Παναγιωτίδης Θεόδωρος
 • 2310 891.736
 • tpanag uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 207

  Παναγιωτίδης Θεόδωρος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομετρία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
  • M.A. in Economics and Finance, University of Sheffield(1998)
  • Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Time Series Econometrics
  Financial Econometrics
  Macroeconometrics
  Applied Economics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΔΕ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Κ.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
  Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Eλαστικότητες. Λειτουργία αγοράς. Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού. Παραγωγή και κόστος παραγωγής. Παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδος. Μορφές αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο).
  Σ.ΖΗΚΟΣ
  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)-Μέτρηση και τα συστατικά του στοιχεία.
  Πραγματικό έναντι ονομαστικού ΑΕΠ .Χρήμα:Προσφορά-Ζήτηση. Τράπεζες και Προσφορά
  Χρήματος . Κεντρική Τράπεζα και ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος.
  Πληθωρισμός: Οι αιτίες και το κόστος
  Ανεργία: Οι αιτίες και οι πολιτικές αντιμετώπισης Δημόσιο χρέος και δημοσιονομικά ελλείμματα .
  Κ.ΚΑΡΦΑΚΗΣ
  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας & πολιτικής που 'ναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων. Τα ζητήματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: Μέτρηση εθνικού εισοδήματος και κόστους ζωής, το υπόδειγμα του πολλαπλασιαστή εισοδήματος, προσδιορισμός επιτοκίου, εθνικό εισόδημα και επίπεδο τιμών στη βραχυχρόνια & μακροχρόνια περίοδο, βασικές έννοιες ανοικτής οικονομίας.
  Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
  Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας οι οποίες οδηγούν στην κατανόηση της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος και την αξιολόγηση εφαρμοζομένων οικονομικών πολιτικών. Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής. Η μικροοικονομική μελετά την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων (επιχειρήσεις, νοικοκυριά) καθώς και τη δομή και λειτουργία των αγορών. Με βάση την ανωτέρω μελέτη, αξιολογούνται τα αποτελέσματα πολιτικών όπως φόροι, επιδοτήσεις, ελάχιστες ή μέγιστες επιτρεπτές τιμές, κ.α.

  • ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
   (ΜΑΕ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   (MLE0215)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
   (MLE0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΟ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I
   (ΜΟΕ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
   (ΟΙ0604)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0604

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομετρία ΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

   

  6

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Οικονομετρία  Ι ή Στατιστική ΙΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO107/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα θα καλύψει βασικές αρχές της οικονομετρικής θεωρίας και πρακτικής. Σκοπός του είναι να σας εξοπλίσει κατάλληλα ώστε (α) να παρακολουθείτε την (σύγχρονη) σχετική τεχνική βιβλιογραφία (β) να είστε έτοιμοι να αναλάβετε και να διεκπεραιώσετε πρακτικές εφαρμογές οικονομετρίας. Θα εξεταστούν εφαρμογές από τις ειδικότητες της Μακροοικονομίας και της Χρηματοοικονομικής.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τις σύγχρονες οικονομετρικές μεθοδολογίες και να εξηγεί την χρήση σε οικονομικές εφαρμογές.
  • αναγνωρίζει αλληλεξαρτήσεις στην διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων  και να χρησιμοποιεί οικονομετρικές εφαρμογές για διενέργεια προβλέψεων.
  • εντοπίζει τα όρια των μεθοδολογιών και να εξετάζει εφαρμογές των οικονομικών.

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.             ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Α), ΚΕΦ. 9 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 15.

  2.             ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ,  ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Α), ΚΕΦ. 10 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 9.

  3.             ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΥ  (ΤΟΜΟΣ Β, ΚΕΦ 19) ΚΑΙ WOOLDRIDGE

  4.             ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,), ΚΕΦ 20

  5.             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β) ΚΕΦ 21

  6.             ΜΗ ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 22 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 18.

  7.             ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 23 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 18.

