Βαγιάνος Δημήτριος
 • 2310 891.489
 • vagianos uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ4, 435
 • 2310 891.285

  Βαγιάνος Δημήτριος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Ηλεκτρολόγος Mηχανικός


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εξόρυξη και Αναλύση Μεγάλων Δεδομένων Κοινωνικού Ιστού

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διαδικτυακή Πολιτική
  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων
  • Ανάλυση Περιεχομένου
  • Κοινωνικές και Πολιτικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης 
  • Δίκτυα Υπολογιστών
  • Δίκτυα Κινητής Επικοινωνίας
  • Εκπαίδευση και ΤΠΕ

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • DIGITAL MEDIA AND SOCIETY
   (Δ1-27016)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά

  Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στον σύγχρονο κόσμο των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης και ακολούθως να περιγράψει τις κοινωνικοπολιτικές επιδράσεις της χρησιμοποίησης των μέσων αυτών. Θεωρώντας ότι τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα προσφέρουν πλέον ένα δυναμικά εξελισσόμενο κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας, μελετώνται θέματα όπως: οι μορφές τους, η ιστορική τους εξέλιξη, η κοινωνική τους διάχυση, η δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικών τάσεων και της κοινής γνώμης όπως επίσης και η δυνατότητα επιρροής της πολιτικής σφαίρας.
  Ιδιαίτερη εμβάθυνση γίνεται και στον τομέα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και στον σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό ρόλο που έχουν αποκτήσει όπως: την ενημέρωση, τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινοτήτων, την οργάνωση κινημάτων, την χρησιμοποίηση τους για εκστρατείες ενημέρωσης κ.α.
  Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Γενικά Εισαγωγικά Στοιχεία, την ενότητα της Δημόσιας Σφαίρας (Public Sphere) και την ενότητα των Social Media. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα είναι:

  Γενικά εισαγωγικά στοιχεία
  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας, Δικτύωση Μέσων Επικοινωνίας, Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society), Δικτυωμένη Κοινωνία (Network Society), Ψηφιακός Πολιτισμός, Ισχύς της Επικοινωνίας.

  Η Δημόσια Σφαίρα (The Public Sphere)
  Πληροφορία και δημοκρατική Κοινωνία, Κοινωνικά κινήματα και συλλογικές Δράσεις στο Διαδίκτυο, το Κοινό των Πολιτών και ο συμμετοχικός πολιτισμός διαδικτυακός Ακτιβισμός και Κοινωνικά Κινήματα, Διαδικτυακές εκστρατείες Ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή, Το Ψηφιακό Χάσμα, Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων, Προκλήσεις της Δημοκρατίας στην Kοινωνία της Παρακολούθησης (Surveillance Society).

  Social Media
  Social Media, Δομή και Μέθοδοι Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων, Εικονικές Κοινότητες και Συμμετοχικός Πολιτισμός, Πολιτισμός Κοινωνικής Δικτύωσης Νεολαίας, Κινητή Επικοινωνία και Νεολαία.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με βασικές έννοιες της Ψηφιακής Κοινωνίας της Δικτυωμένης Κοινωνίας, του Ψηφιακού Πολιτισμού και του Ψηφιακού Χάσματος.

  -Εξοικείωση με βασικές έννοιες του Συμμετοχικού Πολιτισμού και των Εικονικών Κοινοτήτων.

  - Εξοικείωση με την Θεωρία των Κοινωνικών Δικτύων.

  - Κατανόηση των τεχνολογιών και της συμβολής των Κινητών επικοινωνιών στον Ψηφιακό Πολιτισμό.

  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας καινοτόμων επιστημονικών  πεδίων.

