Παναγιωτίδης Θεόδωρος
 • 2310 891.736
 • tpanag uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 306

  Παναγιωτίδης Θεόδωρος

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομετρία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
  • M.A. in Economics and Finance, University of Sheffield(1998)
  • Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Time Series Econometrics
  Financial Econometrics
  Macroeconometrics
  Applied Economics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΔΕ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ (Μίκρο)

  Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Eλαστικότητες. Λειτουργία αγοράς. Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού. Παραγωγή και κόστος παραγωγής. Παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδος. Μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο).

  Κ.ΚΑΡΦΑΚΗΣ (Μάκρο)

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας & πολιτικής που 'ναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων. Τα ζητήματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: Μέτρηση εθνικού εισοδήματος και κόστους ζωής, το υπόδειγμα του πολλαπλασιαστή εισοδήματος, προσδιορισμός επιτοκίου, εθνικό εισόδημα και επίπεδο τιμών στη βραχυχρόνια & μακροχρόνια περίοδο, βασικές έννοιες ανοικτής οικονομίας.

   Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (Μάκρο)

  Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει σπουδαστές/τριες με περιορισμένο ή ανύπαρκτο υπόβαθρο στα οικονομικά με τη μεθοδολογία, τα ερωτήματα και τις βασικές τεχνικές της οικονομικής επιστήμης. Χωρίζεται σε δύο μέρη τα οποία συγκροτούν τη Μικροοικονομική και τη Μακροοικονομική ανάλυση αντίστοιχα. Πρόκειται για τις δύο επικρατέστερες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας οι οποίες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και καταλήγουν συχνά σε αντικρουόμενα συμπεράσματα οικονομικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον ωστόσο του μαθήματος θα επικεντρωθεί περισσότερο στην εισαγωγή των εννοιών και των αναλυτικών τεχνικών που απορρέουν από την κάθε προσέγγιση παρά με την αντιπαράθεσή τους.  • ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
   (ΜΑΕ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
   (MLE0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (Topics in Applied Econometrics-Αγγλικά)
   (ΟΙ0522)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0522

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ-Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

  4

  5,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Οικονομετρία ΙΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά (προαιρετικά στις εξετάσεις εάν επιθυμεί καποια/ος φοιτήτρια/της μπορεί να γράψει στα Αγγλικά)

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO183/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             
  1. 2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στα Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύχρονα βασικά εργαλεία της εφαρμοσμένης Οικονομετρίας σε διάφορους τομείς της Οικονομικής Επιστήμης (χρηματοοικονομικά, μακροοικονομία κτλ). Αρχικά περιγράφονται οι διαδικασίες ανεύρεσης και επεξεργασίας δεδομένων και ανάλυσης χρηματοικονομικών και μακροοικονομικών χρονοσειρών (αποδόσεις μετοχών, κατασκευή και υπολογισμός αποδόσεων χαρτοφυλακίου, σχέση απόδοσης-ρίσκου, ανάλυση  της διαχρονικής απόδοσης του χρήματος υπό διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες). Έπειτα με την χρήση του στατιστικού πακέτου Eviews με την χρήση Η/Υ γίνεται ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από πραγματικές βάσεις κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων και εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων. Στην συνέχεια γίνεται  περιγραφή βασικών αρχών προγραμματισμού με την χρήση Eviews και ακολουθούν πρακτικές  εφαρμογές στον Η/Υ (πχ προσομοιώση Monte Carlo, χρήση συναρτησεων (loop) για εκτίμηση πολλαπλών υποδειγμάτων, χρονικά μεταβαλλόμενες εκτιμήσεις ). Ακολουθεί η ανάλυση εποχικότητας χρονολογικών σειρών, η χρήση ψευδομεταβλητών και η εκτίμηση μοντέλων πιθανομονάδας (probit). Στην συνέχεια γίνεται η περιγραφή του στατιστικού προγράμματος R-project και πρακτικές εφαρμογές για την επιλογή του καταλληλότερου υποδείγματος και την διενέργεια προβλέψεων με την χρήση αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων. Τέλος αναλύονται τα υποδείγματα Panel, οι στατιστικοί έλεγχοι(αυτοσυσχέτισης, ετεροσκεδαστικότητας, μοναδιαίας ρίζας και χρήση ψευδομεταβλητών στα υποδείγματα Panel) και εμπειρικές εφαρμογές σε μακροοικονομικά μοντέλα. 