  8.             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ARCH KAI GARCH ΧΡΗΣΤΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β,) ΚΕΦ 14 ΚΑΙ WOOLDRIDGE ΚΕΦ 12.

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.
  • Ηλεκτρονική εξέταση προόδου στα εργαστήρια Η/Υ.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήρια

  26

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  136

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται (α) στα μέσα του εξαμήνου, και (β) με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Εργασία  (10% του βαθμού):

  • Προαιρετική εργασία

   

  Τελική Εξέταση (90% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, Ενιαίο, ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG

   JEFFREY.M. WOOLDRIDGE Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Ενιαίο, Εκδόσεις Παπαζήση.

   

   

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
   (ΜΟΕ204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (ΟΙ0701)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0701

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  6ο και 8ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομική Ανάπτυξη

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Παναγιωτίδης Θεόδωρος και Μπόικος Σπυρίδων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO221/index.php

   (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα παρουσιασθεί η προσέγγιση των θεσμών, οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη καθώς και τρόποι μέτρησης της φτώχειας και της ανισότητας. Στο δεύτερο μέρος θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση οικονομικών υποδειγμάτων που θα μελετούν την οικονομική ανάπτυξη υπό το πρίσμα των διαφορετικών γενεών. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών για δύο περιόδους και θα αναλυθούν με τη χρήση του ζητήματα όπως η οικονομική μεγέθυνση στη μακροχρόνια περίοδο, η παγίδα φτώχειας, οι διαφορές της δημόσιας από την ιδιωτική εκπαίδευση στην μείωση των ανισοτήτων και η σύνδεση μεταξύ επένδυσης στην δημόσια υγεία και οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, εξετάζεται πως συνδέεται το κοινωνικό κεφάλαιο με τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί τις βασικές διαφορές οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικής ανάπτυξης. 
  • μπορεί να μετράει με τη χρήση διαφόρων δεικτών και οικονομετρικών μεθόδων την οικονομική ανάπτυξη.
  • Κατανόηση της προσέγγισης των θεσμών.
  • κατανοεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών σε οικονομίες με παραγωγή.
  • χρησιμοποιεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών με σκοπό να αναλύει τις επιπτώσεις των διαφόρων ασφαλιστικών συστημάτων στην οικονομική ανάπτυξη.
  • αναλύει περιπτώσεις που οδηγούν σε παγίδα φτώχειας.
  • αναλύει πως τα διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες.
  • κατανοεί πως συνδέεται το κοινωνικό κεφάλαιο με τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.
  • κατανοεί πως η επένδυση στη δημόσια υγεία επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη. 

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Λήψη αποφάσεων.

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  · Εισαγωγικές έννοιες  για την οικονομική ανάπτυξη

  · Ιστορική αναδρομή

  · Τρόποι μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης

  ·Προσέγγιση των Θεσμών

  · Χρήση Δεδομένων panel

  · Τρόποι μέτρησης της φτώχειας

  · Το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών με παραγωγή

  · Περιπτώσεις παγίδας φτώχειας στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών

  · Διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικά συστήματα στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών

  · Κοινωνικό κεφάλαιο και η σύνδεση με την οικονομική ανάπτυξη

  · Επένδυση στη δημόσια υγεία και οικονομική ανάπτυξη στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών (αν μείνει χρόνος)

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  106

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Τελική Εξέταση:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Σημειώσεις διδασκόντων που θα βασίζονται σε βιβλία ξενόγλωσσα και ελληνικά καθώς και σε άρθρα διεθνούς βιβλιογραφίας.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

   

   

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (38 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2019

   • Bampinas G. & Panagiotidis T. & Rouska C., 2019. "Volatility persistence and asymmetry under the microscope: the role of information demand for gold and oil," Scottish Journal of Political Economy, Scottish Economic Society, vol. 66(1), pages 180-197, February.
   • Holmes, M. J. & Otero, J. & Panagiotidis, T., 2019. "Property heterogeneity and convergence club formation among local house prices," Journal of Housing Economics, Elsevier, vol. 43(C), pages 1-13.
   • Panagiotidis, T. & Stengos, T. & Vravosinos, O., 2019. "The effects of markets, uncertainty and search intensity on bitcoin returns," International Review of Financial Analysis, Elsevier, vol. 63(C), pages 220-242.

