall.

  24. Business Logistics Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall.

  25. Service Operations Management, Robert G. Murdick, Barry Render, Roberta S. Rusell, Prentice Hall.

  26. Production and Operations Management, Everett E.Adam, Jr. and Ronald J. Ebert, 5th edition, Prentice Hall.

  27. Διοίκηση Παραγωγής, Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Κ. Δερβιτσιώτη, Αθήνα 1993.

  28. Operations Management Cases, W. Gehrleim, McGraw Hill, 2006.

  29. Operations Management, fourth edition, Slack, Chambers, Johnston, Prentice Hall, 2004.

  30. Operations Management for MBAs, second edition, Meredith, Shafer, Wiley, 2002.

  31. Supply Chain Management, second edition, Chopra, Meindl, Prentice Hall, 2004.

  32. Production and Operations and Analysis, Steven Nahmias, 6th edition, Irwin, 2006

   

  Σχετικά ακαδημαϊκά περιοδικά:

  • International Journal of Operations and Production Management
  • International Journal of Services and Operations Management
  • International Journal of Business Performance Management
  • Business Process Management Journal
  • International Journal of Quality & Reliability Management
  • Journal of Operations Management
  • International Journal of Productivity and Quality Management
  • International Journal of Project Management
  • International Journal of Production Research

  Ενδεικτικοί Ιστότοποι

  Quality topics like process improvement, teamwork, and certification, products for professional growth and quality-related standards..

   http://www.asq.org/

  Associated Quality Consultants, Inc: A large collection of free quality information.

  www.quality.org

  National Quality Research Center, at University of Michigan

  http://www.bus.umich.edu/resource/nqrc/nqrc.html

  They conduct and report on the yearly American Customer Satisfaction Index

  www.acsi.asqc.org

  Total Quality Engineering "dedicated to improving business competitiveness through quality tools, principles, and techniques"

  www.tqe.com

  Warwick Business School in the UK, has a collection of Operations Management Links,

  including an Operations Management screensaver.  Be sure to check out the concept corner.

  http://www.wbs.warwick.ac.uk/omindex/

  The essential idea of poka-yoke is to design your process so that mistakes are impossible or at least easily detected and corrected.

  http://www.cox.smu.edu/jgrout/pokayoke.html

  A non-profit organization, about quality, creativity and innovative management.

  www.goalqpc.com

  Productivity, Inc.

  http://www.mfgnet.com/

  http://www.productivity-inc.com/

  The Agility Forum

  http://www.agilityforum.org/

  Learn about the International Standards Organization (ISO) at the ISO homepage:

  www.iso.ch/welcome.html

  Business Research in Information and technology

  http://www.brint.com/..

  To check out the latest in freeware, shareware, demos and trial business software, try

  http://www.softseek.com/Business_and_Productivity/ and for business simulations

  http://www.softseek.com/Games/Business_Simulations/

  A great design resource

  www.baddesigns.com

  Industrial Technology Institute, Performance Benchmarking Service

  http://www.iti.org/pbs/aboutus.htm

  Computer Aided Assembly Planning at Wright State University

  http://www.cs.wright.edu/research/caap/default.html

  National Association of Manufacturers host a site called Manufacturing Central

  http://www.nam.org/

  Coalition for Intelligent Manufacturing Systems

  http://www.sayer.com/CIMS/

  Intelligent Manufacturing Systems, a non-profit org.

  http://www.ims.org/

  U.S. Government's National Institute for Standards and Technology

  http://www.nist.gov/

  American Supplier is a non-profit organization specializing in supply issues.  They have a lot of publications on different topics, including Taguchi (Mr. Taguchi is the President).

  http://www.amsup.com/

  This institute for operations research and management sciences will send you a weekly e-mail, if you like, and has information on conferences and talks given by members.

  http://www.informs.org/

  Interesting demos of management information systems - particularly Geographic Information Systems

  http://www.man.ac.uk/idpm/isdemo.htm

  Behind the scenes view of Recreational Equipment Corp. (REI)

  http://www.nytimes.com/library/tech/99/05/biztech/articles/24web.html

  State of the Art Practices in Operations From Toyota Company

  http://www.toyota.com/about/operations

  http://www.toyota.co.jp/en/index.html

  State of the Art Practices in Operations From Ford Motor Company

  http://www.ford.com

  Greek magazine  PLANT

  http://www.plant-management.gr

  Hellenic Organization for Standardization  (ELOT)

  http://www.elot.gr

  Greek Magazines

  http://www3.lib.uom.gr/dbases/

  http://heal-l.physics.auth.gr/heal-linksearch/ 

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font