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, αυτοβελτίωσης, δημόσιας παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  • POLITICS OF THE INTERNET
   (ΔΕ4019)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (Το μάθημα διδάσκεται στα αγγλικά)
  Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να εισάγει στους φοιτητές στα ζητήματα της σχέσης μεταξύ του Διαδικτύου και της Πολιτικής. Η βασική του διάρθρωση βασίζεται στα εξής δύο αλληλένδετα ερωτήματα: 1) Πώς έχει η πολιτική επηρεάσει την εξέλιξη του Διαδικτύου; και 2) Πώς το διαδίκτυο επηρεάζει παραδοσιακές μορφές πολιτικής δραστηριότητας και κινητοποίησης;
  Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείο για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και διακυβέρνησης. Εστιάζει στα πεδία όπου οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο έχουν διαμορφώσει νέα δεδομένα, όπως η πολιτική ισχύς, η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, η συμμετοχή, η οικονομία, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα της επιτήρησης του μηχανισμού του Διαδικτύου μέσω λογοκρισίας, της διαμόρφωσης της πολιτικής που το διέπει και των παράλληλων κινδύνων που η ευρεία χρήση του περικλείει.
  Το μάθημα προορίζεται για φοιτητές με διαφορετικά υπόβαθρα και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Xωρίζεται σε 3 ενότητες: τα Θεωρητικά και Ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία, την κύρια ενότητα της Διαδικτυακής Πολιτικής (Politics of the Internet) και την ενότητα της Πολιτικής (Policy) του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές περιοχές που αναλύονται ανά ενότητα είναι:

  Θεωρητικά και ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία
  Εισαγωγικές τεχνολογικές έννοιες, Η ιστορία του Διαδικτύου, Η Κοινωνία της Πληροφορίας, Σκέψη και επικοινωνία στον Ψηφιακό Πολιτισμό.

  Διαδικτυακή Πολιτική
  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έναντι Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Διαδίκτυο και Οικονομία/Κοινωνία/Πολιτική Ισχύς, Διαδίκτυο και εκλογές : Συγκριτικές προοπτικές Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, Καινοτόμες μορφές συμμετοχής, Διαδίκτυο και αντιπροσώπευση: Πολιτικά Κόμματα, Κοινωνικά Δίκτυα και Πολιτική, Νέα Κοινωνικά Κινήματα, Ακτιβισμός και Διαδίκτυο

  Πολιτική του Διαδικτύου
  Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, Πρόσβαση και ψηφιακό χάσμα, Πειρατεία και Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Προσωπικά Δεδομένα - Πνευματική Ιδιοκτησία, Επιτήρηση και Λογοκρισία στο Διαδίκτυο.
   
                             Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα
   
  - Κατανόηση βασικών αρχών σχεδίασης του Διαδικτύου και του πολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο εξελίχθηκε.
  - Εξοικείωση με τις έννοιες του Συμμετοχικού Πολιτισμού, των Εικονικών Κοινοτήτων και του ρόλου τους στην ανάπτυξη του Διαδικτύου.
  - Κατανόηση της έννοιας της πολιτικής ισχύος και των εκφάνσεων της στο σύγχρονο Διαδίκτυο.
  - Κατανόηση των εννοιών της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Ηλεκτρονικής Κινητοποίησης-Ακτιβισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Προεκλογικών Εκστρατειών.
  - Εξοικείωση με τις έννοιες της Πολιτικής Οικονομίας του Διαδικτύου.
  - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας καινοτόμων επιστημονικών πεδίων.
  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, αυτοβελτίωσης, δημόσιας παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας και ενίσχυση της δημιουργικότητας.
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
   (ΔΕ2006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιείται αρχικά εισαγωγή στα βασικά στοιχεία Συστημάτων Πολυμέσων. Επίσης,  οι φοιτητές εισάγονται στα  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος Ms Access, όπου αναφέρονται οι θεμελιώδεις έννοιες για τη σχεδίαση, τη χρήση και την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων και οι τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης με έμφαση στο μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων (ΟΣ). Τέλος, εκτενής αναφορά γίνεται στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται πρακτική εφαρμογή των βασικών στοιχείων της Ms Access ως εμπορικού πακέτου λογισμικού των βάσεων δεδομένων.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

  - Αντίληψη δομής, σχεδιασμού και λειτουργίας των Βάσεων Δεδομένων.

  - Εμπέδωση αρχών σχεδιασμού μιας ΒΔ και εξοικείωση με τη δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων.

  - Κατανόηση της έννοιας των περιορισμών και της εφαρμογής τους κατά την τροποποίηση των δεδομένων μιας Βάσης Δεδομένων. 