   2018

   • Bampinas G. & K. Ladopoulos & T. Panagiotidis, 2018. "A note on the estimated GARCH coefficients from the S&P1500 universe," Applied Economics, vol. 50(34-35), pages 3647-3653, July.
   • Holmes M.J. & J. Otero & T. Panagiotidis, 2018. "Climbing the property ladder: An analysis of market integration in London property prices," Urban Studies, vol. 55(12), pages 2660-2681, September.
   • Panagiotidis, T. & Stengos, T. & Vravosinos, O., 2018. "On the determinants of bitcoin returns: A LASSO approach," Finance Research Letters, Elsevier, vol. 27(C), pages 235-240.

   2017

   • Holmes M. J. & J. Otero & T. Panagiotidis, 2017. "A Pair-wise Analysis of Intra-city Price Convergence Within the Paris Housing Market," The Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 54(1), pages 1-16, January.
   • Gkiourkas, E. & Panagiotidis, T. & Pelloni, G., 2017. "Revisiting the macroeconomic effects of labor reallocation," Economics Letters, vol. 158(C), pages 88-93.
   • Boumparis, P. & Milas, C. & Panagiotidis, T., 2017. "Economic policy uncertainty and sovereign credit rating decisions: Panel quantile evidence for the Eurozone," Journal of International Money and Finance, vol. 79(C), pages 39-71.
   • Bampinas, G. & Konstantinou, P. & Panagiotidis, T., 2017. "Inequality, demographics and the housing wealth effect: Panel quantile regression evidence for the US," Finance Research Letters, vol. 23(C), pages 19-22.
   • Bampinas G. & T. Panagiotidis, 2017. "Oil and stock markets before and after financial crises: A local Gaussian correlation approach," Journal of Futures Markets, vol. 37(12), pages 1179-1204, December.
   • Bakas D. & T. Panagiotidis & G. Pelloni, 2017. "Regional And Sectoral Evidence Of The Macroeconomic Effects Of Labor Reallocation: A Panel Data Analysis," Economic Inquiry, vol. 55(1), pages 501-526, January.

   2016

   • Dergiades, T. & Kaufmann, R. K. & Panagiotidis, T., 2016. "Long-run changes in radiative forcing and surface temperature: The effect of human activity over the last five centuries," Journal of Environmental Economics and Management, vol. 76(C), pages 67-85.
   • Bakas, D. & Panagiotidis, T. & Pelloni, G., 2016. "On the significance of labour reallocation for European unemployment: Evidence from a panel of 15 countries," Journal of Empirical Finance, vol. 39(PB), pages 229-240.

   2015

   • Dergiades T. & C. Milas & T. Panagiotidis, 2015. "Tweets, Google trends, and sovereign spreads in the GIIPS," Oxford Economic Papers, vol. 67(2), pages 406-432.
   • Bampinas, G. & Panagiotidis, T., 2015. "Are gold and silver a hedge against inflation? A two century perspective," International Review of Financial Analysis, vol. 41(C), pages 267-276.
   • Boumparis, P. & Milas, C. & Panagiotidis, T., 2015. "Has the crisis affected the behavior of the rating agencies? Panel evidence from the Eurozone," Economics Letters, vol. 136(C), pages 118-124.
   • Bampinas G. & Panagiotidis T., 2015. "On the relationship between oil and gold before and after financial crisis: linear, nonlinear and time-varying causality testing," Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, vol. 19(5), pages 657-668, December.

   2014

   • Holmes, M. J. & Otero, J. & Panagiotidis, T., 2014. "A Note On The Extent Of U.S. Regional Income Convergence," Macroeconomic Dynamics, vol. 18(07), pages 1635-1655, October.