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

   

  • να κατανοεί την διαδικασία σύνδεσης μεταξύ των θεωρητικών Οικονομικών μοντέλων με την εμπειρική εφαρμογή στους. 
  • να αξιοποιεί τα σύγχρονα  στατιστικά-οικονομετρικά προγράμματα Eviews και R-project για την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων
  • να εντοπίζει οικονομικά στοιχεία από πραγματικές βάσεις κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων, να τα επεξεργάζεται, να τα κατηγοριοποιεί και να τα εφαρμόζει σε οικονομετρικά υποδείγματα
  • να ερμηνεύει τα εμπειρικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων και να τα αναλύει με βάση την οικονομική θεωρία.
  • να εντοπίζει το καταλληλότερο μοντέλο πρόβλεψης και να διεξάγει προβλέψεις σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα.
  • να χρησιμοποιεί εργαλεία προγραμματισμού των στατιστικών πακέτων για αναλύσεις μεγάλου όγκου δεδομένων και πιο εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις.
  • να αναγνωρίζει την δομή ενος οικονομικού προβλήματος , να εντοπίζει τους τρόπους επίλυσης του και να το εξετάζει μέσω των εφαρμοσμένων εργαλείων γνώσης

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  1. 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

  Εβδομάδα 1. Χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών: είδη δεδομένων, αποδόσεις μετοχών, κατασκευή και υπολογισμός αποδόσεων χαρτοφυλακίου, ανάλυση  της διαχρονικής απόδοσης του χρήματος υπό διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. (Παραπομπές: D.G και B.C.)

  Εβδομάδα 2. Εισαγωγή στο οικονομετρικό πακέτο Εviews, περιήγηση στις βάσεις χρηματοοικονομικών και μακροοικονομικών δεδομένων, λήψη, εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων στο οικονομετρικά πακέτα Εviews. (Παραπομπές: Σημειώσεις διδάσκοντα)

  Εβδομάδα 3. Υπόδειγμα λευκού θορύβου, τυχαίου περιπάτου, απλή γραμμική παλινδρόμηση, βασικές υποθέσεις και ιδιότητες του γραμμικού υποδείγματος, στατιστική επαγωγή. (Παραπομπές: W.J. και B.C.)

  Εβδομάδα 4. Παραβίαση υποθέσεων του γραμμικού υποδείγματος, διαγνωστικοί έλεγχοι των καταλοίπων. Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης, ανεξαρτησίας, ετεροσκεδαστικότητας, κανονικότητας. (Παραπομπές: B.C.)

  Εβδομάδα 5. Εισαγωγή στην ανάλυση των στάσιμων αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων και των υποδειγμάτων κινητού μέσου. Ελεγχοι στασιμότητας χρονολογικών σειρών. (Παραπομπές: D.G και B.C.)

  Εβδομάδα 6. Ανάλυση των κριτηρίων επιλογής του καταλληλότερου υποδείγματος και προβλέψεις των χρηματοοικονομικών σειρών με την χρήση αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων με τη χρήση οικονομετρικού πακέτου R.  (Παραπομπές: P.Τ. και B.C.)

  Εβδομάδα 7. Εποχικότητα χρηματοοικονομικών σειρών και η χρήση των ψευδομεταβλητών (σταθερού όρου και κλίσης). (Παραπομπές: J.W και B.C.)

  Εβδομάδα 8. Ανάλυση διαστρωματικών δεδομένων και αποτίμηση μοντέλων με βάση τα χαρακτηρηστικά τους (hedonic models). Έλεγχος περιορισμών και από κοινού έλεγχος σημαντικότητας των μεταβλητών. (Παραπομπές: J.W. και B.C.)

  Εβδομάδα 9. Ενδογένεια και χρήση βοηθητικών μεταβλητών (two stage least squares). Στατιστική επαγωγή με την χρήση του βοηθητικού εκτιμητή. (Παραπομπές: J.W.)

  Εβδομάδα 10. Εισαγωγή στο μοντέλα Probit, διαφορές με το γραμμικό μοντέλο, ερμηνεία των μοντέλων και στατιστική επαγωγή. (Παραπομπές: D.G και  J.W.)

  Εβδομάδα 11. Από κοινού χρήση διαστρωματικών δεδομένων και χρονολογικών σειρών. Εισαγωγή στα υποδείγματα Panel, δομή και οργάνωση δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων στο οικονομετρικό πρόγραμμα Eviews και R-roject, γραμμική παλινδρόμηση με δεδομένα Panel (pooled OLS). (Παραπομπές: J.W. και B.B.)

