Τσάμη Μαρία
 • tsami uom.edu.gr

  Τσάμη Μαρία

  Επισκέπτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
   (ΟΙ0527)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  OI0527 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  OI0527

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI222/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  O σκοπός του μαθήματος «Οικονομικά της Ναυτιλίας» είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες θεμελιώδεις έννοιες των οικονομικών της ναυτιλίας και συγκεκριμένα: την οικονομική οργάνωση της ναυτιλιακής αγοράς, το οικονομικό μοντέλο της ναυτιλίας, την προσφορά και τη ζήτηση ναυτιλιακών υπηρεσιών και τη διαμόρφωση των τιμών ναύλων, τους ναυτιλιακούς κύκλους και τις ναυτιλιακές αγορές, τα οικονομικά της ναυτιλίας δρομολογημένων πλοίων, χύδην φορτίων καθώς και ειδικές αγορές της ναυτιλιακής βιομηχανίας, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ναυτιλίας καθώς και τις σύγχρονες τάσεις και προτεραιότητες της ναυτιλιακής πολιτικής.

  Γενικές Ικανότητες

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα οικονομικά της ναυτιλίας και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των ακόλουθων ικανοτήτων στους/στις φοιτητές/τριες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • Λήψη αποφάσης
  • Κριτική σκέψη
  • Παραγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί
  • Χαρακτηριστικά ναυτιλιακής αγοράς- Παγκόσμιος χαρακτήρας ναυτιλιακής βιομηχανίας
  • Το οικονομικό μοντέλο της Ναυτιλίας (Ζήτηση, προσφορά και ναύλοι)
  • Κόστη, έσοδα και ταμειακές ροές
  • Κύκλοι της ναυτιλιακής αγοράς
  • Οι 4 ναυτιλιακές αγορές (Ναυλαγορά, Αγορά νέων ναυπηγήσεων, Αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, Αγορά διαλύσεων)
  • Οικονομικά κινδύνου, επιστροφής και ναυτιλιακών εταιρειών.
  • Τα οικονομικά της ναυτιλίας δρομολογημένων πλοίων
  • Τα οικονομικά της ναυτιλίας χύδην φορτίων
  • Ειδικές αγορές της ναυτιλιακής βιομηχανίας
  • Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ναυτιλίας
  • Παγκόσμιες τάσεις/ καινοτομίες ναυτιλιακής βιομηχανίας και Προτεραιότητες της σύγχρονης ναυτιλιακής πολιτικής.
  • Θαλάσσιες προβλέψεις και έρευνα αγοράς

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

  Διαλέξεις με την υποστήριξη παρουσιάσεων σε μορφή PowerPoint. Παροχή εκπαιδευτικών σημειώσεων, βοηθητικού υλικού και ασκήσεων για την πληρέστερη κατανόηση των περιεχομένων του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις και ασκήσεις μαθήματος

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  113

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα γίνει με γραπτές εξετάσεις πάνω στη διδακτέα ύλη με το πέρας των μαθημάτων.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Stopford, Martin, (2018),«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» (3η έκδοση), Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 9789600234251
  • Βλάχος Γεώργιος Π., (2017), «Ναυτιλιακή Οικονομία», Εκδότης: UNIBOOKS IKE, ISBN:9786185304430.
  • McConville J. (Επιμ.Πελαγίδης Θ.),(2021), «Οικονομικά των θαλάσσιων μεταφορών», ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1η έκδ./2021, ISBN: 9789600238136
  • Shuo Ma, (2022), «Οικονομικά των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων»,Εκδότης: DA VINCI Μ.Ε.Π.Ε, 1η έκδ./2022, ISBN: 9789609732499
  • Beenstock M. and Vergottis A., (1993), “Econometric Modeling of World Shipping”. London: Chapman and Hall.
  • Branch A.E. (1988),“Economics of Shipping Practice and Management”,2nd Edition, Chapman & Hall London.
  • Grammenos Th. Costas (editor),(2003),“The Handbook of Maritime Economics and Business”, LLP, London- Hong Kong 2003, “various articles”

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font