Τσάμης Θωμάς
 • 2310 891.272
 • tsamis uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, Α' υπόγειο

  Τσάμης Θωμάς

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ)
  Ηλεκτρονικός


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font