  - Απόκτηση ευχέρειας στην χρήση των βασικών εντολών SQL μέσα από ένα περιβάλλον ΒΔ

  - Κατανόηση της φύσης των ψηφιακών αρχείων και μέσων.

  - Εξοικείωση με τους τρόπους  κωδικοποίησης και αναπαράστασης ψηφιακών αρχείων και με τις δικτυακές τεχνολογίες υποστήριξης των πολυμέσων.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   (ΔΕ1006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της επιστήμης των Η/Υ και της Πληροφορικής. Επίσης στοχεύει να τους εισάγει στις κύριες έννοιες που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

  Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να περιγράψει τα βασικά μέρη και την αρχιτεκτονική των Η/Υ, την έννοια του αλγόριθμου και του δομημένου προγραμματισμού. Επίσης ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις έννοιες δίκτυα και διαδίκτυο καθώς και είναι σε θέση να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και τους όρους αναζήτησης στο διαδίκτυο.

  Σε ό,τι αφορά το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται μέσω εξάσκησης στο εργαστήριο και σειράς υποχρεωτικών εργασιών με την χρήση εφαρμογών νέφους (cloud computing) και συγκεκριμένα την κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τέλος, διδάκονται τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και χρήσης εφαρμογών λογιστικών φύλλων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

   - Κατανόηση λειτουργίας των Η/Υ.

  - Χρήση, αναγνώριση, εισαγωγή διαφορετικών τύπων αρχείων σε λογισμικά πακέτα.

  - Υπολογισμός βασικών μαθηματικών/στατιστικών και λογικών πράξεων.

  - Επικοινωνία με άλλους χρήστες και χρήση Τεχνολογιών Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.

  - Δημιουργία γραφημάτων & πινάκων, 

  - Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία βάσεων δεδομένων.

  - Αναζήτηση πληροφοριών σε διαδίκτυο και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

  - Κατανόηση βασικών εννοιών προγραμματισμού και δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών.

  - Δυνατότητα αξιοποίησης Γλώσσας Python 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2024

   • "Social Media in the War in Ukraine: A Quantitative Approach", Vagianos D., Collective Honorary Volume in Memory of Ilias Kouskouvelis (in press).
   • Translation of chapters of the book "Database Systems: design, implementation & management, Carlos Coronel and Steven Morris, Cengage Learning; 14th edition" (ISBN: 978-0357673034) by Kritiki Publications (to be published in 2024).

    Προβολή Δημοσίευσης

   2023

   • "Digital Media and Society: Convenient Regulators of Society, Politics and Economic", Vagianos D., Open academic textbooks KALLIPOS+, graphic design in progress, (due to be published in 2023), ISBN 978-618-5726-25-6, DOI: 10.57713/kallipos-221.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • "Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics: New Globalized Practices", Zafiropoulos Κ., Vagianos D. & Vrana V. (2013), Chapter 4: 'Influential greek political blogs. What are they talking about?': 39-50, IGI Global.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012