  Εβδομάδα 12. Μέθοδοι εκτίμησης μή παρατηρήσιμων επιδράσεων στα δεδομένα Panel (fixed effects and random effects). Εκτίμηση ισσοροπημένων (balanced) και μή ισσοροπημένων (unbalanced) υποδειγμάτων. Κριτήριο επιλογής μεταξύ fixed effects and random effects (Hausman test).(Παραπομπές: J.W. και B.B.)

  Εβδομάδα 13. Έλεγχοι συσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας, έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και χρήση ψευδομεταβλητών στα υποδείγματα Panel. (Παραπομπές: J.W. και B.B.)

   

  Damodar Gujarati (2011) - Aναφέρομαι σε αυτό ως D.G.

  Brooks, C. (2008) - Aναφέρομαι σε αυτό ως B.C.

  Jeffrey M. Wooldridge, (2002) - Aναφέρομαι σε αυτό ως W.J.

  Paul Teetor (2011)-Aναφέρομαι σε αυτό ως P.T.

  Baltagi, B. H. (2005)- Aναφέρομαι σε αυτό ως B.B

  1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  65

  Συγγραφή εργασίας

  30

  Προετοιμασία παρουσίασης εργασίας

  10

  Εργαστηριακή πρακτική άσκηση

  25

  Αυτόνομη μελέτη

  35

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα και μέσω της συγγραφής και παρουσίασης μίας ομαδικής εργασίας (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα). Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας  (20% του βαθμού):

  • Οι φοιτητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες δύο ατόμων και αναλαμβάνουν να συγγράψουν μία εργασία την οποία θα παρουσιάσουν στο τμήμα. Η γλώσσα παρουσίασης είναι είτε ελληνικά είτε αγγλικά ανάλογα με την προτίμηση της κάθε ομάδος. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να σχηματιστεί ομάδα υπάρχει η δυνατότητα μεμονομένων παρουσιάσεων απο τους φοιτητές/τριες. 

   

  Τελική Εξέταση (80% του βαθμού):

  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

  1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  Damodar Gujarati (2011) Econometrics by Example, Palgrave Macmillan, UK, ISBN-13: 978-0230290396.

   

  Brooks, C. (2008) Introductory Econometrics for Finance, 2nd Edition, Cambridge University Press.

  Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western; 2nd edition.

  Paul Teetor (2011), R Cookbook: Proven Recipes for Data Analysis, Statistics, and Graphics,  Published March 25th 2011 by O'Reilly Media.

  Baltagi, B. H. (2005) Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley, Chichester, UK.

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
   (ΜΟΕ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
   (ΟΙ0604)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0604

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομετρία ΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  6

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Οικονομετρία  Ι ή Στατιστική ΙΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO107/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα θα καλύψει βασικές αρχές της οικονομετρικής θεωρίας και πρακτικής. Σκοπός του είναι να σας εξοπλίσει κατάλληλα ώστε (α) να παρακολουθείτε την (σύγχρονη) σχετική τεχνική βιβλιογραφία (β) να είστε έτοιμοι να αναλάβετε και να διεκπεραιώσετε πρακτικές εφαρμογές οικονομετρίας. Θα εξεταστούν εφαρμογές από τις ειδικότητες της Μακροοικονομίας και της Χρηματοοικονομικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τις σύγχρονες οικονομετρικές μεθοδολογίες και να εξηγεί την χρήση σε οικονομικές εφαρμογές.
  • αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων  και να χρησιμοποιεί οικονομετρικές εφαρμογές για διενέργεια προβλέψεων.
  • εντοπίζει τα όρια των μεθοδολογιών και να εξετάζει εφαρμογές των οικονομικών.

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.             ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Α), ΚΕΦ. 9 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 15.

  2.             ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ,  ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Α), ΚΕΦ. 10 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 9.

  3.             ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΥ  (ΤΟΜΟΣ Β, ΚΕΦ 19) ΚΑΙ WOOLDRIDGE

  4.             ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,), ΚΕΦ 20

  5.             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β) ΚΕΦ 21

  6.             ΜΗ ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 22 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 18.

  7.             ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 23 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 18.

  8.             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ARCH KAI GARCH ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 14 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 12.

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.
  • Ηλεκτρονική εξέταση προόδου στα εργαστήρια Η/Υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήρια

  26

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  136

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται (α) στα μέσα του εξαμήνου, και (β) με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Εργασία  (10% του βαθμού):

  • Προαιρετική εργασία

   

  Τελική Εξέταση (90% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, Ενιαίο, ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG

   JEFFREY.M. WOOLDRIDGE Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Ενιαίο, Εκδόσεις Παπαζήση.

