Τζιογκίδης Παναγιώτης
 • 2310 891.699
 • tziogkidisp uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 325

  Τζιογκίδης Παναγιώτης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ποσοτικές μέθοδοι με έμφαση στην λογιστική και χρηματοοικονομική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • PhD in Economics, Cardiff University 
  • MSc in Economics , Cardiff University
  • MSc in Financial Economics, Cardiff University
  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών   
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μέθοδοι μέτρησης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας
  • Αποτελεσματικότητα τραπεζών: παράγοντες, επίδραση σημαντικών γεγονότων, σύγκλιση
  • Καινοτομία και παραγωγικότητα
  • Ανάλυση χρονοσειρών ενεργειακού κλάδου
  • Μελέτη του φαινομένου της αγέλης (herding)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΛΧ0311)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η Δημιουργία του εμπειρικού υποδείγματος και η μελέτη των δεδομένων. Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Αυτοσυσχέτιση. Ετεροσκεδαστικότητα. Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα. Έλεγχοι υποθέσεων. Ψευδομεταβλητές. Η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
   (ΛΧ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Θεωρία συνόλων, Συναρτήσεις μιας μεταβλητής όρια, συνέχεια, μέγιστα -ελάχιστα. Σειρές -Ακολουθίες. Γραμμική Άλγεβρα. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Δεσμευμένα ακρότατα: μέθοδος Lagrange. Γραμμικός προγραμματισμός.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
   (ΛΧ0212)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
   (ΛΧ0305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  Δημοσιεύσεις


  • Επιστημονικά Περιοδικά (7 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2020

   • Tziogkidis P., Philippas D., Tsionas M. (2020) “Multidirectional conditional convergence in European banking”, Journal of Economic Behaviour and Organisation, 173, 88-106.
   • Philippas D., Philippas N., Tziogkidis P., Rjiba H., (2020) “Signal-herding in cryptocurrencies”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 65, 101191.
   • Tziogkidis P., Philippas D., Leontitsis A., and Sickles R., (2020) “A data envelopment analysis and local partial least squares approach for identifying the optimal innovation policy direction”, European Journal of Operational Research, 285(3), 1011-1024.

   2018

   • Tziogkidis P., Matthews K., & Philippas D. (2018). The effects of sector reforms on bank productivity: The Greek banking case. Annals of Operations Research, 266(1-2), 531-549

   2017

   • Maghyereh A., Awartani B., & Tziogkidis P. (2017). Volatility spillovers and cross-hedging between gold, oil and equities: Evidence from the Gulf Cooperation Council countries, Energy Economics, 68, 440-453.

   2010

   • Siriopoulos C., Tziogkidis P., (2010). “How do Greek banking institutions react after significant events? A DEA approach”, Omega, Vol. 38, No. 5, pp. 294-308.

   2009

   • Tziogkidis P., Zachouris P., (2009). Momentum equity strategies: Are certain firm-specific variables crucial in achieving superior performance in short term holding periods? International Research Journal of Finance and Economics, 24, 7-27.
   • Συνέδρια (15 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2020

    • Tziogkidis P., Philippas D., Tsionas M., “Multidirectional convergence in European banking”, 10th National Conferences of the Financial Engineering and Banking Society, 20-21 December 2019, Athens
    • Tziogkidis P., Philippas D., Tsionas M., “Multidirectional convergence in European banking”, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2020, 20-21 April 2020, Athens.

    2019

    • Tziogkidis P., Tsionas M., Philippas D., “Conditional efficiency of SSM-regulated banks”, 16th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), June 10-13, 2019, London.
    • Alotaibi T., Tziogkidis P., Craven M., “Constructing class-based portfolios on Gulf markets with metaheuristics”, Conference of the Operational Research Society (OR61), September 3-5, 2019, Kent.
    • Tziogkidis P., Philippas D., Tsionas M., “Multidirectional convergence in European banking”, 18th Annual Hellenic Finance and Accounting Association Conference, 13-14 December 2019, Athens.

    2018

    • Tziogkidis P., Philippas D., and Leontitsis A. “A two-step approach for identifying the optimal innovation policy direction”, DEA40 Anniversary Conference, 16-18 April 2018, Birmingham
    • Tziogkidis P., Philippas D., and Leontitsis A. “A two-step approach for identifying the optimal innovation policy direction”, North American Productivity Workshop X (NAPW), 12-15 June 2018, Miami.
    • Tziogkidis P., Philippas D., Leontitsis A., and Sickles R., “Evaluating countries’ innovation potential: an international perspective”, 17th Annual Hellenic Finance and Accounting Association Conference, 14-15 December 2018, Piraeus

    2015

    • Tziogkidis P., Matthews K., “The effects of sector reforms on bank productivity: The Greek banking case”, 5th Financial Engineering and Banking Society (FEBS), 11-13 June 2015, Nantes
    • Tziogkidis P. “The moments bootstrap: An alternative to smooth bootstrap DEA”, 14th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), 15-18 June 2015, Helsinki.

    2013

    • Tziogkidis P., Matthews K. “Is it a good time for extra supervision: evidence from Greek banking (de)regulation”, 3rd Financial Engineering and Banking Society (FEBS), 6-8 June 2013, Paris.

    2012

    • Tziogkidis P. “To smooth or not to smooth: Monte Carlo experiments on bootstrap DEA”, QED Jamboree 2012 Meeting, 4-5 May 2012, Copenhagen.

    2011

    • Tziogkidis P. “Post-event analysis of Greek financial intermediaries using bootstrap DEA”, 9th International Conference on DEA, June 2011, Thessaloniki.

    2007

    • Tziogkidis P. “The informational content in the volatility of FTSE100 stock returns: A sector analysis approach”, 6th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 14-15 December 2007, Patras.

    2005

    • Tziogkidis P. “Efficiency Measurement of Greek Banks with the Use of Data Envelopment Analysis Method”, 17ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, 14-16 Ιουνίου, 2005, Ρίο (1ο βραβείο φοιτητικής εργασίας).
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font