   • "Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality : Theory, Practice and cases", Part3: 'Web 2.0 Travellers' behaviour', Zafiropoulos Κ., Vrana V. & Vagianos D. (2012), chapter 'An exploration of wine blogs communication patterns (the Work)': 225-238, Ashgate Publishing Ltd.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (19 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • "Social Media in Education in the midst of Covid-19 Pandemic: Clustering of Stakeholders", Dimitrios Vagianos, Nikolaos Koutsoupias, Eleni Tehlikidou and Kyriaki Kokkineli, Data Analysis Bulletin, issued by the Greek Society for Data Analysis (ISSN 1109-4192), Vol. 20 (1), 2024, p.78-94.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Social Media for Brand Image Manipulation: an Automotive Industry Applied Approach", Vagianos D., Scientific Journal of the Military University of Land Forces (ISSN: 2544-7122), MULF University Press, Issue: SJMULF 2024; 211 (1): 97-121, DOI: 10.5604/01.3001.0054.4269.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • "IoT in Education: Implementation Scenarios through the Lens of Data Privacy Law", Konstantinos Kouroupis and Dimitrios Vagianos , Journal of Politics and Ethics in New Technologies and AI, Vol. 2 No. 1 (2023). DOI: 10.12681/jpentai.34616.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • "Surveillance Infrastructure and Artificial Intelligence: Challenging Democracy and Human Rights in China", Dimitrios Vagianos and Glykeria Stavrou (2022), Cyprus Journal of Science (ISSN: 2357-1527) , Vol.20 / 2022, 27-41.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Implications of Public Sector Artificial Intelligence applications for Human Rights", Groll Aisling, Klawwiter Lasse and Vagianos Dimitrios, the University without Borders Journal of Economics and Business, Volume-5 2022, No 1 & 2, ISSN 2585 - 2825.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Proposing and Testing a combined Social Media Metrics’ Analysis Method for Digital Marketing: the case of WeWork", Dimitrios Vagianos, Anna Hackova, Martina Kratka, International Journal of Business and Data Analytics, 2022 Vol.2 No.2, pp.125 - 154, Inderscience Publishers, DOI: 10.1504/IJBDA.2023.10049421.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • “Artificial Intelligence and Customer Relationship Management: The Case of Chatbots and their Legality Framework”, K. Kouroupis, D. Vagianos and Totka A., East European Yearbook on Human Rights, Issue 1, 2021,10.5553/EEYHR/258977642021004001002.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • "Framing coworking spaces marketing strategies via social media indices", Vagianos, D. & Koutsoupias, N., (2021),ECONOMETRICS=EKONOMETRIA, Advances in Applied Data Analysis, Vol. 25, No. 2, s. 1-14, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1507-3866; e-ISSN 2449-9994.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Freedom of Expression and Digital Rights in Social Media: challenges and risks", Kouroupis K. & Vagianos D. (2021), Journal of Data Protection & Privacy, Henry Stewart Publications LLP, ISSN 2398-1687, Vol. 4.3.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • “An Effective Multidimensional Model for Analyzing Social Web Big Data – Testing in simple Web 2.0 Applications of Internet Politics”, Vagianos D., Zafiropoulos K., (2020), Communications of the IBIMA Journal, IBIMA Publishing, USA, (ISSN: 1943-7765), Vol. 2021 (2021), Article ID 589003, DOI: 10.5171/2021.589003

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • “Social Media assisted BLOG Content Dissemination: A two Case Studies Applied Analysis of Ruling Factors”, Vagianos D., Mandy G. & Luca V., (2019), Cyprus Journal of Science (ISSN: 2357-1527) , Vol.17 / 2019, 51-81.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "The Rise of Social Bots In Global Cyberpolitics: Convenience In Cyberpower Redistribution", Vagianos D., Al Zoampie S. & Spettel S., (2019), Cyberpolitic Journal (ISSN: 2587-1218), Volume 4, Number 7, 2019, 70-89.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "Twitter Analyzer-How to Use Semantic Analysis to Retrieve an Atmospheric Image around Political Topics in Twitter", Spettel S. & Vagianos D., (2019), Journal of Big Data and Cognitive Computing (MDPI), Volume 3, Issue 3, 38, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • "YouTube: a Web 2.0 Collaboration Economy Gateway. Statistics and Impact.”, Vagianos D. & Messerschmidt K. (2019), published in The UWB (University without Borders) Journal, Volume 2, 2019 - No 1 (ISSN: 2585-2825).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • "Measuring influence of the Greek political Blogosphere", Zafiropoulos K., Vrana V., & Vagianos D. (2014), The Cyprus Journal of Sciences, Volume 11/2013. (ISBN 1450-22910).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • "Authority Groups among Popular Wine Blogs", Vrana V., Zafiropoulos K. & Vagianos D. (2013), JQAHT Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, volume 14, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • "Bloggers' Community Characteristics and Influence within Greek Political Blogosphere", Zafiropoulos K., Vrana V., & Vagianos D. (2012), Future Internet 2012, 4, 396-412.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • "Υιοθετώντας λύσεις ελεύθερου λογισμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση," Γρηγορόπουλος Ε., Βαγιάνος Δ. , Κασκάλης Θ. και Μαργαρίτης Κ. , Θέματα στην Εκπαίδευση, τομ. 6, τ. 2-3, σσ. 245-263, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 2005, ISSN: 1108-5908