   

   

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
   (ΜΟΕ204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (43 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2020

   • Dergiades, Theologos, Costas Milas, and Theodore Panagiotidis. "A mixed frequency approach for stock returns and valuation ratios." Economics Letters 187 (2020): 108861
   • Panagiotidis, T., & Printzis, P. (2020). What is the investment loss due to uncertainty?. Global Finance Journal, 45, 100476
   • Bantimaroudis, P., Sideri, M., Ballas, D., Panagiotidis, T., & Ziogas, T. (2020). Conspiracism on social media: An agenda melding of group-mediated deceptions. International Journal of media & cultural politics, 16(2), 115-138

   2019

   • Gabrieli, T., Panagiotidis, T. and Xu, Y., (2019), Pair-wise convergence of intra-city house prices in Beijing, The Journal of Economic Asymmetries, 20, issue C.
   • Βoumparis, P., Milas, C. and Panagiotidis, T., (2019), Non-performing loans and sovereign credit ratings, International Review of Financial Analysis, 64, issue C, p. 301-314.
   • Bampinas G. & Panagiotidis T. & Rouska C., 2019. "Volatility persistence and asymmetry under the microscope: the role of information demand for gold and oil," Scottish Journal of Political Economy, Scottish Economic Society, vol. 66(1), pages 180-197, February.
   • Holmes, M. J. & Otero, J. & Panagiotidis, T., 2019. "Property heterogeneity and convergence club formation among local house prices," Journal of Housing Economics, Elsevier, vol. 43(C), pages 1-13.
   • Panagiotidis, T. & Stengos, T. & Vravosinos, O., 2019. "The effects of markets, uncertainty and search intensity on bitcoin returns," International Review of Financial Analysis, Elsevier, vol. 63(C), pages 220-242.

   2018

   • Bampinas G. & K. Ladopoulos & T. Panagiotidis, 2018. "A note on the estimated GARCH coefficients from the S&P1500 universe," Applied Economics, vol. 50(34-35), pages 3647-3653, July.
   • Holmes M.J. & J. Otero & T. Panagiotidis, 2018. "Climbing the property ladder: An analysis of market integration in London property prices," Urban Studies, vol. 55(12), pages 2660-2681, September.
   • Panagiotidis, T. & Stengos, T. & Vravosinos, O., 2018. "On the determinants of bitcoin returns: A LASSO approach," Finance Research Letters, Elsevier, vol. 27(C), pages 235-240.

   2017

   • Holmes M. J. & J. Otero & T. Panagiotidis, 2017. "A Pair-wise Analysis of Intra-city Price Convergence Within the Paris Housing Market," The Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 54(1), pages 1-16, January.
   • Gkiourkas, E. & Panagiotidis, T. & Pelloni, G., 2017. "Revisiting the macroeconomic effects of labor reallocation," Economics Letters, vol. 158(C), pages 88-93.
   • Boumparis, P. & Milas, C. & Panagiotidis, T., 2017. "Economic policy uncertainty and sovereign credit rating decisions: Panel quantile evidence for the Eurozone," Journal of International Money and Finance, vol. 79(C), pages 39-71.
   • Bampinas, G. & Konstantinou, P. & Panagiotidis, T., 2017. "Inequality, demographics and the housing wealth effect: Panel quantile regression evidence for the US," Finance Research Letters, vol. 23(C), pages 19-22.
   • Bampinas G. & T. Panagiotidis, 2017. "Oil and stock markets before and after financial crises: A local Gaussian correlation approach," Journal of Futures Markets, vol. 37(12), pages 1179-1204, December.
   • Bakas D. & T. Panagiotidis & G. Pelloni, 2017. "Regional And Sectoral Evidence Of The Macroeconomic Effects Of Labor Reallocation: A Panel Data Analysis," Economic Inquiry, vol. 55(1), pages 501-526, January.

   2016

   • Dergiades, T. & Kaufmann, R. K. & Panagiotidis, T., 2016. "Long-run changes in radiative forcing and surface temperature: The effect of human activity over the last five centuries," Journal of Environmental Economics and Management, vol. 76(C), pages 67-85.
   • Bakas, D. & Panagiotidis, T. & Pelloni, G., 2016. "On the significance of labour reallocation for European unemployment: Evidence from a panel of 15 countries," Journal of Empirical Finance, vol. 39(PB), pages 229-240.