   2013

   • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, On the dynamics of Gasoline market integration in the US, Energy Economics 36, 503-510
   • Christidou M., Panagiotidis T. and A. Sharma, 2013 On the stationarity of per capita carbon dioxide emissions over a century, Economic Modelling 33, 918925
   • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, Modelling the behavior of unemployment rates in the US over time and across space Physica Α 392 (22), 5711-5722

   2012

   • Chortareas, G., G. Magonis, T. Panagiotidis, 2012, The asymmetry of the New Keynesian Phillips curve in the euro-area, Economics Letters 114, 161-163
   • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2012, PPP in OECD countries: An analysis of real exchange rate stationarity, cross section dependency and structural breaks, Open Economies Review 23, 767-783
   • Alagidede, P. and T. Panagiotidis 2012 Stock returns and inflation: Evidence from Quantile regression, Economics Letters 117, 283-286

   2010

   • M. J. Holmes, J. Otero and T. Panagiotidis (2010) Are EU budget deficits sustainable? Empirical Economics, Vol 38 (3), 767-778.

   2009

   • M. J. Holmes and T. Panagiotidis (2009) "Cointegration and Asymmetric Adjustment: Some New Evidence Concerning the Behavior of the U.S. Current Account," The B.E. Journal of Macroeconomics: Vol. 9: Iss. 1 (Topics), Article 23.Available at: http://www.bepress.com/bejm/vol9/iss1/

   2007

   • Panagiotidis, T. and Pelloni, G. (2007), Non-Linearity in the Canadian and US labour markets: Univariate and Multivariate evidence from a battery of tests", Macroeconomic Dynamics, 11, 613-637.
   • Lekkos, I. Milas, C., and Panagiotidis, T. (2007), Forecasting interest rate spreads using domestic and international risk factors: Evidence from Linear and non-linear models, Journal of Forecasting, vol 26, 601-619.
   • Panagiotidis, T. & Rutledge, E. (2007) "Oil and Gas Markets in the UK: A cointegrating approach", Energy Economics, 29, 329-347.

   2006

   • Panagiotidis, T. & Triampella, A. (2006) "Central Bank Independenceand Inflation: The case of Greece", Revista de Economia del Rosario, Vol 9(1), pp95-109.

   2005

   • Sharma, A., & Panagiotidis, T. (2005), "An analysis of exports and growth in India: Some Empirical Evidence", Review of Development Economics, Vol 9 (2), pp232-248.
   • Panagiotidis, T. (2005) "Market capitalization and efficiency. Does it matter? Evidence from the Athens Stock Exchange", Applied Financial Economics, Vol 15 (10), 707-723.
   • Chappell, D. & Panagiotidis, T. (2005) "Using the correlationdimension to detect non-linear dynamics: Evidence from the Athens StockExchange", Finance Letters, Vol 3 (4), pp29-32.

   2004

   • Milas, C., Otero, J., Panagiotidis, T., (2004), "Forecasting thespot prices of various coffee types using linear and non-linear error correction models", International Journal of Finance and Economics, Vol 9 (3), pp277-288.

   2003

   • Panagiotidis, T. & Pelloni, G., (2003) "Evidence of non-linearity in Labour Markets: The case of Germany and the UK", Journal of Policy Modeling, Vol. 25, Issue 3, pp 275-286.
   • Panagiotidis, T., Pelloni, G., Polasek, W., (2003) "Macroeconomic Effects of Reallocation shocks: A generalised impulse response function analysis for three European countries", Journal of Economic Integration, Vol18 (4), pp794-816.

   2002

   • Panagiotidis, T. (2002) "Testing the assumption of Linearity",Economics Bulletin, Vol. 3, No 29, pp1-9.
   • Συνέδρια (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2012

    • European Economics and Finance Society, Koc University, 14-17 June 2012

    2011

    • Eastern Economic Association, New York 25-27 February 2011
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.