     Προβολή Δημοσίευσης

    2004

    • "Free and Open Source Software Educational Perspectives", Vagianos D., Grigoropoulos E., Kaskalis T., Margaritis K., International Journal of Information Technology, vol. 1, no. 2, pp. 58-61, 2004, ISSN: 1305-2403.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (21 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • "Twitter Metrical Data Analysis using R: Twiplomacy in the Outbreak of the War in Ukraine", Vagianos D. & Papatsas T., accepted for presentation in the International Conference on Data Science, Technology and Applications (Data 2024), 9-11 July 2024, France.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "The Educational Implications of Digital Media in Different Age Groups: A Comparative Analysis", Vagianos D., Scientific Symposium on "Sciences of Education: past, present, future", Department of Primary Education, University of Ioannina, Greece, 24-25 May 2024.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2023

     • "The Digitalisation of the State and the use of the Internet as a means of Politicisation and Promotion of Direct Democracy. A Systematic Literature Review", I. Mpoitsis, D. Vagianos, & N. Koutsoupias, presented at the 5th Annual Conference of the Department of Political Science and International Relations entitled "The International, the National and the Local: Challenges for Politics, Economy and Society" organised by the University of Peloponnese, 15-17 December 2023, Loutraki, Greece.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "The COVID-19 Pandemic Impact on Society: The Case of Digital Nomadism", Vagianos D. and Engel S. (2023), presented at the 41st IBIMA International Business Information Management Conference, 26-27 June 2023, Granada, Spain.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2022

     • "Politics of the Internet Digital Authorship Context: A Multivariate Statistical Analysis", D. Vagianos, I. Mpoitsis, N. Koutsoupias, 11th Pan-Hellenic Conference of Data Analysis with international participation, organized by the Greek Society of Data Analysis, Thessaloniki, Grevena, Greece, 29 September-2 October 2022. [http://www.gsda.gr/conference/Book_of_Abstracts.pdf]

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Pilot Application and Teaching Benefits of using Beebot in adapted Physical Education", Techlikidou E., Kokkineli K., Vagianos D. & Giotas V., 30th International Congress on Physical Education & Sport Science, Dimocritus University of Thrace, Komotini, Greece, 20-22 May 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Differentiation and Inclusion: a Teaching Proposal for Students with Mental Disabilities Based on the Three Levels of Differentiation", Techlikidou E., Kokkineli K., Vagianos D. & Baxevani M., 30th International Congress on Physical Education & Sport Science, Dimocritus University of Thrace, Komotini, Greece, 20-22 May 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Social Media use in Education during the Covid19 Pandemic", Techlikidou E., Vagianos D. & Kokkineli K., presented at the International Conference entitled "21st Century Education: Contemporary Challenges and Concerns", organized by the Pedagogy Department of Primary Education, University of Ioannina, Ioannina, Greece, 13-15 May 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Internet of Things in Education: Challenges in the post Covid19 era", Vagianos D., Kokkineli K. & Techlikidou E., presented at the International Conference entitled "21st Century Education: Contemporary Challenges and Concerns", organized by the Pedagogy Department of Primary Education, University of Ioannina, Ioannina, Greece, 13-15 May 2022.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2019

     • "Framing coworking spaces digital marketing strategy via social media analytics", Vagianos D., Koutsoupias N., (2019), 16th International Federation of Classification Societies (IFCS 2019), 26-29 August 2019, Thessaloniki, Greece. DOI: 10.13140/RG.2.2.15566.61763