   2015

   • Dergiades T. & C. Milas & T. Panagiotidis, 2015. "Tweets, Google trends, and sovereign spreads in the GIIPS," Oxford Economic Papers, vol. 67(2), pages 406-432.
   • Bampinas, G. & Panagiotidis, T., 2015. "Are gold and silver a hedge against inflation? A two century perspective," International Review of Financial Analysis, vol. 41(C), pages 267-276.
   • Boumparis, P. & Milas, C. & Panagiotidis, T., 2015. "Has the crisis affected the behavior of the rating agencies? Panel evidence from the Eurozone," Economics Letters, vol. 136(C), pages 118-124.
   • Bampinas G. & Panagiotidis T., 2015. "On the relationship between oil and gold before and after financial crisis: linear, nonlinear and time-varying causality testing," Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, vol. 19(5), pages 657-668, December.

   2014

   • Holmes, M. J. & Otero, J. & Panagiotidis, T., 2014. "A Note On The Extent Of U.S. Regional Income Convergence," Macroeconomic Dynamics, vol. 18(07), pages 1635-1655, October.

   2013

   • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, On the dynamics of Gasoline market integration in the US, Energy Economics 36, 503-510
   • Christidou M., Panagiotidis T. and A. Sharma, 2013 On the stationarity of per capita carbon dioxide emissions over a century, Economic Modelling 33, 918925
   • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, Modelling the behavior of unemployment rates in the US over time and across space Physica Α 392 (22), 5711-5722

   2012

   • Chortareas, G., G. Magonis, T. Panagiotidis, 2012, The asymmetry of the New Keynesian Phillips curve in the euro-area, Economics Letters 114, 161-163
   • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2012, PPP in OECD countries: An analysis of real exchange rate stationarity, cross section dependency and structural breaks, Open Economies Review 23, 767-783
   • Alagidede, P. and T. Panagiotidis 2012 Stock returns and inflation: Evidence from Quantile regression, Economics Letters 117, 283-286

   2010

   • M. J. Holmes, J. Otero and T. Panagiotidis (2010) Are EU budget deficits sustainable? Empirical Economics, Vol 38 (3), 767-778.

   2009

   • M. J. Holmes and T. Panagiotidis (2009) "Cointegration and Asymmetric Adjustment: Some New Evidence Concerning the Behavior of the U.S. Current Account," The B.E. Journal of Macroeconomics: Vol. 9: Iss. 1 (Topics), Article 23.Available at: http://www.bepress.com/bejm/vol9/iss1/

   2007

   • Panagiotidis, T. and Pelloni, G. (2007), Non-Linearity in the Canadian and US labour markets: Univariate and Multivariate evidence from a battery of tests", Macroeconomic Dynamics, 11, 613-637.
   • Lekkos, I. Milas, C., and Panagiotidis, T. (2007), Forecasting interest rate spreads using domestic and international risk factors: Evidence from Linear and non-linear models, Journal of Forecasting, vol 26, 601-619.
   • Panagiotidis, T. & Rutledge, E. (2007) "Oil and Gas Markets in the UK: A cointegrating approach", Energy Economics, 29, 329-347.

   2006

   • Panagiotidis, T. & Triampella, A. (2006) "Central Bank Independenceand Inflation: The case of Greece", Revista de Economia del Rosario, Vol 9(1), pp95-109.

   2005

   • Sharma, A., & Panagiotidis, T. (2005), "An analysis of exports and growth in India: Some Empirical Evidence", Review of Development Economics, Vol 9 (2), pp232-248.
   • Panagiotidis, T. (2005) "Market capitalization and efficiency. Does it matter? Evidence from the Athens Stock Exchange", Applied Financial Economics, Vol 15 (10), 707-723.
   • Chappell, D. & Panagiotidis, T. (2005) "Using the correlationdimension to detect non-linear dynamics: Evidence from the Athens StockExchange", Finance Letters, Vol 3 (4), pp29-32.

   2004

   • Milas, C., Otero, J., Panagiotidis, T., (2004), "Forecasting thespot prices of various coffee types using linear and non-linear error correction models", International Journal of Finance and Economics, Vol 9 (3), pp277-288.

   2003

   • Panagiotidis, T. & Pelloni, G., (2003) "Evidence of non-linearity in Labour Markets: The case of Germany and the UK", Journal of Policy Modeling, Vol. 25, Issue 3, pp 275-286.
   • Panagiotidis, T., Pelloni, G., Polasek, W., (2003) "Macroeconomic Effects of Reallocation shocks: A generalised impulse response function analysis for three European countries", Journal of Economic Integration, Vol18 (4), pp794-816.

   2002

   • Panagiotidis, T. (2002) "Testing the assumption of Linearity",Economics Bulletin, Vol. 3, No 29, pp1-9.
   • Συνέδρια (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2012

    • European Economics and Finance Society, Koc University, 14-17 June 2012

    2011

    • Eastern Economic Association, New York 25-27 February 2011
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.