Τσελεμπής Δημήτριος
 • tselempisd uom.edu.gr

  Τσελεμπής Δημήτριος

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
   (ΟΙ0615)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0615

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ & Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Κοινή Αγροτική Πολιτική

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Κατρανίδης Στυλιανός

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

     

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO158/index.php

  (σημείωση: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στην αρχή του μαθήματος γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις καταβολές και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται το ιστορικό της δημιουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.).

  Σε ένα δεύτερο μέρος γίνεται μια παρουσίαση στόχων και μέσων της αγροτικής πολιτικής με ανάλυση μερικής ισορροπίας κλειστής και ανοιχτής αγοράς, τα τελευταία με έμφαση στην ΚΑΠ.

  Στη συνέχεια εξετάζονται οι προσπάθειες μεταρρύθμισης της ΚΑΠ από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι σήμερα.

  Τέλος, γίνεται μια σε βάθος διαπραγμάτευση όσον αφορά την ΚΑΠ στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων των GATT/WTO.

   

  Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία ο φοιτητής το μάθημα της ΚΑΠ θα είναι σε θέση να:

  • αντιλαμβάνεται και να κατανοεί βασικά προβλήματα της ΕΕ όσον αφορά τις βαθύτερες καταβολές και το ιστορικό τους βάθος
  • ερμηνεύει, όσον αφορά ειδικότερα την ΚΑΠ, τα ξεχωριστά εθνικά συμφέροντα τα οποία οδηγούν συχνά αποκλίνουσες θέσεις μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ
  • κατανοεί τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα μέτρων πολιτικής, όποτε επιδιώκεται μέσω παρεμβάσεων στις τιμές να ασκείται κλαδική πολιτική, όπως παραδοσιακά συμβαίνει με την ΚΑΠ
  • είναι σε θέση να ερμηνεύει από οικονομική σκοπιά τις συγκρούσεις και τη διαμόρφωση συμμαχιών μεταξύ κρατών με βάση το παράδειγμα της ΚΑΠ και τις αντιθέσεις που αυτή προκαλεί σε διεθνές επίπεδο

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Λήψη αποφάσεων.
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  -          Εισαγωγή στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (1945-σήμερα)

  -          Αγροτικές Πολιτικές: Γιατί έχουμε Αγροτικές Πολιτικές, Στόχοι, Μέσα

  -          Η προστασία της Αγροτικής Παραγωγής σε Εθνικό Επίπεδο

  -          Η δημιουργία της Κ.Α.Π, Στόχοι και βασικές Αρχές

  -          Τα μέσα πολιτικής τιμών της Κ.Α.Π

  -          Το διαρθρωτικό Σκέλος της Κ.Α.Π

  -          Θεσμοί και Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  -          Τα κύρια προβλήματα της Κ.Α.Π και οι Μεταρρυθμίσεις της

  -          Το Διεθνές Εμπόριο με Αγροτικά Προϊόντα, η GATT και οι διαπραγματεύσεις στον WTO

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήρια

  10

  Προετοιμασία-μελέτη για τις εργασίες (υποχρεωτική)

  40

  Μελέτη με βάση το υλικό των διαλέξεων

  63

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση: (α) τη συμμετοχή τους στο μάθημα και την (υποχρεωτική) γραπτή εργασία (50% του βαθμού) και (β) την τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50% του βαθμού).

  Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Θ.Π. Λιανός, Δ.Ι. Δαμιανός, Γ.Ι. Μέργος, Μ.Φ. Ντεμούσης και Σ.Δ. Κατρανίδης, Αγροτική Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2016.

   

  • Σπαθής Π., Κ. Παπαγεωργίου και Δαμιανός Δ. (2015). Αγροτική Πολιτική (2η Έκδοση). Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα.
  • Παπαστάμκος, Γ. και Χωραφά, Ε., Παγκόσμιο Εμπορικό Σύστημα και Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007.
  • Fennell, R., Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Συνέχεια και Αλλαγή, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1999.
  • Honma, M. and Hayami, Y. (1986),"Structure of agricultural protection in industrial countries," Journal of International Economics, Elsevier, vol. 20(1-2), 115-129
  • Sadoulet, E. and A. De Janvry, Quantitative Development Policy Analysis , Johns Hopkins University Press, 1995.
  • Tsakok, I, Agricultural Price Policy, Cornell University Press, Ithaka, New York, 1991.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019