      Προβολή Δημοσίευσης

     • “Coworking Spaces as the New Trend in Modern Business: An Applied Analysis of WeWork Social Media Marketing Strategy”, Vagianos D., Hackova A. & Kratka M., presented in the 10th International Conference on International Business, Thessaloniki, Greece 23-26 May 2019.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • “Proposing a Three-Component Method for Mapping the Activated Public opinion: A Big Data Applied Analysis of the Greek Political Blogosphere”, Vagianos D., Zafiropoulos K., (2019), presented at the 34th IBIMA International Business Information Management Conference, 13-14 November 2019, Madrid, Spain (conference proceedings ISBN: 978-0-9998551-3-3)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • “YouTube: a Web 2.0 Collaboration Economy Gateway. Statistics and Impact.”, Vagianos D. & Messerschmidt K., presented in the 9th International Conference on International Business, Thessaloniki, Greece 17-20 May 2018.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • "Social Networking sites Influence and Popularity Index analysis as an online Marketing tool", Vagianos D., & Koutsoupias N., 9th Pan-Hellenic Conference of Data Analysis with international participation, organized by the Greek Society of Data Analysis, Thessaloniki, Greece, 28-30 September 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Toyota Social Media Marketing Strategy: turning popularity into success" (Paper No. 009), Vagianos D., & Karagiozova A., "7th International Conference on International Business", Thessaloniki, Greece 18-21 May 2017.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • "Social Media and Mobile Marketing: The situation in Greece" (Paper No. 047), Dimitrios Vagianos, Lucie Teperova & Stefania Karafylla, 7th International Conference on International Business, Thessaloniki, Greece 20-22 May 2016.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • "Discussion of eParticipation topics in Greek political blogs", Zafiropoulos Κ., Vagianos D. & Vrana V. (2011), 'CeDEM11: Conference for e-democracy, e-participation and e-voting 2011', Danube University Krems, (Centre for E-Government), Krems, Austria, 5-6 May 2011.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • "Investigating success factors of e-governance adoption by Greek teachers", Vrana Vasiliki, Karavasilis Ioannis, Vagianos Dimitrios, Zafiropoulos Kostas, 9th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS) entitled 'Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making', Agios Nikolaos-Crete, 27-29 May 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • "Conversation authorities among popular wine blogs" ,Zafiropoulos K., Vrana V., & Vagianos D. (2010), 'Eurochrie 2010:Passion for Hospitality Excellence', Stenden & Saxion University- Amsterdam, Netherlands, 25-28 October 2010.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • "Educational Applications of Free and Open Source Software",Theodoros Kaskalis, Dimitrios Vagianos, Evangelos Grigoropoulos, Konstantinos Margaritis, proceedings of the 4th Pan-Hellenic Conference on "Information and Communication Technologies in Education" with international participation, organized by the Greek Scientific Association of Information and Communication Technologies in Education, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 29 September - 3 October 2004, vol 1, pp. 555-564.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2003

     • "Wireless Education Network in westward Thessaloniki", Vagianos D., Grigoropoulos E., Tsinakos A.. 6th Education Conference, ICT in Secondary Level Education, EPY, Thessaloniki 2003.
     • Άλλα (7 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2022

      • "E-Government and Democracy: taking Democracy to new Spheres", D. Vagianos, Conference for Good Governance, Protection of Human Rights and Youth Participation in Europe, Initiative "Rejuvenating Politics" of the Local Congress and Regional Authorities of the Council of Europe, University of Macedonia, 9 September 2022.

       Προβολή Δημοσίευσης

      2016

      • "Presence out of Presence", Monika Bocian & Dimitris Vagianos, Magazine FORWARD no 19 (p20-p22), published on Oct 31 2016, University of Lodz, (ISSN 1899-5748)

       Προβολή Δημοσίευσης

      2015

      • "The Indignants through the prism of the Greek political blogosphere", Dimitrios Vagianos, diffusion Workshop of results of the project entitled "Collective actions of Indignants in Greece: causes, contents, actions and conclusions for policy makers, action Excellence II, University of Macedonia, October 2015.

      2011

      • "Seeking the importance of political preferences and their connection with the electoral preference in Greek political blogs", Dimitris Vagianos, Kostas Zafiropoulos, Workshop entitled 'Thematic Vote and party identification: the importance of political preferences in a Political Party Democracy', organized by the Greek Society of Political Science, 16-17 June 2011, University of Macedonia.

      2004

      • "Implementation and Operation of Wireless Network in School Units of Western Thessaloniki", Dimitrios Vagianos, Evangelos Grigoropoulos, Article in the Greek School Network Journal , April 2004.

      2003

      • "Wireless Educational Network connecting School Units of Western Thessaloniki", 6th Annual Workshop of Greek Computer and Informatics Scientist's Society, University of Macedonia, December 2003.
      • "Wireless Education Network in westward Thessaloniki", Vagianos D., Grigoropoulos E., Tsinakos A. 6th Education Conference, ICT in Secondary Level Education, Greek Computer Society (EPY), Thessaloniki 2003.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font